Tolnai Népújság, 2005. december (16. évfolyam, 280-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

Tolnai Népúj ság www.tolnainepujsag.hu 'fews?* 2005. december 1„ csütörtök Ára 79 Ft. Előfizetve 57 Ft XVI. évfolyam, 281. szám Évszázadok üzennek a tárlaton Tolna megye nyolc évszázadának törté­netébe enged betekintést a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum szerdán dél­után megnyílt új kiállítása. ► 2. oldal Mindent tud a gyöngyről Végh Bianka, amellett hogy jó tanuló és jó sportoló, elkötelezetten őrzi a sár­közi hagyományt. A tizenkét éves lány három éve foglalkozik gyöngyfűzéssel. ► 4. OLDAL GAZDASÁGI HÍREK 8 BŰNÜGYEK 11 APRÓHIRDETÉSEK 12 SMS 13 HAJDAN 13 VÍZÁLLÁS 13 REJTVÉNY 13 HOROSZKÓP 14 TV-MŰSOROK 14 OLVASTAM 16 IDŐJÁRÁS Ma hűvös, sze­les idő várható, délelőtt hava­zás kezdődik a Dunántúlon. ► 13. OLDAL Őszbe hajlik az idősotthon Negyven szépkorú költözhet jövő ősz­szel a tolnai idősek otthonába. Az emelt szintű intézmény biztonságos időskori éveket ígér lakóinak, emellett bővíti a város szociális ellátó rendsze­rét is. > 10. OLDAL A Dombóvárról szólt az ősz Egyetlen mutatóban, a rúgott gólok te­kintetében szorult a második helyre, minden más összevetésben a legjobb Tolna megyei gárdának bizonyult az NB III-as labdarúgó-bajnokság Dráva- csoportja őszi idényében a Dombóvári FC-Rutin együttese. ► 15. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Gyakran tapasztalom, hogy az emberek­ből egy elhagyatott épület látványa érde­kes reakciókat vált ki. Mondjuk a megye egyik falujának régi vasúti váróterme, vagy egy gazdátlan házikó egy másik he­lyen. Vannak, akikben ilyenkor feltá­mad a szerzés ősi ösztöne, és mindent felpakolnak, ami még mozdítható, sőt olykor találékonyságuknak köszönhet& en még azt is, ami nem. Másokban a rombolás csillapíthatatlan vágya lob­ban fel, kövekkel dobálják az ablako­kat, felfeszítik az ajtókat, szellemi ter­méküket vetik a falra. Amikor kiélték magukat, a régi épületnek csak a lerá­gott csontváza marad hátra, amit már aligha lehet majd ezek után bármire is használni. Akkor meg mire jó ez? HARGITAIÉVÁ 05281 7V0865 603043 Járulék lesz az adóból marketing A borászok többségét még senki nem kérdezte, hová kerüljön az általuk befizetett literenkénti nyolc forint Mauthner Ilona Januártól megszűnik a bor jö­vedéki adója, ami literenként nyolc forintot jelent, ugyan­akkor ezt a pénzt továbbra is befizetik majd a borászok, de ennek a neve forgalombaho- zatali járulék lesz. Az elkép­zelések szerint ez utóbbit a magyar borok népszerűsíté­sére fordítanák. A múlt héten tanácskozást tartottak a borá­szokat képviselő szakmai szervezetek, melyre meghív­ták Gráf József agrármlnlsz- tert is. Egy közösen megfogal­mazott levelet adtak át a mi­niszternek. Ebben az állt, hogy a januártól forgalomba- hozataü járulékból befolyó, szerencsés esetben akár 2-3 milliárd forintot a Magyar Bormarketing Kht. kezelné. Ennek hatvan százalékát a magyar borok népszerűsíté­sére, míg a maradék összeget a borhamisítás felszámolásá­ra fordítanák. A januártól be­vezetett járulék azt jelenti, hogy 1000 hektoliter bor után 800.000 forintot fizet még az értékesítés előtt a ter­melő. ► 2. OLDAL Sárosdi Ferenc szekszárdi borász azt szeretné, ha a jövedéki adó eltörlését követően a termelőnél maradna a literenkénti 8 forint. Szerinte ők tudják legjobban, mire kellene fordítani Együtt tiltakoznak az önkormányzatok Emelkedik ugyan valameny- nyivel az önkormányzatok költ­ségvetési támogatása, a telepü­lések vezetői mégis elégedetle­nek. Attól tartanak, hogy fej­lesztésekre, felújításokra nem telik 2006-ban. Úgy vélik, az ál­lami támogatás jövőre, néhány normatíva csökkenése miatt, kevesebb lesz mint az idén. A polgármesterek ugyan külön­böző pártállásúak, de ebben a kérdésben egyetértenek. Az érintettek szerint