Tolnai Népújság, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-01 / 51. szám

EGY PERCBEN Oscart nyert a Saul fia LOS ANGELES Oscar-díjat nyert Nemes Jeles László alkotása, a Saul fia a leg­jobb idegen nyelvű filmek kategóriá­jában. A holokausztdráma 1982 óta az első magyar alkotás, amely kiérde­melte az Amerikai Filmakadémia el­ismerését, 34 évvel ezelőtt Szabó Ist­ván Mephisto című műve nyert. A díj átvételekor Nemes Jeles László kö­szönetét mondott alkotótársainak, va­lamint Magyarországnak, amiért tá­mogatta a filmet. A legjobb filmnek járó Oscart a Spotlight - Egy nyomo­zás részletei kapta, a legtöbb díjat, hatot a Mad Max gyűjtötte be, de há­rom díjat nyert A visszatérő is. ► 7 A sufnimunka felszámolása AUTÓ-MOTOR Gyakran előfordul, hogy a szakszerű helyett az olcsó és gyors javítást választja az autó ko­rábbi tulajdonosa, amelynek levét aztán az aktuális gazda issza meg. A zúgó váltó miatt szerelték le egy Suzuki Samurai kardántengelyét, de utóbbi is javítást igényelt. ► 9 Jó reggelt! H ónapok óta Oscar-lázban égett az ország. Úgy vártuk az ünnepi estét, mint kisgye­rekek a karácsonyt. A napokban szinte mindenhol azt lehetett hallani, hogy bizonyosan Nemes Jeles László- éké lesz az arany szobrocska. S láss csodát! Tegnap virradóra a világ leg­rangosabb filmes gálájának bírái is elismerték azt, amire már rég rájöt­tünk. Ebben az országban is élnek tehetséges emberek, akik képesek ér­dekes, látványos, jó filmek készíté­sére, és ezen tényezők egybe gyúrá­sát is megoldják. Megkezdődhet egy olyan magyar filmes korszak, ahol nem csak középszerű vígjátékok és művészfilmek készülnek, hanem vi­lágszínvonalú alkotások is. K. B. TOLNA MEGYE Azt, hogy a megyénkben a tiltakozás miatt hány diák ma­radt otthon hétfőn, nem lehet megmondani. Már csak azért sem, mert sokan betegek, és mert az iskolák bejáratánál nem vezetnek kataló­gust. De tény, hogy több osztályban jelentős volt a hiányzás ezen a na­pon. Országos szinten több tízezerre teszik azok számát, akik azért nem mentek a hét első napján iskolába, mert szüleik szolidaritást vál­laltak az oktatás helyzete miatt demonstráló pedagógusokkal. ► 3 n# A választás is egyfajta népszavazás A neten keresik a támogatókat az ügyükhöz Szemét szemét hátán Eggyel több megyei oldal a lapunkban BUDAPEST A magyar-szlovák viszonyt rendezettnek, kiszá­míthatónak, a magyar-szer­bet kiegyensúlyozottnak ne­vezte tegnap Orbán Viktor a szokásos nagyköveti értekez­leten. A kormányfő szerint Romániában ezzel szemben politikai hadjárat folyik a ma­gyarpolitikusokkal szemben, Horvátországgal újra kell ren­dezni a kapcsolatokat. A ma­gyar-osztrák kapcsolatra elő­adásában nem tért ki, kérdés­re válaszolva azt mondta: nem véletlenül hagyta ki Ausztri­át a felsorolásból. „Igaza le­het Werner Faymann kan­cellárnak, hogy neki nincs szüksége népszavazásra, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz referendum Ausztriában. Ez a népszavazás lehet maga a parlamenti voksolás is” - mondta Orbán. ► 7 FÁCÁNKERT A falu mellett el­terülő erdőben több tíz mé­teren keresztül szemét borít mindent. A több száz négyzet- méteres illegális hulladékle­rakónál a fák között gumiab­roncsok és pille palackok csú­fítják a természetet. A földút másik oldalán több tíz méter hosszan dinnyetermesztésből hátramaradt, összegyűrt sík­fólia tekeredik a frissen be­szántott földterület mellett. So­kaknak szúrja a szemét a köz­egészségügyi veszélyeket is hordozó szeméttelep. Néhány civil úgy döntött, megpróbál­ja felszámolni a lerakót. Egye­lőre önkénteseket toboroznak az egyik népszerű közösségi oldalon. Nem lesz könnyű dol­guk, ugyanis az egykori Em- ma-major és környéke megle­hetősen kusza tulajdonosi há­lóval rendelkezik. ► 2 Legalább 30-40 éve gyűlik a szemét a fák között Emma-majornál TISZTELT OLVASÓINK! Eggyel több olyan oldalt találnak mától minden nap a Tolnai Népújságban, amelyen a me­gyénkkel kapcsolatos hírek kapnak helyet. A változást az indokolta, hogy felméré­seink szerint Önök elsősor­ban a helyi információkat ke­resik lapunkban. Az új oldal nem csak fotóit, hanem te­matikáját tekintve is színes lesz. Tehát mától még több helyi témájú riportot, inter­jút, háttéranyagot olvashat­nak. Várjuk további javasla­taikat is, keressenek minket, s viszontláthatják ötletüket, kezdeményezésüket az új­ság hasábjain! Elérnek min­ket a tolnai.nepujsag@medi- aworks.hu és a teol@teol.hu e-mail címen, vagy a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. postai címen. N. F. SZERKESZTŐSÉG: E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Mauthner Ilona 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP 10 11 Kedden is sok lesz még a felhő fölöttünk, kezdet­ben többfelé, majd délután már csak északon szá­míthatunk esőre. Felerősödik a szél. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Albin ésCseperite nevű olvasóinknak! FIZESSEN ELŐ ÉS TUDJA MEG ELSŐ KÉZBŐL, Ml TÖRTÉNIK A LAKÓHELYÉN! TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT HÍVJA A 06-40-510-510-ES TELEFONSZÁMOT VAGY LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA: teol.hu/elofizetes.

Next

/
Thumbnails
Contents