Tolnai Népújság, 2007. október (18. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-01 / 229. szám

Kamerák a vandálok ellen A tapasztalatok szerint azok a bűnö­zők, akik tudják, hogy az adott terüle­ten térfigyelő rendszer van, nem ott követik el a bűncselekményeket. A múlt héten több, a szekszárdi kis­térséghez tartozó településen a szak­emberek kijelölték a telepítendő térfi­gyelő kamerák helyét. ► 2. oldal Kerékpárutat avattak Az új kerékpárút több mint 60 mil­lió forintos költ­ségvetéssel épült, felét a BricoStore, másik felét a szek­szárdi önkormány­zat állta. ► 3. OLDAL TARTALOM GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 SPORT 9-10­11 TV-MŰSOR 12 REJTVÉNY 13 SMS 13 HIRDETÉS 14 HUMOR 16 HOROSZKÓP 16 Bonyhádon megbotlott az éllovas A Bonyhád megállította az éllovast az NB III Dráva-csoportjában, amelynek hétvégi fordulójában csak a Tamási nem tudott nyerni a tolnai csapatok közül. ► 9. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma nagyrészt szá­raz, napos időre le­het számítani. Reggelenként köd­foltok előfordul­hatnak. A hőmér­séklet 23 és 10 fok között alakút ► 13. OLDAL Feltámadtak a bátaszékiek A Horfer Serleg I. osztályú bajnok­ság 7. fordulójában a Bátaszék 0-3-ról fordított a Duna- szentgyörgy ellen, így elmozdult az utolsó helyről. ► 10. OLDAL Közösséget formál a zene hatalma Október elseje a zene világnapja. Ma óvodákban, zeneiskolákban énekszó­val, hangszeres muzsikával ünnepel­nek kicsik és nagyok. Vág Mátyásnét, szekszárdi zenepedagógust és négy egykori tanítványát ebből az alkalom­ból kértük emlékezésre és elmélke­désre a zenéről. ► 15. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Elképesztő az a bizalom, mellyel a bi­ciklisek tisztelik meg az autósokat. Bár az is lehet, ez már nem bizalom, hanem vakmerőség. Falvakban, ki­sebb városokban egyre több a kerék­páros, ez érthető, hiszen nem járnak - vagy csak ritkán - a buszok. A bicikli­sek az úttesten, a személygépkocsik előtt úgy kanyarodnak el balra, hogy még csak hátra sem néznek. Kinyújt­ják a karjukat a kanyarodás irányába, és már tekernek is. A szabályos persze az lenne, ha leszállnának a jármű­vükről és áttolnák a túloldalra. Szerin­tem a legtöbb autós azzal is megelé­gedne, ha körültekintőbben kerekezné­nek a forgalomban. Jó, jó a bizalom, de az autós is lehet figyelmetlen, (mi) 07229 9 770865 603012 Páli polgárnak születtek évforduló A falu egy éve különvált, most új partnert talált Pelcz Nimród a szüleivel. Ő már igazi pári polgár. Márciusban született. Összesen nyolc gyermek jött világra, amióta önállóvá vált a falu Egy éve önálló település Pári. A hétvégén ezt ünnepelték: a fa­lu születésnapját. Mint Gere Zoltán polgármester hangsú­lyozta: jól döntöttek, amikor kü­lönváltak Tamásitól, a múlt szerdai közmeghallgatáson is ezt jelezte a lakosság. Szomba­ton és vasárnap sokan vendé­geskedtek Páriban. Ünnepi be­szédet Frankné dr. Kovács Szil­via országgyűlési képviselő mondott. Volt szüreti felvonu­lás, kulturális műsor és kon­cert. Négytagú delegáció érke­zett a németországi Burgstädt- ból Lothar Nauman polgár­mestervezetésével. Hamarosan együttműködési megállapodást kötnek Párival. Kedves ese­mény volt a kispolgárköszön­tés, a vasárnapi misén nyolc egyévesnél fiatalabb gyermek kapott díszoklevelet. ■ W. G. A reformfolyamatot végig kell vinni fórum A