az elvonás legnagyobb mértékben a kis te­lepüléseket sújtja majd, és kü­lönösen nehéz lesz a béreket kigazdálkodni. ► 6. oldal Nőnek a közüzemi díjak Bátaszéken A közüzemi díjak, a kommu­nális adó emelkedésével szá­molhatnak a bátaszékiek. A költségvetést ugyan még nem, de ennek tervezetét elfogadták a városatyák. Az önkormány­zat egyébként akárcsak a 2005-ös költségvetésnél, a mű­ködési feltételek biztosítását tartja a legfontosabbnak. És bár a képviselők bizakodóak, Príger József könyvvizsgáló ar­ra hívta fel figyelmüket, hogy előzetes információi szerint valószínűleg nőnek a város ki­adásai, viszont 2006-ban az ideinél kevesebb állami támo­gatással számolhatnak. B. K. Négy HIV-pozitív betegről tudnak Tolna megyében Ma van az AIDS elleni küzde­lem nemzetközi világnapja. Tolnában tavalyhoz képest nem nőtt a betegséggel fertő­zöttek száma. A megyében je­lenleg négy HIV-pozitív bete­get tartanak számon. Ezzel utolsók vagyunk a megyék fertőzöttségi listáján - tudtuk meg dr. Szűcs Mária főorvos­nőtől, az ÁNTSZ epidemioló­giai osztályának vezetőjétől. Az AIDS-betegek számának alakulását 1987 óta jegyzik Magyarországon. Hazánkban azóta mintegy 274-en haltak meg a gyilkos kór következté­ben. A WHO, a nemzetközi egészségügyi szervezet 1988- ban nyilvánította ezt a napot a betegség elleni küzdelem nemzetközi -világnapjává. S. V. Pénzt ígér az új tulajdonos foglalkoztatás Van még remény Bétán, Mányokon Felcsillant a remény, hogy a Multivitái Kft. bátai és nagymányoki üzemének dolgo­zói hozzájutnak elmaradt két havi bérükhöz. (A témával teg­napi számunkban részletesen foglalkoztunk.) Sziebert György, Báta polgármestere elmondta: tegnap érkezett a telefon, hogy a Multivitái Kft.-nek új tulajdono­sa van, aki az októberi béreket december 2-án pénteken, a no­vemberit december lttén kifi­zeti. Ugyancsak kiegyenlíti az önkormányzatnál fennálló tar­tozását. Balogh András, Nagymányok polgármestere megerősítette az információt. Ő is hasonló értesítést kapott. A nagymányokiak december 5-én jutnak a fizetésükhöz. Arról is tájékoztatást adott, hogy többen segítségüket ajánlották fel. Dr. Farkas László, a nép ügyvédje vállalta a foglalkoztatottak, dr. Koncz István ügyvéd a megala­kult érdekvédelmi szervezet jo­gi képviseletét Jelentkezett egy pécsi székhelyű kft, amely 50 dolgozóval varrodát indítana Nagymányokon. Vezetőjével ma történnek egyeztetések. PÁL ÁGNES Erősödik a magyar Cooplánc tíz év A Mecsek Fűszért megtízszerezte forgalmát PÉCS Az elmúlt tíz év bebizo­nyította, hogy szükség van magyar kereskedelmi vállal­Arato Márton: a cél, megfelelni a verseny kihívásainak kozásra - hangoztatták a Coop Hungary Rt. és a Me­csek Fűszért Rt. vezetői ab­ból az alkalomból, hogy tíz­éves a Coop-üzletlánc. Ott lenni mindenhol, ahol fo­gyasztó van, ez a Coop Hun­gary Rt. üzletfilozófiája - mondta Bartus Pál, a Coop Hungary elnök-vezérigazga­tója tegnap Pécsett a Coop- lánc tízéves fennállása alkal­mából tartott sajtótájékozta­tón. A filozófia bevált, hiszen a kizárólag hazai tulajdonú üzletlánc idén 380 milliárd forint forgalmat tudhat magá­énak, s tartja a piacon tavaly megszerzett 12 százalékos ré­szesedését. Ma már ország­szerte közel háromezer Coop- bolt működik, és idén is 400 kereskedő döntött úgy, hogy együttműködik a Coop-lánc- cal - húzta alá. Arató Márton, a Coop-hálózat ötödét működ­tető Mecsek Fűszért Rt. ve­zérigazgatója hangsúlyozta: a célkitűzés megfelelni a ver­seny kihívásainak. Ezért nö­velik a kiskereskedelmi üzle­tek számát, felújítják a bolto­kat, bővítik a választékot. A Tolna megyében mintegy har­minc üzletet működtető Me­csek Fűszért az elmúlt tíz év­ben megtízszerezte kiskeres­kedelmi árbevételét. T. F. MimMMi előfizetőinknek lapunk színes magazinja. Éfts Tolnai Népújság A hír velünk jár! % A 4 i *

Next

/
Thumbnails
Contents