Tolnai Népújság, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

KOZMANN GYÖRGY EZÜSTÖT ÉS BRONZOT NYERT A KENU EB-N ► 9. OLDAL S HÓNAP VÉGÉRE NYILVÁNOSAK UHEINEK KÍNÁLAT VAN ATITKOS IRATOK OLAJÜGYBEN ► 8.oldal KERESLET NINCS EGY PERCBEN Összeolvad víz és hulladék Várhatóan még az idén összeolvad két szekszárdi önkormányzati gazda­sági társaság, a hulladékgazdálkodá­si, valamint a víz- és csatornamű kft. Tölgyesi Balázst, az Alisca Terra ügy­vezetőjét nevezte ki a megyeszékhely közgyűlése éppen mától a vízmű igazgatójává is. ► 2. oldal Kevesebben tanítanak Több mint fél­százzal kevesebb lesz a pedagógus­álláshely a me­gyeszékhelyen. Közel húsz tanító és tanár sorsa bi­zonytalan. ► 3. OLDAL TARTALOM GAZDASÁG 7 KÖZELET 8 SPORT 9-10 BŰNÜGYEK 11 TV-MŰSOR 11 REJTVÉNY 12 SMS 12 HIRDETÉSEK 14 HOROSZKÓP 16 Olajháború a jég alatt? Egy orosz kutatóexpedíció megerősí­tette, hogy az északi sarkvidék jege alatti szénhidrogénkészlet kétszer több mint az arab országok teljes kő- olajvagyona. A lelőhelyre több ország is szemet vetett. ► 7. oldal IDŐJÁRÁS Ma nagyrészt me­leg, napos idő vár­ható, 33 fokos hő­mérséklettel. Este felhősödés kezdő­dik, és helyenként záporok is előfor­dulhatnak. ► 13. OLDAL Terrorhétvége Európában A brit kormány a legmagasabb fo­kozatra emelte a terrorfenyegetett­ség szintjét a lon­doni és a glas- gow-i események kapcsán. ► 8. OLDAL Színészek emlékeznek Némelyik színész verseket ír, más krimiket ad közre, a legtöbben mégis életüket igyekeznek kötetbe foglalni. Divat lett színész-írónak, író színész­nek lenni. ► u. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Az idős úr fel van háborodva. Tegyük hozzá, joggal. Mint meséli, a szekszár­di Alisca utcai trafóháznál lévő gya­logátkelőhelynek csak az induljon ne­ki, aki nagyon bátor. Hiába egy lakóte­lep kellős közepe, hiába van tábla, az autók vezetői 80-100 kilométeres se­bességgel száguldoznak arra. Nemré­giben egy kiránduláson a szomszédos Horvátországban látta, hogy egy az Alisca utcaihoz hasonlóan nem lám­pás zebránál milyen nyugodtan kel­nek át az emberek. Az autók megáll­nak, nyugodtan megvárják az akár andalgó gyalogost is, nem dudálnak, nem kiabálnak, nem integetnek. Mint mondja, sosem hitte volna, de irigyli a szomszédos országban élőket, (vm) 9 770865 603012 07152 Kaszával arattak egy napig hagyományok A Péter-Pál-napot nosztalgiával ünnepelte a kör Hagyományápoló aratás: a lekaszált búzát kévékbe kötötték, keresztekbe rakták a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör tagjai Annak ellenére, hogy régen Péter-Pál-napkor kezdték az őszi búza aratását, mára már a 70 százalékát, mintegy 340 hektáron learattuk - mondta Gyurkovics lános, a szekszár­di Aranyfürt Mezőgazdasági szekszárd Tisztségviselőket választott a megyeszékhelyen tartott ülésén a Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezete. Az új kamarai rendszer önkéntes tagsági ala­Szövetkezet ágazatvezetője. A maradék 180 hektárral körül­belül szerda estére végeznek, ha az időjárás nem szól közbe. A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör ettől füg­getlenül szombaton délelőtt pon működik, a 740 régi tagból 597-en lettek tagjai a területi kamarának. A közgyűlés a tag­díj változatlanul hagyása mel­lett döntött, ez az