Tolnai Népújság, 2016. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-02 / 1. szám

EGY PERCBEN Negyven éve fagylaltozik SZEKSZÁRD Férje elvesztése óta egyedül áll helyt a fagylaltozóban, igaz, komoly családi segítséggel. Horváthné Ági közel 40 éve áll a pult mögött, és szolgálja ki a vevőket. Az ipartestület arany fokoza­tú díját kapta nemrégiben. ► 5 Okosmobilok előretörése GAZDASÁG Csúcsra pörgött a csúcstele- fonok értékesítése tavaly. Egymás után rukkolnak ki az újdonságokkal. ► 6 Könnyítések és adóemelés GAZDASÁG 2016-os adóváltozásokat fog­laltuk össze a kisebb szja-tól, a csök­kentett bankadótól kezdve a sertéshú­sáfa csökkentésén át egészen az ottho­ni pálinkafőzésre kivetett adóig. ► 7 A szeretet éve legyen 2016 MAGYARORSZÁG „Legyen a mi irány­tűnk a szeretet” - fogalmazott Áder János államfő, aki a nagyvilágnak bé­kés, Európának nyugodt, Magyaror­szágnak sikeres, a magyaroknak pe­dig boldog új évet kívánt. ► 8 A Gold Car címvédése BÁTASZÉK Az amatőröknél a Speed, a pro­fiknál a Gold Car nyerte meg a bátaszé- ki sportcsarnokban a két ünnep között megrendezett Fenyő Kupát. ► 16 Jó reggelt! K önyörgöm, miért kell este 6 órától hajnali 4 óráig petárdát durrogtatni, trombitálni, tűzi­játékot sisteregetni? Két durranás kö­zött pedig a környék kutyáinak keser­ves vonyítását hallgatni, mert nehogy már ne legyen elegendő a zajszint. Mikor jutunk már el odáig, hogy le­gyen bármilyen ünnep, egy kicsit te­kintettel vagyunk másokra is? Nem biztos, hogy szilveszterkor mindenki hajnalig mulat, zajong, hangoskodik. Mert vannak kisbabák, idős, vagy be­teg emberek, akiknek még az óév bú­csúztatása idején is szüksége len­ne nyugalomra, pihenésre. Nem azt mondom, hogy legyen néma a város az ünnepen, mindössze annyit szeret­nék, hogy a jókedv, a hangos szóra­kozás a megadott időkeretek között, és ne más kárára történjen. V. M. Bállal, örömünneppel és tűzijátékkal búcsúztatták az oevet —V "Y 1 1 1 TOLNA MEGYE Jókedvben, vidám hangulatban nem volt hi- tek részt a közös óévbúcsúztató ünnepségeken. A szil- tan telt. Szerencsére sem a rendőrségnek, sem a tűzol- ány december 31-én és január 1. első óráiban a megyé- veszter - főként a legálisan megvásárolható tűzijátékok- toknak, sem a mentősöknek nem akadt túl sok dolga, ben. A szilveszteri bálok és házibulik mellett sokan vet- nak köszönhetően - ha nem is csendesen, de nyűgöd- ám a detoxikálő részleg forgalma megduplázódott. ► 3 Dombóvárott és Szekszárdon is született baba Kornél lett az első Óriási eltérések a fizetésekben MAGYARORSZÁG Tolna megyé­ben az év első babája a dom­bóvári kórházban született ja­nuár 1-én 9 óra 45 perckor. Dá­vid Kornél Márk 2980 gram­mos súllyal és 49 centiméter­rel jött a világra. A kis Kornél a családban a második gyerek, bátyja várja otthon. A család Dombóvárott él. A szekszárdi •Balassa János kórházban Bó- dog-Böröcz Áron született el­sőnek, tegnap 11 óra 13 perc­kor. Súlya 3770 gramm, hosz­sza 56 centiméter. A kisfiút 8 éves Gréta nővére várja györei otthonukba. Az MTI tájékoztatása szerint országban az új év első babá­ja a Győrben született Németh Noel, aki a Petz Aladár Me­gyei Oktató Kórházban jött vi­lágra 0 óra 18 perckor. A kór­ház tájékoztatása szerint a kis­fiú 3480 gramm és 53 centi­méter. Noel a Győrben élő csa­lád első gyermeke. Édesany­ja elmondta, hogy nem számí­11 Jjjg Bódog-Böröcz Áron és édesanyja, Katalin. A kisfiú a Balassa-kórházban született tott arra, hogy 2016 első perce­iben születik meg kisfia, annál is inkább, mert december 23-ra volt kiírva a szülés. A főváros­ban egy kislány lett az első, aki a Semmelweis Egyetem II. .Szá­mú Szülészeti és Nőgyógyásza­ti Klinikáján jött világra 0 óra 35 perckor. Flóra 3300 gram­mos súllyal és 54 centiméterrel érkezett, ő a család első gyer­meke. Mind az ország, mind a megye első babái és édesany­juk egyaránt jól vannak. V. M. TOLNA MEGYE A Diplomás Pá­lyakövetési Rendszer legfris­sebb adatai szerint a friss dip­lomások átlagbére magasabb, mint az országos átlagfizetés. Ez önmagában örömteli, ám a képet árnyalja, hogy ha a ne­mek szerinti bontásra koncent­rálunk, akkor kiderül, hogy valójában a férfiak bére húz­za fel a statisztikát. A kuta­tás nem egy esetben elképesz­tő különbségeket tárt fel: van olyan szakma (az informatiku­si), ahol majdnem 70 ezer fo­rinttal visznek haza többet a férfiak ugyanazért a munká­ért. Összességében az is kide­rül, hogy a nők - frissen kike­rülve a felsőoktatásból - egyik képzési területen sem érik el a 200 ezer forint havi nettót, hol­ott a férfiak esetében ez többfé­le diplomával is reális elvárás. Az összátlag nettó 179,45 ezer forint a diplomások körében, a nők csak 158 ezres fizetésre számíthatnak átlagosan. ► 4 Sportos útavató BONYHÁD A csípős hideg ellenére több százan csatlakoztak csütör­tökön délelőtt az önkormányzat, az AC Bonyhád és a Tesco szilvesz­teri „malackergető” futóversenyéhez, amelynek kezdetén az ötletes jelmezekbe öltözött futók közösen avatták fel a város új elkerülő út­ját és hídját - jelképesen a startszalag átszakításával. ► 2 1 6 0 0 1 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Balázs László 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig 40/510-5Í0 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 0 HOLNAP-2 Boldog névnapot kívánunk Ábel Tolna megyében ma a megvastagodott felhőzetből hószállingózás, gyenge havazás több helyütt is ki­alakulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. ► 12 nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents