Tolnai Népújság, 2008. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

Vasárnapi Tolnai Népújság, 2008-06-01 / 22. szám

HIÁBA DÚL A RETROŐRÜLET A KISAUTÓK KÖZÖn, AZ ÚJ FIESTA VÁLLALTA A MERÉSZ FORMÁT . A HATVANÉVES PRESSER GABOR MEG MINDIG ÉRZI A ROZSDÁS SZÖGET ► 16. OLDAL ÁBRAHAM EDIT A BARÁTOK KÖZIBEN VÉRBELI INTRIKUS, ÉS SZERETI EZT A NEHÉZ SZEREPET ► 12. OLDAL EGY PERCBEN Az ötös lottó 22. heti nyerőszámai , Jokerszam: 4 8 18 86 89 024951 Friderikusz nevével indul a teve a tunéziai sivatagban „Szervusz, vízibusz, Friderikusz” - Tunéziában így köszönnek a magyar turistáknak a bazár árusai. Az olcsó és kényelmes tengerparti nyaralás sok magyart vonz az észak-afrikai or­szágba, ahol sivatagi túrákkal lehet fűszerezni a látnivalókat. ► 8. oldal „Negyven évig harcoltam, ennyi elég volt” - Verebes István Verebes István kiszáll a színházi élet- : bői, és vidéki házában színpadi adap- ■ tációkat, könyveket ír majd. Azt mond- ■ ja, elege lett az átpolitizált színházi vi- : lágból, és új életformára vágyik. Há- : romezer CD és négyezer könyv várja ; _ otthon, no meg a kisgyereke, akivel ■ 1 több időt szeretne tölteni. ► 13. oldal • 2 2010-ben szülési szabadságra készül Budai Bernadett A kormányszóvivő úgy érzi, jó kom­munikációs technikával idomulni le­het az új kormánypolitikához. Szerin­te az elmúlt időszak egyik tanulsága, hogy nem lehet a korábbi vehemen­ciával kommunikálni, nagyobb érzé­kenységgel kell nyúlni bizonyos té­mákhoz. Budai Bernadett két éve él jelenlegi kapcsolatában, és 2010-re szülési Szabadságot tervez. ► 7. oldal Harmadik helyezett a női csapat az öttusa-vb-n, Gyenesei hatodik A rendezők jobban teljesítettek, mint a magyar indulók a budapesti világ- bajnokság szombati napján. A verse­nyen a legesélyesebb magyar, Vörös Zsuzsa közepesen lőtt és gyengén lovagolt, ezért egyéniben nem tudott dobogóra állni. A magyarok közül Gye­nesei Leila volt a legjobb. ► ii. oldal Fogadták a Szentlélek szentségét bérmálkozás Mayer Mihály pécsi megyéspüspök celebrált misét a templomban A szekszárdi belvárosi templomban tartott szentmisén a bérmálkozók, bérmaszüleikkel együtt sorra járultak Mayer Mihály megyéspüspök elé Harmincán bérmálkoztak teg­nap délután Szekszárdon, a Béla király téri római katoli­kus templomban. A helyszínre az ilyenkor megszabott rend­ben, ünnepélyes körülmények és harangzúgás közepette vo­nultak át a résztvevők a plébá­nia udvaráról. A szentmisét - Bacsmai László plébános köz­reműködésével - Mayer Mi­hály pécsi megyéspüspök ce­lebrálta, s szolgáltatta ki a pré­dikáció után a bérmálás szent­ségét. A bérmálás a katolikus egyház tanítása szerint a hét szentség közül a második, s rendeltetése, hogy a már meg­keresztelt embert hitében megerősítse. A szertartáson nemcsak a konfirmálandók vettek részt, hanem a szülők, bérmaszülők, hozzátartozók, barátok is, több százan. ► 3. OLDAL Forronganak a fuvarosok, leálltak a halászok üzemanyag Európa lázong az olajár miatt. Az árrobbanás egyik oka a készletek kimerülése A csaknem tízszázalékos ma­gyarországi lakosságigázár­emelésnek ugyanúgy a kőolaj­ár az oka, mint az élelmiszer­ár-robbanásnak vagy a tartó­san háromszáz forint feletti benzinárnak. Az üzemanyag- árak‘megduplázódása szinte elviselhetetlen terhet jelent. A fuvarozók Európa-szerte tilta­kozó akciókba kezdtek, és le­állt Dél-Európa halászata, min­denki a gázolaj adótartalmá­nak csökkentését akarja. Erre azonban aligha van esély, mert - mint Kovács László adóügyi EU-biztos elmondta - ehhez mind a 27 tagállam egyetértésére volna szükség. Az Európai Bizottság azt is kö­zölte, hogy nem fog támogatá­sokat adni a dízelköltségek kompenzálására. Az olajárrob­banások oka közül az egyik nyilvánvalóan a készletek ki­merülése. A pesszimisták sze­rint 2011 után már nem le­szünk képesek növelni az olaj­kitermelést. Mára a Föld me­zőgazdasági területeinek két- három százalékán termelnek biodízel alapanyagokat, ez azonban nem enyhítheti jelen­tősen az olajéhséget. Hozzájá­rul viszont az élelmiszerár­robbanáshoz. A harmadik vi­lág több helyén már éhséglá­zadások törtek ki. Lehet, hogy megkezdődött a harc a túlélé­sért? ► 4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Olvasóink véleménye Ön közmunkához kötné a szociális segélyek kifizetését? (százalék) Igen, aki tud dolgozni, tegyen valamit a pénzéit rendszerét és mértékét a rászorulóknak alanyi alapjaiban alakítanám át jogon jár a segítség. SZAVAZÁSOK MINDENNAP A REGGELHU N 9 771419 0 0 6 0 7 5 08022 Sikeres évadot zár a Tűzvonalban sorozat Pindroch Csaba is szerepet kaphat a következő szezonban Gyurcsány: segélyt csak munkavégzésért „A ma esti évadzáró epizód minden egyes jelenete drámai lesz, és felold valamilyen kér­dést. Igazán meglepő, sokkoló dolgok kerülnek majd felszín­re, a rosszfiúk pedig megkap­ják méltó büntetésüket” - ígé­ri Hábermann Jenő, a Tűzvo­nalban című sorozat produce­re. Az első komolyabb népsze­rűségre szert tett magyar ak­ció- és krimisorozat ma este zárja második évadát. A Stohl András főszereplésével ké­szült produkciót átlagosan 500-700 ezer néző kísérte fi­gyelemmel a Magyar Televízió csatornáján, a műsor emellett nemrég a tizedik moszkvai De­tectiveFesten elnyerte a leg­jobb tévésorozatnak járó díjat. A szezonzáró epizód minden valószínűség szerint nem je­lenti a sorozat végét, a produ­cer elmondása alapján jelen­leg is folynak a tárgyalások a csatornával a folytatásról. A hí­rek szerint a harmadik évad­ban olyan ismert hazai színé­szek lesznek láthatóak, mint Pindroch Csaba, Blaskó Péter vagy Barbinek Péter. De a nem­rég felbukkant Kálid Artúr is állondó szereplő lehet. Ha meg­egyeznek, még a nyáron elkez- > dődhet a harmadik évad gyár- | tása. £ ■ Kun Tamás Stohl András és Jordán Tamás akcióban. Már tervezik az új évadot. Munkahelyteremtést, a mun­kavégzésre ösztönző szociális rendszer és oktatási rendszer megteremtését szorgalmazta Gyurcsány Ferenc Budapes­ten az MSZP választmányi ülésén. A kormányfő közölte: nem támogatja, hogy az adó­rendszer átalakítását össze­kössék a szociális kiadások megnyirbálásával, a szociális segélyezést azonban hozzá kellene kötni a munkavégzés­hez. Hozzátette: el fogja uta­sítani a rendszer átalakításá­ra vonatkozó javaslatok mö­gött meghúzódó előítélete­ket, rasszizmust, cigányelle­nességet. ■

Next

/
Thumbnails
Contents