Tolnai Népújság, 2007. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

2007-05-02 / 101. szám

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I: SZOMBATHELYEN JAVÍTOTT AZ ASE, WALTERS NÉLKÜL ► 14. OLDAL FÖLDET ÉRÉSE UTÁN BUDAPESTEN JÁRT CHARLES SIMONYI PÉNZÉRT VETKŐZNEK A SZTÁROK Itthon béke, Európában harcok Itthon összecsapás nélkül, ám nem minden incidenstől mentesen ünne­pelték május elsejét. Európa több nagyvárosában az ilyenkor szokásos utcai összecsapásokkal emlékeztek a munka ünnepére. ► 8. oldal Súlyos gond a munkaerőhiány Komoly nehézsé­geket okoz az új uniós tagálla­mokban bizonyos szakmákban a szakképzett munkaerő hiá­nya. ► 6. OLDAL TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BŰNÜGYEK 11 TV-MŰSOR 11 HIRDETÉSEK 12 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 SMS 13 Kisebb nyugdíjhoz kisebb kuka jár Az alacsony jövedelmű nyugdíjasok és a szociálisan rászorulók számára hirdetett pályázatot a dombóvári ön- kormányzat. Az érintetteknek így le­hetőségük lesz kisebbre cserélni hul­ladékgyűjtőiket. ► 2. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma derült száraz idő lesz. Éjszaka talaj menti fa­gyok lehetnek. A hőmérséklet dél­utánra 17 fok, csütörtök reggel­re 2 fok lesz. ► 13. OLDAL Alkoholon megcsúszó élet Az alkoholfüggő­ség kialakulásá­ban örökletes haj­lam és a környeze­ti tényezők is sze­repet játszanak. A függés egy élet­re szól. ► 3. OLDAL Családbarát mindenes Felkapottak napjainkban az egyterű­ek, és aminek divatja van, az drága is - gondolhatnánk. A Citroen Berlingo minden eddiginél elérhe­tőbb áron kínál megoldást. A költség­takarékosság azonban a felszereltsé­gen is tetten érhető. ► 9. oldal Természetbe csalt a május program Játékok, főzőversenyek, művészeti és sportbemutatók A nap tüze kicsalta a családokat, baráti társaságokat a megye majálisaira. Szülők és nagyszülők vitték ki a kicsiket, és kísérték a nagyobba­kat a szabadtéri rendezvényekre. Az idősebbek a hajdani sörös, virslis május elsejék számukra kellemes emlékét és egymás társaságát keres­ték. A települések többségének a majális az év első szabadtéri és politikamentes rendezvénye. Az idén is volt minden, mi szem szájnak ingere. A főzés és a sport mellett akadtak, akik sodrófahajításban, vagy éppen teregető versenyen mérkőztek meg. Szekszárd-Sötétvölgyben több mint ezren majálisoztak. Viola Rékát (jobbról) és Fazekas Tímeát a szappanbuborékok kavalkádja bűvölte el ► 3. OLDAL Szilárd Leó tehetséges utódjai Pakson verseny A magfúzió, a radioaktivitás és a lézer világában is otthon vannak PAKS Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, a paksi Energetikai Szakközépiskola és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapít­vány tizedik alkalommal ren­dezte meg a Szilárd Leó Fizika- versenyt Pakson. A fiatalabbak versenyében a szigetszent­miklósi Horváth László lett az első, a felsőbb évfolyamosok közül pedig a budapesti Kónya Gábor nyert. A jelentkezőknek tíz elmé­leti feladatot kellett megolda­niuk otthon. A kérdések a mo­dern fizika témakörét ölelték fel: a lézer, atomfizika, magfi­zika, atomenergia, radioaktivi­tás, magfúzió világából. A legeredményesebb felké­szítő tanárnak járó Delfin-díjat idén dr. Zsigri Ferenc, a buda­pesti Apáczai Csere János Gya­korló Gimnázium tanára és dr. Sükösd Csaba, a BME Nukleá­ris Technikai Tanszékének ve­zetője kapta. A Marx György professzor emlékére alapított vándordíját a zalaegerszegi Zrí­nyi Miklós Gimnázium nyerte el, mert idén az ő diákjai voltak legeredményesebbek. ■ V. T. Kukorica: hamis vetőmag bukkant fel a magyar agrárpiacon Rendőrségi feljelentést tett is­meretien tettes ellen a Mező- gazdasági Szakigazgatási Hiva­tal, mert hamisított kukorica­vetőmagra bukkantak a hazai piacon. Jó minőségű vetőmag helyett közönséges árukukori­cát találtak a zsákokban. Mint ismeretes, az újravetett áruku­korica a következő évben ka­tasztrofális hozamcsökkenés­hez vezethet. Vetőmag-hamisí­tás évről évre előfordul, de nem nagy mennyiségben, mondta Ruthner Szabolcs, a Vetőmag Terméktanács ügyvezető igaz­gatója. Most viszont több jel ar­ra utal, hogy szervezett hamisí­tási akcióról lehet szó. ► 7. OLDAL Nem tudják, hogy reagálnak a méhek a melegre Nagyernyei Attila, a Tolna Me­gyei Méhészegyesület elnöke nem tartja valószínűnek, hogy a varroa atka okozná azt a ha­talmas méhpusztulást, ami az Egyesült Államokban, sőt már Ausztriában is irtotta a rovaro­kat. Ezek egyelőre csak felka­pott hírek a szakember szerint Hozzátette, az atka ellen már Magyarországon is tudnak vé­dekezni, nemhogy a fejlett nyu­gati államokban. Annyi azon­ban biztos, hogy a Tolna me­gyei méhészeknek leginkább a permetezőszerektől, valamint a génmódosított növényektől kell tartani. Abban sincsenek még tapasztalataik, hogyan re­agálnak a méhek az idei forró, száraz tavaszra. ■ R. T. SZÓVÁ TESSZÜK Hol vannak a régi szép idők, amikor éjszaka is volt fogorvosi ügyelet, kezd­te bedagadt fejjel mesélni történetét egy ismerősöm. Megfájdult a foga, duplájára nőtt az arca, az őrült fájdal­makról nem is beszélve. Elment az ügyeletre, mely este 6 óráig üzemel Az orvos meg sem vizsgálta, csupán időpontot adott, egy hónap múlva jöj­jön vissza, nincs előbb hely. Egyszerű lenne azt mondani, lám, ide vezetett a reform. Szerintem az ilyen lélektelen emberi hozzáálláshoz nem a reform vezetett, legfeljebb az hivatkozik arra, akinek ez jól jön. Megvizsgálni, taná­csot adni ugyanis az orvosnak köteles­sége lett volna, még a nagyon elfoglalt helyzetben is. (mi) 9 770865 603036 MtsÍÉ>n e$ nyerjen áTölnai Népújsággal ésa Péugeö Ha helyesen válaszol kérdéseinkre, i. Egy teljes hétvégére egy Peugeot 207 II. Ajándék wellnes belépő egy teljes hétvégére Ifi. Ajándék Peugeot csomag boldog tulajdonosa lehet! Mely városokban találhatóak a eugeot x MLATÉ márkakereskedései? a, Siófok és Dombóvár b, Balatonbogiár és Siófok c, Kaposvár és Szekszárd Melyik megyében nincs az Axel-Springer Magyarország Kft.-nek napilapja? : a, Baranya b, Somogy c, Fejér (helyes válasz betűjelét kérjük bekarikázni) A megfejtéseket május 4-ig kérjük a Tolnai Népújság címére beküldeni: 7100 Szekszárd, Liszt F. tér 3. Név: ..........................Telefonszám:........... ; Cí m:.............-.............E-mail cím:............. ; .......... ....................................................................-?Kr...................: Ká lovics: ellenfél nélkül utcai futás A szekszárdi Kovács Krisztián a 9. helyen A hagyományteremtő szándék­kal életre hívott, lapunk által is támogatott I. Domain Gróf Zichy utcai futóverseny kiállta a pró­bát: a remek időben és hangu­latban zajló versenyen igazán nagy nevek is részt vettek. Több külföldi induló is akadt, az etióp Erkolo Ashenafi révén az afri­kai kontinens is képviseltette magát. Emellett rajthoz állt a Matáv-Vivicitta női versenyé­nek első három helyezettje is. A legnagyobb név Kálovics Anikó volt, aki félmaratoni távon a ha­todik, utcai futásban pedig a ti­zennegyedik a vüágranglistán. A budapesti versenyhez hason­lóan Szekszárdon sem tudták megszorítani. ► 14. oldal Kálovics Anikó a célban. A rajtszámához méltóan megnyerte a versenyt s i

Next

/
Thumbnails
Contents