Tolnai Népújság, 2014. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

2014-05-02 / 101. szám

VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ Másolt vagy egyéb módon sol— kupont nem áll módunkban elfogadni. ■ Kuponok nem vonhatók össze. ■ Kupon csak a megjelölt időpontban használható fel. Vágja ki az itt látható kupont, és 2014. junius 15-ig a feltüntetett árral vásárolhatja meg a fenti terméket. 2014. május 2., péntek • XXV. évfolyam, 101. szám. Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft www.teol.hu ■HHHH Új lehetőség fogyatékkal élőknek inni iii iiimiMi Folytathatják munkájukat Továbbra is Kult Imréné irányítja a Solymár könyvtárat, míg dr. Szőts Zol­tán a Völgységi Múzeumot. ► 4. OLDAL IDŐJÁRÁS Száraz, és még nagyrészt napos idő lesz. A helyi és rövid ideig tar­tó záporok, ziva­tarok esélye kicsi, de foltokban így is előfordulhat­nak. ► 10. OLDAL Mire megy az IMF-hitel? Napokon belül folyósítja az IMF Ukrajnának a hitel el^ő részét, ebből az orosz gázadós­ságot is rendezhe­tik. ► 6. OLDAL !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tehergépkocsival ütközött baleset A motoros a helyszínen életét vesztette Tehergépkocsi és motoros ütkö­zött április 30-án, 9 óra 45 perc­kor az 55-ös főút pörbölyi vas­úti átjárójánál. A motorkerék­pár utasa a baleset következté­ben életét vesztette. A motorke­rékpár egy kamion alá csúszott - mondta el a teol.hu-nak egy szemtanú. A megyei kataszt­rófavédelmi igazgatóság be­számolója szerint olyan súlyo­sak voltak a motoros sérülései, hogy bár a mentősök próbál­ták újraéleszteni, a helyszínen meghalt. A rendőrség a helyszí­nelés és a műszaki mentés ide­jére az érintett szakaszt a bajai hídtól az 55-ös főút - 56-os főút kereszteződéséig teljes széles­ségében lezárta. ■ R. G. Egy kamion alá csúszott a motorkerékpár Az irodalomnak szentelték az első napot Az egészségügyben, a foglalkoztatás­ban vagy a lakhatásban is segíthet a támogató személy. ► 5. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Nem tudom, miért őrülnek meg az em­berek az ünnepek előtt. Tény, hogy fel kell készülni a nagy traumára, arra, hogy egy, esetleg két egész napig zárva lesz az üzletek többsége, de azért már tudhatnánk, hogy utána ismét kinyit­nak. Szerdán reggel is megbolygatott méhkashoz volt hasonló a megyeszék­hely központja. Megpakolt szatyrokat cipelő háziasszonyok manővereztek a vad autócsordák között, elballagott a diákok egy része, tülekedtek a vásár­lók a piacon, mások a rendőrnapi programra voltak kíváncsiak, parkolni csak szerencsével lehetett. Igazi nagy­városi nyüzsgéssel, sok-sok türelmet­lenséggel indult a délelőtt. Szerencsére van rá négy egész napunk, hogy egy kicsit lehiggadjunk, (gym) 9 770865 603050 14 10 1 MEGRENDELHETŐ TCÍifí BT 7$w Jtf 30 916 3570 EGY PERCBEN A tavasz zöldségei ÚJSÁGÍRÓ: Tavaszi fogásokat készítettünk a szezon kedvenc zöldségeivel, csak lehetőleg ne főzze őket péppé! ► 9. OLDAL 74/511-510 TERJESZTÉS: _______06-40/510-610 HI RDETÉS: _________74/511-534 E-MAIL: toliiai-aepujfiag^ixelfi.hB PILLANATFELVÉTEL Kisebb adókkal kevesebb lenne a feketefoglalkoztatás? Nem, aid csal, az akkor Is csalna Nem tudom megítélni. Igen, egyértelműen. FORRÁS: TEOL.HU A Szekszárdi Kolping Iskolában öt nappali tagozatos osztály végzett. A végzős tanulók búcsúzószalagot kötöttek az iskola zászlajára Országszerte, így Tolna megyében is felhangzik-fel- hangzott ezekben a napok­ban a jól ismert ballagási ének szövege: Mi búcsú­zunk, és elmegyünk, a