Tolnai Népújság, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

2012. FEBRUÁR 1., SZERDA XXIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA: 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT WWW.TEOL.HU KERESSE A TEOLhu OLDALON: MINTA MADÁR, OTTHON VAN A LEVEGŐBEN 06-50: A POSTA LESZ A NEGYEDIK MOBILSZOLGÁLTATÓ HAZÁNKBAN ► 8. OLDAL TÓTH GABI MÁR DÖNTŐBE JUTOTT A DALVERSENYEN EGY PERCBEN Bőrben drágább a kukorica A magyar termékek íz- és aromavilá­ga utánozhatatlan, ezért nagy lehető­ség a kertészeti ágazat fejlesztése, mondta Czerván György államtitkár lapunknak. ► 5. oldal Tizenhét év fegyházban darabolós gyilkosság Baltával verte szét alvó testvére fejét Befagyott a munkaerőpiac Csak kismértékben növekedett a fog­lalkoztatás, miköz­ben szinte alig vál­tozott a munka- nélküliség 2011- ► 14. OLDAL pen > 7. OLDAL Szabadlábon a whiskys Kedd hajnalban több tévéstáb és fotós várta a sátoraljaújhelyi fegyintézet előtt, hogy mikor lép ki a börtönből Ambrus Attila. ► 8. oldal IDŐJÁRÁS Ma már délelőtt változóan felhős, délután borús lesz az idő. Jelentős hó nem várható. A hőmérséklet -2 és -10 fok közt Őszinte választ a gyereknek Az egészséges fej­lődéshez az élet­koruknak megfe­lelő, őszinte vála­szokat kell kapni­uk a gyerekeknek a szexualitásról is. ► 10. OLDAL ÜGYELET ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-587 TERJESZTÉS: 30/650-3004 HIRDETÉS: 74/511-534 E-MAIL: tolnai .nepujsagßaxels. hu PILLANATFELVÉTEL mm A vádlott (háttal bal oldalon) a bíróságon is beismerte tettét, de az első fokú ítélet ellen enyhítésért fellebbezett Képgaléria a TEOLHll hírportálon SZEKSZÁRD, NA6YMÁNY0K Tizen­hét év fegyházbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék ked­den Pusztai Istvánt, a nagymá- nyoki darabolós gyilkost. A fér­fi 2010. szeptember 28-án éjsza­ka egy szekerce élével legalább hat nagy erejű csapással lénye­gében szétverte alvó, nála 12 év­vel idősebb féltestvére fejét, majd levágta a holttest végtagja­it A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat védekezésre kép­telen személy ellen különös ke­gyetlenséggel elkövetett ember­ölés bűntettében, és további 10 évre eltiltotta a közügyek gya­korlásától. 2011. január elseje óta az elkövetéskor 20 éves kor­nál fiatalabb tettes ellen nem le­het életfogytig tartó szabadság- vesztést kiszabni, a büntetési té­tel maximuma 20 év szabadság- vesztés. ► 4 OLDAL A TEOLhu olvasóitól Ön szerint csökkentik-e hamarosan a sertéshús árát? Nem érdekel, nem Igen, szerintem eszünk sertéshúst csökkenteni fogják 21% Nem, még tovább emelkednek az árak 63% Tovább ketyegnek az élesített levelek egészségügy Az államtitkárság időt kért, az érdekvédők szerint nincs pénz A legszerényebb követeléssel előálló egészségügyi érdekvé­dők szerint is több tízmilliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy érdemben emelkedjen az ágazatban dolgozók fizetése. Az egészségügyi államtitkárság gőzerővel gyűjti az adatokat ar­ról, pontosan mennyi orvos mekkora fizetésért is dolgozik ma az országban, az érdekvé­delmi szervezetek többsége azonban már kezd türelmetlen­né válni. A január végére ígért újabb bértárgyalási fordulót ép­pen ezen adatok hiányában fúj­ta le Szócska Miklós államtitkár. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke azt mondta, még semmi sincs veszve, hiszen március végére halasztották a felmondólevelek élesítését, még van idő a megállapodásokra. A Magyar Orvosi Kamara Terüle­ti Szervezeteinek Tanácsa sze­rint viszont egyre egyértel­műbb, hogy nincs forrás jelen­tős béremelésre. ► 6. oldal Buszmegállót, kukákat, táblákat rongáltak meg a fiatalok dombóvár Három kaposszek-| csői fiatalkorút gyanúsít a rend­őrség a dombóvári Kórház utcá­ban a közelmúltban elkövetett rongálásokkal. Kitanics Zsu­zsanna, a Dombóvári Rendőr- kapitányság sajtóreferense el­mondta, a három fiatal egy szó­rakozóhelyről tartott a vasútál­lomás felé, amikor betörték egy buszmegálló üvegét, közlekedé­si táblákat csavartak ki, és né­hány kukán is demonstrálták, milyen jó erőben vannak. A ti­nédzserek beismerték tettüket, de magyarázatot nem tudtak rá adni. A rendőrség a közeljövő­ben a szórakozóhelyeken ellen­őrzi többek között azt is, kiszol­gálják-e a fiatalkorúakat alko­hollal. D 2. oldal Milliós összeggel támogatják az autóvásárlást Egy új állami támogatásnak kö­szönhetően jelentős kedvez­ménnyel juthatnak új Suzuki- hoz, vagy más használt autóhoz, akik mozgásszervi, vagy egyéb fogyatékossággal élnek. Ez a kedvezményes lehetőség tavaly októberben lépett életbe, azóta a régiónkból 62-en jelezték az igé­nyüket. Nekik a pozitív elbírá­lástól számítva hat hónap áll rendelkezésükre, hogy lebonyo­lítsák az adásvételt A kérelme­ket a területileg illetékes Nemze­ti Rehabilitációs Szociális Hiva­talhoz kell beadni. Akit elutasí­tottak, az jövőre újból próbálkoz­hat Minderre 2015 végéig van lehetőség. ► 15. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Ki lehet ez a lány? Valahogy olyan fé­lénkforma. Pedig csinoska, húsz év kö­rüli, és nem tűnik butának De nem ta­lálja a hangot az emberekkel Nem is nagyon keresi. Gyakran látom a bolt­ban. Odaböki az eladónak• „Két kaka­ós csiga. ” És kész. Semmi „kérek", „le­gyen szíves", „köszönöm”, semmi mo­soly, semmi közvetlenség. A buszon is távolságtartó. Kisvárosban még szokás köszönni a sofőrnek is, meg annak is, aki mellé leül az ember, de ő csak be­nyomja a fileibe az MP3-as lejátszója csápjait, és rezzenéstelen arccal utazik A városközpontban száll le, az Illyés- szobomál megy át a zebrán. Ki lehet ez a lány? Csak nem egy kommunikáció szakos egyetemista? (wg) Völgyit felmentette az ASE kosárlabda A gyenge teljesítmény miatt küldték el A vélemények segítik a részletek finomítását PAKS Kedden menesztette Völ­gyi Pétert az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárcsapatának vezetése. A szakvezetőnek - aki két éve bajnoki címig és Magyar Kupa-győzelemig ve­zette a Zalaegerszeg csapatát - a gyenge bajnoki eredmé­nyek miatt kellett távoznia. Az ASE szezonbeli 17 meccséből 7-szer kikapott, hétvégén úgy maradt alul Kecskeméten, hogy csupán 56 pontot tudott összehozni. Tóth János, a kosaras szakosztály elnöke el­mondta, egyelőre Schmidt Bé­la vezeti az edzéseket, de nem akarják húzni az időt, a héten szeretnék megtalálni Völgyi Péter Utódját. ► 16. OLDAL Völgyi Péter (jobbról) és Schmidt Béla. Utóbbi most előtérbe kerülhet udvari Közöttünk is akadnak, akik nem értik: miért éppen így épül fel a rendszer? Ez az apropója, hogy kezdeményez­tünk egy fórumsorozatot az új önkormányzati törvényről. Mindezt Schmidt lenő, a Tele­pülési Önkormányzatok Or­szágos Szövetségének elnöke mondta tegnap Udvariban. Pol­gármesterek, közigazgatási szakemberek hallgatták meg minisztériumi munkatársak előadásait. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára azt hangsú­lyozta: az előadások mellett | fontosak az azonnali visszajel- í zések is, melyek a részletek fi- J nomításában segíthetik az il- £ letékeseket. ► 3. OLDAL Zongor Gábor volt a levezető elnök

Next

/
Thumbnails
Contents