Tolnai Népújság, 2008. augusztus (19. évfolyam, 179-203. szám)

2008-08-01 / 179. szám

KÖNyft* ^ ' V^t/fSZÁRO A WWW.TEOL.HU 2008. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK XIX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT ► 8. OLDAL EGY PERCBEN Zebrák lepik el a várost Szinte minden városközponti gyalog- átkelőhelyet átalakít Bonyhádon az önkormányzat. Két új, kiemelt zebrát is építenek, hogy a lehető legbiztonsá­gosabb legyen a gyalogos közlekedés. Nemrégiben egy kisgyermeket gázol­tak halálra a központban. ► 2. oldal Kincset őriz és oszt a tanító Renkecz József előbb az uzdi, majd a sárszent- lőrinci iskolát igazgatta, utána létrehozott egy népfőiskolát Uzdon. ► 4. OLDAL TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 7-8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SMS 12 REJTVÉNY 13 HIRDETÉSEK 14 HOROSZKÓP 16 Vége a papírkorszaknak? Az utóbbi időben egyre több cég kü- löndíjat számít fel a sárga csekkes befizetések után. A szolgáltatók nem megrövidíteni akarják ezáltal az ügy­feleiket, hanem így akarják őket rá­bírni, hogy elektronikus úton intéz­zék a pénzügyeket. ► 6. OLDAL Szépy Eszter (balról) és Hús Erika fagyit esznek Szekszárdon. A megyében eddig nem okozott fertőzést a hűsítő édesség Járványtól óv a figyelem baktériumok A nagy meleg kedvez a kórokozók szaporodásának IDŐJÁRÁS Ma nagyrészt na­pos, délután kissé felhősebb idő lesz. Általában gyenge, változó irányú szél fúj. A hőmérséklet délután 32 fok körül alakul. ► 13. OLDAL Nem engednek a 48-ból Törvénysértő a monoki önkor­mányzati rendelet a közigazgatási hi­vatal szerint. A polgármester meg­várná az Alkot­mánybíróság dön­tését. ► 7. OLDAL Bár Tolna megyében évek óta stagnál az ételmérgezéssel kórházba kerülő betegek szá­ma, nyaranta - mint most is - több az ilyen eset. Hetente egy­két páciens kerül kórházba, el­sősorban nem megfelelően kezelt élelmiszerek miatt. A megyében az év első felében tizenhárom olyan járvány volt, amely összefüggésbe hozható az étel útján terjedő beteg­ségekkel. Ezek közül mind­össze hét sorolható a klasz- szikus ételmérgezések közé, a többit pedig a calici vírus okoz­ta. Ez a sok kényelmetlenséget okozó vírus nem az ételben van, hanem a nem megfelelő higiénia miatt az étellel fog­lalkozó emberek fertőzik, fer­tőzhetik meg a táplálékot, és ezáltal kerül a szervezetbe a kórokozó. ► 3. oldal Paksról szállt fel a lezuhant helikopter Változatos egytálételek tragédia Egy ember meghalt, a németkéri kisfiúnak nem lett komoly baja Fejedelmi lakomák elképzelhetetle­nek előétel, leves, főfogás és desszert nélkül. De az alapanyagok akár egy­ben is elkészíthetők. ► 9. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hu Paks Egy súlyos égési sérülése­ket szenvedett németkéri kis­gyermeket szállított Paksról Bu­dapest felé az a mentőhelikop­ter, amely tegnap a Pest megyei Dömsöd külterületén lezuhant. Mint az Országos Mentőszolgá­lat sajtóügyeletesétől megtud­tuk, a kétéves gyermekkel uta­zott édesanyja is. A mentőheli­kopter kényszerleszállást akart végrehajtani, s eközben zuhant le. A gép mentőápolója életét vesztette, a légimentők orvosa és a helikopter pilótája súlyo­san megsérült, őket és a köny- nyen sérült édesanyát az Orszá­gos Baleseti Intézetben ápolják. A kétéves gyermek további ko­molyabb sérülések nélkül meg­úszta a balesetet. A németkéri kisfiú otthon beleült a csirke­forrázó vízbe, édesanyja azon­nal kocsiba rakta, hogy a paksi rendelőbe vigye. Ott vették fel a kapcsolatot a budapesti égési centrummal, ahol azt mondták, fogadják őket. ► 8. oldal I HMHHMMMMi ■ I M I i Tolna megyét sújtja leginkább a régióban az elvándorlás Tolna megyéből vándoroltak el legtöbben, hat esztendő alatt több mint