Tolnai Népújság, 2011. március (22. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-01 / 50. szám

Tolnai Népújság 2011. MÁRCIUS 1., KEDD XXII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT www.teol.hu kresseBTEOLhuQLM.ON: BELVÍZ: EGYES TERÜLETEKET CSAK «*■» . ULUNAK ► 10. OLDAL OTFELE DROGOT FOGYASZTOTT, MAJD VEZETETT ► WWW.TEOL.HU EVEK MÚLVA MŰVELHETNEK MEG V. E * ► 7. OLDAL EGY PERCBEN Nőtt a régió adóbevétele Tavaly a dél-dunántúli régiónak 264 milliárd forint volt a nettó adóbevéte­le, ennek 69 százalékát a vállalkozói szférából fizették be. Megyei bontás­ban a nettó árbevétel 25 százaléka esik Tolnára - hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatóságának tegnapi, szek­szárdi sajtótájékoztatóján. ► 4. oldal Nehezen indul be a munkaerőpiac Éves alapon eny­hén nőtt a foglal­koztatottság, ám a belső kereslet ala­csony szintje miatt még mindig nincs jele a kilábalás­nak. TARTALOM-* GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MUSOR 10 HIRDETÉSEK 12 HOROSZKÓP 13 SMS 13 ► 6. OLDAL Rejtvény 14 időjárás nap, ami a Ma reggel hideg, hölgyekről SZÓI ködfoltos idő lesz. Napközben gyen­ge légmozgás mellett 2 fokig emelkedik a hő­mérséklet, csapa­dék nem várható. ► 13. OLDAL Bár nem piros betűs ünnep, két­ségtelenül sok embert, rengeteg virágot és más ajándékot mozgat meg a nőnap. ► 11. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A TEOLhu olvasóitól Ön rendszeresen eljár szűrővizsgálatra? 1 Nagy ritkán megyek el É Csak egy bizonyos vizsgálatra ■ Nem, sosem Igen, többfélére is SZÓVÁ TESSZÜK Nincs annál fájdalmasabb, mint ami­kor egy szülőnek el kell temettetnie a gyermekét. Egy szekszárdi olvasónk­nak sajnos ezt kellett tennie egy évvel ezelőtt. Okos, szép, imádott lányát vesztette el, fájdalmára nincsen gyógy­ír. Naponta jár ki az alsóvárosi teme­tőbe a sírhoz. Nemrég azt vette észre, hogy a gyertyák eltűnnek, leszedik őket a koszorúkról, kiveszik a mécse­sekből. Azt mondta, más is megosztot­ta már vele hasonló tapasztalatát. Nem érti, mi vihet rá valakit, hogy el­tulajdonítsa azokat a gyertyákat, ame­lyeket mások szeretteikért gyújtanak meg. Miért nincs annyi emberség vala­kiben, hogy tisztelje mások gyászát, és ne tetézze fájdalmát még ezzel is? (hé) 9 770865 603029 Fagyos a hazai sertéspiac kereskedők A fogyasztónak joga van tudni, mit kínálnak neki e | c u. A sertéstartók azt is szeretnék elérni, hogy a vásárlót tájékoztassák, honnan származik a hús, ami a boltban van Képünk illusztráció- A II. világháborút követő évről évre nő az import. A években volt utoljára olyan ala- szakértők szerint se a magyar csony a sertések száma ha- vásárlóknak, se a sertéstartók- zánkban, mint most - állítja nak nem kedvez a jelenlegi Soltész Gyula, a Naki Mezőgaz- helyzet. Soltész Gyula szerint dasági Zrt. igazgatója. Miköz- egyedül a kereskedők járnak ben a hazai állomány csökken, jól. Ugyanis Németországban a dioxinbotrányt követően a sertéshús ára jelentősen visz- szaesett, s míg az unióban senki nem akart kétes minő­ségű alapanyagot vásárolni, a magyar kereskedők megtet­ték ezt. Jól lobbiztak, a szaktárca ha­mar visszavonta a behozatali tilalmat, így a hűtőházak tele vannak Németországból szár­mazó hússal, ezért sem kell a magyar sertés. ► 5. OLDAL A legjobb film A király beszéde lett Oscar Natalie Portman, Colin Firth, Christian Bale és Melissa Leo sikere Tarolt Tolna megye a turisztikai díjátadón PÉCS Remek eredményekkel térhettek haza a hétvégén a tu­risztikai szakágban dolgozó ToT na megyeiek a XI. turisztíkai év­nyitó bálról, Pécsről. Minden év­ben ezen a ren­dezvényen adják át a dél-dunántúl turizmusáért dí­jakat, amellyel a kimagasló szakmai tevékenysé­get ismerik el a döntéshozók. Hegyi Zsuzsanna, a Magyar Tu­rizmus Zrt. dél-dunántúli regio­nális marketingigazgatóságá­nak vezetője elmondta, az öt ka­tegóriából idén háromban Tolna megyei lett a győztes. Az úgyne­vezett fenntartható turizmusért csoportban egyebek mellett a tu­rizmusbarát szolgáltatásainak és ökoturisztikai fejlesztéseinek elismeréseként a Gyulaj Zrt; a turisztikai innováció kategóriá­ban a wellness turizmusban vég­hezvitt fejleszté­seiért a bikácsi Zichy Park Hotel; míg a turizmus­barát települések közül a borturizmus és a kultu­rális turisztikai attrakció fejlesz­tése terén elért eredményeiért a bölcskei önkormányzatot emel­ték ki. A falusi turizmus kategó­riában a bárdudvamoki Mag Ta­nyát, a régió legsikeresebb köny- nyűzenei fesztiváljaként pedig az orfűi Fishing On alterfestet dí­jazták a rendezvényen. ■ V. B. ■ Három kategó­riában Tolna megyeit ágaztak. Egyházak, alapítványok és mindazon szervezetek, akiknek szükségük van erre az 1%-ra. az idén Is kedvezmenyesen jelentethetik meg az adózó állampolgárokhoz szoló felhívásukat a Tolnai Népújságban. „ _ . Az orvos háza előtt halt meg egy 46 éves férfi Pálfán pálfa Egy 46 éves férfi meghalt pénteken reggel Pálfán, a halá­lát feltehetően szívinfarktus okozta. A család hiába hívta a háziorvost, majd hiába mentek oda a házához, ő nem reagált a hosszan tartó kiabálásra, s nem ment ki ellátni a beteget. Czári Istvánt ott, az orvosi rendelő előtt érte a halál, a mentősök már hiába próbálták újraélesz­teni. A rendőrség közigazgatá­si eljárásban nyomoz a halál­eset miatt, a család az orvosi ka­maránál is bejelentést tesz, mert úgy gondolják, ha nem is tudott volna segítem az orvos, kötelessége lett volna megpró­bálni. Az orvos azt mondja, nem hibázott, mert nem tudta, hogy mi történik. ► 4. OLDAL Több tervet is készítettek a kimenekítésre- Meglepően simán zajlott - ér­tékelte a magyar állampolgárok légi kimenekítését Líbiából teg­nap Hajdú János, a légi mentő­akciót kivitelező Terrorel­hárítási Központ (TEK) táborno­ka. Az előkészítés során azon­ban a tengeri és szárazföldi út­vonalakat is számba vették. A gépen 96 ember érkezett Buda­pestre, közülük azonban csak 24 volt magyar. Eredetileg a Kül­ügyminisztérium úgy számolt, hogy negyvennél is több Líbiá­ban rekedt honfitársunk tér majd haza a mentőakció nyomán, en­nél azonban jóval kevesebben jelentkeztek vasárnap a tripoli repülőtéren. ► 8. OLDAL Igent mondott a Kehi-törvényre a parlament Visszamenőleg is vizsgálhatja a Kormányzati Ellenőrzési Hiva­tal (Kehi) a magánnyugdíjpénz­tárak adatait - az Országgyűlés hétfő délután fogadta el Selmeczi Gabriella és Mátrai Márta erről szóló törvényjavaslatát. A tör­vény indoklása szerint ez bizto­sítaná, hogy aki átlépett az álla­mi nyugdíjrendszerbe, az láthas­sa, korábbi pénztára jól gazdál- kodott-e. A gazdasági bizottság javaslatára került be a végleges szövegbe az, hogy idén decem­ber és 2012 márciusa között sze­mélyre szabottan át kell adni az államnak az átlépők adatait, hogy létrehozhassák az egyéni számlás társadalombiztosítási rendszert ► 7. oldal t t » ► Az idei Oscar-díj-átadáson a leg­jobb film A király beszéde lett, amely összesen négy díjat vihe­tett haza. A színészi kategóriák­ban a négy esélyes futott be: Na­talie Portman a Fekete hattyúért, Colin Firth A király beszédéért kapta meg a legjobb főszereplő­nek járó díjat, a mellékszereplők közt pedig Christian Bale-t és Melissa Leót ismerték el alakítá­sukért. A király beszéde egyébként a 12 jelöléséből a négy legfontosab­ban megkapta a szobrot David Fincher Social Networkje (Közös­ségi háló) napokon át nagy esé­lyesnek számított, de „csak” há­rom szobrot érdemelt ki. A gála legnagyobb vesztese azonban a Coen testvérek alkotása, A félsze­mű lett A western egyetlen díjat sem nyert, pedig tíz kategóriá­ban is jelölték. ► 16. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents