Tolnai Népújság, 2010. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-02 / 1. szám

Tolnai Népújsá 2010. JANUÁR 2., SZOMBAT XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT WWW.TEOL.HU KERESSE A TEOLhU OLDALON: CSAK EGY POHÁR PEZSGŐ VOLT A LÁNYOKNÁL ► www.teol.hu ÖT HALOTT, EGY LAKÁSTŰZ ÉS EGY ROBBANÁS A MÉRLEG On hol töltötte a szilvesztert? Fergeteges táncos partiban, hiszen még fiatal vagyok 25% Nem bulizom, inkább otthon maradok 50% Táncos mulatságban,' ahol élőzene szól 11 Otthon bulizom a szeretteimmel 15% Köszöntésből lett tömegverekedés súlyos sérülés Egy román állampolgárságú férfit hasba szúrtak Dombóváron Késelés lett a vége az új év üd­vözlésének Dombóváron. Éjfél után, egy óra felé két, közös ud­vart használó népes család kö­szöntötte egymást. Később az ünneplés vitává fajult - tájé­koztatta lapunkat Bihari Zol­tán alezredes, a megyei főkapi­tányság ügyeletese. Az egyik családból téglát dobtak a má­sik házra. A tégla az épületben eltalált valakit, akinek az arc­csontja eltörött. Közben az ud­varon is veszekedtek, lökdö­sődtek, dulakodtak az ellenfél­lé vált családok tagjai. Egy ro­mán állampolgárságú férfit hasba szúrtak, akit súlyos sé­rüléssel szállítottak a dombó­vári kórházba. A tömegvereke­déssé fajuló újévköszöntésnek a nagy számban helyszínre ér­kező rendőrök vetettek véget. A szurkálással gyanúsított fér­fit őrizetbe vették. Ettől függet­lenül is sokan hívták szilvesz­terkor a rendőröket, főleg pe- tárdázás miatt. ■ 1.1. Se pénz, se jogsi, se nemzetközi, se hazai engedély BONYHÁD Több mint három- százezer forinttal próbálta megvesztegetni a bonyhádi feljelentő a Tolnán lakó gép­járművezető-oktatót - tájékoz­tatott Farkas Kinga a megyei rendőr-főkapitányság sajtóre­ferense. Az oktató Szekszár- don vette át tőle a pénzt, amit C-kategóriás vezetői, valamint belföldi és nemzetközi árufu­varozói engedély megszerzé­sének intézésére fizetett ki a károsult. A feljelentést pedig azért tette, mert végül az ok­tató nem tanította, nem is vizsgáztatta, de a pénzt sem adta vissza. Az a vesztegető, aki feljelentést tesz, mielőtt erről a hatóság tudomást sze­rezne, mentesül a jogkövet­kezmények alól. ■ I.A. fadd Az utóbbi hetekben több alkalommal is megtámadtak idős, egyedülálló embereket Faddon, saját portájukon belül. A közbiztonság romlása, az el­követett rablások visszaszorítá­sa ügyében rendkívüli képvise­lő-testületi ülést hívtak össze e hét szerdára - tájékoztatott Fü- löp János polgármester. A tele­pülés azon részén, ahol a rablá­sok történtek, az idős emberek érthetően félnek. A faluvezető úgy fogalmazott: a község veze­tése szeretné megelőzni, hogy egyszer a rablók agyonüssenek valakit. Az önkormányzat veze­tése egy önálló faddi körzeti megbízotti csoport létrehozását szeretné elérni. ► 2. oldal A TEOLhu olvasóitól Sólyom új hangvételt akar Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Televízióban elhangzott új­évi beszédében úgy vélte, a változás szükségességét mindenki érzi. Az államfő szerint korrupcióban ful- doklik ma az ország, de azért bol­dog új esztendőt kívánt minden ma­gyarnak. ► 8. OLDAL Elhúzódik a válság? Óriási vesztesége­ket szenvedtek el 2009-ben az épí­tőanyag-gyártók, a válságos hely­zetben lévő építő­ipar számos ipar­ágat rántott ma­gával. ► 6. OLDAL ■HBMHHMHHMRIHlHi TARTALOMÉ GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 7-8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR ÍO SMS 12 REJTVÉNY 13 HIRDETÉSEK 14 SPORT 15 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS Ma erős, néha vi­haros erejű szél fúj. Jelentős mennyiségű csa­padék nem vár­ható. A hőmér­séklet 2 és -3 fok között alakul majd. ► 13. OLDAL Takarékos gyógyszerkassza Ebben az évben is változnak a gyógy­szertámogatás sza­bályai. A kormány­zat spórolást re­mél, a gyártók ez­zel szemben kétel­kednek. ► 7. