Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-02 / 256. szám

Minden induló bejutott SZEKSZÁRD A Bartina Néptánc Együt­tes Gyermekcsoportja és három szó­lista produkciója is bejutott a „Fölszál­lott a páva 2015” televíziós tehetségku­tatóba. A két válogatót követően a zsű­ri mind a négy bartinás produkciót ér­demesnek találta a televíziós megmé­rettetésre. A Duna Tv első élő adásá­ban a november 6-án, pénteken, 20.30 órakor kezdődő elődöntőben a Barti­na Gyermekcsoportja sárközi táncokkal mutatkozik be. Ugyanebben az adásban Sándor Zsigmond decsi verbunkkal lesz látható. ► 4 Bizalmatlan a lakosság MAGÁNCSŐD Bár 626 millió forintba ke­rült a magáncsőd bevezetése, két hó­nap alatt száznál is kevesebben ér­deklődtek iránta. Holott a bevezetését sürgető KDNP 20-25 ezer jelentkezőre számított. A csekély érdeklődésre va­ló tekintettel az Igazságügyi Minisz­térium jövő márciusig kitolta a csalá­di csődvédelem jelentkezési határide­jét, és a feltételeken is javított. Bár ere­detileg az ötéves eljárás során kellene törleszteni a hitelek legalább 38 száza­lékát, most elég volna a kölcsön futam­idejének végéig. ► 6 Újabb halálos áldozatok TŰZ Vasárnapra már 30-ra emelkedett a péntek esti bukaresti tűzvész áldo­zatainak száma. Tegnap három súlyo­san megégett nő belehalt sérüléseibe, további legalább 35-nek pedig tovább­ra is válságos az állapota. ► 7 Jó reggelt! H álanapló, hálablog. Ha nem jön szembe az interneten, azt sem tudom, hogy létezik. Pe­dig nagyon is. A hálanapló segít a jó dolgokra fókuszálni, friss szemmel tekinteni a megszokott dolgainkra. Valljuk be őszintén, mikor voltunk utoljára hálásak azért, hogy reggel egészségesen ébredtünk, napközben volt erőnk a feladatainkra, este béké­ben vacsorázott a család? Na ugye! Akinek elsőre nehéz a hála, vehet há­laleckéket. Az első: aki szerelemre vágyik, és nincs a láthatáron a nagy Ő, legyen szerelmes az életbe! Hálá­ból véssen szerelmes idézeteket nap­lójába és előbb-utóbb bekövetkezik a változás. Én most leginkább nyárra és strandszezonra vágyom, esténként napocskát rajzolgatok. A siker garan­tált: még 6-7 hónap és bejön! (pzs) Bruttó 230 ezer, azaz nettó 143 ezer forint volt az átlagjövedelem az év első felében Tolna megyében a KSH szerint. A legtöbbet az információ és kommunikáció terüle­tén dolgozók keresik, az ő fizetési átlaguk nettó 295.515 forint. A második helyen az ipar és a pénzügyi szolgáltatás területén dolgozók bér áll. A legkevesebbet a vendéglá tásban dolgozók kapják kézhez, ebben az ágazatban a nettó bér 82.299 forint. A leg­kevésbé megfizetett munkák közé tartozik az egészségügyi és az egyéb szolgáltatás, ezekben a munkabér nettó 90 ezer forint körüli összeg. ► 2 Magas jövedelemben bíznak az egyetemisták Vonzó a közszféra A gomba kalapja alá is belesne Az egyetemisták csaknem fele a közszférában szeretne elhe­lyezkedni, ráadásul nettó 255 ezer forintos fizetésre számít. Ez derül ki két különböző, friss kutatási eredményből. Az irre­álisnak tűnő bérelvárások elle­nére a multicégek csak a máso­dik helyre kerültek a szimpá­tia sorban. A népszerűségi lis­ta élére - elsősorban a kiszá­mítható és tervezhető jövő mi­att - a közszféra került. A hall­gatók többsége, 88 százaléka arra számít, hogy a megszer­zett diplomájának, azaz vég­zettségének megfelelő munka­körben tud elhelyezkedni. Az egyetemi évek alatt még erős az optimizmus, de ez megvál­tozik, amint kikerülnek a fia­talok a munkaerőpiacra. Egy a pályakezdők körében végzett felmérés arra mutatott rá, egy­re kevesebben vannak, akik stabilnak érzik meglévő állá­sukat, ráadásul 41 százalékuk úgy véli, ha elveszíti jelenlegi állását, nagyon nehezen talál majd másikat. ► 4 A napokban egy új törvényja­vaslattal állt elő a kormány, melynek értelmében meg­adóztatnák a gombaszedést, de ugyanúgy fizetni kellene a gyógynövények és az éti- csiga-szedőknek is. Egy adó­ügyi szakember szerint azon­ban sok a tisztázatlan kérdés. Mi a helyzet az őstermelők­kel, akik hatszázezer forin­tig adómentesek? És a vállal­kozókkal? Na és a gyakorlat­ban: mondjuk egy nyugdíjas miként fog adóbevallást készí­teni a piacon értékesített gom­bája után, valamint ki fogja mindezt felügyelni, és mind­ez hogyan szerepel majd a be­vallásban? ► 2 .yVv’W' Megtört a jég SZEKSZÁRD Tizenkét vereség és együttese a Közép-csoport me- egy döntetlen után megszerezte gyei rangadóján a Paksi FC má- idénybeli első győzelmét a Szék- sodik csapatát győzte le 3-2-re. szárdi UFC NB lll-ban szerep- A Bölcske simán kikapott a má- lő futballcsapata. Nagy Tamás sodik helyezett SZEOL-tól. ► 14 Az emlékezés lángja TOLNA MEGYE Mécsesek, gyertyák fénye világította be hétvégén a megyében is a temetőket. A gyertya a születés és a halál szimbóluma is. Megyeszerte kora reggeltől egészen sötétedésig sokan keresték fel rokonaik, hozzátartozóik, ismerőseik sírját. Mindenszentekkor és ma, halottak napján azokra emléke­zünk szeretettel és tisztelettel, akik már nem lehetnek közöttünk. A méltó megemlékezést szerencsére semmilyen rendkívüli esemény nem zavarta meg. SZERKESZTŐSÉG; E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Ihárosi Ibolya 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - Hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP -u 13 14 ^ Délelőtt napos-felhős, délután már Inkább napsü­téses idő lesz. Gyenge, változó irányú légmozgásra számítani kell, esőre azonban nem. ► 12 T Boldog névnapot kívánunk Achilles és Aténa nevű olvasóinknak! j J

Next

/
Thumbnails
Contents