Tolnai Népújság, 2015. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

2015-09-01 / 204. szám

Út az olvasás szeretetéhez SZEKSZÁRD A könyvek szeretetéhez, az olvasás öröméhez, a tudás elmélyítésé­hez vezető útra hívott számos kisgyer­meket az Illyés Gyula Megyei Könyvtár. Tette ezt az intézmény az elmúlt idő­szakban két pályázattal is, meghirdetve azokat kilencvennégy - ellátórendszer­be tartozó - településen. ► 4 Az ötödik is előzetesben HALÁLKAMION Az ügyészség hétfőn kez­deményezte az ausztriai A4-es autópá­lyán hagyott autóban 71 menekült ha­lálát okozó bűncselekménnyel össze­függésben elfogott ötödik embercsem­pész előzetes letartóztatását is - közöl­te a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az MTI-vel. ► 8 TOLNA MEGYE Több mint 18 ezer diáknak, köztük 1860 első osztályos kisgyermeknek kezdődik el a tan­év ma a megyében. Szünet legközelebb októberben lesz, 26-án kezdődik, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2015. november 2., hétfő. Az új kerettan- tervet 2013-ban vezették be, felmenő rendszerben. A most kezdődő tanévben így már az 1-3., az 5-7. és a 9-11. évfolyamon kell ezek alapján tanítani. A min­dennapos testnevelés viszont már az általános és a középiskola minden évfolyamában kötelező. A szek­szárdi Dienes Valéria Általános Iskolában az ötvene­dik tanévet kezdték. ► 3 Megtört ajég FUTBALL Idei második mérkőzésén is kiütéses győzelmet aratott a Madocsa SE, amely a Gerjen 6-1-es legyőzését követően a szomszédvári rangadón a Bölcske második csapatát győzte le. Nyugaton a Nagymányok nagy hajrá­val, a 93. percben lőtt góllal győzte le az Aparhantot, a címvédő Zomba ki- lencgólos meccsen szerezte meg idei első győzelmét. ► 11 Kés alatt a Honda CR-V KÉS alá feküdt a Honda CR-V, moderni­zált formában folytatja pályafutását a népszerű, japán szabadidő-autó. ► 9 Jó reggelt! S ok általános iskola vitte táboroz­ni a gyerekeket vakáció idején. A diákok szórakoztak, pihentek, a pedagógusok pedig gondoskodtak a programokról, odafigyeltek a táborla­kókra, felelősséget vállaltak értük. És most nem egy tragikus eset ecsetelé­se következik. Hétköznapi, de nagyon meg tudta keseríteni a tanárok életét. Szinte még ki sem gördült a busz, már két-három gyerek mobiltelefonja meg­szólalt. Aggódó anyukák érdeklődtek, rendben van-e minden. Aztán a kom­munikáció többirányú lett, mert a gye­rekek is azonnal hazatelefonáltak, ha nem ízlett a zöldborsófőzelék, a szü­lők pedig számon kérték - szintén te­lefonon - a pedagógust, hogy miért adnak a gyereknek borsófőzeléket, amikor ki nem állhatja. így lehetett ám jól táborozni... F. S. Bántja a szemet az illegálisan lerakott szemét Áldatlan állapotok Egy hatékony módszer SZEKSZÁRD Egy szekszárdi ol­vasónk azt nehezményez­te, hogy néhány hónapja ki­sebbek a szelektív gyűjtőedé­nyek, és így nem fér bele a pa­lack és a papír. Szerinte gyak­rabban kellene ezeket a kon­ténereket üríteni. Több olva­sónk is ugyanerre panaszko­dott, és mindezt illusztrálan­dó számos fotót is kaptunk. Az Alisca Terra Kft. sajtó- szóvivője, Kővári Ildikó el­mondta, az a tapasztalatuk, hogy a konténereket ürítő te­herautók sok levegőt szállí­tanak, ugyanis a palackokat például nem tapossák lapos­ra. Azt is megtudtuk tőle, nem ez az egyetlen probléma, sok­kal nagyobb baj, hogy elhara­pódzott a hulladék illegális le­rakása a szelektív gyűjtőszige­tek környékén. ► 4 A megyei kórház addiktoló- giai osztályának vezető fő­orvos, dr. Szikszay Petronel­la, egy az egész világon elter­jedt, hatékony szenvedélybe­teg rehabilitációs módszert ve­zet be az osztályon. A Minne- sota-Modell (MM) egy inten­zív, kórházi, szerfüggő szenve­délybetegek - elsősorban alko­holbetegek - számára létreho­zott rehabilitációs módszer. Je­lentkezést a betegtől fogadnak el, minden hétköznap, 11.00- 13.00 között, a Oó 20/913- 9432-es számon. ► 5 Akcióellenőrzés hőségben TOLNA MEGYE A rendkívüli időjárás, a hosszan tartó kánikulák miatt kétszer is elrendelt akcióellenőrzést a Nemzetgazdasági Minisztérium. Tolna megyében huszonkét munkáltatóból tizenegynél találtak vala­milyen szabálytalanságot. A korábbi évek tapasztalataihoz képest ugyanakkor kedvező változás, hogy több építési munkaterületen a munkáltatók klíma berendezéssel felszerelt konténerben biztosítottak pihenési lehetőséget a dolgozók számára. ► 3 Kapós a szüreti idénymunka TOLNA MEGYE Több ezer em­bert érint az alkalmi munka- vállalás megyénkben, többsé­gük a mezőgazdaságban vál­lal idénymunkát. Főleg szüret idején jellemző, hogy pár hét­re, egy-egy hónapra elszegőd­nek egy adott pincészethez. A legtöbben egy adott célra gyűj­tik össze az így keresett kis pénzt. Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nél­kül alkalmaz. . ► 2 A legtöbb idénymunkás a mezőgazdaságban van. Képünk illusztráció SZERKESZTŐSÉG: Email; tolnai.nepujsag@medraworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Mauthner Ilona 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP 32 35 W A napos, igazi kánikulai időt, kissé élénk, délies légmozgás teszi elviselhetőbbé. Csapadék egyálta­lán nem várható. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Egyed és Egon nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents