Tolnai Népújság, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

Vasárnapi Tolnai Népújság, 2012-04-01 / 13. szám

2012. ÁPRILIS 1, VASARNAP 3 PANORÁMA HÍRSÁV Srauss-Kahnra rájár a rúd. Alighogy felmentették New Yorkban, most Lille-ben áll bíróság elé, mert prostihálózat működtetésével gyanúsítják. Strauss-Kahn, az IMF hajdani vezére ismét bajba került. Most egy prostituálthálózat működtetésével gyanúsítják. Emellett polgári pereket is akasztanak a nyakába. VR-összeállítás A szexfüggő Dominique Strauss- Kahn újra a lapok címoldalára került. DSK, a Nemzetközi Valu­taalap (IMF) volt vezérigazgató­ja ellen egy feltételezett prostitú- ciós hálózat ügyében indítottak eljárást a franciaországi Lille- ben - közölte ügyvédje Strauss- Kahn egész napos kihallgatása után. Strauss-Kahnt az úgyneve­zett Carlton-ügyben - üzletszerű kéjelgés elősegítésében való bűnrészesség és hűtlen kezelés bűntette miatt - február 21-22- én hallgatták ki először Lille vá­rosában. A lille-i ügyészi hivatal közölte, hogy Strauss-Kahn 100 ezer euró óvadék ellenében sza­badlábon maradhat, de nem lép- het kapcsolatba tanúkkal, a saj­tóval és senkivel, aki a bűnügy­ben valamilyen módon érintett. DSK ügyvédje az ügyészség előtt újságíróknak nyilatkozva el­mondta: védence ártatlannak vallja magát. „Állítása szerint nem tud arról, hogy bármikor prostituálttal találkozott volna. Viszonyt kialakítani egy kon- zumhölggyel nem bűncselek­mény, magánügy és törvényes nagykorú emberek között” - tet­te hozzá. Az IMF volt vezetőjét február­ban saját kérésére hallgatták ki azokkal a párizsi és washingto­ni szexpartikkal kapcsolatban, amelyeken részvételét már ko­rábban nyilvánosan beismerte. A DSK elleni New York-i bünte­tőeljárást - egy szállodai szoba- asszony állítólagos megerősza­kolása miatt - beszüntették, az áldozat szavahihetőségét övező kétségek miatt. Ám a nő polgári pert indított a férfi ellen, kárté­rítést követelve. DSK karrierje a tavalyi bot­rányt követően rommá lett.-Az ügy egyik nyertese Francois Hollandé, aki Strauss-Kahn he­lyett lett Sarkozy kihívója a fran­cia elnökválasztáson, mint a szo­cialisták jelöltje. Sokan gondol­ták azt, hogy maga Sarkozy is nyer nagy riválisa megsemmi­sülésén, de nem így történt. A közvélemény-kutatások szerint az esélyeket tekintve Hollandé áll az első helyen, míg Sarkozy csak második lenne. DSK porba hullásának másik nyertese Christine Lagarde, mert a Nemzetközi Valutaalap Igazgatótanácsa őt, a francia pénzügyminisztert választotta meg az IMF új vezérigazgatójá­nak. Ezzel új korszak is kezdő­dött, hisz eddig még nem vezet­te nő sem az IMF-et, sem a Világ­bankot. DSK IMF-vezérként el­sősorban a bajba jutott gazdasá­gok, köztük a magyar iránti elkö­telezettsége - sokak szerint elfo­gultsága - miatt vált ismertté. DSK botrányától több egykori „áldozat” is vérszemet kapott és perrel fenyegetőzött. A szobalány vádjai összedőltek, de a volt IMF-főnök kap egy polgári pert bár a new york-i bíróság fel­mentette Strauss-Kahnt a ne­mi erőszak vádja alól, időköz­ben Nafissatou Diallo fenn­tartja állítását, hogy a politi­kus megerőszakolta, bántal­mazta és megalázta, amiért kártérítést követel. Könnyen lehet, hogy ez a második eljá­rás Diallo győzelmével ér vé­get, itt nincs szükség arra, hogy az esküdtek egyöntetűen és kétséget kizáróan mondja­nak ítéletet, az alperes és a felperes verziója közül kell többségi alapon választaniuk. Érdekesség, hogy a polgári peres eljárásnak megfelelően május óta először Strauss- Kahnnak is ki kell majd fejte­nie, hogy szerinte mi történt valójában a szállodaszobá­ban májusban (ha ezt még­sem teszi meg, a bíró az es­küdtek kihagyásával önmaga hoz ítéletet és állapítja meg a kártérítés összegét). Megtébolyodott a pilóta: kényszerleszállás KÉNYSZERLESZÁLLÁST hajtott végre kedden Texasban egy amerikai repülőgép, miután pilótája megzavarodott. A JetBlue New York és Las Vegas között közlekedő jára­tának utasai fékezték meg a zavarodottan kiabáló pilótát. Szerencsére az egyik utas egy szolgálaton kívüli kapi­tány volt, aki átvette a gép irányítását és kényszerle­szállást hajtott végre Amarillóban. Landolás után az elmeháborodott pi­lótát mentők szállították el. Reese Witherspoon harmadik gyermekét várja harmadik gyermekét várja Reese Witherspoon. A csü­törtökön 37. évébe lépő Os- car-díjas Witherspoon egy éve házasodott össze farm­ján Jim Tóth hollywoodi szí- nészügynökkel. Jane Fonda alakítja Nancy Reagant jane Fonda alakítja Nancy Reagant, a néhai Reagan el­nök feleségét a The Butler című filmben, amely a fe­hér házi főkomornyik életé­ről készül. Lehallgatással vádolják Berlusconit és öccsét új per kezdődött Berlusconi volt olasz kormányfő ellen Milánóban. A vád szerint Berlusconi segítséget nyúj­tott lehallgatott telefonbe­szélgetések nyilvánosságra hozásához. Öccsével, Paolóval együtt áll a bíró­ság előtt. Az ügy egy 2005- ös pénzügyi botránnyal kapcsolatos nyomozással áll összefüggésben: egy bank felvásárlásakor derül­tek ki szabálytalanságok. i Lehallgatásokat szellőztetett Megint vádolják DSK-t üzletszerű kéjelgés Sokan szívják a szexfüggő volt IMF-vezér vérét JEGYZET i Szurokban ki tudja, miért van erre szük­ség? Schmitt Pál ül a kamera előtt, és magyarázza a magya- rázhatatlant. Ráadásul a köz­szolgálati tévé még partner is a köztársasági elnök nevetsé­gessé tételében, amikor valódi kérdések nekiszegezése he­lyett úgy viselkedik vele, mint az utolsó vizsgán is csődöt mondó protekciós csemetével. Schmitt pál sorsa Orbán Vik­tor kezében van, a miniszter- elnök pedig addig húzza az időt, míg végül a köztársaság első embere szurokba mártva és tollba megforgatva fog tá­vozni az intézmény éléről. alig volt olyan mondata, amit komolyan lehetett volna venni, alig volt olyan érve, amivel ne lehetne azonnal vi­tatkozni, és alig volt olyan pil­lanat, ami ne járult volna hoz­zá, hogy még inkább nevetsé­gessé váljon (például PhD-cím megszerzését vállalta: elég el­olvasni, mi minden kell eh­hez, hogy lássuk, tisztességes úton ez elnöki munka mellett lehetetlen). Együttérzést akart kelteni, de csak a szánalomig jutott. az elnök lefordított számtalan oldalt mások dolgozatából. A disszertációja legnagyobb ré­szét. A vizsgálat ezt bebizonyí­totta, a doktori címet megvon­ták tőle. Ha Schmitt Pál e vizs­gálati eredménnyel igazolva érzi magát, akkor