Tolnai Népújság, 2008. május (19. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-02 / 102. szám

2008. MÁJUS 2., PÉNTEK XIX. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT www.teol.hu KALOVICS MEGVEDTE CÍMÉT A SZEKSZÁRDI FUTÓVERSENYEN ► 15. OLDAL ÚJHELYI ISTVÁN: HAZUGSÁG, HOGY A ZUSCHLAG-ÜGY MIATT MONDTAM LE ► 8. OLDAL KÖNYVVEL BÚCSÚZIK NAGYBANDÓ';. EGY PERCBEN Lendületet vett a térség Az autóiparhoz kapcsolódó beszállítá­si hálózat Bonyhád egyik húzóágaza­tává vált az utóbbi években. Három középvállalkozás összesen több mint 350 embert foglalkoztat. ► 2. oldal ínycsiklandó tÄSalomTI menü hétvégére GAZDASÁG 6-7 Olaszország nem KÖZÉLET 8 csak a pizzáról ÉLETMÓD 9 és a tésztafélék­BULVÁR 11 ről híres. A leve­TV-MŰSOR 11 seik és a főétele­HIRDETÉSEK 12 ik mellett a desz­HOROSZKÓP 13 szerijeik is kitű­REJTVÉNY 13 nőek. ► 9. oldal SMS 13 Általános gond a paphiány Volt idő, amikor hat pap volt Dunaföldváron, ma egy van. Ez csupán kiragadott példa, nem he­lyi sajátosság a paphiány, és nem csak Tolna megyére, Magyaror­szágra jellemző. ► 10. oldal IDŐJÁRÁS Ma általában de­rűs idő lesz, de délután előfordul­hat eső. Jellemző hőmérséklet dél­után 21, reggel 9 fok körül alakul. ► 13. OLDAL Fehérváron nyert az Atom Az Albacomp vendégeként is nyerni tudott az ASE, a Dombór vár viszont ott­hon kapott ki a Körmendtől. ► 14. OLDAL Olimpikon kóstolta a hallét Májusfa bajor fenyőből majális Sörrel doppingoltak az andráskereszttel ügyködő fiatalok Bajorországból érkezett a harminckét méteres fenyő Bonyhádra. Ennek felállítása volt a leglátványosabb május elsejei esemény Tolna megyé­ben. Fiatalok három órán keresztül emelték andráskeresztekkel a helyére: a katolikus templom és a Szentháromság-szobor között lebetono­zott masszív tartószerkezetbe. Közben fogyasztottak pár korsó bajor sört. A munkálatokat Josef Mangstl irányította, aki már számtalan ilyen ceremóniát vezényelt végig Bajorországban. Hagyományos májusfákat a megye minden településén állítottak, néhol ünnepség keretében, né­hol titokban, éjszaka a lányos házak előtt. ► 5. OLDAL Az erőszak ellen tüntettek Faddon tiltakozás A békétlenség ellen szóltak békésen, de határozottan Halászlével edzett vasárnap Szek­szárdim a pekingi olimipára készülő ökölvívó, Káté Gyula a Szent István- Ház hagyományos halléfőző- versenyén. > 16. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: HQLIfll fadd Erőszakra erőszakkal vá­laszolni nem helyes, viszont összefogni a garázdálkodók el­len nagyon is helyénvaló. Ezt hangsúlyozták a szónokok a tegnap esti faddi demonstráci­ón. Műit elhangzott: cigány csa­ládok egy ideje más cigányokat, és a közelükben élő nem romá­kat is rettegésben tartják. Ez el­len tiltakoztak mintegy kétszá­zan a település főterén. Berecz- ki Zoltán református lelkipász­tor a megbocsátás fontosságát hangsúlyozta. Bényi András ön­kormányzati képviselő azt kér­te mindenkitől, hogy legyenek különbek azoknál, akik miatt összejöttek. Márkus György ön- kormányzati képviselő azt hangsúlyozta, hogy a sérelmet szenvedettek mellé kell állni: érezzék, hogy nincsenek egye­dül. Fülöp János polgármester pedig az állam felelősségét ve­tette fel. Mint mondta: olyan or­szágban szeretne élni, ahol nem a tüntetőkre, hanem a bű­nözőkre vadászik a rendőrség. A demonstráció zavartalansá­gát rendőrök, polgárőrök és tűz­oltók is biztosították. ■ W. G. Játékpisztolyt fogott egy férfi Gyurcsányra az MSZP-majálison Növekvő jövedelmekről és nyugdíjakról beszélt a kor­mányfő az MSZP vasárnapi fő­városi rendezvényén a Városli­getben, amikor a közönség so­raiban egy illuminált férfi játékpisztollyal célba vette. A kormányfő testőrei azonnal ki­emelték a tömegből. Előállítot­tak három fiatalkorút is, náluk hatástalanított AK-géppisztoly volt, egy a tásaságukban lévő férfinál pedig gázpisztolyt ta­láltak. Egy másik férfi a hallga­tóságot provokálta. Rájuk sza­bálysértési eljárás vár. Több európai nagyvárosban tiltako­zás kísérte május 1-ét. Német­országban kisebb összecsapá­sok voltak szélsőbaloldaliak és a rendőrség között. ► 8. oldal Minden harmadik bolt lebukott az ellenőrzésen Tiltás ide, bírság oda, a keres­kedők tekintélyes részét nem zavarja, hogy nem szolgálhat ki fiatalkorúakat alkohollal, ci­garettával. A fogyasztóvéde­lem próbavásárlásainak idei Tolna megyei mérlege: az el­lenőrzött üzletek, vendéglátó- helyek harminc százaléka bot­lott. Még így is jobb az ered­mény az öt évvel ezelőttinél, amikor minden második üzlet­ben kiadták a gyerekeknek, fi­ataloknak a tiltott árut. Annak ellenére teszik ezt, hogy az üz­let tulajdonosa akár 200 ezer forintos bírságot kockáztat vagy azt, hogy a hatóság bezá­ratja a boltot. ► 3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Aki a virágot szereti, azzal előfordul­hat, hogy tettestárssá válik. Bűnözés­ben. És persze akaratlanul. Főh& síink, a bűn valódi elkövetője szintén szereti a virágot, feltételezzük róla leg­alább ezt. A bűn csak az, hogy embe­rünk más tollával, azaz virágjával ékeskedik, és miután ellopta, el is ad­ja azt. A növények jogos tulajdonosai már őrjáratot is szerveztek éjszakán­ként egymást váltva. Mindhiába. Elég volt öt percnyi hunyás, hogy a féltve és szó szerint őrzött tulipán és orgona másnap a város központjában cserél­jen újra gazdát. A vevő ilyenkor per­sze nem tudhatja, hogyan került hoz­zá a virág. Csak remélheti, hogy nem a sajátjáért adott ki pénzt, (bk) Nem akartak adózni, inkább hamisítottak dombóvár Százharminc hami­sított vételi jegyet találtak a dombóvári nyomozók egy fém­felvásárlónál - tájékoztatott Kis- Csordás Béláné, a rendőrkapi­tányság sajtóreferense. Két fér­fi és egy nő egymástól függetle­nül kitalált személyek nevében adott le fémhulladékot. A 45 éves dombóvári rokkantnyugdí­jas nő tavaly harminc, a 30 éves, büntetett előéletű, jövedelem nélküli férfi ötvenhat, a 34 éves szintén büntetett előéletű férfi pedig negyvennégy alkalommal adott meg hamis nevet és címet a felvásárlónak. A gyanúsítottak tettüket elismerték, a hamisítást azzal indokolták, hogy nem akartak adót fizetni. A vételi jegy ugyan szigorú számadású bizonylat, az átvevő azonban nem köteles elkérni a fémet leadó iratait. Ez módot ad arra is, hogy a lopott fémet is hamis néven lehessen eladni. A tettesek akár egy év börtönt is kaphatnak. - A rendőrség fo­lyamatosan és visszatérően el­lenőrzi a színesfém-felvásárló­kat. Tapasztalataink szerint egyre több vállalkozó személyi igazolvány alapján állítja ki a vételi jegyet. Arra is van példa, hogy a felvásárló nap közben is alkalmaz biztonsági őrt és a sorompóval ellátott bejáratnál mindenkinek igazolnia kell magát - tette hozzá Kis-Csor- dás Béláné. ■ 1.1. Almai autóját keresi? Elindult a használtautó kereső! Partnereink: •Verda Hungária Kft. • Nagy és Nagyné Autókereskedelmi Kft. •Go-car97Kft. • Halász Autókereskedés (Alisca Trade Kft.) •Peugeot Autósziget • Nyitrai Autóház Szekszárd • Citroen Szekszárd • Velorex Autókereskedés TE OLdalad, TE OLvasod. TE0L.hu A TOLNA MEGYEI ONLINE KLIKKEUEN a teol.hu-ra és BÖNGÉSSZE a megye legnagyobb kereskedőinek ajánlatait! Nálunk biztosan megtalaljah Üj elnöke van a településrészi önkormányzatnak tolna-mözs Cservári József képviselőt választotta meg a mözsi településrészi önkor­mányzat elnökének a tolnai képviselő-testület. Az eddigi el­nök, Szefcsik Sándor bejelentet­te, hogy április 3(Fával lemond a tisztségéről. Később kiderült, hogy a tagja sem kíván marad­ni a településrészi önkormány­zatnak. Szefcsik Sándor érdek­lődésünkre azt mondta: nem ér­tett egyet a mözsi elválással. Mint fogalmazott, ezzel össze­függésben folyamatos zaklatás­nak volt kitéve, ezért mondott le. A jövőben a tolnai képviselő-tes­tület korábban háromfősre ol­vadt jogi és ügyrendi bizottságá­nak tagja lesz. ■ S. K. *

Next

/
Thumbnails
Contents