Tolnai Népújság, 2015. május (26. évfolyam, 102-125. szám)

2015-05-02 / 102. szám

bKERESSEaTEOLHU oldalon! LEBUKTATTÁK MAGUKAT AZ EGYENRUHÁS ORVVADÁSZOK A HUSZONÖT ÉVNÉL FIATALABB ÁLLÁSKERESŐKET SEGÍTIK AZ IFJAK OROMERE VONULTAK KI ► 4. oldal A RENDŐRÖK ► 3. OLDAL »ilpitiltp» MM EGY PERCBEN Postán jön az elszámolás Az ügyfeleknek a levél kézhezvételé­től számítva 30 napúk van arra, hogy ellenőrzést kérjenek, ha szerintük nem stimmelnek a bankok által fel­tüntetett összegek. ► 6. OLDAL «mum létminimum Szombaton főbb szakszer­kiadós zá­porok, zivatarfol­tok alakulnak ki, de délután még 19 fok lesz. Va­sárnap hűvös idő­re kell számítani. ► 12. OLDAL vezet és ellenzé­ki párt a mini­málbér emelését, a létminimum be­vezetését kezde­ményezte a tegna­pi majálisokon. ► 8, OLDAL Nem vezetik be a halálbüntetést Magyarország teljesíti az összes eu­rópai uniós szerződést és jogszabályt - nyugtatta meg Orbán Viktor az EU vezetőit, miután vihart kavart a kije­lentése. ► 7. OLDAL Spórolnak lövőre sem lesz több a pénz a gyó­gyászati segéd­eszközök támoga­tására, sőt egyes termékek támo­gatását is szigorí­tani fogják. ► 6. OLDAL OLVASÓSZOLGÁLAT ________8 74/511-510 TE RJESZTÉS 8 06-40/510-51.0 HIRDETÉS ________8 74/511-834 E­MAIL: tofciai.tiépujsag© mediawork3.hu_________ PI LLANATFELVÉTEL FORRÁS: TEOLHU Sertéshúst Marhahúst Baromfihúst Vadhúst Nem fogyasztok húst BÚCSÚ Ahogy a rövid időre ajándékba kapott színes lufik, úgy szálltak el a középiskolás évek a ballagó diákok szülei szerint. Szekszárdon a Szent László Szakképző Iskola és Kol­légium Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézményében, ismertebb nevén az „ELT-ben 64 végzős vett búcsút az alma matertől. A ballagok szerint persze a lufiknak könnyű, míg előttük ott terpeszkedik az érettségi. A megmérettetés hétfőn veszi kezdetét. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azzal búcsúztatta a gyerekeket, hogy bár nem köny- nyű szakmát választottak, reméli, életük úgy alakul, ahogy azt szeretnék. ► 5. OLDAL J Olcsóbb lesz a sertéshús, nagyobb a forgalom A sertéshús átlagára az el­múlt években jelentősen meg­nőtt. Míg 2007-ben átlagosan 979 forintért vásárolhattunk egy kiló sertéshúst, addig ta­valy már 1350 forintot kértek érte. Tehát közel 38 százalé­kos áremelkedés történt - ol­vasható a Pénzcentrum hon­lapján. Amennyiben megva­lósul a költségvetési tervezet, akkor a komoly áfamérséklés miatt jövőre az üzletekben az eddiginél jóval olcsóbb lehet a sertéshús. Dr. Fazekas Sán­dor földművelési miniszter el­mondta, az intézkedéstől egy­értelműen forgalomnöveke­dést várnak. ► 2. OLDAL Az élethez kapnak útmutatást A roma nemzetiségi önkor­mányzat vállalta az anya­gi terhet, így tovább működ­het a bogyiszlói Csillagvár Tanoda, amely tehetséggon­dozás és felzárkóztatás terén is szép sikereket ért el. Az öt mentort és a harminc diákot tehát nem eresztik szélnek. Valódi közösséggé kovácsoló- dott a csapat. A családias lég­körben töltött délutánoknak nagy a szerepük abban, hogy idén a nyolc nyolcadikosból heten várhatóan érettségit adó középiskolában tanulnak tovább, egyikük pedig szak­munkásnak készül. A felzár­kóztatás mellett szakkörök is várják az ifjakat. ► 3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Amikor az ember lánya megvásárol az összekuporgatott pénzéből egy kö­zel 25 ezer forintos bőrcipőt, arra szá­mít, jó időre megoldotta a lábbeli kér­dést. Aztán alig telik el pár hónap, és a cipő sarkáról leválik a bőr. Mivel a helyzet javítható, a csere szóba sem jöhet. De említhetném a bőrtáskámat is, aminek a szíja elszakadt, vagy a drága harisnyámat, melyen felszaladt egy szem. Hol vannak ma már azok az idők, amikor a harisnya szemfel- szedők, a táska- és cipőjavítók, ruha­szabók, varrónők is hozzátartoztak az életünkhöz. Pedig akkoriban huszon­ötezer forintért legalább hat pár jó mi­nőségű cipőt lehetett venni. Mégis megérte javíttatni is ezeket, (mi) Az édesanyákat köszöntjük holnap ünnep A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezte a tisztelet kifejezését Segítőkész rendőri vezető Május első vasárnapján ün­nepeljük az anyák napját. Ezt 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezte, és tiszteletük kifejezéseként egy Európában is egyedülálló­nak számító emlékmű megal­kotására szerveztek gyűjtést. A Pestszenterzsébeten látható Anyák szobrát Kaszap Károly szobrászművész készítette, a mű ihletője Melis Andrásné, 12 gyermekes édesanya volt. Az alkotást 1933. május 28-án leplezték le, majd megkoszo­rúzták. Azóta a Magyar Vörös- kereszt minden évben felele­veníti ezt, és a Melis család le­származottjaival együtt meg­koszorúzzák a szobrot. ■ H. E. Egy édesanya életében mindig megható pillanat, amikor gyermeke kifejezi szívből jövő szeretetét Nagykónyiban volt a művelő­dési ház vezetője, amikor tör­tént egy betörés. Ennek kap­csán ismerte meg a rendőri munka egy szeletét, megtet­szett neki, így jelentkezett. Ti­zenegy évig dolgozott a bűn­ügyi vonalon, végigjárva a szakterületeket és ranglétrát. 2004-ben adódott a lehetőség, hogy átkerülhetett az egyen­ruhásokhoz, először a közleke­dés-rendészetre. Most, a Tamá­si Rendőrkapitányság rendé­szeti osztályvezetőjeként Izsák László alezredes kiérdemelte az Év Tolna megyei rendőre cí­met. A sikert a vezetői elisme­rés és a lakossági visszajelzés jelenti számára. ► 5. OLDAL / \

Next

/
Thumbnails
Contents