Tolnai Népújság, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

2014. február 1., szombat • XXV. évfolyam, 27. szám. Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft ÖNGMOSSÁGBA KERGETTE EGY 20 ÉVES ZSAROLÓ ► www.teol.hu lassú ébreszt eset CSAKNEM 150 ORABAN KÖZVETÍT SZŰCSIBŐL M / ► 16. OLDAL A KOZMEDIA ► 16. OLDAL EGY PERCBEN Mentőakció a diplomákért A Diplomamentő elnevezésű prog­rammal növelné a kormány az okle­véllel rendelkezők számát. ► 2. oldal időjárás Változóan felhős lesz az ég, gyen­ge eső, ónos eső többször is elő­fordulhat. A hő­mérséklet kora délután 0 fok kö­rül alakul. ► 14. OLDAL Gyengült tegnap is a forint A forint árfolyama 314-es szintre emelkedett az eu- róval szemben a reggeli 309-ről, majd 313 körül állt meg. ► 6. OLDAL Ezt nem kellene mellre szívni Januárban több településen is igen rossz a levegő minősége a szálló- por-tartalom miatt. ► 7. oldal Testület a bűnök feltárására Hétfőn meg­választhatják a Nemzeti Emléke­zet Bizottságának elnökét és két tagját a T. Ház­ban. ► 8. OLDAL ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: ________ 74/511-510 TE RJESZTÉS: _______08-40/510-510 HI RDETÉS: __________74/511-534 E-MAIL: tolaalnepuiBag@aiela.hu PILLANATFELVÉTEL Ön tagja vagy támogatója megyei civilszervezetnek? Támogatója vagyok. Tagja vagyok. FORRÁS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Elég bosszantó - mégha tudjuk is a reklámok értelmét és hasznát ha a tévében a film legizgalmasabb jelenete közben szakad mega műélvezet. Át­kapcsolni sem érdemes, mert biztos, hogy a másik csatornán is reklám lesz. Éppen köhögős, torokfájós idő van. Ezeket, valamint a lázat, orrdugulást is hosszú órákra elmulasztó orvossá­gokból többfélét is kínálnak. Divatban vannak a fogyasztó szerek és módsze­rek, meg a fájdalom helyén ható gyógy­szerek. Amúgy minden más megoldás elképzelhetetlen, hisz ahol nem fáj, ott nem is lehet elmulasztani. Remélhető­en senkinek sem jut eszébe a kínált szereket kombinálni. Kéretik komolyan venni a figyelmezetést, hogy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, (ii) 9 770865 603067 14027 Együtt vagyunk sikeresek partnertalálkozó Lapunk vendégei képet kaptak a gazdaságról Dr. Parragh László (elöl balról), dr. Fischer Sándor, Tóth Ferenc és Potápi Árpád János a Tolnai Népújság tegnapi partnertalálkozóján szekszárd Az ismerkedést, a tapasztalatcserét és a kapcso­latok erősítést szolgálja a Tol­nai Népújság hagyományos év eleji partnertalálkozója. A szekszárdi Garay gimnázi­um dísztermében tegnap tar­tott rendezvényen a megye je­les közéleti személyiségei, vállalkozói, gazdasági-, köz- igazgatási- és intézmény-ve­zetői, polgármesterei váltot­tak szót könnyed és fajsú­lyos kérdésekről, és hallgat­tak színvonalas előadásokat a megye és az ország gazdasá­gi helyzetéről. Lapunk mind­azon ügyfelei és barátai, akik­kel rendszeres és példaértékű az együttműködés, nem tá­voztak üres kézzel. A 2013-as Tolnai Népújság Almanachot és a Tolnai Népújság borát ad­tuk ajándékba. ► 5. oldal Fokozottan veszélyesek a jegcsapok óvatosság Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az eltávolításról Az időjárás enyhülésével ko­moly veszélyt jelentenek a há­zak ereszén megjelenő jég­csapok. Dr. Ackermann Zsu­zsanna helyettes megyei ka­tasztrófavédelmi szóvivő fel­hívta a figyelmet, hogy a nap­közben olvadó, majd az éjsza­ka során újra megfagyó csa­padék hatalmas jégcsapokat képezhet az ingatlanok hom­lokzatán. A Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a hatá­További ónos esőre lehet számítani a megyében lyos jogszabályok értelmében a veszélyes, lelógó jégcsapok okozta veszélyhelyzet elhárí­tása az ingatlan tulajdonosá­nak