bizony szö­vegértési problémák is felme­rülnek, az pedig bajos, példá­ul fontos törvények aláírása előtt. Az elnök eddig mindent aláírt, amit elé tettek. Alkot­mányellenes törvényeket, sőt olyanokat is, amelyekről már előzőleg kimondta az Alkot­mánybíróság, hogy nem felel meg az alaptörvénynek. A köztársasági elnöki posztot leginkább e tevékenységével, és nem plágiumügyének rossz kezelésével járatta le. Mennie kell, és menni is fog. Egy csaló nem lehet köztársasági elnök. miért kell elnyújtani ezt a szenvedést? Máris késő, de itt az ideje, hogy a kormánytöbb­ség (az etikai elveken túl saját jól felfogott érdekében is) meg­kegyelmezzen neki, és nyug­díjba küldje a volt doktort. Kubában hirdetett vallásszabadságot hit A pápa szószékét a kubai nemzeti hős, Jósé Marti szobra előtt állították fel Perelni kíván a toulouse-i merénylő családja Hívők és érdeklődők félmilliós tömege előtt kért nagyobb sza­badságot a vallásnak Havanná­ban a pápa szerdán, kubai láto­gatása utolsó napján. XVI. Benedek a Forradalom terén be­mutatott miséjében az egyház feladatá­ról szólva kijelentet­te: ha teljes munkát akar végezni, akkor ahhoz „igazi vallás- szabadsággal kell rendelkeznie, ami abban is megnyilvánul, hogy nyilvánosan is lehessen hirdetni és ünnepelni a hitet”. A pápa „örömmel elismerte”, hogy Kubában lépéseket tettek ezen a téren, de hangsúlyozta, ■ A pápa szemben állt Ernesto Che Guevara házfalra festett tízemeletes arcképével. hogy „tovább kell haladni”. „Ar­ra buzdítom a kormányzati in­tézményeket, hogy szilárdítsák meg a már elérteket, és haladja­nak tovább a társadalmi közjó igazi szolgálatához vezető úton.” A pápa szószékét a kubai nemzeti hős, Jósé Marti szobra előtt 'állították fel, szemben Ernesto „Che” Guevara ar­gentin-kubai forradalmár házfal­ra festett, tízemeletes arcképé­vel. A fehérbe öltözött Raúl Castro elnök a hallgatóság első sorában ült. A pápa később talál­kozott Fidel Castro volt kubai el­nökkel. ■ Fidel Castro és XVI. Benedek pápa találkozója szívélyes volt ha nem beszélik le róla, be­perelné a francia államot Algéri­ából a toulouse-i merénylő, Mo­hamed Merah apja, aki fiát gyil­kosság áldozatának tartja, és aki szerint a rendőrség nem megfelelően járt el. Mivel Fran­ciaország és Algéria között nemzetközi szerződés biztosítja, hogy az ügyvédek peres ügyekben mindkét országban eljárhassa­nak a per indításának helyétől függetlenül, ezért jogi akadálya ennek nincs. A francia politikusok felhábo­rítónak tartják az idősebb Merah kezdeményezését. A BBC tudósí­tása szerint Alain Juppé francia külügyminiszter kijelentette: „Ha én egy ilyen szörnyetegnek lennék az apja, akkor szégye­nemben befognám a számat.” Mohamed Merah családja és az ügyük­ben eljáró ügyvéd új­ból visszautasította a vádakat, hogy Merah-nak köze lett volna az al-Kaidához, sőt, Merah testvérei szerint a 23 éves, hétszeres gyil­kos férfit nem a vallási szélsősé­gesek, hanem a francia titkos- szolgálat manipulálta a háttér­ből. A gyilkost Franciaországban temették el, mert Algéria nem vállalta a szertartást. ■ ■ Pofátlannak, felháborítónak tartják a francia politikusok az apa ötletét. 4

Next

/
Thumbnails
Contents