Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-01 / 230. szám

2015. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK • XXVI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT HIRPETÉg Ll. Taki Oktőbe Felvéti Taka 90 napo Az akció érd MECSEK TAKARÉK arékossági Hónap! ri akció új betétekre! élkor költségmentes! EBKM 3% rékszelvényben történő s lakossági lekötés esetén, s betét további feltételeiről eklődjön fiókjainkban. SS Jelen tájékoztató nem minősül M ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és sS. termékszabályzatok tartalmazzák! EGY PERCBEN Házhoz megy az Alisca Terra IREGSZEMCSE Elszállította tegnap az utolsó szelektív hulladékgyűjtő szi­geteket is a községből az Alisca Ter­ra Nkft. Ebből az alkalomból sajtótájé­koztatót tartottak a polgármesteri hi­vatal melletti területen. A szolgáltató a helyi iskolának is fizetett a szelektív hulladék gyűjtéséért. ► 4 Orbán Viktor Obamánál MIGRÁCIÓ Az ENSZ-közgyűlésén szólalt fel tegnap lapzártánk után a Barack Obamával is találkozó Orbán Viktor, aki szerint a migrációs válság Európa stabilitását veszélyezteti. A magyar kor­mányfő szerint, ha nem találnak bel­ső megoldást Szíriában, nincs esély az áradat megállítására. Az Egyesült Álla­mok budapesti nagykövete, Colleen Bell szerint nem mondhatják meg a magyar kormánynak, hogyan védje meg az or­szág határait, de a menekültellenes re­torika nem segít. ► 6 Jó reggelt! A zt mondják, virágot lopni nem bűn. De attól még, hogy nem rendelkezik róla a büntető tör­vénykönyv, igen is nagyon csúnya do­log. Egyik olvasónk panaszolta a mi­nap, hogy Szekszárdon, a Béri Ba­logh utcában ültettek virágokat az üz­letsor elé, ám azok másnap reggelre eltűntek. Valaki vette a fáradságot, és az éj leple alatt, kiásta a növényeket.- Nem a pénzről van szó, csak azt szerettük volna, hogy az őszi kopár- ságban kicsit szebb legyen a környez­tünk, hogy az embernek jobb kedve legyen, amikor elmegy a virágok mel­lett - mondta olvasónk, aki most már azt sem tudja, érdemes-e pótolni a hi­ányzó virágokat. Érdemes, de jobb lenne, ha mások ahhoz a mondáshoz tartanák magukat, miszerint mindent a szemnek, semmit a kéznek. H. E. TOLNA MEGYE Még javában tart a szüret a szekszárdi és •a tolnai borvidéken. Ilyenkor nagyon kelendőek a dol­gos kezek, azaz az idénymunkások, akik ráadásul jól is keresnek. A szőlősgazdák birtokán járva azt tapasz­taltuk, hogy szinte teljesen hiányzik a huszonéves, de a harmincas korosztály is. A jelenlévők elárulták, ezen ők is csodálkoznak, hiszen kis falvakban nagy a mun­kanélküliség, de tapasztaltuk szerint a fiatalabb korosz­tály Inkább a segélyre, vagy a könnyebb közmunkára vágyik. Azok közül viszont, aki bevállalja a keményebb idénymunkát, többen elmondták, nemcsak a pénz mi­att szüretelnek. ► 3 Az öt menekülőből négyet elfogtak a rendőrök, őrizetbe is vették őket Autóval üldözték a betörőket PINCEHELY Egy autós üldözést követően az öt menekülő be­törő közül négyet elfogtak a rendőrök. Befeszítették egy ozorai lakó­ház ajtaját szeptember 29-én a délelőtti órákban az ismeretlen tettesek és az ingatlanból kész­pénzt, valamint ékszereket tu­lajdonítottak el. A tettesek sze­mélygépkocsival távoztak a helyszínről. A településen szol­gálatot teljesítő körzeti megbí­zottak a menekülőket üldöző­be vették, Pincehelyen sikerült is megállítani őket. Az autóban öten ültek, rendőrök megkezd­ték az igazoltatásukat, de két férfi az autóval újra menekülni kezdett. Később az autót a Pin­cehely közelében lévő kukorica­föld mellett hátrahagyva gyalo­gosan menekültek tovább a ku­koricásban. A Tamási Rendőr­kapitányság munkatársai az egyik férfit elkapták. A rend­őrök egy 44 éves batyki férfit, valamint társait, a 41 és a 30 éves mezőfalvai és a 31 éves za- labéri férfit előállították. Lopás megalapozott gyanújával indult ellenük eljárás. A nyomozók el­rendelték a négy férfi őrizetbe vételét. Az ötödik gyanúsított, a 28 éves zalaszabari férfi el­len elfogató parancsot adtak ki. A helyszíni szemle során a nyo­mozók a lopott holmi egy részét az megtalálták a gyanúsítottak autójában és lefoglalták. 1.1. A települések önkormányzatai is kifejezik megbecsülésüket Ma van az idősek világnapja TOLNA MEGYE Az ENSZ közgyű­lése 1991-ben nyilvánította ok­tóber 1-jét az idősek világnapjá­vá. Köztudott, hogy gyorsan öre­gedő világunkban az idősek so­kat segíthetnek munkájukkal, tapasztalataik átadásával. Nem ritka azonban, hogy ők maguk is segítségre szorulnak, mert ahogy Sztarcsevity Ervinné, a Tolna Megyei Nyugdíjas Szer­vezetek Érdekszövetségének el­nökhelyettese elmondta, a me­gyénkben nyugdíjasok nagy ré­szének elég szerény a jövedelme, különösen azoknak, akik a me­zőgazdaságban vagy más, rosz- szul fizető munkahelyeken dol­goztak. Ezen a napon azonban elsősorban nem a nehézségeken van a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy a megye települései ünnepélyes keretek között kife­jezzék megbecsülésüket. ► 2 A nyugdíjaséveket nem kell magányosan, a négy fal közé bezárva eltölteni. Képünk archív felvétel Ulbert-Hesz: első lett a fesztiválon PAKS-TATABÁNYA Első lett a Peron Music Tehetségkutató Feszti­válon a paksi Ulbert-Hesz Pro­ject. Huszadszor rendezte meg Tatabányán a Nemzeti Művelő­dési Intézet, a Peron Music Ala­pítvány, a Vértes Agorája és a Hangszeresek Országos Szö­vetsége a fesztivált. A rendez­vény célja, hogy a Kárpát-me­dencében működő, feltörekvő zenekarok szakmai értékelést kaphassanak eddigi munká­jukról és megmutassák zenei tehetségüket. Az első helyezett Ulbert-Hesz Project, azaz az Ul­bert Ferenc, Hesz Ádám alkotta zenészpáros továbbjutott a Bu­dapest Music Expón megren­dezésre kerülő Öröm a Zene or­szágos tehetségkutató döntőjé­be, ahol a fődíj egy egymillió fo­rint értékű hangszer és hang- technikai utalvány. ► 5 1 5 2 3 0 SZERKESZT OS EG: E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Balázs László 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP .yi/, 19 20 # A reggeli ködfoltok után napközben megyeszerte derült idő várható. Felmelegedés kezdődik. Csapa­dék sem várható. ► 10 T Boldog névnapot kívánunk Malvin és Teréz nevű olvasóinknak! i !Ner

Next

/
Thumbnails
Contents