Tolnai Népújság, 2008. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-02 / 1. szám

Tolnai Népújság 2008. JANUÁR 2., SZERDA XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT www.teol.hu / r n TERULETALAPU TÁMOGATÁS: NYOLCVAN lemaradni 2008-ban MILLIÁRD EU-S PÉNZT KIFIZETTEK ► 6. OLDAL SZÍNES AFRIKAI FORGATAG MARRAKECH-BEN ► 14-15. OLDAL EGY PERCBEN Hadjárat a pénzmosodák ellen Januártól a vámosok veszik fel a küz­delmet a pénzmosás ellen: nyomoz­nak és büntetőeljárást indítanak. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen Ma­gyarországon évente tízezer bejelen­tés érkezik pénzmosás gyanújával. ► 6. OLDAL A kijózanodás ............... ..... év e lesz 2008 Az új évben ren- gazdaság 6 geteg jogszabály közélet_____8 me gváltozik, életmód_____9 am ely érinti a bulvár 11 nyugdíjat, a mun- tv-músor 11 kavállalást, az adó- hirdetések_12 zá st és a különféle horoszkóp 13 családi kedvezőié­nyékét. > 7. OLDAL --------------------13 Spor tszerű lesz a megoldás Dombóvári kistérségi társulás tárgyalt a diáksportról azzal a kiindulási javaslat­tal, hogy az iskolai sportoktatást és az egyesületi sportolást külön kell kezelni. Létrehoznának egy sportalapot, amely támogatná a vidékiek dombóvári egye­sületben való sportolását ► 2. oldal IDŐJÁRÁS Ma még •» mindenhol előfor­dulhat hószállin- gózás, enyhe északias szél mel­lett. A hőmérsék­let napközben -2 fokig emelkedik. ► 13. OLDAL A háziorvost hibáztatják Gyászban telt az idei karácsony egy gerjeni család szá­mára. A családta­gok úgy vélik, mind­ez elkerülhető lett volna, ha a házior­vos körültekintően jár el. ► 4. oldal Az igazi siker vitákat gerjeszt Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház új vezetője úgy nyilatkozott, ha a legap­róbb jelét is tapasztalja annak, hogy a politika megpróbál beleszólni mű­vészi munkájába, azonnal otthagyja a Nemzetit. ► u. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TE0l.hu SZÓVÁ TESSZÜK Az elmúlt év nyomait viselik az utcák még 2008 első napján is. Ugyan már második éve tilos a petárdák haszná­lata, mégis vannak, akiket hidegen hagy mind a büntetés lehetősége, mind a labilisabb idegzetű ebek lelki világa. A „pirotechnikai eszközök” el­használt, cafatokra szakadt maradvá­nyai mellett itt-ott megunt pezsgősüve­gek összetört darabjai ékesítik az utcá­kat. Míg máshol arról tanúskodik a hó, hogy valaki bizony ünnepi örö­mében szabadon engedte a rókákat is. Mi másra gondolhatna ilyenkor az ember, minthogy nincs is szebb, mint ilyen tiszta lappal, vagy nappal indíta­ni az új évet. (hé) 08001 Ezrek ünnepeltek együtt szilveszter Szeretetet, békességet kívántak a Béla téren Sólyom László szolidaritást és közös célokat remél az új évtől Horváth István szekszárdi polgármester (középen) Pócs Margit és Kondi László műsorvezetőkkel a Béla téren az éjfél utáni percekben A tavalyi év utolsó napjának utolsó perceire megtelt embe­rekkel a szekszárdi Béla király tér. így a megyeszékhelyen most is több ezren búcsúztatták a 2007-es, és köszöntötték a 200&-as esztendőt A történelmi egyházak nevében Balázsi Zol­tán református lelkész mondott áldást és hirdette Jézus szeretet- ről szóló szavait. A papok ugyanis ezt: szeretetet és békes­séget kívántak a város lakóinak. Az éjfél előtti visszaszámlálás ugyan nem sikeredett tökéletes­re, ám Horváth István polgár- mester