Tolnai Népújság, 2010. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-01 / 26. szám

Tolnai Népújság 2010. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT www.teol.hu KERESSE ATEOLhu OLDALON: ÚJSZÜLÖTTET MENTETT EGY KECSKEMÉTI ORVOS HAITIN ► WWW.TEOL.HU DRÁGUL A HELYI ÉS A TÁVOLSÁGI KÖZLEKEDÉS, DE MÉG A LOTTÓ IS ► 6. OLDAL JÖN A FILMSZEMLE! GRYLLUS DORKA 1 ISMÉT FŐSZEREPBEN, “dal J EGY PERCBEN Na, már csak ez hiányzott! Már csak a szennyvízcsatorna hiány­zott, hogy Kölesd és Kistormás össz­komfortos településsé váljon. A két te­lepülés elnyerte az ehhez szükséges tá­mogatást. A Pörböly és Alsónyék által benyújtott pályázatot most elutasítot­ták, ám lehet, hogy ez a későbbiekben előnyt jelent majd nekik. ► 2. oldal Május vége TARTALOM a határidő GAZDASÁG 6-7 Célegyenesbe ér a KÖZÉLET 8 cikói hulladékáéra­SPORT 9­10 kó története, amely REJTVÉNY 13 az első átadási ha­HOROSZKÓP 13 táridőhöz képest HIRDETÉSEK 14 már több mint BULVÁR 15 négy évet csúszik. TV-MŰSOR 15 ► 4. OLDAL HUMOR 16 IDŐJÁRÁS k „j Számottevő meny- nyiségű csapadék nem várható, a nap Is kisüthet az enyhe, nyugatias szél mellett. A hő­mérséklet napköz­ben -2 fok lesz. ► 13. OLDAL Együtt szokják a bölcsődét Gyakran fordul elő, hogy anyuká­nak előbb kell visszamennie dol­gozni, minthogy gyermeke elérné az óvodaérettsé­get. Ekkor jó a böl­csőde. ► 5. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Egyeztet-e a jövőben a fideszes polgármester és az MSZP-f rakció? ■ Egy-két kérdésben talán meg tudnak állapodni SZÓVÁ TESSZÜK Esténként, vacsorafőzésnél két-három ablakot is ki szoktam nyitni a szellőzés miatt. Szekszárdion viszont olyan szag terjeng a késői órákban, mintha leg alábbis belülről szagolnék egy kipufo­gót. Egyre többünknek van autója, és ha napokig nincs légmozgás, a levegő telítődik a káros, és nem mellékesen orrfacsaró gázokkal. Szélcsendes idő ben hanyagolom az esti sétákat is, hi­szen elég néhány perc, hogy az ember haja, ruhája átvegye a bűzt. Ilyenkor még az ablakot sem merem kinyitni, nehogy bűzbarlanggá váljon az ottho­nunk. Szerda este épp csak egy arasz­nyira nyitottam ki az ablakot, mire a párom a másik szobából átszólt: nem kéne a lakásban dohányozni! (má) Tetszik nekik a szolgálat rendőrség Mind többen jelentkeznek közbiztonsági osztályokba Ma már szívesebben jelentkeznek rendőrnek a fiatalok, mint régebben. Sokféle feltételnek kell megfelelnie annak, aki ezt a pályát választja TOLNA MEGYE Ahogyan az egész országban, úgy Tolna megyében is létszámhiánnyal küzd a rendőrség. Főleg a jár­őrök, egyenruhások létszámát kellene feltölteni. Tolnában ál­talában mintegy negyven-öt- ven rendőrrel dolgozik keve­sebb a szükségesnél. A fiatal generációt kellene jobban ins­pirálni arra, hogy ezt a munkát válassza. Erre hivatottak a köz- biztonsági szakok. Szekszár- don a Csapó Dániel Szakközép- iskolában, valamint a dombó­vári Apáczai Csere János Kö­zépiskolában működnek ilyen osztályok. Utóbbiban már két évfolyamot feltöltöttek, a 9. és 10. évfolyamosok készülnek a pályára. Idén mintegy kilenc­ven nyolcadikos adta be az is­kolába erre a képzésre a jelent­kezését. Az említett osztályok gimnáziumi keretek között szívták magukba a tudást, szeptembertől azonban már szakközépiskolai képzésben indul a friss osztály. Az itt ta­nuló több mint hatvan diák fe­le nyilatkozott úgy, hogy rend­őr akar lenni. ► 3. oldal HIRDETÉS Or. Csernus Imre Dszichtótei tart előadást Szekszardon. a Babits Mihály Művelődési Házban február 2-án, kedden, 18 órai kezdettel. ■H pp Telefon: 74- 529-610 bevállalja? Árrobbanás előtt áll a magyar termőföld piaca Reálisnak tűnnek a termőföld- árak robbanásáról szóló jósla­tok. Ma a mezőgazdasági ter­melésbe bevonható (40-50 hek­táros vagy annál nagyobb) föld átlagos ára nálunk hektáron­ként 600-800 ezer forint, mi­közben akár Ausztriában is 2,5 millió forintnak megfelelő ösz- szeget kérnek érte. A válság hatására 2008 végén 30-40 szá­zalékkal nőttek ugyan az árak, ám a kereslet később visszaállt. Vagyis a vásárlási tilalom lejár­ta, 2011 májusa után drágulhat a föld. A leköszönő parlament valószínűleg rá fog bólintani a tilalom meghosszabbítását sür­gető MSZP-s határozattervezet­re. Az azonban nem valószínű, hogy Magyarország képes lesz kiharcolni a tilalom meghosz- szabbítását. ► 7. oldal Az erős havazás ellenére komoly baleset nem volt Vasárnapra