Tolnai Népújság, 2014. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-01 / 51. szám

2014. március 1., szombat • XXV. évfolyam, 51. szám. Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft www.teol.hu ■»** keresse ATEOL.HU oldalon! TIZENKÉT NAGYRENDEZVÉNYT LEONARDO DA VINCI LOVA - IVC - 11'tl,utL¥tl111 BEVESZI A FŐTERET ► www.teol.hu TÁMOGAT IDÉN TOLNA ► 3. OLDAL NO IS LEHET KIVÁLÓ BORÁSZ > 12. OLDAL EGY PERCBEN Felpörögtek a beruházások Csaknem 15 százalékkal nőttek a beruházások a tavalyi negyedik ne­gyedévben. ► 7. OLDAL Méltóbbá vált az ellátás előrelépés MRI-készülék is lesz ezentúl a megyei kórházban Alább hagyott a töretlennek mutatkozó optimizmus IDŐJÁRÁS A hétvégén na­gyobbrészt napos idő lesz. Jelentős mennyiségű eső nem esik. A maxi­mum hőmérsék­let 12 fok körül alakul. ► 14. OLDAL Peren kívül A peren kívüli megegyezés jót tesz és olcsóbb a peres feleknek, de a bíróságokat is mentesíti több­let munkától. ► 6. OLDAL Nagy elismerés egy kis iskolának Az ország 8. legeredményesebb közép­iskolájaként a bonyhádi Petőfi gimná­ziumot is elismerték. ► 15. oldal Ártalmas Nem mindegy mit éget a kályhá­jában. Jogszabályt hoznának arról, milyen szilárd tüzelőanyagokat lehetne használ­ni. ► 7. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: _________74/511-510 TE RJESZTÉS _______06-40/510-510 HI RDETÉS _________74/511-534 é-M AIL: tolnai jiepujsag@axels.hu PILLANATFELVÉTEL Önhöz mennyi idő alatt érne ki baj esetén a mentő? SZÓVÁ TESSZÜK Sírva telefonált egyik olvasónk. El­esett a bonyhádi sétálóutcában. A hölgynek nem is annyira az esés fájt, hanem az a közöny, ahogy nagyon sokan elmentek mellette. Azt mond­ja, attól félt, hogy olyan járókelő is lesz, aki segítés helyett belerúg. Pe­dig nem az alkohol okozta az esést, hanem valószínűleg a magas vérnyo­más. Aztán persze voltak jóérzésű emberek is. Az egyik üzletből két el­adó hölgy jött ki, ők felállították, megkérdezték, miben segíthetnek, hívjanak-e mentőt. Végül is erre már nem volt szükség, jobban lett, s egy házaspárnak köszönhetően - ingyen hazafuvarozták a közeli faluba - vé­gül is visszatért az emberekbe vetett hite. (gym) 1 4 0 5 1 Dr. Muth Lajos főigazgató-főorvos, Orbán Viktor, Horváth István polgármester és dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke vágták át a szalagot Az ipar kivételével minden ágazat és a fogyasztók gazda­sági várakozása is romlott - a GKI által végzett legfrissebb felmérés szerint. Összességé­ben ugyan tart a Magyaror­szágon több mint egy évtize­de nem látott optimizmus, de figyelemre méltó, hogy a gaz­daság helyzetének megítélése februárban látványosan ked­vezőtlenebb lett. A foglalkoz­tatási szándék minden ága­zatban rosszabb lett, s erősö­dött a lakosság munkanélkü­liségtől való félelme. Az ipar­ban és a szolgáltató ágazat­ban nőtt az áremelést terve­zők köre. A fogyasztók inflá­ciós várakozása is kissé erő­södött. ► 5. OLDAL A fejlesztésnek köszönhetően 140 ezer ember számára vá­lik elérhetővé a XXI. század­hoz méltó ellátás - mondta pén­teken délelőtt Orbán Viktor mi­Példa nélküli Paks 2014-es költségvetése, az idei bevéte­lek több mint felét túdják fej­lesztésre, beruházásra fordíta­ni. Hajdú János polgármester szerint ez nemcsak lehetőség, felelősség is. Kiemelte, nagyon niszterelnök a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház épületavató ünnepsé­gén. A 3,6 milliárd forintos be­ruházás során az orvos-nővér­komoly munka áll a város kö­zel 11 milliárd forint főösszegű költségvetésének összeállítá­sában. Az intézmények fenn­tartása, a városüzemeltetési feladatok ellátása garantált, a szociábs kiadások területén az szálló helyén egy új háromszin­tes épületet húztak fel, amelyet egy fedett híd köt össze a diag­nosztikus blokkal, és átadtak egy, a sürgősségi osztály fölöt­állami támogatáshoz ugyany- nyi önkormányzati támogatást folyósítanak. A büdzsében 600 millió forintnyi tartalékkal számolnak, a már nevesített beruházási érték meghaladja a négymilliárdot. - A közterü­ti épületrészt is. A projekt révén műszereket, berendezéseket is vásároltak, köztük egy MRI-ké- szüléket, amely eddig nem volt a megyében. ► 3. oldal let fejlesztésére költünk legtöb­bet - fűzte hozzá Hajdú János. Nyolc utca, parkoló kivitelezé­se elkezdődött, hatnak folyik a közbeszerzése, tizenöt utca van tervezés vagy engedélye­zés alatt. ► 4. OLDAL Pontot TETT-ek a szerződések végére a vezetők bátaapáti - Folytathatjuk 2014-ben a munkánkat, vagy­is a radioaktív hulladék-elhe­lyezésével kapcsolatos tájé­koztatást - jelentette ki csü­törtökön Bátaapátiban Dara­bos Józsefné. A település pol­gármesterétől, a TETT elnöké­től megtudtuk, idén 459 mil­lió 600 ezer forint támogatást kaptak a Központi Nukleá­ris Pénzügyi Alapból a Nem­zeti Fejlesztési Minisztérium­mal kötött szerződés alapján feladataik ellátására. Ez az összeg százalékos arányban oszlik meg a TETT tagtelepü­lései között. ► 5. OLDAL Lehetőség, de egyben felelősség is költségvetés A fejlesztési kiadás a főösszeg ötvenkét százalékára rúg HIRDETÉS-w m \M. b Jf ■JcÜrti m KV-J, jj _i . Végkiámsítás. Beázik a cipője? Gyermeke kinőtte a tavalyi kabátját? Vagy csak frissítésre vár a ruhatára? Nálunk tetőtől talpig felöltözhet Ön és családja is. Március 1-jétől március 14-ig minden készleten lévő termékre 50%, egyes termékekre 60% kedvezmény! Egyes cipők 800 Ft-os akciós áron kaphatók. Széles áruválasztékkal, udvarias kiszolgálás­sal várjuk vásárlóinkat. Aranyhíd Kínai Áruház, Szekszárd, Mészáros Lázár u. 1., a Gemenc Szálló alatt. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel fél kilenctől este hat óráig, szombaton reggel fél kilenc és délután egy óra között.

Next

/
Thumbnails
Contents