köszöntője már ennél jó­val egyértelműbb volt. A város- vezetés nevében gyorsaságot, szorgalmat és sikert ígért. A rendőrség, a tűzoltóság és a HIRDETÉS mentők ügyeleteseinek jelenté­se alapján a szüveszteri bálok, bulik többnyire jókedvben, rendben értek véget hajnalra. A megyei kórház detoxikálójában csak ketten kötöttek ki. ► 5. OLDAL A köztársasági elnök újévi kö­szöntőjében olyan uniós orszá­gok példájára hivatkozott, amelyeknek sikerült az alap­vető célok megfogalmazásával és megvalósításával kilábalni­uk nehéz helyzetükből. Só­lyom László közállapotaink megosztottságát kárhoztatva annak a reményének adott hangot, hogy az összetartással és a szolidaritás fenntartásá­val nekünk is sikerülhet meg­alapozni a jövőnket. ► 8. oldal H&többe kerül az áram, drágább az élelmiszer is Január elsejétől a háztartások és a kisfogyasztók számára 9,8 szá­zalékkal drágul az áram. A köz- intézményeknek 15-20, míg a vállalkozásoknak 15-30 száza­lékkal lesz magasabb az áram ára, mint 2007-ben. A lakosság­nak 5 százalékkal, a cégeknek és a közintézményeknek 4,3 szá­zalékkal emelkedik a földgáz alapára. Az energia drágulása kö­vetkezményeiben is újabb csa­pást jelent a fogyasztókra. Hi­szen, ha nem is mától, de idővel drágábbak lesznek az alapvető élelmiszerek is. ► 3. oldal A Berlingo és Xsara Picasso modellekre ráadásul IQ regisztrációs ciciót is rrvi fizetjük On he! ■ CITROEN V BERLINGO II \ T~‘ CITROEN XSARA PICASSO rali-világbajnoki címünket igazi bajnok ajánlattal ünnepeljük! ^ 2007-es I CITROEN www.cilroen.ho ; A CITROEN» Total-t »iluxtott». A kedvezmények az akcióban részt vevő márkakereskedésekben érvényesek 2008. január 1-jétŐl a készlet erejéig, de legkésőbb 2008. január 31-ig bezárólag; a természetes személyek által leadott ügyfélmegrendetésekre vonatkozóan. Az akciós ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatók össze! A kedvezmény mértéke az opciók nélkül!, aktuális lista­árból értendő. A képen látható autók illusztrációk. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatnak; a változtatás jogét fenntartjuk. CITROÉN SZEKSZÁRD 7100 Székszárd, Bor u. 8. Tel.: 74/512-233 CITROÉN El SEM TUDJA KÉPZELNI, M: MiNDENTTEHEÍ ÖNÉRTA cÍÍrÖéN Két nap alatt 15 centi hó esett a megyében Ha lassan is, de járhatóak vol­tak tegnap Tolna megye közút­jai. Az év utolsó napján tíz cen­ti hó esett, de január elsején sem hagyott alább a havazás, így a karácsony óta leesett mennyiséggel együtt már har­mincöt centiméteres hótakaró borítja a Dél-Dunántúlt. A Ma­gyar Közút Kht. regionális fő­mérnökségének ügyeletese ar­ról tájékoztatott, hogy sem el­akadás, sem baleset nem ne­hezítette a közlekedést. Tegnap délután egyébként történt egy baleset a 6-oson Kakasd és Bonyhád között. Egy szabályta­lanul előző autós manőveré­nek köszönhetően ketten sú­lyosan, egy ember pedig köny- nyebben megsérült. A folyamatos takarítás és só­zás ellenére a főbb közlekedé­si utakon és bent a települése­ken is latyakosak, hókásásak voltak az utak. Szekszárdon az Alisca Terra Kft. munkatársai traktorral sószóróval, járda­tisztító géppel és kezükben hó­lapáttal is dolgoztak már de­cember 31-e kora délutánja óta. A szakadó hóesés miatt azonban ennek igazán csak tegnapra lett látszatja. ■ B. K. Tegnap öt, szilveszterkor tíz centi hó esett, de az utak járhatóak A f i A

Next

/
Thumbnails
Contents