Tolnai Népújság, 2008. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

Tolnai Népújság 2008. JÚLIUS 1., KEDD XIX. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ARA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT AZ NBI LEGJOBBJAI KERESTÉK A PAKSI HÚZÓEMBEREKET, r r 15. OLDAL A MÓRI MÉSZÁROS NAPLÓJA VEGLEG LELEPLEZI A TÖMEGGYILKOST ► 8. OLDAL www.teol.hu ISMERI A TRÉFÁT A GYŰRŰ URA ► 11. OLDAL EGY PERCBEN Beérik a munka gyümölcse A belecskai szociális fóldprogramban már a megtermett zöldség és gyü­mölcs feldogozására koncentrálnak. Nemrég elkezdte próbaüzemét a pá­lyázati támogatással létrehozott asza­lóberendezés. ► 2. OLDAL Fenyegetett EP-képviselő Ha legközelebb el­jön, nem garantá­lom, hogy élve ha­zajut. Mohácsi Viktória azt állít­ja: ezzel fenyeget­te egy faddi kép­viselő. ► 4. OLDAL TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZELET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 11 TV-MŰSOR 11 HIRDETÉSEK 12 HOROSZKÓP 13 SMS 13 REJTVÉNY 14 Utcai autók négyszázas tempóval ? A négykerekűek sebességi rekordját egy gázturbinás sugárhajtóműves autó tartja. A ThrustSSC túllépte a hangse­bességet. A versenybe az utcai autók is beszálltak, igaz, kissé szerényeb­ben: a leggyorsabb szériaautó jelenleg egy átépített Porsche. ► 9. oldal IDŐJÁRÁS Ma visszatér a me­leg, igazi nyaraló­idő lesz, napköz­ben 30 fokig emel­kedik a hőmérsék­let, csapadék se­hol nem várható. ► 13. OLDAL Fiatalon őrzi ősei emlékét Strohmayer Ádám vidám és szerény gimnazista, egy­ben a honfoglalás és Árpád-kori kul­túra szakértője. ► 10. OLDAL Kortárs költők köszöntik Babitsot Reprezentatív irodalmi antológiát je­lentet meg az Illyés Gyula megyei könyvtár Babits Mihály születésének 125. évfordulója alkalmából. Önálló irodalmi alkotásokra számítanak. Tóth Kriszta és Zalán Tibor már kül­dött is egy-egy verset. ► 16. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hU SZÓVÁ TESSZÜK Sokaknak gyűlik össze jelentős adós­ságállományuk a kocsmában. Segély- és családipótlék-fizetési napon már nyitás előtt a postánál ácsorognak. Mert becsületes emberek, és alig vár­ják, hogy kiegyenlíthessék a tartozásu­kat. Lestopolják a pénzes postást, megkímélik a házhoz szállítástól. Átveszik bírósági idézéseiket, fizetési felszólításaikat és más postán maradó küldeményeiket. Félhangosan károm­kodva tépkedik fel a borítékokat. Is­merősöm szemtanúja volt egy ilyen je­lenetnek. A férfiú útját borítékcafatok jelezték a postától a zebráig. Megkér­dezte tőle: miért nem dobja a szemét- gyűjtőbe? A válasz így hangzott: Ha nem tetszik, szedd fel! (wg) 08152 9 'll 0865 603029 A gépi szedés mellé elég néhány alkalmi munkás, és naponta 200 mázsa ribizlit tudnak leszedni Faddon, a Venyige Szövetkezet ültetvényén Egyre fanyarabb a szüret ribizli Felét éri a termelőnek a gyümölcs, mint öt esztendeje Géppel szedik a ribizlit Tolna megyében. így gyorsabb és ol­csóbb - mondta Bényi András, a faddi Venyige Szövetkezet el­nöke. A gyümölcs minősége ki­váló, amit a dunavecsei felvá­sárló is elismer, azonban ezt az árban nem tudja érvényesíte­ni, őt is köti a külföldi vevő. Az uniós csatlakozás előtti utolsó évben még 117 forintot fizettek egy kiló ribizliért, ma ennek fe­lét. Az elmúlt négy évben azon­ban sokat változott a termelés feltétele, a termelők igyekez­nek takarékosabban gazdál­kodni. Ezért is váltottak át a ké­zi szedésről gépire, mert így harmadára tudták a költségei­ket csökkenteni. A ribizli a ha­zai piacon kevésbé keresett, pe­dig magas a C-vitamin-tartal- ma, és kiváló szörp és lekvár készíthető belőle. ► 3. oldal Januártól csökkentenék a segélyt támogatások