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Profi színvonalú műsorral búcsúztatták a 2009-es évet a Tücsök Zenés Színpad szólistái Szekszárdon, a Béla király téren Ezrek ünnepeltek együtt óévbúcsúztató Nem mosta el az eső az emberek jókedvét tolna megye Pezsgővel, jó étel­lel és itallal köszöntötte Tolna megye az új esztendőt attól füg­getlenül, hogy családi körben, barátokkal, wellnes szállóban vagy a zuhogó esőben a városi rendezvényeken töltötték az emberek az óév utolsó és az új év első perceit, óráit. Vendég­lőkben, művelődési házakban is sokan mulatták át magukat 2010-be. Tamásiban például a Kossuth téren tábortűz, jósnő, pezsgő, forralt bor, majd tűzijá­ték köszöntötte az újévet. Csak a tűzzsonglőrök műsorát kel­lett bevinni a művelődési ház­ba. Szekszárdon, Dunaföldvá- ron is dacoltak az együtt ün­neplők az esővel. ► 3. oldal EGY PERCBEN KRISZTINA EGY ÚJ ÚT KEZDETÉN Megelőznék, hogy a rablók agyon is üssenek valakit mmmmam SZÓVÁ TESSZÜK Szokásos postai történet: mindig a másik sor halad gyorsabban. De csak addig, míg át nem állsz. Monoton ara­szolás, szótlanul. Gépiesednek a hét­köznapok. Kommunikáció már nem­igen van ember és ember között, csak ügyintézés. Levél sincs, csak számla, hosszúkás borítékban. Munka sincs, csak nélküliség. A szerelmesek szíve­sen megállítanák az időt De csak ők. A többiek várják, sürgetik a szebb jö­vőt. Na ne búsuljunk! Ma ne búsul­junk! Sörre bor: bármikor! Borra sör: jöhet! Magyarországon évente 7,5 mil­lió hektó sör kerül a pocakokba. Ha szomorkás a kedvünk, akkor valami­vel több. Szó mi szó, most is megisz- szuk a válság levét (wg) 9 770865 6 0 3 0 6 7 Legyen a fogadalom: idén pokolba a cigivel! A XXI. század pestise - fogal­maz a WHO. Milliók halnak meg évente a dohányzás okoz­ta kórokban, ráadásul büdös is, drága is. Itt az új esztendő, ideje új életet kezdeni, és le­szokni róla. Csakhogy ez irgal­matlanul nehéz. A tudatmódo­sítók közül a legerősebb füg­gőséget a cigaretta okozza. Egy friss felmérés szerint aki ki­próbálta, azoknak a 31,9 száza­léka válik függővé. A második helyezett a heroin 23,1, a har­madik a kokain 16,7, és csak negyedik az alkohol 15,4 szá­zalékkal. A nikotin alattomos méreg, Magyarországon minden 15. percben meghal valaki bizo­nyíthatóan a cigaretta miatt, az USA-ban évente 450 ezren, Nagy-Britanniában 120 ezren. A tüdőrák-halál 90-95, az ösz- szes tumor miatti halál 30-35, az idült légúti betegségek 80- 85 százalékáért felelős a ciga­retta. Hazánkban átlagosan tizenhárom éves korukban szoknak rá a fiatalok a dohány­zásra. A tizenhat évesek közel harminc százaléka már napi húsz szál cigarettát szív. A lá­nyok ráadásul gyakran le is kö­rözik a fiúkat. A pszichés függés többnyire erősebb a kémiainál. A cigibe kapaszkodás olykor még évek múltán is hiányzik. Akkor is ellen kell állni. ► 9. oldal HIRDETÉS Profitáló PR árak! magokat a i gyerekeken SgolfKMiOfc.'« I ™ WMxHiiiaiiyuaati Most óriási kedvezménnyel rendelheti meg PR hirdetését a Tolnai Népújságban. Újságírónk megírja vállalkozásának bemutatását, ami 1/8,1/4,1/2 vagy akár egész oldalon jelenhet meg lapunkban. Mindez az Ön által választott időpontban, hihetetlenül alacsony áron. _ További részletekről érdeklődjön a74/511-523-es telefonszámon. Tolnai Népújság A hír velünk jár! Együtt kóstolták altonkurencia különféle borait szekszárd Közösen kóstolták meg szekszárdi borászok a kül­földi konkurencia italait az év utolsó napján a Vesztergombi pincében, húszán. Mint Veszter­gombi Csaba elmondta, 9 pa­lack külföldi bort vásároltak, le­hetőleg olyanokat, amelyekből tanulni is lehet. Ezúttal közösen vették meg a nedűket, amelyek­nek ára palackonként 4-5 ezer forinttól 40 ezerig terjedt Kér­désünkre elmondta, hogy kap­ható Magyarországon 80 ezer forintba, vagy még többe kerü­lő bor is. Többségük spanyol és olasz volt, de akadt közöttük ausztrál, chilei, új-zélandi is. Egy kivételével nem is csalód­tak a minőségben. ► 3. oldal * 4 > k «

Next

/
Thumbnails
Contents