szocialisták szerint a világ már értékeli az erőfeszítéseiket tamási A szocialisták megyei találkozóját minden évben más helyszínen rendezik. Az ideit szombaton tartották a tamási lovaspályán közéleti fórummal és sok szabadidős programmal. A fórumon Vitányi Iván, a szo­ciáldemokrata platform vezető­je arról beszélt, hogy bátor lé­pés volt a mélyreható reformok elkezdése, s most már végig kell vinni a folyamatot. Akkor is, ha hibák nélkül szinte lehe­tetlen mindezt végrehajtani. A másik szónok, Mesterházy At­tila államtitkár is hasonlóan vé­lekedett. A kormány lépés- kényszerbe került, de a nehéz időszak véget ér, s a jövőben mindennek meglesz az ered­ménye. Európában és a világ­ban már értékelik a Gyur- csány-kormány erőfeszítéseit. Sokan érkeztek családostól a rendezvényre. A 450-500 részt­vevőt ebéddel kínálták, a gyere­kek kézműves foglalkozásokon vehettek részt. ■ W. G. Két fiatal halt meg a felelőtlen közlekedés miatt Dunaföldváron dunafÖldvár Szombaton késő este teherautóval ütközött egy kivilágítatlan Trabant Duna­földváron. A vezető, egy hely­beli 21 éves fiatalember és uta­sa, egy 12-13 év körüli fiú meg­halt. Utóbbi személyazonossá­gát még nem ismerik. Bakonyi László, a paksi rendőrkapitány­ság közlekedési alosztályveze­tője elmondta, a Trabant Paks felé tartott, amikor irányjelzés nélkül balra kanyarodott, s szinte aláfordult a Paks felől ér­kező Liaznak. A Trabant ezt megelőzően is világítás nélkül közlekedett a városban, s majd­nem összeütközött a vele szem­be jövő rendőrautóval. A rend­őrök a kocsi után eredtek, de az az említett manőver során ka­rambolozott. ■ V. T. Valóban jó hideg a kifolvó vize Keszőhidegkúton Ellenőrizhető: valóban hideg a „kút”, azaz a forrás vize Kesző­hidegkúton. A település egyik nevezetességének számító kifo­lyó - aminek előtere pihenő­helynek is beillik - már szépen rendbetéve ad felfrissülést az erre járóknak. A kistelepülés ál­talában véve is lehetne pihenő­hely, ha számos tényező - a ve­zetékes gáz és a szennyvízcsa­torna hiánya, az utak, házak egy részének állapota - ezt nem gá­tolná. Mindezekről olvashatnak lapunk mai számában, mely a keszőhidegkúti önkormányzat jóvoltából a község minden ház­tartásába eljut. ► 5. OLDAL Hirdessen A Szolgáltatóház és a Szolgáltatóház Plusz csomaggal szeptembertől új, kiskeretes csomagajánlat a Tolnai Népújságban. _ Példa: 43 mm Telefonos hirdetésfelvétel Hétköznap: 8-tól 16-ig 74/511-534 74/511-504 Szívügyekről tanácskoztak konferencia Átadták az idei Fonó Renée-díjat O Tolnai Népújság Érdeklődjön munkatársunknál: 74/511- 534 A hír velünk jár! bikács Hazánkban is tervezik gyermekeknél a szívtranszplan­táció bevezetését, az ezzel kap­csolatos gyakorlati kérdéseket beszélték meg a szakemberek a Magyar Kardiológusok Társasá­ga és a Magyar Gyermekorvo­sok Társasága Gyermekkardi­ológia Szekciójának pénteki ülé­sén Bikácson. Ez alkalommal tu­dományos valamint gyógyító te­vékenysége elismeréseként dr. Kádár Krisztina vehette át a tár­saság Fonó Renée-díját. A min­den évben más helyen megtar­tott orvoskongresszus második napján, azaz szombaton a gyer­mekkori magas vérnyomás, és szívbetegségek műtéti korrekci­ója volt a téma. ■ H. É. Kikapcsolódásként lovasbemutatón vettek részt az orvosok. Dr. Kör- nyei László gyermekkardiológus (középen) is kipróbálta a lófektetést t A

Next

/
Thumbnails
Contents