Tolnában több mint négyezren élnek szociális juttatásból Tolna megyében a tavaly május­hoz képest több mint három­százzal nőtt a segélyezettek szá­ma. Baranyában jóval szélesebb­re nyílt az olló: míg a múlt év májusában közel nyolcezren, addig egy esztendő elteltével nem egészen kilencezren kap­ják ugyanezt a támogatási for­mát. Egyedül Komárom-Eszter- gomban csökkent a segé­lyezettek száma. Az elmúlt években nem történt kedvező fordulat a segélyezés terén: nap­jaink Magyarországán töme­geknek ez az egyetlen megél­hetési forrása. Ráadásul a rend­szer elkényelmesít, rengetegen rendezték be életüket erre a be­vételre alapozva úgy, hogy nem is gondol a még kevesebb pénzt ígérő napi munkára. A kor­mány elképzelései közt szere­pel a segély csökkentése, ezzel párhuzamosan a közmunka­program élénkítése. Bővebbet a tervek kidolgozása után, az au­gusztus ígér. ► 6. OLDAL TEOL.hu A TOLNA MEGYEI ONLINE Keressük Azoknak a diákoknak a jelentkezését varjuk, akik az általános iskolában 5-en év végérikúunó eredményt értékét Nevezéseket, íotokaú folyamatosan varjuk. Tolnai Népújság Szekszar , Liszt F. tér 3. vagy ateol@teol.hu-ra (népeinyrövidéteWT Jelentkezés és a játék részletei a www.teol.hUi honlapon a megye legjobb általános iskolás tanulóját. Egy halálos és egy súlyos baleset az utakon Két súlyos közlekedési baleset történt tegnap Szekszárd közelében. A szálkai elágazónál ko­ra reggel egy kisteherautó hajtott az árokba, a sofőr a helyszínen éle­tét veszítette. Délután egy motorkerékpár és egy személyautó ütkö­zött össze a 6-os főúton, a tolnai elágazónál (képünkön). A motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba. További képek: www.teol.hu Kevés a hiteles aláírás a tolnai népszavazáshoz tolna Nem volt meg az előírt 2000 hiteles aláírás a helyi népszavazáshoz - tudtuk meg Ezerné dr. Huber Éva jegyzőtől, a tolnai választási iroda vezetőjétől. A víz- és szennyvízszolgáltató váltásá­ról és az egészségház költözé­séről kezdeményezett vokso­lást két választópolgár. Az egyik kérdésre mintegy 2700, a másikra több mint 3400 alá­írás gyűlt össze, de sok volt köztük az érvénytelen. Hiá­nyosnak bizonyultak az ada­tok, voltak, akik többször ír­ták alá a gyűjtőívet, hiányoz­tak a személyi számok. Szere­peltek viszont az aláírók kö­zött szekszárdi, budapesti, gerjeni, fácánkerti választó- polgárok. ■ 1.1. Szünetel ma az ügyintézés több hivatalban TOLNA MEGYE Zárva tartanak ma, a köztisztviselők napján a polgármesteri hivatalok, az okmányirodák, a megyei ön- kormányzat hivatala és a köz- igazgatási hivatal. Zárva ta­lálják az APEH és az egész­ségbiztosító kirendeltségeit is az ügyfelek. Más hivatalok­ban rövidített ügyfélszolgála­tot tarthatnak. Július 1-je 2001 óta munkaszüneti nap a köztisztviselőknek. A nyitva tartásról helyben döntenek, erről az adott településen, vagy a hivatalok honlapján kell tájékoztatni az ügyfele­ket - közölte Oravecz Éva, az Önkormányzati Minisztéri­um sajtófőnöke. ■ 1.1. Hasba szúrta ismerősét egy házibuliban tolnanémedi Hasba szúrta is­merősét vasárnap délután egy 40 éves tolnanémedi férfi. A 43 éves sértettnek a máját érte a szúrás, a dombóvári kórházban megműtötték. Máté Dezső, a Tolna megyei rendőr-főkapi­tányság bűnügyi osztályvezető­je elmondta: 8-10 fős társaság szórakozott egy háznál. Vala­mennyien jócskán italoztak. Mi­után a házigazda megpofozta a feleségét, szóváltás alakult ki a társaság tagjai között. A gyanú­sított egy 20 centiméteres pen­géjű rugós késsel megszúrt egy másik vendéget. A férfi beis­merte tettét, a rendőrség várha­tóan nem kezdeményezi előze­tes letartóztatását ■ 1.1.

Next

/
Thumbnails
Contents