Tolnai Népújság, 2015. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

2015-07-01 / 152. szám

2015. JÚLIUS 1., SZERDA • XXVI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT Irány a tengerpart! ÉLETMÓD Ha nyár, akkor sokak számára kézenfekvő választás a pihenéshez va­lamelyik tengerpart. Összeállításunk­ban három csodálatos európai nyara­lóhelyet mutatunk be a török, a bolgár és a horvát riviéráról. ► 9 Napszámba a közmunkás MAGYARORSZÁG Közfoglal kóztatotta- kat is lehet alkalmazni idénymunká­ra, döntött tegnap az Országgyűlés. A módosítás szerint, ha valaki nem fo­gadná el a felkínált idénymunkát, ak­kor három hónapra kizárják a közfog­lalkoztatásból, és nagyon rosszul jár anyagilag. ► 6 3500 forintot Negyvenhét megyei település nyert ingyenes nyári gyermek- étkeztetést segítő forrást az Emmi pályázatán. így Tolnában több mint 2700 gyérek jut meleg ételhez a nyári szünetben is. Akad olyan település, mint például Tamási, ahol nem pályáz­tak. Szekszárdon meghaladja a 250-et azoknak a gyerekek­nek a száma, akik 44 napon át étkeznek díjmentesen. ► 3 rabolt a rendőr BUDAPEST Fegyveres rablás miatt vet­tek őrizetbe egy fővárosi rendőrt, aki a gyanú szerint egy bűnözővel össze­fogva kirabolt egy nőt a hétvégén. A pandúrból lett rabló a hatalmas fo­gás helyett mindössze 3500 forintot zsákmányolt, és már le is kapcsolták őt kollégái. Társa még szökésben van. ► 8 Ők a merénylő társai TUNÉZIA A belügyminiszter bejelentet­te, hogy elfogták a pénteki szószai merénylet elkövetőjének feltételezett segítőit. Nadzsem Gharszali egy ter­rorista hálózat tagjaiként beszélt az elfogottakról, akik mindannyian tu­néziai állampolgárok. ► 8 Jó reggelt! N apok óta elképesztő tumultus van az egyik mobilcég ügyfél­szolgálatánál, ami érthető, hi­szen az alacsonyabb tarifa a tét. Mire az ember egy ügyintéző közelébe kerül, már legalább másfél órát várakozik, és újabb egy óra, mire végez. Utóbbi a legbosszantóbb. Lassan halad a mun­ka, mert az ügyintéző maga sem biztos a dolgában. Minden kérdéssel egy ta­pasztaltabb kollégához fordul, tőle vár­ja a megoldást. Közben kinyomtat papí­rokat, majd kiderül, teljesen felesleges volt. Nyilván átmenetileg feltöltötték a létszámot, gondolja az ember. Ráadá­sul az amúgy három ügyintézőre sza­bott irodában hatan fogadják az érdek­lődőket. Mint mondják, óránként vált­ják egymást, ki ülhet le éppen a székre. Ez aztán a profizmus! (mi) Nyárvégén kezdődhet a pollenszórás TOLNA MEGYE A parlagig egyike a legveszedelmesebb és legká­rosabb gyomoknak. A leginten­zívebb növekedési időszaka jú­niusra esik, majd ezt követően a virágzat képzésére kezdi for­dítani energiáit. Az egyik leg­hatékonyabb, ám egyben leg­munkaigényesebb vé4ekezési mód a kézi gyomlálás. Nagyobb területen elfogadott a mechani­kai gyomirtás, kaszálás, de szó­ba jöhet a gyomirtószeres-keze- lés is. A pollenszórás valószínű­leg augusztus végén, szeptem­ber elején éri el a tetőfokát. ► 2 A régmúltat idézte fel a találkozó MEDINA-SZÖLŐHEGY Visszatér­tek Medina-Szőlőhegyre a fa­lucskából elszármazottak, igaz, csak egy rövid időre. A hagyo­mányosnak számító találkozó szombaton délelőtt misével kez­dődött, amelyet Bíró László kato­likus püspök celebrált, aki min­den évben meglátogatja ezt a kö­zösséget. Bíró László gyerekko­rában többször nyaralt itt, innen a kötődése. Bakó György szer­vező elmondta, az egykori Me- dina-Szőlőhegyen fantasztikus, családias légkör volt jellemző, ezt idézik a találkozók. ► 5 Zárva tartanak a hivatalok és az orvosi rendelők Köztisztviselői nap van TOLNA MEGYE Zárva tartanak jú­lius 1-jén, a köztisztviselők és kormánytisztviselők napján a polgármesteri hivatalok, az okmányirodák, a megyei kor­mányhivatal intézményei és a kormányablakok. Zárva talál­ják ma az adóhivatalt, a vámhi­vatalt, a földhivatalt, az egész­ségbiztosító kirendeltségeit az ügyfelek, és a szintén erre a napra eső Semmelweis-nap mi­att az orvosi rendelés is szüne­tel. A gyógyszertárak többsége is zárva tart, ugyanakkor mű­ködési engedélye szerint ezen a napon nyitva lehet Tolna me­gyében négy városi patika, így Pakson a Szívélyes gyógyszer- tár (Barátság u. 1.), Bonyhá- don a Hatos gyógyszertár (Tes- co), Szekszárdon a Szent László gyógyszertár (Tesco) és Dom­bóváron a Tiszafa gyógyszer- tár (Tesco). A kisebb települé­seken működő patikák veze­tői saját maguk dönthették el, hogy nyitva lesznek-e, tehát helyben lehet információhoz jutni. Szekszárdon a fogászati ügyelet (Szent I. tér 18) viszont 8 és 14 óra között fogadja a be­tegeket. A megyei kormányhivatal idén ötödik alkalommal rende­zi meg a kormánytisztviselői családi napot, ezúttal Bogyisz- lón, az általános iskolában. A köztisztviselők és kor­mánytisztviselők ünnepét 1997-ben tartották meg el­ső alkalommal, ekkor még köztisztviselők napja névvel, majd 2001-ben nyilvánították munkaszüneti nappá. M. I. A nyílt utcán szúrta le a nevelt fiát CSIKÓSTŐTrös Életveszélyt okozó testi sértés miatt rendelt el nyo­mozást egy 60 éves csikóstőt- tősi férfi ellen a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Hétfőn délután 3 óra körül a férfi az ut­cán egy késsel leszúrta 37 éves nevelt fiát. Az életveszélyesen megsérült fiatalembert a men­tők kórházba szállították. A szurkáló a helyszínt elhagyta, de a dombóvári járőrök ottho­nában fél órán belül elfogták, a kést lefoglalták, tájékoztatta szerkesztőségünket Huszti Gá­bor rendőrségi sajtószóvivő. 1.1. Nem találtak fegyvert a kennel alatt SZEKSZÁRD Hamis vád bűntet­te miatt hat havi börtönbünte­tésre ítélt a Szekszárdi Járás- bíróság egy férfit, aki a volt só­gorát vádolta meg azzal, hogy kecskeméti lakhelyén a ken­nel alatt fegyvert rejteget. Ál­lítása szerint ezt még 2000- es évek elején mondta el neki a férfi, de a rendőrök semmit sem találtak. A szabadság- vesztés végrehajtását egy év próbaidőre felfüggesztették. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész és a vádlott is fellebbe­zett. ► 3 15 15 2 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: tomai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT hétköznap 9-17 óráig - ügyeletes: Venter Marianna 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 27 30 # Többnyire napos idő lesz ma Tolna megyében, eső nem várható. Időnként kissé élénk északias szél fújhat. Tovább melegszik a levegő. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Tihamér és Annamária nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents