Tolnai Népújság, 2012. október (23. évfolyam, 230-255. szám)

2012-10-01 / 230. szám

WWW.TEOL HU 2012. október 1., hétfő* XXIII. évfolyam, 230. szám. Ara: 150 Ft. Előfizetve: 97 Ft H éresse a TEOL.HU oldalon! A NAGYBAJOM ELLEN SZIPORKÁZOTT mozgás ÍME A BALATON LEGMODERNEBB, ,,íllwll.._™ím ÁLMODOZÁS, LEGÚJABB HAJÓJA ► www.teol.hu AZ ÉLLOVAS SZlKSZAKD ►iß. oldal A SZABADNAPON ► HIRDETÉS Bonyhád. Perczel Mór u. 4. Tel.: 74/450-036, 30/576-5199 OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA 1 M 1 ' CUnVERSE 29.900 Ft -80% 5.800 Ft 37.600 Ft -40% 22.600 Ft C4 KEIM VELŐ 29.900 Ft -80% 5.800 Ft OPTIKAI OAKLEY KERETEK-20. »% uiuiui./zempotiaoptikci.hu Akció időtartama: 2012. okt.1.-okt. 31. EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS C Délelőtt felhős lesz az ég, esetleg elszórtan kevés eső eshet. Dél­utánra változóan napos, száraz idő, 24 fok körüli hő­mérséklet várha­tó. ► 13. OLDAL Tájékozatlanok a devizahitelesek Alapvetően tá­jékozatlanok a devizahitelesek fizetési nehézség esetén - derül ki egy friss felmé­résből. ► 7. OLDAL Nő a harag Dél-Európában Folytatódtak a tüntetések Spanyol- országban és Portugáliában a túlzott megszorítások ellen, melyek az embe­reket egyre jobban sújtják. ► 8. oldal Gondosan el kell látni a sebeket Elsősegély: még a legkisebb sérülé­seket is komolyan kell venni, és gondosan el kell látni! ► 9. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-510 TERJESZTÉS _______06-40/510-513 HI RDETÉS _________74/511-534 E­MAIL: tolnai.nepuj8ag@axels.hu SZÓVÁ TESSZÜK Ha tehetném, új adót vezetnék be egyes helyeken, például a társasházakban. A „intolerancia-adót” azoknak kellene befizetnie a ház közös kasszájába, akik hajnali négy-öt óra között a tize­dikről hajítják a szemétledobóba a tö­rött üveggel is bélelt szemeteszsákokat, akik hétvégén nagyjából ugyanebben az időszakban más ajtaja előtt állnak neki fennhangon vitatkozni, és akik órákig járatják autóik motorját az ab­lakok alatt. Az összegyűjtött pénz az­tán mehetne hangszigetelésre. Ha már az észt nem osztják ingyen, legalább a hülyeségnek is legyen ára. Lehetőleg minél magasabb, (kei) Még számolták a szavazatokat lapzártakor dunaföldvár A szavazatok összeszámlálása lapzártánk­kor még tartott, így nem de­rült ki, hogy ki lesz a jövőben a város polgármestere. Az időközi polgármester-válasz­táson, amit a korábbi város­vezető, Keresztes Lajos halála miatt tegnap tartottak, este hét órakor zárták a szavazó­köröket, s kezdték meg a vok- sok számolását, összesítését. Két jelölt szállt harcba a polgármesteri székért: a Fidesz-KDNP színeiben Jákli Mihály agrármérnök, va­lamint független jelöltként Horváth Zsolt pedagógus, az MSZP Tolna megyei elnök- helyettese. A város jegyzője, Bárdos Lászlóné dr. úgy tá­jékoztatott, hogy 16 óráig a szavazatra jogosultak 33 szá­zaléka vonult az urnákhoz. A választás rendben zajlott, a választási bizottsághoz be­jelentés nem érkezett. Az idő­közi választáson nincs érvé­nyességi és eredményességi küszöb, a több voksot gyűjtő jelölt lesz a város polgármes­tere. ■ V. T. Se hitelezés, se növekedés nincs az országban A kormány nem képviseltette magát az 50. Közgazdász­vándorgyűlésen: Varga Mi­hály és Cséfalvay Zoltán sem látogatott el Egerbe. A fő att­rakció Simor András beszéde volt, aki az MNB hitelességé­nek fontossága mellett érvelt. ► 6. OLDAL PROMÓCIÓ „FORDULÓ” címmel indult útjára az ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET új projektje pénteken délelőtt a megyeszékhelyen. A Babits Művelődési Ház nagytermében megtartott projektnyitó rendezvényt Csillagné Szánthó Polixéna (jobbról), a szekszárdi önkormányzat hu­mán bizottságának elnöke nyitotta meg, majd Szűcsné dr. Füredi Szilvia, a megyei kormányhivatal munkaügyi központjának igazgatóhe­lyettese ismertette a megye munkaerő-piaci helyzetét. A projektet Kajsza Péter, az egyesület elnöke és Weiszné Szabó Magdolna (balról) projektmenedzser mutatta be a résztvevőknek. ►S- OLDAL Jó volt az idei üdülőszezon rekord A holtág vizének minőségével, szintjével nem volt probléma A múlt héten még fürödtek a fadd-dombori holtágban, a népszerű üdülőterület azonban már újra csendes, véget ért a nyári szezon. Steinbach Zsolt fadd-dombori - Az idei nya­ralási szezon remekül sikerült - vélekedett Wusching Gábor, a faddi kommunális cég, a Fa- todi Kft. ügyvezetője, az Együtt Domboriért Egyesület elnöke. A különféle rendezvények ugyancsak sok embert von­zottak, úgy a sárkányhajó-, a kajak-kenu-, illetve a triat- lonversenyek is, illetve a szokásos nyári fesztivál. A rendezvények idején sokan vették igénybe a kereskedel­mi szálláshelyeket is, bár er­ről pontos összegzés egyelőre még nincs. Az idei dombori nyár sikeréhez az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy szinte szúnyogmentes volt az ez évi szezon. ■ H. T. Népszerű volt a holtág nyáron Ezen a nyáron rekordszámú vendég látogatta meg Dombo­rít, az ingyenes strandokat. A legtöbben a környező tele­pülésekről érkeztek, hétköz­nap délutánonként is, munka után a holtág vizében keresve enyhülést a forróságban. Ezút­tal is kulcskérdés volt tehát a víz minősége és mennyisége, ami nem is okozott csalódást: a folyamatos kánikula és csa­padéknélküliség ellenére sem a baktériumokkal, sem a víz­szinttel nem volt gond. Egymillióval támogatja a város az alapítványt Fesztiválok hétvégéje volt szüreti napok Felvonulás és műsor megyeszerte tolna Egymillió forintos tá­mogatást szavazott meg a kép­viselő-testület a Tolnai Tudá­sért Közalapítványnak, hogy a felsőoktatásban tanuló tolnai diákok támogatására létreho­zott szervezet tovább működ­hessen, és a 2012/13-as tanév mindkét félévében ki lehessen írni az ösztöndíjpályázatot. A települési önkormányzat és a német nemzetiségi ön- kormányzat által létrehozott alapítvány 2003 óta működik, ám szinte a kezdetektől anya­gi gondokkal küzd. A féléven­kénti több százezer forintos ösztöndíj kifizetéséhez a vá­rosnak már sokszor kellett a zsebébe nyúlnia. Két éve képviselők élesen kritizálták az alapítvány ku­ratóriumát, mondván, jobban kellene törekedniük arra, hogy külső támogatóktól sze­rezzenek pénzt a város „pum- polása” helyett. Ezután a kura­tórium testületileg lemondott. Ám pénzt „csinálni” az új vezetőség se tud. Az új elnök többek között 50 támogatást kérő levelet küldött szét, tá­mogatást sehonnan nem ka­pott. Az 1 százalékos adófel­ajánlásból csupán bő 40 ezer forint folyt be. Az alapítványt a másik alapító, a német nem­zetiségi önkormányzat sem tudta az elmúlt két évben tá­mogatni. ■ S. K. báta Színpompás felvonulással vette kezdetét a Bátai Szüreti Fesztivál szombaton délelőtt, majd a művelődési ház klubter­mében nyílt gobelinkiállítás. Délután a helyi és a meghívott együttesek a művelődési ház­ban adtak műsort a közönség­nek, este pedig kitáncolhatta magát mindenki a Szőlőtaposó mulatságon. Az est bevételét a klubterem felújítására for­dítják. A vasárnapi program a Szent Mihály-templomban tartott ünnepi szentmisével kezdődött, amit a búcsú köve­tett a Szigetben. Báta mellett a megye számos településén tar­tottak a hétvégén szüreti feszti­vált vagy napot. ►S. OLDAL Színpadon a bátai Békalencse Gyermektánccsoport r Í ! I

Next

/
Thumbnails
Contents