felelőssége. A tulajdonos köteles továbbá a veszélyes hótömegekről és jégcsapokról HIRDETÉS a járókelőket figyelmeztetni, ugyanis komoly büntetőjogi felelősség terheli azt, akinek a hibájából emiatt sérülés kelet­kezik. Egyúttal kérik a gyalo­gosokat, hogy fokozott óvatos­sággal közlekedjenek. ■ V. M. TOLNA MEGYE Tamási, illetve Bonyhád térségében okozott komoly gondot a péntek regge­li órákban lehullott ónos eső, mondta Miszler Miklós, a Ge­menc Volán személyforgalmi igazgatója lapunk érdeklődé­sére. Az autóbuszok többsége el sem tudott indulni, de akadt olyan járat, amelyik keresztbe fordult az úton. A legnagyobb problémát Aparhant, Kisvej- ke, Lengyel, Závod és Tevel, valamint Tamási, Cece, Ozora, Fürgéd, Iregszemcse környé­kén jelentette az ónos eső. Ké­sőbb az utak állapota a hajna­li, reggeli állapotokhoz képest javult - a sószórók folyamato­san dolgoztak -, így a nap fo­lyamán fokozatosan állt hely­re a közlekedés. Szekszárd, Paks és Dombó­vár térségében menetrendsze­rűen közlekedtek a Gemenc Volán járatai. A közútkeze­lő tegnap délutáni tájékozta­tása szerint a megyében a fő­utak szárazak, helyenként só­nedvesek voltak, a mellékuta­kon a szórás ellenére csúszás- veszéllyel kell számolni. A megyére kiadott narancs riasztást lapzártánk előtt cit­romsárga váltotta, de ma is le­het ónos eső. Az utazók folya­matosan kísérjék figyelemmel a katasztrófavédelem közlemé­nyeit, tájékozódjanak az aktu­ális útviszonyokról. ■ V. M. TV és Telefon együtt már 2290 Ft/hó! DUÓ MINI TEL A legnépszerűbb csatornák egy csomagban 1 év hűséggel Ort/o, Az akció 2014. február 28-ig érvényes a Tarr Kft. lakossági előfizetői körében. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ: I * iooo WWW.TARR.hu C'X I*« Benyújtották a paksi bővítést is tartalmazó törvényjavaslatot budapest-paks A kormány nevében Varga Mihály pénte­ken délután benyújtotta az Or­szággyűlésnek a paksi atom­erőmű bővítését is tartalmazó törvényjavaslatot. Az MTI tájé­koztatása szerint a magyar és az orosz kormány közötti nuk­leáris egyezmény kihirdeté­séről szóló törvényjavaslatban egyebek mellett az áll, hogy a felek együttműködnek a paksi erőmű teljesítményének fenn­tartásában és fejlesztésében. Beleértve két új, legalább 1000 megawatt kapacitású, vízhűté­ses vízmoderátoros reaktorral működő blokk tervezését, meg­építését, üzembe és üzemen kí­vül helyezését. ■ F. V. ügy megverte az apját, hogy eltörött az orra tengeuc Szóváltást követő­en többször megütötte egy 45 éves férfi a 71 éves édesapját január 29-én 18 óra körül. Az apa a bántalmazás következté­ben orrcsonttörést szenvedett. Az intézkedő rendőrök mentőt hívtak, akik a sérültet kórház­ba szállították. A verekedő fér­fit az egyenruhások előállítot­ták. A Szekszárdi Rendőrkapi­tányság munkatársai a bántal- mazót súlyos testi sértés bűn­tett elkövetésének megalapo­zott gyanúja miatt gyanúsított­ként hallgatták ki, tájékoztatta lapunkat Huszti Gábor, a me­gyei rendőr-főkapitányság saj­tószóvivője. ■ 1.1. Nem probléma a délutáni iskolai foglalkozás tolna megye A megyei általá­nos iskolákban nem jelentett problémát a nemzeti közneve­lésről szóló törvény azon ren­delkezése, mely szerint az is­kolai foglalkozások 16 óráig kell, hogy tartsanak - nyilat­kozta lapunknak a KLIK Szek­szárdi Tankerülete. Az alsóbb évfolyamokon eddig is napkö­ziben voltak délután a gyere­kek. A 7-8. évfolyamos diákok esetében éltek a szülők azzal a lehetőséggel, hogy kérhetik a délutáni elfoglaltságokon való részvétel alóli mentesítést. Az edzéseken, zene- és táncórá­kon való részvételt a korábbi gyakorlatnak megfelelően biz­tosítják. ► 3. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents