Tolnai Népújság, 2011. október (22. évfolyam, 230.-255. szám)

2011-10-01 / 230. szám

Tolnai Népúj ság 2011. OKTÓBER 1., SZOMBAT XXII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ARA: 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT www.teol.hu S'nÄlHi?*0* BÜDZSÉ 2012: JÖVŐRE JÖHETNE nézi a pécsieket A TÁMOGATOTT LAKÁSHITEL ► 6. OLDAL EGY SPECIÁUS DIÉTA/ A VÁLTOZÓ KORI) HÖLGYEKNEK ,9­EGY PERCBEN Nagyon fontos a társaság Varga István és felesége kézenfogva ültek az asztalnál, öröm volt rájuk nézni. Már 54 éve házasok, és bár ne­kik is vannak egészségügyi problémá­ik, mégis az élet apró örömeire kon­centrálnak inkább. Az idősek napja Bonyhádon nem csak az előadások miatt volt különleges. ► n. oldal Mintaprojekt: startra kész Elindulhat a köz­munkásokat fog­lalkoztató minta­projekt október­ben, hetvennégy állástalan dolgoz­hat Dombóváron. V 2. OLDAL ■iiiniiwi—iwiiiii'iiiiiiiiiwwin«—i TARTALOM 'W GAZDASÁG 6 KÖZELET 7 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 SMS 13 SPORT 14-15 IDŐJÁRÁS Hétvégén az eddigieknél fel- hősebb lesz az ég, esőre továbbra sem kell számí­tani. A hőmérsék­let 12 és 25 fok között lesz. ► 13. OLDAL Lovas nemzet a magyar Ló és ember alig­ha él nagyobb bé­kességben egy­mással, mint Ma­gyarországon, ahol évezrede tart a megbontha­tatlan szövetség. ► 8. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Meddig húzódhat el hazánkban a gazdasági válság? Már csak néhány évig Akár 10-12 évig tart 27% is 18% V i V Sosem lábalunk ki belőle 85% SZÓVÁ TESSZÜK Két hölgy állt be egy verdával tankolni a benzinkútra. Nem tudták, milyen naf­ta kell a járgányba, merthogy kölcsön­kapott autóról volt szó. Kérdezgették a kutast, aki szintén nem állt a helyzet magaslatán. Végül telenyomták benzin­nel a tankot Közben próbáltak telefo­nos segítséget kérni a családfőtől - akié a kocsi volt -, de nem tudták elér­ni. Már épp indulni akartak, amikor visszacsörgött, s azt üvöltötte: ne moz­duljanak! Mert az autó dízeles. A tank­sapkán virít a felirat Elvontatták Egy autószerelő segítségével kiszívták a ben­zint a lopásgátlóval ellátott üzemanyag- tartályból. Mindenki mindenkire meg­haragudott Milyen sérülékeny dolog a felebaráti szeretet! (wg) 11230 7 7 0 36 5 6 3 3 3 5 A jó munkavégzés éhekében a cég áldoz a dolgozók kellő kondíciójára Az Egyesült Államok több munkahelyén rendszeres gya­korlat a krónikus betegségeket megelőző program működteté­se. Ez azt jelenti, hogy a mun­kaadó pénzt áldoz szervezett szűrésekre: de nemcsak hagyo­mányos fogászati, szemészeti és hallásvizsgálatokra, hanem mások mellett allergiavizsgá­latra, anyajegyszűrésre és stressz-szintmérésre is. Ezek a vizitálások olyan, rejtett bajok­ra is fényt deríthetnek, melyek később súlyosakká válhatnak: úgy pedig akadályoznák vagy lehetetlenné tennék a munka­végzést ► 9. OLDAL Új korszak jön a közoktatásban A köznevelés terén jelentős szemléletváltást vetít előre a kormány. Az oktatás megren­delője az állam - ez az alapve­tő elgondolás olvasható ki az új koncepcióból, amely gya­korlatilag nem engedne bele­szólást a nevelési kérdésekbe az önkormányzatnak, a szülő­nek, de még a pedagógusnak sem. Utóbbiak szakszervezete több ellenvetést is megfogal­mazott. ► 7. OLDAL Magát kínálta a találkozó lobbi Pavilonerdő, termék, szolgáltatás, étel és ital a parkban Mm i 111 " ' i A két házigazda, Dömötör Csaba igazgató (balról) és Horváth István polgármester a barátságok elmélyítésére emelte poharát Képek: TEOLhu szekszárd Kívánom, hogy az eddigi barátságok mélyülje­nek el, és emellett kössünk új barátságokat is - mondta Hor­váth István polgármester, amikor megnyitotta a VIII. Szekszárdi Lobby Találkozót. - Ehhez lényegében minden adott: itt vannak a kiváló cé­gek, a kiváló emberek, a kivá­ló hangulat és a kiváló időjá­rás is. A megvalósításhoz a szekszárdi önkormányzat, a Tolna Megyei Kormányhivatal és a Paksi Atomerőmű Zrt. já­rult hozzá védnökségével és támogatásával, de rajtuk kí­vül is számíthattak a szerve­zők több vállalkozás komoly anyagi segítségére. A Csapó Dániel Középiskola, Mezőgaz­dasági Szakképző Iskola park­jában tartott rendezvénynek súlya és nem utolsósorban haszna van - akár közvetlen, akár közvetett módon vala­mennyi résztvevő számára. A pavilon erdővel, termékek­kel, szolgáltatásokkal és nem utolsósorban ételekkel, italok­kal önmagát kínáló összejöve­tel immár Tolna megye hatá­rain túl is ismert: ezt bizonyít­ja, hogy többek között Máza révén Baranya is képviseltet­te magát. ► 5. oldal HIRDETÉS < M\i i-os 2550n «TEW*1 8M Kötés* <W: : A tájékoztatás nem teljes körű. A havi dijak bruttó árak, í éves hűség esetén érvényesek egyes Kombi csomagokban. Az ajánlat 2011. június 1 -tői visszavonásig érvényes. SM internet sebessége: 8192-1536KbHtsec (garantált: 4096:768Kbit sec). www.tarr.hu • mail: info@tarr.hu TEOLhu • TEOLhu Tríscsuk egyedül eldöntötte SZEKSZÁRD A 11 gólig jutó Kristina Triscsukot képtelenek voltak tartani a szekszárdiak a pénteki bajnokin, így a fehér­vári Alcoa győzni tudott az UKSE vendégeként (27-29). lYliért ne fizetné Ön is lakossági folyószámlám negyedévente: GYÖNGY unniák ajándékba! Hívja a 74/511*503-as telefonszámot! Pedig Weigelék jó formában várták az összecsapást, annak ellenére is, hogy a héten beteg­ségek tizedelték a csapatot. Vé­gül nem ez döntött, Kovács Je­nő csapata sok hibával, kishitű­HIRDETÉS en kézilabdázott, így pedig nem lehetett esélye. Pedig két­szer is fordítottak a kék-sárgák, de a lélektani előnyt egyetlen alkalommal sem sikerült ki­használniuk. ► 15. oldal m MECSEKVIDEKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Matanus Trió: kedvező kamatozású forintkölcsön A Platanus Trió olyan termékkombináció, mely az állam által nyújtott kedvezményeket, támogatásokat egyesíti egy kedvező kamatozású hitellel. Kinek ajánlott a Platanus Trió? Mindenkinek, V aki lakást szeretne vásárolni, építeni V aki devizaalapú lakáscélú hitelét szeretné forintosítani S aki meglévő lakását kívánja felújítani, korszerűsíteni Miért pont a Platanus Trió? Az Ön ügyfél-előnyei: V Lakáscélú hitelfelvételi lehetőség, akár AZONNAL is. V Alacsonyabb törlesztőrészletek árfolyamkockázat nélkül. / Állami támogatás a lakás-takarékpénztári szerződésen keresztül a felhalmozási időszakban. A Platanus Trióról tájékozódjon a 06/40-200-900 telefonszámon, érdeklődjön fiókjainkban, vagy tekintse meg a honlapon. Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115 Bonyhád, Szabadság tér 8.74/550 818 Piks, Villany u. 4.75/511-240 Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes feltételeit a terméktájékoztató, az Általános Szerződési Feltételek, illetve a Hirdetmények tartalmazzák! www.mecsekvideke.hu J t J

Next

/
Thumbnails
Contents