mi időnk lejárt. Venter Marianna A tanulmányait befejező di­ák számára ez az ünnepség azt jelenti, hogy az itt töltött hosszú évek küzdelmei, sike­rei és kudarcai most egyetlen nagy emlékképbe állnak ösz- sze. Néhány nap múlva pedig a ballagó diákoknak számot kell adni mindarról, amit ta­náraik és oktatóik az elmúlt évek során megtanítottak, átadtak nekik. Szerdán dél­után a Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Isko­la végzős diákjai vettek bú­csút az alma matertől. Mint azt Kiss László, az intézmény igazgatója elmondta, öt nap­pali tagozatos osztály búcsú­zott, egy szakközépiskolai, és négy szakképző. A balla­gási ünnepség során végig­járták a tantermeket, majd átvonultak az újvárosi római katolikus templomba, ahol a végzős tanulók búcsúzó sza­lagot kötöttek az iskola zász­lajára. Ezután volt a szentmi­se, amelyet Hegyháti Tibor atya celebrált. Ezt a köszön­tők és búcsúztatók követ­ték, majd útjára indult egy új hagyomány. Az idén elő­ször minden végzős diák Kol­ping érmét kapott, amelyet az igazgató adott át a tanulók­nak és osztályfőnököknek. Minden évben egy kiemelke­dő munkát végző tanuló Kol­ping szobrot vehet át. Idén Ki­rály Gábor 12.A. osztályos ta­nuló részesült ebben az elis­merésben. Míg ez a hét a búcsúról és az ünneplésről szól, a jö­vő hét már a kemény mun­káról. Hétfőn megkezdőd­jek a 2014. évi tavaszi érett­ségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. A megye 27 közép­iskolájában 2735 diák adhat számot tudásáról. A tavaszi érettségi vizsgaidőszakban rendes-, pótló-, javító-, kiegé­szítő-, ismétlő- és előrehozott vizsga egyaránt szerepel. A tanulók számára 12 szakkö­zépiskolai- és 15 gimnáziumi képzésben szerveznek érett­ségit. A tavalyi évhez képest 8 százalékkal nőtt az emelt szintű vizsgák száma. Tolna megyében a legtöbben angol nyelvből vizsgáznak, a ritka vizsgatárgyak közé számít a társadalomismeret, a mező- gazdasági alapismeretek, a latin- és a spanyol nyelv. Kö­zépszinten az elektronikai alapismeretek, a gépészeti alapismeretek, az ének-zene, az evangélikus hittan, a ka­tolikus hittan és a latin nyelv számítanak ritka vizsgatár­gyaknak. Búcsú a kedves iskolatol ballagások A jövő hét már a kemény munkáról szól a végzősöknek HIRDETÉS MAIS SPÓROL Tolnai Népújság Tolnai Népújság MA IS SPOROL ÖNNEK KERESSE A TEOL.HU OLDALON! LÁTOTT KOLLEGÁK a rab > KÖSZÖNTÖTTEK EGYMÁST ► 4. OLDAL MAJÁLISOK CSALOGATTAK MEGYESZERTE j t I I szekszárd A Szent József Ka­tolikus Általános Iskola ver­senyhetének első' napján az irodalom jegyében zajlottak a megmérettetések, így helyet kapott a programban a városi irodalmi és versíró verseny, mondta Szabóné Varjas Il­dikó igazgató. Hét­főn délelőtt a szü­netekben az alsó tagozatosoké volt a lehetőség, ők részt vettek egy irodalmi ki nyer ma játékban. Délután vá­rosi irodalomvetélkedővel foly­tatódott a program, egy régeb­bi hagyományt élesztettek új­já, mondta az igazgató. A csa­riíitnlrnalr plnrp moa b-pllptt ic­merkedni néhány anekdota val, ezekkel kapcsolatos játé kos feladatokat kellett megöl daniuk állomásról állomásr; haladva. Keresztrejtvény, tote mint klasszikus feladat nen maradhatott ki, di volt dramatizálás tabu játék, memó ria staféta, kép-fo galom párosítás és még néhány jvi dám feladat. A program a Szülők Akadé miája rendezvénysorozat elő adásával zárult, melyet Rig< Béla tartott, aki arról beszéli hogy napjainkban hogyan le hét közel vinni az irodalmát i gyerekekhez. ► 3. OLD A

Next

/
Thumbnails
Contents