Tolnai Népújság, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

Tolnai Népújság 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA XVIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM, ARA: 99 FT, ELŐFIZETVE: 67 FT www.tolnainepujsag.hu r w n sainttropez: aviiAGHiRu GYURCSANY, HORVATH ES MOLNÁR K0VACSPATRICIfl ÜDÜLŐHELYEN A GAZDAGOK ,/j.Z"’.!íV ÉLVEZI, HOGY NEM KEPE A VIZITDIJ-AUTOMATAKON RANDEVUZNAK , 3. OLDAL ► 7. OLDAL ISMERIK FEL 13. OLDAL EGY PERCBEN Késsel segítik a születést Indokolatlanul sok a császár- metszés Magyar- országon, csak­nem minden har­madik csecsemő műtéttel jön a vi­lágra. ► 3. OLDAL TARTALOM» GAZDASÁG 6-7 közélet 8 ÉLETMÓD 9 HOROSZKÓP 11 SMS 12 REJTVÉNY 12 BŰNÜGYEK 13 TV-MŰSOR 13 HIRDETÉSEK 14 A jatt marad a pult alatt Változnak az idők, változnak a szoká­sok és az anyagi helyzetünk is. Most éppen negatív irányba. Borravalót ke­vesebben adunk. IDŐJÁRÁS Ma derült, száraz időre van kilátás, enyhe északi szél mellett sok napsü­tésre számítha­tunk. A hőmérsék­let 26 fokig emel­kedik. ► 12. OLDAL ► 4. OLDAL Gyorsan futott Csillag nyula A tavalyi bronzér­me után szomba­ton arannyal vi­gasztalódott 1500 méteren Csillag Balázs a szekszár­diak középtávfu­tója. ► 15. OLDAL TIR /SULK Bt. j Számítógépes vizsgafelkészítés Személygépkocsi- vezetői tanfolyam indul: augusztus 13-án, 27-én. Szekszárd, Mátyás király u. 46. Tel ./fax: 74/410-608, 20/9357-388 OKÉV: 17-0144-05 Akkredítáció: 0267 SZÓVÁ TESSZÜK Igencsak unatkozhattak azok a fiata­lok, akiket szombat hajnalban láttam Szekszárdion. Éppen hazafelé tartot­tam amikor valami furát láttam. A százhatvanas előtti parkolóban egy autó úgy parkolt, hogy a jármű az út­testfeléig kiért. Gondoltam, a tulajdo­nosa nem húzta be a kéziféket és a ko­csi kigurult az úttestre. Aztán két fia­talt pillantottam meg, amint kicsit odébb egy autót tolnak ki a parkolóból az úttestre. Aztán egy harmadik autó­val is így tettek. Amerről jöttek, útju­kat eltolt autók jelezték. Valóban be­húzott kézifékkel és sebességben ha­gyott váltóval kell parkolni, de nem így kéne az autótulajdonosokat erre a szabályra emlékeztetni, (sv) A hőség sürgeti a szüretet borvidék Kevesebb terem, de a gazdák bíznak a jó minőségben Sárosdi Róbert szekszárdi borász a leányvári dűlőben a Pinot noirt ellenőrzi. A szőlő szép, ha kevesebb is termett. A minőség nem lesz rossz Sok szőlész röstelkedve mond­ja ki, mintha ő tehetne róla, hogy korán lesz az idén a szü­ret. Egy történelmi borvidéken szeptembernél korábban szü­retelni szentségtörésnek szá­MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Kedvező áron értékesítésre meghirdet 67 és 88 m2 közötti, új társasházi lakásokat Bonyhádon Akár 0% önerővel kedvezményes hitellehetőséggel. Lakásvásárlási kedvezmény, szocpol Érdeklődni: Bonyhád, Szabadság tér 8. szám alatti fiókukban. Telefonszám: 06-74/550-818 dődött a szüret. Villányban már szedik a kékmedoc fajtát, Bogláron pedig szintén az Irsai Olivért. Kényszerű a sietség, mondják többen is, a szokat­lan időjárás miatt fokozottan kell figyelniük a gazdáknak ar­ra, hogy eltalálják a szüret ide­jét. Nem árt hetente mérni a sav- és cukortartalmat, mond­ta