Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-01 / 281. szám

EGY PERCBEN Kell a magyar munkaerő BUDAPBT-PAKS Az építőiparban, gépésze­ti és villamos szerelési munkákban, beren­dezések gyártásában és szerelésében ve­hetnek részt elsősorban a magyar beszál­lítók a Paks II. beruházás során - hangzott el Budapesten a Roszatom orosz atom- energetikai konszern „Atomex Europe 2015 konferencia és kiállítás" című ren­dezvényének tegnapi megnyitóján. ► 4 Sokan élnek nélkülözésben MAGYARORSZÁG Az emberek csaknem 35 százaléka él anyagi nélkülözésben, ami alacsonyabb, mint a tavalyi arány, hi­szen akkor tízből négy ember tartozott ebbe a kategóriába - közölte a KSH. A legnagyobb probléma a váratlan kiadá­sok fedezete, de a lakosság több mint fe­le nem tud egy hétre nyaralni menni, és sokan vannak, akiknek az asztalára nem juthat kétnaponta hús. ► 6 Holtan találták a kéményben USA Holtan találtak egy férfit egy ház kéményében a kaliforniai Huronban. Az áldozat valószínűleg betörésre ké­szült. Sok bűnöző járt már pórul ha­sonló módon. Magyarországon is tör­ténnek furcsa esetek. ► 8 Őszi bajnok az FGKC KÉZILABDA A VKLSE Győr ellen aratott magabiztos sikerével már matemati­kailag is őszi bajnok a Szekszárdi Fe­kete Gólyák KC. ► 11 Jó reggelt! T úl vagyunk az első adventi be­vásárló napon. A kereskedők már a múlt héten azt nyilatkoz­ták, hatalmas forgalomra és bevé­telre számítanak. Ezt ugyan nem tu­dom, mire alapozták, hiszen a hó­nap utolsó hétvégéjére esett idén ad­vent első vasárnapja, vagyis pár nap van még a fizetésig, s jó pár nap pe­dig a nyugdíjak folyósításáig. Csak zárójelben jegyzem meg, a napok­ban küldték ki a szolgáltatók a gáz, a víz, a fűtés számláikat, ami ront­hatta a vásárlási kedvet. Én ma­gam is ellátogattam egy-két üzletbe, azon törtem a fejemet, kinek mit ve­gyek majd. Ahogy elnéztem a forga­tagot, a legtöbben úgy voltak, mint én. Úgy tűnik, idén megfontoltan ké­szülődünk, talán kevesebb hitellel, de jobb kedvvel, mint tavaly. M. I. Sokan már csak nosztalgiából ragaszkod­nak a disznóvágáshoz, s ha ez így megy tovább, csak szájhagyományból ismerik majd a fiatalok a rituálét. A böllér munkája estig is eltart, hiszen a sonkákat ő kere­kíti megfelelő méretre, majd a hurka- és a kolbásztöl­tést is irányítja. Ma már vidéken is egyre ritkább a házi disznóvágás, kevesen tartanak otthon állatot. Nagy kö­töttséggel jár, reggel-este etetni kell, büdös, egyszerűbb készen megvenni a kolbászt, sonkát, húst. Párizsban a Föld ■ //■ / //■ ■ •• ■ i jovojerol döntenek A kreatív Pagony diadalmaskodott PÁRIZS Globális klímavédelmi egyezményt szeretnének megal­kotni a tegnap kezdődött párizsi csúcstalálkozón csaknem 200 ország részvételével. Az Egye­sült Államok már jelezte, sokak­kal ellentétben ők nem akarnak jogilag kötelező érvényű meg­állapodást. Az ENSZ 21. klíma­konferenciáján 195 ország vesz részt, 150 ország állam- vagy kormányfője van jelen. Az ösz­szes résztvevő 40 ezer ember. A helyszínt 2800 rendőr és katona biztosítja rendkívül szigorú biz­tonsági intézkedések közepette. A december 11-ig tartó találkozó célja, hogy most először globális klímavédelmi egyezményt írja­nak alá annak érdekében, hogy a Föld légkörének felmelegedé­sét 2 Celsius-fokban maximál­ják az iparosodás előtti mérték­hez képest. ► 6 PAKS A helybeli tagokból ál­ló Pagony együttes nyerte el a 18. Paksi Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál fődí­ját és az ifjúsági zsűri különdí- ját. Weller Fruzsina énekes pe­dig közönségdíjat kapott a fesz­tiválon, amelyre közel ötven ze­nekar nevezett. A zsűri elsősor­ban az újszerűséget, a kreativi­tást díjazta, amikor a több mű­faj képviselőiből verbuválódott és ezeknek a stílusoknak a je­gyeit ötvöző paksi zenekart el­ső helyre sorolta. Idén egyéb­ként negyvenkét banda jelent­kezett, amelyek közül Ruff Fe­renc fesztiváligazgató beszá­molója szerint harmincegyet találtak alkalmasnak a szerep­lésre. Az előválogatót követően tizenhét zenekar kapott lehető­séget arra, hogy élőben is meg­mutassa tudását. ► 5 Elutasítva a népszavazási kérdőív BUDAPEST Elutasította az állami termőföldek eladásának tilalmát célzó népszavazási kezdeménye­zést a Nemzeti Választási Bizott­ság (NVB). A kérdést Gőgös Zol­tán szocialista politikus nyúj­totta be magánszemélyként. Az NVB arra hivatkozva tagadta meg az ív hitelesítését, hogy a kezdeményezés a költségvetési törvényt érinti, és megfogalma­zása nem egyértelmű. MTI ÜPI ü — 1. Igazi adventi mese Korhadt volt SZEKSZÁRD Der Lebkuchenmann, azaz A mézeskalácsember címmel gyermekeknek szóló musicalt mu­tatott be hétfőn délután a Deutsche Bühne Ungarn. A barátságról, bátorságról szóló mese premierjét kifejezetten az adventre időzítette a társulat. A darabot játszotta már a szekszárdi színház 2008-ban, nagy sikerrel, most pedig felújította lonescu Raullal a címszerepben. Az előadás nemcsak kicsiknek, nagyoknak is élmény lehet, hiszen izgalmas, fordulatos történetről van szó. B. K. SZEKSZÁRD Kidőlt az egyik platánfa törzsének egy része a Liszt Fe­renc téren. Mint megtudtuk, az önkormányzat parkfenntartással foglalkozó munkatársai hétfőn délelőtt kitisztították a fa korhadt részét, megakadályozva, hogy további darabok hulljanak le a törzs­ből, és elszállították a zöldhulladékot. H. E. 1 5 2 8 1 SZERKESZTŐSÉG: Email: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Mauthner Ilona 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP 14 13 Délelőtt néha viharos, délután és éjjel mérsékelt, nyugatias szél fúj. Általában erősen borult idő lesz, de csak kevés eső eshet. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Elza és Blanka nevű olvasóinknak! f i t v

Next

/
Thumbnails
Contents