Tolnai Népújság, 2012. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

2012-09-01 / 205. szám

PILLANATFELVÉTEL A reményt kapták vissza Rieger Erika maradhat a dombóvári „Reménység” Napközi Otthon veze­tője. Igaz, az új megbízatása csak hat hónapra szól. ► 2. oldal IDŐJÁRÁS Ma borongós, de igen meleg idő lesz. Kis mennyi­ségű eső eshet. Élénk északi szél fúj. A hőmérsék­let csúcsértéke 29 fok körül ala­kul. ►M. OLDAL Kevesebb az elsős hallgató Egy képzést sem ad fel az Illyés Gyula Kar. Idén a minimum körül határozták meg a képzési hozzájáru­lást. ► 3. OLDAL Jól jártak, akik hitelt váltottak Sokára érkezett meg az a támogatott forinthitel, amely érezhető segítséget jelenthet a nehéz helyzetben lévő de­vizahiteleseknek. ► 6. OLDAL Hatni akar a fiatalokra Gyerekkora óta készül a papi hiva­tásra a fiatal dia­kónus, aki Szek- szárdon kezdte meg szolgálatát. ► 4. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-510 TERJESZTÉS HIRDETÉS _________74/511-534 E­MAIL: tolnai.neppj8ag@asela.hu SZÓVÁ TESSZÜK Alig hittem a ßlemnek - mondta betele­fonáló olvasónk, és a történtek ismereté­ben ezen nem is csodálkozom. Egy ügy­intéző ugyanis - akivel nem értettek egyet - olyat mondott neki, ami nem hogy ügyintéző, de magára valamit is adó hölgy szájába egyáltalán nem való. Olvasónk nem bírja megemészteni, ami vele történt, és igazából nem is a szemé­lyét ért atrocitás miatt van elkeseredve, hanem amiatt, hogy hová süllyedhet még az ügyintézés színvonala. Legköze­lebb, ha nem tetszik valami, pofon is vághat? - kérdezi teljes joggal. Senki­nek sem könnyű az élete, mindenkinek lehet problémája. Ám a munkáján en­nek semmiképpen nem szabad meglát­szania. Főként nem mosdatlan szavak formájában, (vm) 603067 Hétfőn kaput nyit a suli tanévkezdés Több figyelemre lesz szükség a közlekedés során A takarékos gazdálkodás utján halad előre Kakasd Betartották a tűzgyújtási tilalmat Hosszú győzött Bataszeken élménybeszámoló Fiatal úszók kérdezték az olimpikont Felkészítik az állományt a beavatkozásra lem, ott lesznek az első hatban Igen, az első tíz közé kakasd A szigorú takarékos­ságnak, a céltudatos gazdál­kodásnak és a társadalmi összefogásnak köszönhetően a település a válság nehéz éveiben is megvalósítja az el­képzeléseit. Mindez csak úgy lehetséges, hogy az igények és a megvalósult fejlesztések a realitás talaján mozognak. A jövőben megvalósítandó fel­adatokat már kijelölték, most az ezekhez szükséges forrá­sok előteremtésén fáradoznak. Mindezekről bővebben is ol­vashatnak lapunk mai számá­ban, amely az önkormányzat jóvoltából jut el minden kakas- di háztartásba. ►s. oldal Minden ízében jót ígér a hétvégi Galuskafesztivál « tevel Osztanak, szoroznak Te­velen. A község a legnagyobb fejlesztésének záróakkordjá­hoz ért: a szennyvízberuhá­zás elszámolását végzik. Már csak emiatt sem ütemeztek be jelentősebb munkálatokat, amelyet egyébként a költség- vetés sem tenne lehetővé. De bizakodva tekintenek a jövő­be. A hétvégi Galuskafeszti­vált már nagyon várták a tele­pülés lakói, és vélhetően azok a kistérségben élők is, akik az elmúlt években megízlelték az ínycsiklandó ételt. Ezekről is olvashatnak mai lapunkban, amely az önkormányzat jóvol­tából minden teveli háztartás­ba eljut. ►is. oldal Ön szerint Tomiszlav Sziviccsel elindul felfelé az MVM Paks? Nem, a kiesés ellen fognak harcolni betartották a tűzgyújtási ti­lalmat, és jól láthatóak voltak a figyelmeztető táblák is - derült ki azon ellenőrzés során, ame­lyet augusztus 27. és 30. között tartottak a megyében. A dom­bóvári, a paksi és a szekszárdi katasztrófavédelmi kiren­deltségek a Baranya Megyei Kormányhivatal erdészeti igaz­gatóságának erdőfelügyelőivel együtt összesen 19 helyszínen hajtottak végre vizsgálatokat, melyek során a kijelölt tűzra- kóhelyeket és környezetüket: vadasparkot, erdei tornapályát, turistaútvonalakat, játszóteret, autós