Módos Ernő szekszárdi bo­rász. ► 3. OLDAL A rutinpályán is zajlott a polgárőrök küzdelme szekszárd Egyéniben és csa­patban is tolnai győzelem szüle­tett a másodszor megrendezett Tolna Megyei Polgárőr Közleke­désbiztonsági Ver­senyen, Szekszár- don. Sipőcz György, a megyei polgárőr- szövetség közleke­dési munkabizottságának elnö­ke elmondta: elméleti és gyakor­lati feladatokat kellett megolda­niuk a résztvevőknek. Polgárőr ismeretekből, illetve egy fogós KRESZ-teszt alapján adtak szá­mot felkészültségükről a polgár­őrök. Ezt követően a szekszárdi rutinpályán kellett teljesíteniük ■ Tolnai és szek­szárdi versenyző jutott tovább. a feladatokat. Tizenegy csa­patból a legjobb összetett telje­sítményt a tolnai Kvanduk An- drás-Kvanduk Mihály duó nyúj­totta. Második lett a Mészáros B. Zoltán- Bálint Tamás szek­szárdi páros. Har­madik a Retek Pál- Éllás Attila, szintén tolnai duó. Az egyéni versenyt Kvanduk András nyerte, második lett Mészáros B. Zoltán, harmadik Retek Pál. Az augusztus végén, Debrecenben megrendezendő országos versenyen az egyéni verseny két első helyezettje képviseli a megyét. ■ S. K. Nem hátrált meg, inkább Itáliában terjeszkedett aMOLZrt. Terjeszkedéssel válaszolt a Mól a társaságot megcélzó felvásár­lási kísérletre. Méghozzá nem is akárhogy: július 30-án szer­ződést kötött az észak-olaszor­szági Italiana Energia e Servizi (IES) százszázalékos tulajdon- részének megvásárlására. Az üzlettel a Mól tulajdonába ke­rül az IES mantovai olajfinomí­tója, valamint a 600 főt foglal­koztató cég által üzemeltetett 165 benzinkútból álló hálózat is. Ezzel a MÓL benzinzinkút- jainak száma meghaladja az ezret, finomítóinak száma pe­dig ötre nőtt. ► 6. oldal Veszélyekkel is járhat a külföldi munkavállalás Hamis állásajánlatok, nem léte­ző cégek, gyanús ígéretek, rab­szolgaként, éhbérért dolgozta­tott magyarok, emberkereske­delem: csak néhány címszó a külföldi munkavállalás veszé­lyeiből. Legutóbb Békésben és Csongrádban hirdettek nem lé­tező állásokat Írországba, ám nem nehéz a bűnözők társaira lelni: Angliából több rabszolga- sorban tartott munkavállalót menekítettek ki, de munkatár­sunknak is biztos állást ígértek némi készpénz és az útlevele átadása fejében. ► 7. oldal Nem fogadta el a gazdapetíciót a minisztérium A tegnapi tárgyalási forduló is eredménytelenül zárult a fagy­kárt szenvedett gazdák és a szakminisztérium képviselői között, így csak a szerdai kor­mányülésen véglegesítik, hogy miként segítenek a gyümölcs- termesztőkön. Az írásbeli meg­állapodás elmaradása azonban nem jelenti, hogy szóban eset­leg ne jutottak volna kompro­misszumra a felek. ► 8. oldal HIRDETÉS Jho olcsóbbat* # talál, legközelebb < írni fizetünk] EÖnnek!*; R» • • • > « 111 Nem csak beszélünk a kedvezményekről, megadjuk őket! Érvényes: augusztus T5. Üveggyapot 50 mm vastag 24 rrr/csg. 289 Ft/rrf' 100 mm vastag 12,6 mVcsg. 578 Ft/nr WA : ­02 kedvezmény­nyel, csak a BricoStore "/« szekszárdi ' U áruházában!* i t mít. így volt ez az elmúlt évti­zedekben. Ilyen forró, száraz nyárra viszont alig emlékez­nek a gazdálkodók. A régióban tegnap Bonyhá- don az Irsai Olivérrel megkez-

Next

/
Thumbnails
Contents