Tolnai Népújság, 2008. április (19. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

Tolnai Népújság 2008. ÁPRILIS 1., KEDD XIX. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ARA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT www.teol.hu használtautó: kelendőek veget VETNE AZ EU A HAGYOMÁNYOS KYUE M'N0GUE A KIS- ES KOZEPKATEGORIAS dízelek I n VILLANYEGOK KORSZAKÁNAK ► 6 OLDAL BUDAPESTEN ÉNEKEL EGY PERCBEN Receptet írnak a kistérségre Dohányoznak, túlsúlyosak és keveset járnak orvoshoz. Többek közkéz jel­lemzi a tamási kistérségben élőket a most értékelt egészségügyi felmérés szerint. A kistérség lakóinak egészsé­gi állapota lényegesen nem tér el az országosan jellemzőtől, de vannak meglepő eredmények. ► 2. oldal Kevés a rendőr az utcákon Tolna megye is rendőrhiánnyal küszködik, több mint nyolcvan a betöltetlen állások száma. Nyárra emelkedik a lét­szám. ► 3. oldal TARTALOM GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ELETMOD 9 BULVÁR 11 TV-MŰSOR 11 HIRDETÉSEK 12 SMS 13 REJTVÉNY 13-14 HOROSZKÓP 16 Kulisszatitkok a tanulás világából Vannak, akiknek a tanulás nehezeb­ben és vannak, akiknek könnyebben megy. Na és persze akadnak, akiket mindez nem érdekel. ► 4. oldal időjárás Ma még tavaszi, meleg, száraz idő várható időnként enyhe északias széllel. A hőmér­séklet kora dél­utánra 18 fokig emelkedik. ► 13. OLDAL Sezlon mehet, sóder nem Tonnaszám kerül a teherautókra a kacat. Több te­lepülésen végzik ezekben a hetek­ben a tavaszi lomtalanítást. ► 5. OLDAL Haiszer nyerte a nyitányt Zomba központjában mintegy két­száz kerekes gyülekezett szombat reggel, hogy összemérje tudását a hagyományos évadnyitón. A mezőny­ben a magyar bringások mellett szlo­vén, román és osztrák versenyzők is rajthoz álltak. ► 14. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hu Kóka szakított Gyurcsánnyal kötélhúzás Döntöttek: visszahívják az SZDSZ-es kormánytagokat Kóka János és Gyurcsány Ferenc. Mindketten kötik az ebet a karóhoz. Vajon marad-e ezek után a reform? Lehet-e kisebbségben kormányozni? Horváth Ágnes egészségügyi minisztert tegnap reggel ápri­lis 30-i hatállyal felmentette a miniszterelnök. Az SZDSZ el­fogadhatatlannak tartotta ezt a döntést, a liberális párt főleg azt nehezményezte, hogy a miniszterelnök egyoldalúan, egyeztetés nélkül döntött a mi­niszter menesztéséről. Ezek után a tegnap esti ösz- szevont ügyvivői és frakcióülé­sén döntött az SZDSZ: Gyur­csány Ferenc lépésére válaszul április 30-tól visszahívják mi­nisztereiket és államtitkárai­kat a kormányból, azaz kilép­nek a koalícióból. A Gyur- csány-kormánnyal nem óhaj­tanak a továbbiakban együtt­működni.- Nagyon mély koalíciós vita van, amely válsággal fenyeget - fogalmazott Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök szerint ennek megoldása az ország érdeke, és erre 30 napja van a két koalíci­ós partnernek. ► 8. oldal A Sión keresztül csapolják a Balatont zsilipek Két héten át frissítő utánpótlást kap a magyar tengerből a Sió Tegnap reggel megkezdték a Balaton vízeresztését a Sión ke­resztül - tudtuk meg a Közép­dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól. Hanga Csaba, a siófoki kirendeltség helyettes vezetője elmondta, hogy a tó csapolása 115 centi- méteres vízállásnál kezdődött. Az üzemelési engedély egyéb­ként már 111 centinél előírja a zsilip felnyitását: de most szük­ség volt némi várakozásra, mert a tavalyi aszály miatt az elmúlt évben a Balaton vízmér­lege a nyolcvanéves átlaghoz képest több mint két centi hi­ányt mutatott. Az elkövetkező két hétben mindenesetre a Sió frissítő utánpóüást kap, ez pe­dig jó hír nemcsak a folyó és környezete, hanem a halak, va­lamint a horgászok számára is. ► 5. OLDAL. Kamatemeléssel szorosabbra húzta a gyeplőt a nemzeti bank Nyolc százalékra emelte tegna­pi ülésén a jegybanki alapka­matot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a ko­rábbi 7,5 százalékról. A kamat­emelésre az indoklás szerint a vártnál lassabban csökkenő, a háromszázalékos célnál tartó­san magasabb infláció, vala­mint az állampapírok növekvő hozamai miatt volt szükség. Az elemzők többsége arra számí­tott, hogy 7,75 százalékos lesz az alapkamat. ► 6. oldal Ellenzi a falu a köztisztviselői leépítést kakasd Szerdára halasztotta a kakasdi képviselő-testület a döntést a tegnapi rendkívüli ülésén arról, hogy lesz-e lét­számleépítés az önkormány­zatnál. Mint elhangzott, ennek takarékossági okai vannak. Dr. Dobai Sándor, a település jegy­zője kérdésünkre elmondta, öt köztisztviselő dolgozik az ön- kormányzatnál, közülük kettő­nek tanulmányi szerződése van, egynek pedig célprémiu­mot tűzött ki az ÖNHIKI pályá­zat megnyerésére. - A képvise­lőktől én azt kértem, hogy ha ezek közül az emberek közül bárkit el kell küldeni, akkor a testület vállalja ennek jogi és anyagi következményeit- mondta a jegyző. Az ülést kö­vetően a faluházban e témában parázs vita zajlott a közmeg­hallgatáson, ahol a falubeli­ek többsége ellenezte az elbo­csátást. ■ R. T. SZÓVÁ TESSZÜK Újságíróként is lassan másfél évtizede járom a megye útjait, mégis elgondol­kodtatott, amikor minap a kajdacsi Sió­hídfelújításáról értesültem. Megfordul­tam abban a faluban is néhányszor, mégsem élt emlékeimben az átkelés él­ménye. Mivel nekem jutott a feladat, hogy tájékoztassam olvasóinkat a beru­házásról, saját szememmel láthattam, hogy a híd nem is ott, hanem Borjád határában van. Jogos tehát olvasónk kérése, emlegessük borjádiként. Ami az övék, hadd maradjon az, hiszen ezt már egyre kevesebb dologról mondhat­ják eL Utánanéztem, sajnos legfeljebb Kölesd-borjádinak nevezhetjük, Borjád - így önállóan - ugyanis nem tolnai, hanem Baranya megyei település, (vt) 9 770865 603029 08076 A gyümölcsösök jól átvészelték a fagyot tolna megye Megúszták a gyü­mölcsfák a fagyot Még néhány napig tart a barack, a meggy, a cseresznye virágzása, de remél­hetőleg kárt már nem okoz ben­nük az időjárás. Dr. Vörös Géza, a megyei mezőgazdasági hivatal növény-és talajvédelmi igazgató­ságának vezetője azt mondja: ed­dig minden kedvezően alakult Bátaszék, Bonyhád, Mórágy tér­ségében volt ugyan a múlt héten mínusz négy fok is, de koránt­sem akkora a probléma, mint az Alföld északi részén, ahol feketé­re fagytak a gyümölcsfák virá­gai. A kevesebb termés árfelhaj­tó hatású, a szakember szerint a dél-dunántúli gazdák kilátásai kedvezőek. ■ W. G. Egyéves program vegére tettek pontot PAKS A Családvédelmi és Gyer­mekjóléti Szolgálatnál tartották a gerjeni önkormányzat által koordinált HEFOP program zá­rását tegnap. Itt zajlottak a kép­zések is az elmúlt év során. Bor- bás László elmondta, most ért véget a tavaszi blokk, amely két szakmai képzésből és egy tré­ningből állt, s nyolcvan szociá­lis területen dolgozó szakember vett rajta részt. Az intézmény- vezetője hozzáfűzte, a program része volt egy oktatóterem ki­alakítása, berendezése Gerjen- ben. A szakmai rész ezzel véget ért, csupán az adminisztráció maradt hátra, ami korántsem elhanyagolható feladat az uniós pályázatoknál. ■ V. T. W ___ h P L N a r a ncsbor?-a Solidea válasza: Micromassage Magic Micromassage Magic Line harisnyanadrágok, nadrágok, kismamanadrág Wonder model alakformáló harisnyacsalád S< >J .11)1-: A Egészségpénztári kártya ■elfogadóhely! Szekszárd, dr. Szentgáli Gyula u. 2. (ÁNTSZ épületében) Tel.: 74/413-238 JW ■ * u s z Nyitva: HP 9-17 Szó. 9-11 Lesodródott az útról, és fának vágódott a kocsi Egy ember súlyosan, egy má­sik könnyen megsérült, amikor fának csapódott egy autó teg­nap délelőtt a 6-os úton, Dunaföldvár közelében. A kocsi vezetője - feltehetőleg figyel­metlenségből - az útpadkára hajtott, és elvesztette uralmát a jármű felett - tudtuk meg Wiedemann Petrától, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől. A 6-os utat a baleset helyszínén reggel fél ki­lenc körül teljes egészében le­zárták, és csak valamivel dél után indulhatott meg újra a köz­lekedés. Kerülésre nem volt le­hetőség, így Budapest és Szek­szárd irányába is jelentősen fel­torlódott a forgalom. ■ S. V.

Next

/
Thumbnails
Contents