Tolnai Népújság, 2015. augusztus (26. évfolyam,179-203. szám)

2015-08-01 / 179. szám

EGY PERCBEN Madocsa nagy ugrása MADOCSA A WWF által meghirdetett Nagy Ugrás alkalmával Európában több mint 500 helyszínen, százezrek ugrot­tak egyszerre a folyók vizébe, hogy fel­hívják a figyelmet vizeink fontosságára. Magyarországon 15 település csatlako­zott, a fődíjat Madocsa nyerte. ► 2 Célkeresztben a vasút MAGYARORSZÁG A 2020-ig tartó uniós költségvetési időszakban ezermilii- árd forint jut a kötöttpályás közleke­dés fejlesztésére - mondta tegnap Fó­nagy János államtitkár. ► 6 Terroristák és migránsok MAGYARORSZÁG Tíz, terrorizmussal gyanúsítható személy adatait kapta meg az illetékes hivatal, hátha meg­próbálnak bejutni Magyarországra - adta hírül a Napi Gazdaság. A mig­ránsok ezrei között megbúvó terroris­ta képe egyre közvetlenebb fenyege­tést jelent a kormány szerint. ► 8 A csokifüggő toxikológus BUDAPEST Zacher Gábor a Péterfy Sán­dor utcai kórház toxikológiai osztá­lyának vezetőjeként vált országos hí­rűvé. Rendre őt faggatják az alkohol­mérgezés, drogtúladagolás, függőség témakörben. Pedig ő is függő: imádja a családját, munkamániás, pipázik, rabja a mogyorós csokoládénak és a futásnak. ► 11 Jó reggelt! G yakran éri az a vád az embe­reket, hogy nem törődnek egy­mással, hogy hidegen hagy­ja őket mások szenvedése. Betelefo­náló olvasónk - egy fiatal hölgy - azonban ennek a helyzetnek éppen a fonákját tapasztalta meg. Történt ugyanis egyik délután, hogy a me­gyeszékhelyen egy autó fellökött egy kerékpárost. A biciklistának szeren­csére nem esett nagyobb baja, de a földön hevert, láthatóan nem a leg­jobb állapotban. Olvasónk azonnal odasietett, és megkérdezte, hogy se­gíthet-e valamiben. Mire a kerékpá­ros rendkívül elutasító hangon rá- dörrent, hogy „megoldom magam”. A fiatal hölgy nem bájcsevelyre szá­mított, de azért nem is ilyen ordená­ré visszautasításra. Egy szimpla „kö­szönöm, nem” elég lett volna. V. M. IjlMjfME« Mára a közintézmények, a vállalkozások és a magán- személyek számára egyaránt lehetőség nyílt arra, hogy kiváltsák, vagy legalábbis csökkentsék energiaszámláik összegét. A techni­kai fejlettség elérte azt a szintet, amikor a napelemek, napkollek­torok alkalmazása a sci-fi világából a hétköznapok világába költö­zött. A napenergia környezetkímélő és mindenki számára elérhe­tő. Ráadásul mivel a leginkább elterjedt típusok össze vannak köt­ve az elektromos hálózattal, a felesleg értékesíthető. Újra találkoznak a bukovinaiak Bonyhádon A képeken: Erdély BONYHÁD Mind a 37 tagegyüt­tes részt vesz így vagy úgy a „Bukovinai Találkozások” XXVI. Nemzetközi Folklór­fesztiválon ezen a hétvégén Bonyhádon. Ez azt jelenti, hogy lesz, aki a viseletes fel­vonuláson szerepel, és olyan csapat is, amely színpadi fel­lépést is vállalt. Az összejöve­tel tegnap délután kezdődött kiállítás megnyitóval és szín­padi műsorral. Előbbit Aszta­los Zoltán, a Bukovinai Széke­lyek Országos Szövetségének elnöke ajánlotta a közönség figyelmébe. A tárlatra Koller Mártonná elsősorban tájké­peket, Sebestyén Gáspár port­rékat és életképeket, Lőrincz Gergely pedig a családi élet mozzanatait ábrázoló munká­it hozta el. Mindhárman buko­vinai székely festők, és mint Asztalos Zoltán elmondta, er­délyi, ezen belül is elsősorban bukovinai ihletésű képeket kértek tőlük erre az alkalom­ra. Az elnök szerint a rendez­vény lényege, hogy az egyko­ron Bukovinában élt népcso­portok, a leszármazottak újra találkozzanak. B. K. A teveli néptáncegyüttes tagjai a Vörösmarty Művelődési Házban a tegnap nyílt kiállításon Dárdai még két meccset akart volna BERLIN Dárdai Pál utoljára azt kérte a Hertha BSC vezetőitől, hogy legalább a két szeptembe­ri Európa-bajnoki selejtezőmér­kőzésre engedjék meg neki, hogy a magyar labdarúgó-vá­logatott szövetségi kapitánya maradjon, de - szerinte érhető okokból - ehhez nem járultak hozzá, mondta az MLSZ-nek adott videointerjúban. ► 14 Magasrangú elismerés a bírónak SZEKSZÁRD A legmagasabb szak­mai kitüntetésben, a Juhász An- dor-díj arany fokozatában ré­szesült dr. Nagy László, a Szek­szárdi Törvényszék tanácsel­nöke közel négy évtizedes ma­gas színvonalú bírói és vezetői munkája elismeréséül. Vélemé­nye szerint a sokszínűsége mi­att az ítélkezés a jogászi munka legérdekesebb területe. ► 4 Dúzs újra választ DÚZS Időközi választás lesz vasárnap a községben. A település pol­gármestere, Ignácz István május 6-án indoklás nélkül mondott le. Ignácz Imre, János Mariann és László Zoltánná független jelölt­ként indulnak a településvezetői posztért. A szavazóhelyiség, mert ilyenből egy lesz, 6-tól 19 óráig fogadja a választókat. ► 2 SZ E R K ÉSZT ŐS ÉG; E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT hétköznap 9-17 óráig - ügyeletes: Budavári Kata 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP 29 31 Délelőtt még változóan felhős, délután tiszta, na­pos időre számíthatunk Tolna megyében. Mérsé­kelt, délies irányú szél fúj, eső nem várható. ► 12 T Boldog névnapot kívánunk Boglárka és Nimród nevű olvasóinknak! fc ► t

Next

/
Thumbnails
Contents