Tolnai Népújság, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

IDŐJÁRÁS Ma is változóan napos, olykor kis­sé felhős és hűvös idő lesz. Jelentős eső nem esik. A hőmérséklet kora délután +15 fok körül alakuL ► 13. OLDAL ■■■aHHMnaaaaaHi TARTALOMÉ GAZDASÁG 6-7 KÖZKLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13 SPORT 15 HOROSZKÓP 16 SZÓVÁ TESSZÜK Baj van. Megvizsgálták, már csak há­rom hetet kell várnia arra, hogy meg­tudja az eredményt Ismerős? Ennyi idő kiválóan alkalmas arra, hogy valaki az interneten elérhető „szakirodalom” alapján diagnosztizálja magát, végren­delkezzen, búcsút vegyen családtagjai­tól, és elinduljon a temető felé. Ez törté­nik, ha valakit bizonytalanságban tar­tanak. Néha a biztos rossz is jobb, mint a rettegés. Futószalagra kerültek az em­berek. Nem gondolom, hogy akik a szö­vettant végzik, azért nem haladnak gyorsabban, mert kávéznak munka he­lyett Rémisztő belegondolni, hogy ilyen sok a beteg ember. És rémisztő belegon­dolni, hogy egyszer akár én is várhatok egy vizsgálat eredményére... (mk) 10229 9 770865 603050 ATEOLhu olvasóitól Ön szóvá merné tenni, ha túlóráztatnák, de nem fizetnék meg? Nem, mert féltem a munkahelyem 26,30% Nem tudom, sosem fordult móaoin velem ilyesmi 21,06% Igen, mert ki védené meg az érdekeimet ha nem én? 47,37% HIRDETÉS Startra készek a további fejlesztések szekszárd Fejlődik és stabilan működik a megyeszékhely, mind gazdasági, mind pedig költségvetési szempontból mondta Horváth István polgár- mester az elmúlt négy évet ér­tékelve. Túdatos városfejlesztés folyt, a sikerek titka pedig az összefogás. Tizenkétmilliárd fo­rint pályázati pénzt nyert el a város, vagyona 2,1 milliárd fo­rinttal nőtt. Nem számítva a jól működő, új piacokat szerző ön- kormányzati cégeket. Az idén nem emelték a közszolgáltatá­sok díjait. Ugyanakkor készen állnak az újabb fejlesztési prog­ramok, pályázatok. Ezek közül a legjelentősebb az új vízbázis kialakítása lesz. ► 14. oldal Elzárás a jó megoldás a piti tolvajok ellen? A múlt héten négy esetben ítélték 3-20 napos elzárásra húszezer forintnál kisebb ér­tékű lopások elkövetőit, egyet a dombóvári, kettőt a tamási, egyet pedig a szekszárdi bíró­ságon. Fiatalkorú nem volt kö­zöttük. Börtönbe kerülhet ugyanis augusztus 19-e óta aki húszezer forintot meg nem haladó értékű lopást kö­vet el. Bár a szekszárdi Bünte­tés-végrehajtási Intézetben 148 fogva tartott van 97 he­lyen, ha kell, találnak helyet azoknak, akiket még behoz­nak. Réti László, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője úgy véli, van visszatartó ereje annak, hogy elzárással is büntethető a kis értékű lopás. A megyeszékhe­lyen is van egy figura, aki ed­dig rendszeresen bement a boltba, összepakolt, majd tá­vozott, de mostanában nem ta­lálkoztak vele se az eladók, se a rendőrök. Az osztályvezető hozzátette: az eredményesség­hez kell a bíróság partnersé­ge, hiszen a körzeti megbízott hiába csípi nyakon a tolvajt, ha azt nem ítélik elzárásra. Igaz, a nyomozás pénzbe ke­rül, néha többe, mint a kár, de a lakosság akkor nem érzi ma­gát kiszolgáltatottnak, ha lát­ja, az állam nem tehetetlen a piti tolvajokkal szemben - emelte ki. ► 4. oldal MA MEGJELENT! Keresse az újságárusoknál! EGY PERCBEN Apadnak a lakástámogatások Meghozta a várt hatást a lakástámoga­tásokról szóló új, tavaly nyár óta hatá­lyos kormányrendelet, hiszen kedvez­ményes hitelek után egyre kevesebb összeget fizet ki a költségvetés. Jelen­leg ugyanis csak új lakás építésére, és meglévő korszerűsítésére lehet támo­gatott kölcsönt fölvenni. ► 6. oldal PILLANATFELVÉTEL Optika MUFLON A SZEME VILÁGA A SZÁSZ OPTIKÁBAN, október 7-én kontaktlencse nyílt nap! Optikánkban egy pár kontaktlencse, az ápolószerrel, a szemvizsgálattal együtt ösz- szesen 2990 forint. A Látás Hónapjában ingyenes latásellenőrzessel és Kedvezményekkel várjuk vásárlóinkat! Kérjen időpontot, éljen a lehető­séggel! Térjen be hozzánk: Szász Optika 7100 Szekszárd, Garay tér 10. (sétálóutcában) Telefon: 74 510 882 A Egyensúly és bölcsesség figyelem Október elsejét világszerte a szépkorúaknak szentelik A keleti népeknél az idősek nagy tiszteletnek örvendenek. Ők ugyanis már régóta tudják, az öregkor valójában nem más, mint egyensúly és bölcsesség. Az ENSZ 1991-ben rendezte meg első ízben az idősek világ­napját. Azóta minden év októ­ber elsejét a szépkorúaknak szenteük világszerte. Tolna megyében 78 ezer nyugdíjas él. Arról nincsen adat, közülük mennyien ma­gányosak, kiszolgáltatottak, és hányán nélkülözhetetlen pillé­rei még ma is a csa­ládnak. Az idősek világnapján rende­zett programok biz­tosan nem pótolják az egész éves gondoskodást, mégis ráirányítják a figyelmet a társadalom azon széles réte­gére, akik rászolgáltak a tiszte­letre, megbecsülésre. Pakson nem egy napot, hanem egy egész hetet áldoz a szépkorú- akra a városi mű­velődési központ az önkormányzat támogatásával. A középpontban az egészségmegőrzés és egyúttal a kikapcsolódás áll. Lehetőség volt szűrővizsgálatokra, ma 16 órától a Tűzvirág műsorával fűszerezett ünnepséget is ren­deznek. Ingyenes egészség- ügyi szűrésre várják az időse­ket délelőtt a bonyhádi műve­lődési központban is. Kora dél­után a színházteremben a Vá­rosi Nyugdíjas Klub énekkara és a Völgység Néptánc Együt­tes is ünnepi műsort ad. A kö­vetkező napokban megyeszer- te szerveznek idősek napi programokat. ► ll. oldal Trükkök trükkös lopás kivédésére idős embereknek Az idősek sérelmére leggyak­rabban elkövetett bűncselek­mények, a trükkös lopások ki­védésére is léteznek trükkök: egyszerű gyakorlati útmutatók. Ezeket gyűjtötték össze 9 pont­ban egy szórólapon, amelyet a Tolnai Nyugdíjas Érdekszövet­ség kérésére állított össze a rendőrség. ► u. oldal Átadták Az év vállalkozója kitüntetést tolna Tóth László és Fekete Mó­nika, a tolnai Bitoma-Szig Kft. ügyvezető házaspárja kapta idén Az év vállalkozójakitünte­tést Tolnán. Az elismerést a képviselő-testület tegnapi bú­csúülésén adták át a városháza dísztermében. A települési és kisebbségi önkormányzati kép­viselők, illetve bizottsági tagok emléklapot vehettek át. Dr. Sü­megi Zoltán polgármester meg­köszönte a munkájukat. Pirgi József, a Fidesz-frakció vezetője a városháza dolgozóinak mon­dott köszönetét, és barátként búcsúzott mindenkitől, politi­kai oldaltól függetlenül. ■ S. K. ■ Az idősek vi­lágnapja 1991 óta ünnep. Tolnai Népújság 2010. OKTÓBER 1., PÉNTEK XXI. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT www.teol.hu «EHissíAmhuouMk AZ l£ SZERINT LE KELLETT VOLNA INGYEN INTERNETEZHETNEK n iaddii/ i/fiMniuivni murr ITT HAGYOTT a távolsági buszok utasai ADNI A JOBBIK KAMPANYFILMJEL^ minket. ► www.teol.hu HIRDETÉS MMJaHULNAP a Gyöngy októberi száma a Tolnai Népújság lakossági folyószámláról fizető előfizetőinek! Miért ne fizetné Ön is lakossági föl yószámláról ? Folyószámlás előfizetőink negyedévente a GYÖNGY aktuális lapszámát kapják ajándékba! SZilY NOVA MEGÉRTŐ ANYUKÁJA FIAINAK Hívja a 06-74/511-503 ■as telefonszámot! Tolnai Népújság

Next

/
Thumbnails
Contents