Tolnai Népújság, 2011. június (22. évfolyam, 127-151. szám)

2011-06-01 / 127. szám

2011. JUNIUS 1., SZERDA XXII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT www.teol.hu kebessí «TEOLhu oLwut DRÁGA LESZ A BANKOKNAK AZ UTASOK FÉKEZTEK >www, L. A HITELESEK MENTŐCSOMAGJA BERES ALEXANDRA HELYES TÁPLÁLKOZÁS BUZDÍT ► 10. OLDAL ► 6. OLDAL EGY PERCBEN A németeké lesz a kamilla Húsz éve még Tolna megyében is emberek százainak jelentett megél­hetést vagy keresetkiegészítést a gyógynövénytermesztés - macska- gyökér, kakukkfű, körömvirág, mály­va, majoránna mázsaszámra került ki a kertekből -, ma Jaksa János az egyetlen jegyzett termelő. - ► 3. oldal Igazi férfi a láthatáron GAZDASAG 6-7 KÖZE LET Bár hazánkban ___________ a férfiak többsége életmód nincs megeléged- bulvár ve az életével, er- tv-műsor re rácáfolnak a megyénkben megkérdezett ala­nyok. > 4. OLDAL 8 9 HIRDETÉSEK 10 10 12 REJTVÉNY SMS HOROSZKÓP 13 13 16 IDŐJÁRÁS ' Ma nagyrészt derűs, száraz idő lesz, de foltokban záporok, zivatarok előfordulhatnak. A délutáni hőmér­séklet +27 fok körül alakul. ► 13. OLDAL Ölükbe hullott az arany Végül aranyér­mes lett, de egyál­talán nem biztos, hogy vállalja az osztályváltást az FGKC Szekszárd női kézicsapata. ► 14. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Ön szerint elég harcosok a magyar szakszervezetek? Igen, nem kell ennél több sztrájk és tűi Nem tudom megítélni I Nem, keményebben kellene kiállni az emberek érdekeiért SZÓVÁ TESSZÜK Ahogy beköszöntött a jó idő, nagyon sok fiatal anyuka-apuka levegőzteti a gyere­kéta városban. A kicsik babakocsiban, a nagyobbacskák a szülők mellett tipeg­ve, vagy műanyag motoron, háromkere­kű biciklin „sétálgatnak”. Van azonban egy jelenség, amely független a babák korától és nemétől Ez pedig a majszo- lás. A kocsiban ülő babák, de még a bi­ciklis apróságok is, egyik kezükben szo­rongatnak valami rágcsálnivalót Kiflit, perecet, stanglit, csokit, fagyit, nyalókát, esetleg banánt, vagy almát Még véletle nül sem arról van szó, hogy sajnálnám tőlük a finom falatokat Csak óhatatla­nul aggódni kezd az ember, hogy ilyen módon a permanens nassolás reflexe alakul ki a kicsikben (vm) 770865 603036 11127 Le kell tenni a cigarettát A kormány dönt, az új törvény az érdekegyeztetést világnap Régiónkban a legmagasabb a dohányosok aránya formálissá teszi Dombóváron a dohányzásmentes világnapon egy leadott cigarettáért cserébe egy virágot kaptak az érdeklődők, amelyet el is ültethettek A tizennégy évesnél idősebb lakosok csaknem harmada, azaz két és fél millió ember dohányzik napi rendszeres­séggel Magyarországon. A rendszeres dohányosok ará­nya a dél-dunántúli régióban a legmagasabb, harmincnégy százalék. A dohányzás vezeti az elke­rülhető halálokok listáját az egész világon, így nálunk is. A leginkább költségtakarékos megoldást a dohányzás ártal­mainak megfékezésére a füg­gőségről való leszokás jelenle­ginél hatékonyabb támogatá­sa jelenthetné. A Dohányzásmentes világ­napon Dombóváron várták az érdeklődőket a kormányhiva­tal népegészségügyi szakigaz­gatási szervének munkatár­sai. ► 5. OLDAL Szelet vetnének, adót aratnának előnyök Megújuló energiát termelő erőmű előkészületeire adták áldásukat Fado Szélerőmű parkot létesíte­ne egy magyarországi kft Fadd határában, a jegeshegyi részen. Ez a téma is szerepelt a faddi képviselő-testület tegnapi ülé­sén. A cég első lépésként méré­seket szeretne végezni a kisze­melt területen, hogy egyáltalán el tudják dönteni, érdemes-e megvalósítani a projektet. Ám előbb ehhez is szükség van a helyi rendezési terv módosítá­sára, amelynek költségét a kft. állná. A testület ehhez tegnap hozzájárult A társaság képvise­lője többek között elmondta: ha minden jól alakul, nagyjából húsz darab, egyenként 1,6-1,8 megawattos szélturbinát he­lyeznének el a területen. Ez a te­lepülésnek évente hozzávetőleg harmincmillió forint iparűzési adóbevételt, az érintett terüle­tek tulajdonosainak pedig bér- letidíj-bevételt jelenthetne. To­vábbi előnye lenne a szélpro­jektnek, hogy a cég felújítaná a környékbeli fóldutakat. ■ S. K. Lényegében semmire nem kö­telezné a kormányt a hamaro­san létrehozandó Nemzeti Gaz­dasági és Társadalmi Tanács, amely az eddigi érdekegyeztető fórumokat, köztük az Országos Érdekegyeztető Tanácsot (ÓÉT) váltaná fel. A kormány a jövő­ben minden, a munka vüágát érintő kérdésben maga dönt­het, így a minimálbérről is. Az új testületben a korábban az OÉT-ben résztvevő munkaadók és a munkavállalók is részt vesznek, ám jelentősen kibőví­ti a tagok körét. A munkaügyi önszerveződések mellett a ka­marák, a civü szervezetek, a tu­domány, a határon túli magya­rok és az egyházak is képvisel­tetik magukat ► 7. oldal Fej nélküli őzek voltak a vadász autójában fürgéd Két kizsigerelt, fej nél­küli őzet találtak a rendőrök szombat éjszaka egy hivatásos vadász autójának csomagtar­tójában, Fürgédén. Badáczy Szabolcs, a Tamási Rendőrka­pitányság hivatalvezetője la­punknak elmondta, hogy köz­úti ellenőrzés során igazoltat­ták a vadászt, a fürgedi férfi­nek nem volt engedélye az ál­latok elejtésére. A tamási va­dásztársaság feljelentést tett az ügyben, a rendőrök a gyanúsí­tottat előállították a tamási ka­pitányságra. A vadász ellen lo­pás vétsége miatt indul eljárás. A kárérték mintegy kétszáz­ezer forint. ■ K. S. Szombati lapunkban lesz egy Jó tanácsunk A hét végén, szombati szá­munk mellékleteként megkap­ják olvasóink a Jó tanács című egészség- és életmódmagazin legfrissebb, tavaszi számát. Itt a nyár, a nyaralás, a sza­badság ideje. Mi sem természe­tesebb, hogy egy életmódma­gazin azt hangsúlyozza: meny­nyire fontos a kikapcsolódás, kiszállni a hétköznapok mó­kuskerekéből... Aztán azt is, hogy mennyire fontosak az elő­készületek: okosan összeállíta­ni az úti patikát, felkészülni, és lehetőleg elkerülni a szokásos nyári kellemetlenségeket. Nincs annál kellemesebb, mint vízparton élvezni a nyári nap melengető sugarait. Persze bőrünk védelmére gondolni kell! Időben felkenni a napvédő krémet-tejet Sokan még mindig csak a strandon kezdik ezt el, holott a hatékony védelemhez már jó fél órával korábban meg kell tenni, hogy a minőségi ha­tóanyagok kifejtsék hatásukat. Örökzöld nyári téma - de még mindig nem eléggé ivódott be az emberek tudatába - a bősé­ges folyadékfogyasztás. Nagyon kell vigyázni a kisgyerekekre is, akik az önfeledt játék közben mindenről megfeledkeznek, és gyorsan kiszáradhatnak. A gondtalan nyár örömeihez ez alkalommal is hasznos se­gítséget nyújt a Jó tanács egész­ség- és életmódmagazin. ■ Olcsón lesz igazán sokarcú kultúra Négy ország a Duna-Híd Folklórfesztiválon SZEKSZÁRD A Duna-Híd Folk­lórfesztiválon huszonkilenc együttes hatszáz táncosa mu­tatkozik be. Az új kezdeménye­zésről tegnap sajtótájékoztatón tudhattunk meg részleteket. A fórumon dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke el­mondta, hogy a júniús 22-től 27-ig tartó rendezvény fő szer­vezője a Tolna Megyei Általá­nos Művelődési Központ.- Az autentikus falusi-pa­raszti folklór kap főszerepet a találkozón, mely nemcsak me­gyénkről, hanem az országról is igyekszik minél többet meg­mutatni - tette hozzá pz elnök. Dr. Say István, az ÁMK igaz­gatója hozzátette: a seregszem­Say István (balra) és Puskás Imre le speciális lesz abban, hogy jobbára a kisvárosok és közsé­gek fesztiválja lesz. Ez azt jelen­ti, hogy a vendéglátásból - Szekszárd mellett - Dunafóld- vár, Bölcske, Madocsa, Duna- kömlőd, Bogyiszló és Bátaszék - veszi ki a részét. A huszonhat Tolna megyei csapat mellett há­rom külföldi együttesnek is tapsolhat a közönség: a litváni­ai Gojus, a macedóniai Oteks és a romániai Vintana csopor­toknak. A közvetlen költségek mint­egy hétmillió forintot tesznek ki, a megszokotthoz és az ilyen színvonalú rendezvényekhez képest tehát olcsó lesz a sokar­cú fesztivál. ■ Sz. Á.

Next

/
Thumbnails
Contents