pihenőhelyeket, vágás­téri tisztítási munkákat ellen­őriztek. ■ V. M. bátaszék Négyszáz méteren a világ 4. legjobb női vegyes­úszója, Hosszú Katinka a bá- taszéki rokonlátogatás mellett arra is szakított időt, hogy a helyi tehetségekkel élménybe­számolója után az uszodában versenyezzen egyet. A londoni olimpikon elmondta, a Rió de Janeiró-i ötkarikás játékokon még biztos, hogy indul. Októ­berben már Világkupa-verse­nyen áll rajtkőre - a 2013-as versenynaptára pedig már most be van táblázva. A bajai hölgy nem először járt a lé­tesítményben, hiszen a nyári játékok előtt többször edzett a 25 méteres medencében. ► 16. OLDAL Sok gyerek állt sorba Hosszú Katinka aláírásáért a bátaszéki uszodában A települési polgári védelmi szervezetekbe beosztottak részére tartott felkészítést a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi főfelügyelősége Simontornyán és Kurdon. A felkészítések elméletből és gyakorlatból áll­nak, amelynek köszönhetően a polgári védelmi szervezetek állománya képes lesz az azon­nali beavatkozást igénylő men­tési, kárelhárítási feladatok végrehajtására. Tolna megyé­ben eddig hét település polgári védelmi szervezeteinek állo­mánya körében zajlott már le a felkészítés, a továbbiakban még hat településen tartanak Uyen foglalkozásokat. ■ V. M. A szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában már tegnap megtartottak a tanévnyitó ünnepélyt. Felvételünkön az egyik uj első osztály kisdiákjai Általános iskolában több mint tizenhatezer, szakiskolában hozzávetőlegesen négyezer, gimnáziumban közel ötezer, szakközépiskolában pedig mintegy négy és félezer di­ák kezdi meg a tanévet a megyében. Ez olvasható ki a KSH adataiból, melyek a la­kónépesség életkor szerinti bontását mutatják be. Ha eh­hez hozzávesszük a nulla és ötéves kor közötti kategória több mint tizenegyezer - le­hetséges bölcsődés és óvodás - gyermekét, akkor megálla­pítható, hogy az oktatási-ne­velési intézmények mintegy negyvenezer fiatalt fogadhat­nak szeptembertől. A hétvé­ge miatt nem elsején, hanem szeptember harmadikén lesz az első tanítási nap. A tan­évnyitó ünnepség számos helyszínen most vasárnap zajlik le. Ezzel, tehát a di­ákok mindennapi iskolalátogatásá­val meg is nő annak veszélye, hogy a gyermekeket közleke­dési baleset éri. A megelőzés érdekében közleményt is kiadott a Tolna Megyei Bal­eset-megelőzési Bizottság. Miként a dokumentumban ol­vasható, a veszélyezettség 7-8 óra, valamint 16-17 óra között a legmagasabb. A gyalogos balesetek két fő oka az, hogy A diáitok erősöd­hetnek és közér­zetük is javulhat a gyalogos vagy tiltott helyen, vagy éppen a tilos jelzés elle­nére megy át az úton. Sok baj adódhat abból is, ha a gyere­kek álló járművek mögül, kellő kö­rültekintés nélkül lépnek az úttestre. A szülők feladata, hogy gyermekeiket felkészít­sék a közlekedés veszélyeire, illetve megtanítsák a helyes - akár gyalogos, akár kerékpá­ros - közlekedés legfontosabb szabályaira. Az új tanév újdonságot hoz a mindennapi testneveléssel, bár ezt - adott tájékoztatást Ónodi Szabolcs, a bonyhádi Pe­tőfi Sándor Gimnázium igazga­tója - egyelőre az első, ötödik és kilencedik osztályokban vezetik be, a többi osztályban pedig felmenő rendszerben. A középiskola vezetője arra mu­tatott rá, hogy a korábbihoz ké­pest több mozgás eredménye­ként a diákok nemcsak fizikai­lag erősödnek, de közérzetük is javulni fog. ■ Sz. A. ■ Az önök családjában a gyermek miként jut el az Iskolába? Szavazzon hírportálunkon vasárnap 16 óráig: TE0L.hu A szavazás eredményét hétfői számunkban közöljük. EGY PERCBEN www.teol.hu 2012. szeptember 1., szombat • XXIII. évfolyam, 205. szám. Ara: 140 Ft. Előfizetve: 97 Ft ggijjgg kebesse aTEOL.hu olhawii KEGYELMET KAPOTT AZ AZERI ’SS“ VEGIGFOSZTOGATTA KAPOSVÁRT j SÍRNI SZERETNE HÁROM FIATAL ► WWW.TEOL.hu uALTAS GYILKOS ► 8.OLDAL A SZÍNPADON ► 9. OLDAL I > J

Next

/
Thumbnails
Contents