négyezren. Az or­szág legkisebb lélekszámú ré­giójában, a Dél-Dunántúlon, 2000 és 2006 között 8 ezer fő volt a belföldi vándorlási vesz­teség, és ennek több mint felét a Tolnát elhagyók tették ki. A KSH adatai szerint 2000-ben még mindössze harminchatan költöztek máshova megyénk­ből, ám 2006-ra ez a szám már 1227-re emelkedett. Az elem­zők szerint a Dél-Dunántúl fo­kozódó gazdasági leszakadása tükröződik vissza az adatok­ban. Az elvándorlás leggyako­ribb oka ugyanis a jobb megél­hetés keresése. ► 5, oldal Súlyos baleset történt az épülő alagútban bátaszék Életveszélyes ge­rincsérüléseket szenvedett egy munkás az M6-os autópá­lya építésénél Bátaszéknél. A 30 éves komlói férfi a múlt hé­ten beszakadt A jelű alagút­ban dolgozott. Úgy tudjuk, a hat méter magas, falnak tá­masztott betonvas hálók közül akart egyet elvenni, de az egész köteg rádőlt, és maga alá temette. A szekszárdi és bátaszéki tűzoltók szabadítot­ták ki. Mentőhelikopter érke­zett érte, és a Pécsi Honvéd Kórházba szállította. Lapzár­tánk előtt a pécsi kórház in­tenzív osztálya csak annyit mondott el, hogy a férfi élet­ben van. í 3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Érik a szilva, ez a harcsafogás szem­pontjából az egyik legjobb időszak a horgászoknak. Lehet is hallani a híre­ket, hogy éppen merre látnak illetve hal­lanak harcsára utaló jeleket Sikerült el­kapnom olyan információkat is, misze tint a példányok legtöbbje nem nagy, sőt kifejezetten kis méretűek a halak. Jobban mondva méreten aluliak, amit el sem szabadna hozni - Mindegy, har­csa az is- mondja a vérbeli húshorgász - már az is belefőhet a halászlébe. A szabályok megszegése nem éppen szép dolog, de van itt még valami. Biztos va­gyok benne, hogy pár év múlva, amikor hiányozni fog a harcsa a vízből, vissza­sírják majd a harcsagazdag időszakot a vizeket lerabló horgászok, (kp) HIRDETÉS TARR Kft. - Az Ön szolgálatában! i Tel.: 40/416-000 vagy 1223 § www.tarr.hu info@tarr.hu < Tolnaiak az APEH-adóslistán milliók Három cég és sok magánszemély tartozik Három Tolna megyei cég is szerepel az APEH tegnap köz­zétett, legfrissebb adóslistáján. Az adóhatóság honlapján ( www.apeh.hu ) böngészhető táblázat az állami adóhatóság­nál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennál­ló, 100 millió forintot meghala­dó adótartozást felhalmozó cé­gek névsorát tartalmazza a jú­nius 30-i állppot alapján. Alegnagyobb adósok tartozása jóval meghaladja az egymilli- árd forintot, s ennyire rúg a büntetés is. Ezen a listán a 329. helyen szerepel a szekszárdi Wiedemann Építőipari és Vál­lalkozási Részvénytársaság. A 435. a dunaföldvári Cornexi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Vé­gül, az 599. a sorban a pálfai Kaméleon Kereskedelmi Ter­meltető és Szolgáltaké Korlá­tolt Felelősségű Társaság. ■ Az ország két legna­gyobb adósa milliár- dokkal tartozik. Mindhárom felsorolt Tolna me­gyei székhelyű cég jelenleg fel­számolás alatt áll. A10 millió forintot meghala­dó adótartozással rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók Tolna megyei listá­ja már jóval népesebb, több mint negyven személyt tartal­maz. A magánszemélyek kö­zött legtöbb a szekszárdi hátra­lékos, szám szerint 8. Szedres­ből 6-an, Bonyhádról, Dombó­várról, Tolnáról, Dunaföldvár- ról, Decsről és Kölesdről egy­aránt ketten szerepelnek a lis­tán. Egy-egy hátralékost je­gyeznek Szakosról, Szálkáról, Paksról, Regölyből, Páriból, Si- montornyáról, Bátaszékről, Zombáról, Faddról, Nagydorog- ról, Őcsényből, Iregszemcséről és Kaposszekcsőről. Az adótar­tozást felhalmozó egyéni vál­lalkozók között két paksi illet­ve egy-egy csibráki, dombóvá­ri, teveli, pálfai és bikácsi la­kos szerepel. ► 6. OLDAL Él

Next

/
Thumbnails
Contents