összeg havi 1500 forint A tisztségviselő-vá­ünnepelt. Úgy arattak, ahogy régen. Kaszával vágták a bú­zát, amit a marokszedők a kö­télbe raktak, a kévekötők bekö­tötték, és keresztekbe rakták. Több mint húszkeresztnyi bú­zát arattak le. Gyurkovics Já­lasztó küldöttgyűlésen a kama­ra elnökévé dr. Andriska Ist­vánt választották. A két alelnök dr. Kiss Mihály és dr. Keresztes Mihály. Titkárok dr. Schranz Róbert és dr. Palkó Ágnes. Az nos, aki egyben a társaskör vi­lági elnöke is, a megyeszék­hely határában lapunknak el­mondta, a Péter-Pál-napi, ha­gyományápoló aratás ötlete a télen vetődött föl a társaskörön belül. ► 3. OLDAL etikai bizottság elnöke dr. Gon- da Mária, a felügyelőbizottsá­gé pedig dr. Szokodi Róbert. Az országos etikai kollégium tag­jának a küldöttek dr. Papp Ist­vánt választották. ■ V. M. Új megállapodást kötött a két kormánypárti vezető tegnap Gyurcsány Ferenc és Kóka Já­nos tegnap délben aláírásával hitelesítette a koalíciós szerző­dés mellékletét, amely a követ­kező egy-két évre meghatároz­za a kormányzás további me­netét és rögzíti a reformok csa­pásirányát. Bár a célokig veze­tő útról még kevés derül ki a keretjellegű, 26 oldalas megál­lapodásból, a témák alapján a gazdaságpolitikában, a szociá­lis és nyugdíjrendszerben és az egészségügyben is számos jogszabály módosítására kerül sor szeptember közepétől. A Fi­desz szerint a klinikai halálból próbálják újraéleszteni a kor­mányzást. ► 8. OLDAL Büntet, ha talál parlagfüvet a földhivatal A megye öt körzeti földhivata­lának kilenc mezőgazdásza mától ellenőrzi a parlagfűirtást, tájékoztatta lapunkat Molnár Géza, a megyei földhivatal he­lyettes vezetője. Adatokat több helyről is kapnak, így a Föld­mérési Intézettől, lakossági be­jelentés alapján, illetve a saját szemléik révén. Idén március­ban módosult a növényvéde­lemről szóló törvény, így a tu­lajdonos, földhasználó köteles június 30-ig az általa használt ingatlanon a parlagfű virág­bimbójának kialakulását meg­akadályozni, és ezt az állapotot a fagyokig fenntartani. Az idei évtől 20 ezer és 5 millió forint közötti bírságot szabhat ki a hatóság. ■ M. I. Vezetőket választott az új orvosi kamara képviselet Dr. Andriska Istvánt bízták meg a megyei szervezet vezetésével HIRDETÉS KERETES HIRDETÉSI Paksi lány lett Dombon Szépe buli Több ezren mulattak az idei nyári fesztiválon hirdetés áráért LAPSZÁMBAN IS olvasható lesz hirdetése Telefon: 06 (74) 511-534 Fax: 06 (74) 511-501 Tolnai Népújsági g taWfeiS VvXyil:, 1 mm.,^ Tolnai Népújság 7100 Szekszárd. Liszt F. tér 3. lünk jói: FADD-DOMBORI Gosztola Edina, egy 15 éves paksi középiskolás lány nyerte a IV. Dombori Nyár Szépe választást. Jutalmul egy egyhetes görögországi utat ka­pott. Cseh Gábor festőművész, a zsűri elnöke elmondta, nem­csak a külsőt, hanem a moz­gást, és a harmóniát is pontoz­ták. A csinos fiatal hölgy a szek­szárdi Ady Endre Középiskola tanulója, fodrásznak készül. Udvarhölgyei Bór Andrea, a paksi Vak Bottyán, és Rózsás a Szandra, a tolnai Sztáray Mi- | hály Gimnázium frissen érett- s ségizett diákjai. A közönségdí- £ jat Kiss Bettinának ítélte oda a | nagyérdemű, ő szintén Görög- § országba Utazhat. ■ R. T. Gosztola Edina szépségkirálynő jobbján Rózsás Szandra, balján Bór Andrea 4

Next

/
Thumbnails
Contents