Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-01 / 76. szám

2016. ÁPRILIS 1., PENTEK • XXVII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM. ARA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT Tolnai Népújság www.teol.hu ▼ EGY PERCBEN PROMÓCIÓ Töltve, csavarva, rétegezve is készülhet a levelestészta ► 11 Új csarnok és új pályák SZEKSZÁRD Több napirendi pont té­mája is a sport és az egészség volt a csütörtöki szekszárdi közgyűlésen. A képviselők egyebek mellett sportlé­tesítmények kialakításának a támo­gatásáról döntöttek. ► 2 Meghalt Kertész Imre ÉLETÉNEK 87. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Ker­tész Imre. A Nobel-díjas írót csü­törtökön, hajnali 4 órakor, budapes­ti otthonában érte a halál. Fő műve, a Sorstalanság, amelyet a tervezett néhány hónap helyett 13 évig írt, 1975-ben jelenhetett meg. ► 8 Lehet vonaton helyjegyet venni MAGYARORSZÁG A vonaton is lehet helyjegyet venni áprilistól - közöl­te a MÁV-Start. A legfontosabb vál­tozás, hogy a menetjegyeket csak azon induló és'végállomások, meg­állóhelyek között lehet felhasználni, amelyeket a jegyen vásárláskor fel­tüntettek. ► 9 Felmentették Vojislav Seseljt HÁGA Felmentette minden vádpont alól a 61 éves Vojislav Seseljt, a Szerb Radikális Párt elnökét a háborús és emberiesség elleni bűnökkel vádolt ultranacionalista politikust a hágai Nemzetközi Törvényszék tegnap - bizonyítottság hiányában. ► 10 Jó reggelt! E gyik este haza fele menet a sétáló utca végén figyelhettem meg egy „KRESZ-szabály” al­kalmazását, amiről eddig nem is tudtam. Jött az autós, és a zebra, valamint a buszmegálló között meg­állt, benyomta az elakadás jelzőt, kiszállt és besétált a sarkon lévő bankba. Miután végzett a pénzfel­vétellel, mint aki jól végezte dolgát visszaült és elhajtott. A mutatvány közben egy buszsofőr bravúroskod- hatott, hogy a megszokott beállás helyett miként változtasson 70 fok­ban irányt. Tény, hogy a bank köz­vetlen közelében nem lehet parko­lóhelyet találni, de ha csak párszáz méterrel tovább gurult volna az au­tós, akkor senkit sem zavart volna. Talán még a vádlija sem durrant volna be annyi sétától. K. B. SZEKSZARD A tavaly első alkalommal megrendezett városi Tavaszi nagytakarítás sikerén felbuzdulva Szek- szárd önkormányzata és az Alisca Terra Nonprofit Kft. idén is meghirdeti városszépítő akcióját. Erről tartott sajtótájékoztatót tegnap Acs Rezső, a megyeszékhely polgármestere és Artim Andrásné, az Alisca Terra ügy­vezető igazgatója. Mint elhangzott, a kétnapos szek­szárdi tavaszi nagytakarításra április 15-én és 16-án, pénteken és szombaton kerül sor. Várnak minden ön­kéntes lakóközösséget, iskolákat, vállalatokat, akik rendbe teszik környezetüket, a közelükben lévő parko­kat, játszótereket, közterületeket. ► 6 Nehezedik a gyerek vállán a teher Referendum oldja csak fel a boltzárat TOLNA MEGYE Európában át­lagosan 5,5-7 évesen kerül­nek a gyermekek iskolába. Magyarországon a közokta­tási törvény értelmében ab­ban az évben válik iskolakö­telessé a gyermek, amelyik­ben augusztus 31-ig betöl­ti hatodik életévét. Az isko­laérettséget egy három pillé- res rendszer alapján határoz­zák meg: testi érettség, pszi­chés funkciók (pl. gondolko­dás, emlékezet, beszéd) és az érzelmi vagy úgynevezett szociális érettség alapján. A szülők az iskolakezdésről való döntésnél mindenkép­pen vegyék figyelembe, ha a gyereknek már kezdetben kudarcai vannak, a rossz él­mények kihathatnak a ta­nulmányaira, sőt, az egész életére. ► 5 BUDAPEST Komolyan veszi a kabinet az Iszlám Állam fe­nyegetését - mondta tegnap Lázár János a kormányinfón. A vasárnapi boltzáron a vá­lasztók népszavazás útján vál­toztathatnak. Erről ezt mond­ta a miniszter: „A kormány le­zártnak tekinti a vasárnapi pihenőnap kérdését, a válasz­tóknak kell eldönteni, hogy kívánják-e felülvizsgáltatni azt, a népszavazás lehetősé­ge adott a számukra”. Szerin­te a statisztikák cáfolják a ke­reskedők aggodalmát, a kis­kereskedelmi forgalom folya­matosan növekszik, az embe­rek pedig 3-4 százalékkal köl­tenek többet a vasárnapi bolt­zár óta. Visszautasította, hogy csökkent volna a munkahe­lyek száma, szerinte több ezer új munkahely jött létre. ► 9 Érdemes nyelvet tanulni TOLNA MEGYE Az idegen nyelv ismeret nem csak a diplomá­hoz nélkülözhetetlen, a mun­kavállaláshoz is. A tanulás bármely életkorban elkezd­hető, akár munka mellett is. Aki rászánja magát, meg fog­ja találni azt a formát, amely számára a legalkalmasabb. Még a legegyszerűbb külföl­di munkához is szükséges nyelvtudás. ► 4 Az elfogadás színe a kék Merlot a csúcsbor BONYHAD-SZEKSZARD Az Autizmus Világnapját ünnepeljük április másodikán. Ehhez kapcsolódó­an csütörtökön Szekszárdon és Bonyhádon is figyelemfelhívó sétát szerveztek. A részt vevő óvodá­sok, iskolások kék zászlókkal, sokan valamilyen kék ruhadarabot viselve fejezték ki szimpátiájukat, elfogadásukat. A világon minden századik embert érint az idegrendszer fejlődési rendellenességéből adódó autizmus. Képünkön a bonyhádi Vörösmarty Általános Iskola diákjai a városháza előtt. ► 3 SZEKSZÁRD A Szekszárdi Borvidéki Borversenyre beküldött 209 mintát tegnap nyolc bizottságban 56 borbíráló kóstolta végig. Most csak a Legjobb vörösbor kilétét fedték fel, ami a Takler Pince 2012-es Primarius nevű merlot-válogatása lett. A többi dí­jat a Szent György-napi borünnepen, április 30-án adják át. ► 6 1 6 0 7 6 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: totnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Hanoi Erzsébet 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP 25 17 Változóan felhős-napos időre van kilátás. Folytató­dik a szeles idő, délutántól egy hidegfront hatására egyre többfelé északira fordul a légmozgás. ► 13 Boldog névnapot kívánunk Hugó és Urban nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents