Tolnai Népújság, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

ni 1 • it / / • /_ _ To lnai Népújság 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK XXI. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ARA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT www.teol.hu ^™Tí0^Í“°^ALON: ORBÁN: BÁRHOGY DÖNT BRÜSSZEL, “rysinise-nél NEZZE MEG, ES SEGÍTSEN A RENDŐRSÉGNEK - FOTÓK A MAGYAR FOLD NEM ELADÓ MINDIG JÁR A MOTOR ► www.teol.hu ► 6. OLDAL ► 10. OLDAL EGY PERCBEN Nyolc és fél év Zuschlagnak Zuschlag Jánost nyolc év hat hónap börtönbüntetésre, tíz év közügyektől való eltiltásra és vagyonelkobzásra ítélte első fokon a Bács-Kiskun Me­gyei Bíróság szerdán Kecskeméten. Bűncselekményét bűnszervezetben elkövetettnek minősítették, mert an­nak minden kritériuma megvalósult. Zuschlag fellebbezett. ► 8. oldal Belső piacra épít a vállalkozó Megyénkben nem csökkent a gazda­sági szervezetek száma, sőt az el­múlt évben több kft. és bt. alakult, mint szűnt meg. ► 3. OLDAL IDŐJÁRÁS ; Ma változékony, hűvösebb idő ígérkezik. Kiadós záporokra is számítani kell. A hőmérséklet 5 és 16 fok közt alakul. ► 13. OLDAL TARTALOMÉ GAZDASÁG 6 KÖZELET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR ÍO TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 SMS 13 Vereség vezéráldozatokkal Nem játszott jól, de így is nyert Pakson a Zalaegerszeg a labdarúgó Soproni Liga tegnapi fordu­lójában. A hazai gólt Nagy szerezte, Kisst kiállították. ► 15. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Ön hány könyvet olvas el évente? Néhányat, legfeljebb tízet 50% SZÓVÁ TESSZÜK Nem a járdán várakozott és nem is az út közepén. Semmilyen módon nem za­varta a forgalmat, de tény, hogy tiltott helyen parkolt. Harmincezer forintra büntették. Mellbevágó volt, de tudta, hogy zéró tolerancia ellen nincs apellá­ta. Ám mivel ez az összeg a havi fizeté­sének az egyharmadát teszi ki, gondol­ta, legalább részlet-, vagy halasztott fi­zetésért folyamodik Utóbbit meg is kapta. Plusz egy újabb befizetendő csekket ötezer forintról. Mivel, mint utóbb kiderült, a halasztott fizetési ké­relem is fellebbezésnek számít, aminek egy ötezres a tarifája. Emiatt egy kissé elborult az agya, de aztán megnyugo­dott: szerencsére ez ellen a határozat ellen is lehet fellebbezni... (sk) 9 770865 603043 M6-M60: szabad a pálya avatás Átadták a sztrádát, de utómunkálatokat még végeznek BllFINCtR BüRCIR I tatád vwmmm A Dunaújváros-Szekszárd szakaszt Fácánkertnél avatták. Képűn előterében Bajnai Gordon kormányfő (jobbról) és Suchman Tamás kormánybiztos Több mint 80 kilométernyi au­tópályával gazdagodott Tolna megye. Átadták az M6-os sztráda Dunaújváros és Boly közötti 115 kilométeres, és az M6ő-as Boly és Pécs közötti 50 kilométeres új szakaszát teg­nap. Éjféltől már fizetni kellett a sztrádahasználatért. Két helyszínen avattak: a fácán­kerti pihenőnél Bajnai Gordon miniszterelnök, a pécsi cso­mópontnál Hónig Péter közle­kedési miniszter mondott be­szédet. Kiemelték, hogy a tér­ség ezzel bekapcsolódott a nemzetközi gazdasági életbe, és Európa Kulturális Főváro­sa immár autópályán is meg- közeh'thető. A projektet elnyert fővállal­kozók nemcsak építették, de 30 évig koncesszióban működte­tik is a létesítményt ► 5. oldal Tízenhétmilliárd osztalékot fizet Paks atomerőmű A 2008-ashoz hasonló eredménnyel zárták a tavalyi üzleti évet Paks Közel 188 milliárd forint mérleg-főösszeggel fogadta el szerdai éves közgyűlésén a Paksi Atomerőmű Zrt. a 2009. évi beszámolót és üzleti jelen­tést. Az adózott eredmény 17 milliárd forint, amelyet oszta­lék formájában kifizet a tulaj­donosnak - tájékoztatott Mitt­ler István kommunikációs igaz­gató. Hozzátette, az atomerőmű a 2008. évi nyereségből hason­ló nagyságrendű osztalékot fi­zetett a tulajdonosoknak, köz­tük a Magyar Villamos Művek Zrt.-nek, mely a részvények kö­zel száz százalékát birtokolja. A Pakson termelt áram átlagára 10,67 forint volt kilowat­tóránként tavaly, ami elmaradt a többi hazai erőműben ter­melttől. Az idei tervezett ár 11,09 forint, ami szintén átlag alatt lesz. A közgyűlésen elfo­gadták a 2010. évi üzlet- és fej­lesztéspolitikát, és lezárták az Üzemidő-hosszabbítás Előké­szítési Projektjét. ■ V. T. Nem nézik el a városban a nyíltszíni italozást tamási Május elsejétől tamási közterületein tilos szeszesitalt fogyasztani. Többek között az erről szóló előterjesztést is elfo­gadta tegnapi ülésén a város képviselő-testülete. Ezzel a rendőrséggel is összehangolt döntéssel, illetve intézkedéssel igye­keznek elejét ven­ni az időnként elő­forduló rongálásoknak. A Ribányi József polgármester ve­zette testület úgy határozott, hogy miután felmondta a koráb­bi partnerrel a megállapodást, pályázatot ír ki a kötelező ké­ményseprő-ipari közszolgálta­tás ellátására. Teszi ezt abból a meggondolásból, hogy a felada­tot remélhetőleg helyi vállalko­zóval, olcsóbb áron is meg lehet oldani. A római katolikus teme­tő kezelői jogát az ÉVŰ Kft. kap­ta meg, az érintett egyház, a vá­ros és a kft megállapodása alap­ján. Az erről szóló beszámoló alapján nyugtáz­ható, hogy a tava­lyi adóbevételi terv nemcsak teljesült, de tíz százalékkal felülteljesült Ez azt jelenti, hogy Tamási több mint 230 millió forintot köny­velhetett el ebből a tételből. A képviselők zárt ajtók mögött döntöttek az Év Rendőre kitün­tető cím adományozásáról, az el­ismerést a Rendőrség Napja al­kalmából adják át ■ Sz. Á ■ Felülteljesült az adóbevételi terv. Hirdetne? Próbálta már on-line,Tolna megye legolvasottabb _ internetes hírportálján, a teol-liu n I Hívjon minket a 06-74/511-504-es vagy 06-74/511-534-es telefonszámon! Ö • P 55 3 - - fT HIRDETÉS Nem volt ittas a házba ütköző kamion sofőrje kakasd Vélhetően nem műsza­ki meghibásodás okozta a szer­dai kakasdi balesetet, és a sofőr alkoholos befolyásoltsága is ki­zárt a nyomozás jelenlegi állása szerint - tájékoztatta lapunkat Dudás Zsolt, a Bonyhádi Rend­őrkapitányság osztályvezetője. Hozzátette, azonban kategori­kus kijelentéseket várhatóan csak egy hónap múlva lehet ten­ni. Mint tegnapi számunkban megírtuk, egy Budapestről Pécs irányába tartó kamion a kakas­di Német Kisebbségi Ház olda­lának csapódott, kidöntötte an­nak falát, majd egy villanyoszlo­pot is, és végül a szomszéd ház kőkerítése állította meg. A rend­őrség még vizsgálja a kamion tachográf korongját, illetve azt, hogy a vezetési és a pihenő idő­re vonatkozó szabályokat meg­sértette-e a sofőr. Tegnap dél­után már nem volt fennakadás a közüzemi szolgáltatásokban Kakasdon, mondta Bányai Ká­roly polgármester. A rendőrsé­gi közlemény alapján írásban értesítették a kamiont biztosító céget a káresetről, aki azt ígér­te, hogy 24 órán belül kiküld egy kárszakértőt a helyszínre. A kidőlt villanyoszlopot újrabe­tonozták és a kábeltelevíziós hálózatot is megjavították a szakemberek, tette hozzá a pol­gármester. ■ Vízin B. Földesi-Szabó László nem élhet mentelmi jogával Felfüggesztették a Tolna megyei 2. választókerületben induló Földesi-Szabó László (MESZ) mentelmi jogát Az Országos Vá­lasztási Bizottságnál a Fővárosi Bíróság kezdeményezte a felfüg­gesztést, mert Földesi-Szabó el­len milliárdos csempészés és sikkasztás miatt folyik büntető- eljárás. A jelölt elmondta, hogy ez semmilyen következménnyel nem jár rá nézve, ugyanúgy sza­vazhatnak rá, a büntetőügyében pedig április 11-ig semmi olyan nem történik, amit érintett vol­na a jelöltséggel járó mentelmi jog. Hozzátette, kíváncsian vár­ja, hogy a „törvény csak rá vo­natkozik-e, vagy a hozzá hason­ló cipőben járókra is”. ■ V. T. ► k k k

Next

/
Thumbnails
Contents