megyénket is be­borította a hó. A gyerekek örül­tek, hogy végre szánhózhat- nak, kevésbé volt boldog, aki­nek útra kellett kelnie. Nedve­sek és sónedvesek voltak teg­nap délután a főutak, a 6-os, az 5dós, a 61-es, a 63-as és a 65- ös út. Több útszakaszt azonban hó borított, mivel az erős szél miatt hóátfúvások alakultak ki - mondta el a H0L.hu kérdésé­re a Magyar Közút Kht. régiós diszpécserszolgálatának ügye­letese. A mellékutakon hóra, le­taposott hóra kell számítania ma is a közlekedőknek. A Köz­út ügyeletese hozzátette, az egész Dél-Dunántúlon hasonló a helyzet. Komolyabb baleset­ről nem kaptunk hírt lapzártá­ig. A Közút munkagépei folya­matosan dolgoznak, de hogy pontosan hány járműről van szó, azt az ügyeletnél nem tud­ták megmondani. A meteorológiai előrejelzés szerint a havazást okozó csapa­déksáv északkelet felé elhagy­ja hazánk területét. Hétfőn reg­gelre a Dél-Dunántúlon már nem, csak az ország északke­leti részén van kilátás kisebb havazásra. ► 8. oldal Szánkózók Szekszárdon. A gyerekek élvezhették a tél örömeit HIRDETÉS meglévő pénzre is! © 2 havi. egy futamWöre vonatkozó, K&H biztos tartalék számiáröl. K&H trambuün megtakaritási betétszámlán)! vagy K&H tartós betéti számláról történő lekötés esetén O ügyfetenkérrt 50 ezer forinttűl 50 mitliö forintig O 2010. január 25-től február 26-ig történó lekötés esetén 0 ha rendetek az alábbi. K&H lakossági számlákhoz kapcsolódó szolgáltatások valametykevel: ■ 2 csoportos beszedési megbízás ■* K&H Visa Classic bankkártya 4 K&H TeleCenter (061/20/30/70) 335 3355 .JL) iJU 4 www.kh.hu 4 bank@kh.hu 4 gyors ügyek sávja 4 hiteltanácsadás 4 befektetéstervezés 4 biztosítások Jelen tájékoztató nem minősut ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak A termék leírását, valamint az egyéb reszteteket a vonatkozó szerződési feltételek, lelve a vonatkozó Hirdetmények, valamint a Bank Üzletszabályzata tartalmazza- A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja- A lekötött betét - a lekötéstói függően - a sávos kamatozású K&H biztos tartalék számlára vagy K&H ttambüin megtakarítási betétszámlára íatapkamataiknak EBKM értékei 50 000 R esetén 3,04%, 1 m*ó forint esetén 3.05%. 5 m#ó forint esetén 3.26%, 50 méó forint esetén 4.38%) vagy a K&H tartós betéti számlára (látra szók) kamatának EBKM értéke 5,12») jár le. A K&H biztos tartalék számla 2010. május 31-ig, a K&H tartós betéti számla pedg a számteiytás évében hawSj-mertBS, ad követően mindkettőre a 2010. január 11-eiHirdetóiényben szereplőt^ az kányado. A K&H biztos tartaték és K&H tarlós betéti számla esetében is 5000 Ft szarnia megszüntetési tájat számiunk lel. ha szántóját a nyitástól számított 1 éven beö megszünteti. A hirdetésben szereplő K&H lekötött Delét, valamint a K&H biztos tartalék számla és K&H tartós betéti színia díjai, kamatai és EBKM értékei a 2010. január 11-én hatályos HWeimény szeréit kerültek megá&apftásra. Az alapokat a K&H Alapkezelő a PSZÁF MV100.05GV2002 számú engedeiye alapján kezei, részletes letasukat a forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu rtemeles oldaiakon etértietó Tájékoztatók és Kezelési szabályzatok tartalmazzak A tüntetésben szereplő megtakahtási életbiztosiás szerződési teltételei megismerhetők a www.khbizlosito.hu oldalon és a K&H Bank bókjaiban. Kétszázezer forint értékű tüzelőt loptak TAMÁSI TÉRSÉGE Fatolvajokat fogtak el a Tamási Rendőrkapi­tányság munkatársai - tájé­koztatott Badáczy Szabolcs, a kapitányság hivatalvezetője. Egy pári lakos tett feljelentést, hogy erdejéből tíz köbméter­nyi, mintegy százharmincezer forint értékű fát loptak. A kapi­tányság munkatársai egy pári férfit és egy nőt gyanúsítanak a lopással, akik elismerték a bűncselekményt, megindult ellenük az eljárás. A simontornyai rendőrök is fogtak a napokban fatolva­jokat. Még a múlt hét elején ér­kezett bejelentés, hogy a kis­székely! kövesút melletti terü­leten valakik vágják a fát. A helyszínre érkező rendőrök le­fülelték a tolvajokat, és mint­egy ötven mázsa akácfát fog­laltak le. Egy tolnanémedi fér­fi elismerte, hogy a fakiter­melésre nem kért engedélyt a terület tulajdonosától, sőt, nem is tudja, hogy ki az. A fakiter­melésben részt vevő négy fér­fit előállították a simontornyai rendőrőrsre. A lopással okozott kár mintegy hatvanezer fo­rintra tehető. ■ S. K. >• L *

Next

/
Thumbnails
Contents