Tolnai Népújság, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

2 DOMBÓVÁR ES TÉRSÉGÉ TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2007. AUGUSZTUS 1, SZERDA HIRSAV Tartós élelmiszereket kapott félszáz gyermek dalmand Sikeresen pályá­zott a település az idén is a nyári szociális gyermekét­keztetésre. Bondorné Nagy Ibolya polgármester el­mondta, az állami hozzájá­rulás 514 ezer 500 forint. Ebből a rendszeres gyer­mekvédelmi támogatásban részesülő 49 gyermek ka­pott tartós élelmiszercsoma­got, harminc napra 10 500 forint értékben, (ii) Ingyenesen táboroznak és támogatást is kapnak dombóvár Ingyenes edzőtá­borozási lehetőséghez jutta­tott két egyesületet Dombó­vár önkormányzata. A város a tulajdonában lévő gunarasi gyermektábort egy-egy hétre térítésmente­sen biztosította a Dombóvá­ri Focisuli Egyesületnek és a Dombóvári Bokszbarátok Klubjának. Emellett az idei táborozási keretből gyer­mekenként ezer forintos támogatást is kap a két csa­pat. (szá) Két utca burkolata újul meg támogatással KAPOSPULA Két utca útbur­kolatának felújítására nyert támogatást TEUT pályáza­ton a kapospulai önkor­mányzat. A mintegy 8,5 millió forintos beruházás - amelyben az önkormányzat 50 százalékos önrészt vál­lalt - a Kossuth utcát, és a Széchenyi közt érinti majd. Az már eldőlt, hogy a kivite­lező a Tolna Megyei Közút­kezelő Kht. lesz, hamarosan el is kezdik a munkát, (hé) Befejezték az óvoda nyílászáróinak cseréjét SIMONTORNYA Az óvoda ösz- szes ajtaját, ablakát mű­anyagra cserélték. A tavaly megkezdett modernizálást a napokban fejezték be. Kö­zel tízmillió forint értékű munkát végeztek, melynek nagy részét pályázaton nyerték. Megújulva, frissen meszelve várja a gyerekeket az óvoda, (vl) @ TOVÁBBI HÍREK: www.tolnainepujsag.hu Horgászok a Tüskei-tavon. Gelencsér József (bal oldalon) húsz éve tagja az egyesületnek, mellette Piszer Tibor, aki 12 éve tag Ötvenöt éve nyírják a füvet horgásztó A legnagyobb civil szervezet ügyel a vízre és partjára A kikapcsolódás, a horgá­szás egyik kedvelt színte­re Dombóvár határában a Tüskei-tó. A tavat és környezetét a több mint fél évszázada működő egyesület gondozza. Szeri Árpád dombóvár Mátrai István nem­rég veterán bajnokságot nyert egy horgászversenyen. A Dom­bóvári Városi Horgász Egyesület tagja a délelőtti fordulóban hat, a délutániban közel hat és fél ki- lónyi halat emelt ki a vízből.- Tíz éve vagyok tagja az egye­sületnek, az eltelt időben már több szép eredményt sikerült el­érnem - mondta. - Jó a csapat, nem kevésbé a helyszín, ahova járunk, akár kikapcsolódáskép­pen, akár készülve a versenyek­re. A Tüskei-tóról van szó. A Dombóvár határában talál­ható, ötvenhárom hektáros álló­víz valóban a megye egyik leg­szebb tava, és emellett a harma­dik legnagyobb területtel rendel­kező horgászvize. A helyszínen Tusnovits Jenő, az egyesület elnöke kalauzolt bennünket.- A középső tó az igazi nyílt víz. Délre található az alsó tó, el­árasztott bokrokkal és fákkal. A legérdekesebb rész az észak fe­lé elnyúló felső tó, a maga náda­saival és tuskósaival. A látogatóra nem csak a csil­logó víztükör tesz azonnali, meg­győző hatást, hanem a környezet is. A fennállásának 55. évfordu­lóját ünneplő egyesület mintegy nyolcszáz tagja - ezzel Dombó­vár legnagyobb civil szervezete - odafigyel a részletekre. Rend­szeresen gondozzák nem csak a tavat, de annak partját is, nyír­ják a füvet, összeszedik a hulla­dékokat. A horgászok évente kétszer, tavasszal és ősszel „nagytakarítást" végeznek: ilyenkor például növényeket és fákat is ültetnek.- Most nyáron sem pihenünk - folytatta az elnök. - A nagy hőség saj­nos nem tett jót a víz minőségének. Csónakmo­torral dúsítjuk az oxigént, emel­lett meszezéssel küzdünk az algásodás ellen. Egyesületünk évente több mint tízmillió fo­rinttal gazdálkodik, a pénz túl­nyomó részét halasításra fordít­juk. Minden őszszel nagyjából kétszáz mázsa uszonyost, köz­Sokat segített a tagság társa­dalmi munkája. Kapitális harcsákat rejt magában a mély a tó közkedvelt és nagy zsák­mánnyal kecsegtető harcsáző helynek számít, mármint a hoz­záértők számára. Ezelőtt hét év­vel, 2000 decemberében máig példátlan sorozatot ért el itt egy döbröközi és egy kiskunlac- házai fiatalember. Három óra alatt hat hatalmas harcsát fog tak ki, a ragadozók súlya nő vekvő sorrendben így festett: 38, 49, 61, 63, 65 és 79 kilo­gramm. Mire a szerencsés pá­ros végzett a mázsálással, a „fél falu” - mintegy százötven ember - összeszaladt megcso­dálni a kapitális ragadozókat. A 79 kilogrammos példány re­kordnak számított, ám nem so­káig még ebben a hónapban a szerencse egy siófoki pecáshoz szegődött: horgára egy 248 centiméter hosszú, 84 kilogrammos harcsa akadt. tűk pontyot, süllőt, csukát, ke­szeget telepítünk a tóba. A tüskeiek két éve egymillió hétszázezer forint értékben vi­zesblokkal és két- tálcás haltisztítóval gyarapították a te­rületet. Sokat segí­tett a tagság közel ezerórás társadalmi munkája, amivel rengeteg pénzt tudtak megtakarítani. A vizesblokk ki­alakításával a horgászok kom­fortosabb körülmények között hódolhatnak szenvedélyüknek. A kéttálcás haltisztítónak kö­szönhetően a kifogott halakat konyhakészen vihetik haza a horgászok.- Az ilyen felszereltség még ritkaságnak számít a megyében - tudtuk meg Gecse Lajostól, a Horgászegyesületek Tolna Me­gyei Szövetségének elnökétől. - Tudomásom szerint az előírá­soknak mindenben maradékta­lanul megfelelő haltisztító csak két helyen található. Ezért jelent­hető ki az, hogy a tüskeiek nem csak egyre szebb verseny-ered­ményeikkel vívtak ki maguknak hírnevet. Hanem azzal is, hogy példaértékűen ügyelnek a kör­nyezetükre, ezzel együtt a kör­nyezetvédelemre. Visszavárják az elszármazottakat Csikóstőttősön csikóstőttős Az év egyik legna­gyobb eseménye Csikóstőttősön a Baráti Találkozó, amelyet most ötödik alkalommal tartanak meg. Jugovics Erika, az önkor­mányzat munkatársa elmondta, már teljes erőbedobással készül­nek az augusztus 25-i rendez­vényre. Öt évvel ezelőtt mintegy ötven résztvevővel indult el a ta­lálkozó, de tavaly már több mint háromszázan vettek részt rajta. A szervezők - az önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormány­zat, valamint a Német Magyar Kulturális Egyesület - célja, hogy a helyi emberek és az elszárma­zottak kapcsolatait frissítsék, erősítsék. Idén a rendezvény kü­lönlegessége egy életfa avatása lesz: a főtéren felállítanak egy fa­rönköt, amelyen a falu neveze­tességeit és hagyományait örökí­tik meg, hogy az utókort is emlé­keztessék ezekre. Délután Egry József táncos-komikus szórakoz­tatja majd a nagyérdeműt ope­rett műsorral, ezután az öregfiúk focimeccse következik, végül bál­lal búcsúztatják a nyarat. ■ H. É. Bazsonyi Arany nevét veszi fel a községháza terme gyulaj A falunapon, augusztus 18-án avatják fel Gyulajon, a köz­ségháza emeletén a település szü­löttjéről elnevezett Bazsonyi Arany termet - adott tájékozta­tást János Judit jegyző. Mint is­meretes, a festőművész több alko­tását is szülőfalujának adomá­nyozta. Ezekből nyűik állandó ki­állítás a tanácsteremben. Emel­lett minden készen áll ahhoz, hogy a 148 millió forintból felújí­tott, a XXI. század igényeinek megfelelő régi-új iskolát felavat­hassák. A számítástechnikai esz­közök beszerzésére kiírt pályázat beadásának a határideje lejárt. A nyolc pályázatot hatodikán bont­ják, kilencedikén pedig a képvi­selőtestület eredményt hirdet. Az iskolát a faluban negyven évig ta­nító Gallé Józsefről nevezik el. Minden igényt kielégítő körül­mények közt tanulhat a bázisis­kola 141 tanulója. Az intézmény­hez tartozik még a 61 gyermeket nevelő óvoda. Pályázati pénzből újítják majd fel az iskola konyhá­jának és ebédlőjének a tetőszer­kezetét. ■ !. I. a megye legjobb általános iskolás tanulóját. A legjobb tanuló jutalma 100 000 Ft értékű iskolakezdési támogatás. Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában minden év végén kitűnő eredményt értek el. A jelölteket augusztus 20-ig bemutatjuk. Olvasóink az újságban megjelentetett szavazólap kitöltésével és beküldésével döntik majd el, ki lesz a legjobb. A jelentkezéseket folyamatosan várjuk, határidő: augusztus 1. A szavazók között a Népújság ajándékcsomagjait sorsoljuk ki. Tolnai Népújság A hír velünk jár ÖNNEK CSAK ANNYIT KELL TENNIE, HOGY BEKÜLDI LEGKEDVESEBB RECEPTJEIT, MELYEKBŐL A LEGJOBBAK NAPONTA MEGJELENNEK A TOLNAI NÉPÚJSÁG HASÁBJAIN. A MEGYE ELISMERT KONYHAFŐNÖKEIBŐL ÁLLÓ ZSŰRIJE KIVÁLASZTJA A HÁROM LEGJOBBAT. MELYEK BEKÜLDŐIRE FANTASZTIKUS NYEREMÉNYEK VÁRNAK. Ml TÖBB, AZ ÖNÖK ÁLTAL BEKÜLDÖTT RECEPTEKET A MEGYE LEGJOBB MESTERSZAKÁCSAI ELKÉSZÍTIK. A RECEPTEKET NOVEMBER 1-JÉIG MINDENNAP KÖZÖLJÜK A TOLNAI NÉPÚJSÁG HASÁBJAIN. CÍMÜNK: 7100 SZEKSZÁRD, LISZT F. TÉR 3. Juhos Markó a Szász Söröző Étterem (Szekszárd, Garay Tolnai Népújság tér 18. tel.: 74/ 312-463) mester- és főszakácsa RECEPTPABBAJ Küldje be már most legkedvesebb receptjeit (névvel es telefonsammal ellátva)! Mi elkészítjük, VELÜNK NYERHET IS! I á

Next

/
Thumbnails
Contents