Tolnai Népújság, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

SZERDA * * ★ A tiszta víz a legfontosabb Vízszennyezettség, települési hulla­dék, nem megfelelő ivóvízminőség: a megye megkérdezett polgárai ezeket sorolták a leginkább zavaró környeze­ti gondok közé. ► 3. oldal Mindig másképp ünnepelnek Az iskolavezetés határozott célja volt az intézmény névadásakor, hogy a névadó, Széchenyi Sándor szellemisé­ge beköltözzön az iskola falai közé. ► 4. OLDAL GAZDASÁGI HÍREK 8 AUTÓ & MOTOR 9-10 BŰNÜGYEK u APRÓHIRDETÉSEK 12 SMS 13 HAJDAN 13 AJÁNLÓ 13 REJTVÉNY 13 TV-MŰSOR 14 SPORT IS IDŐJÁRÁS Felhős, csapa­dékmentes, enyhén szeles Idő lesz. ► 13.OLDAL A takarékos sportautó A Volkswagen egy igazán takarékos sportautót mutat be a Tokyo Motor Show-n. Az EcoRacer névre keresztelt kocsi 3.4 literes átlagfogyasztással büszkélkedhet, és 230 kilométer/óra a végsebessége. ► 10. oldal Mányoki bravúr Kisdorogon A megyei II. osztályú labdarúgó-baj­nokság hét végi fordulójában nagy bravúrt hajtott végre a Nagymányok: a megfiatalított együttes Kisdorogról vitte el a három pontot. ► 15. oldal Apránként vesszük a meleget FŰTÉS Évről évre többe kerül a hideg. Sokan nem egyszerre veszik meg a tüzelőt, hanem ahogy a pénzükből futja Fűrészelt akácfát rakodik Szekszárdon, a csatári tüzépen Oláh Sándor fuvaros. Megrendelői főként kisnyugdíjasok Az idén elmaradt a szokásos őszi roham a tüzépeken. En­nek nem csak az enyhe időjá­rás volt az oka. Megváltoztak a vásárlási szokások, az em7 berek nem egyszerre, hanem részletekben veszik meg a tűzifát, szenet, ahogyan jut rá a családi kasszából. Az idei őszre nem lehet pa­nasz, még október utolsó napjaiban is húsz fok körüli hőmérsékletet mutattak a hő­mérők kora délután. Az Időjá­rás haladékot adott, pár héttel kitolta a fűtési szezont, ami több ezer forintos megtakarí­tást jelenthet egy-egy család­nak. Körülnéztünk a megye tüzéptelepein, milyen a forga­lom, mennyibe kerül a tüzelő. Az idei évre jellemző, hogy apránként vásárolják meg a fűtenivalót, az előrelátók már az ősz elején megkezdték a beszerzést, pedig így a több­szöri fuvar miatt többe kerül a fűtés. ► 3. OLDAL Felkészítik a tanárokat, pénzt sem kérnek érte A borászoknál beköszönt a novemberi újesztendő Ingyenes továbbképzést ajánl a megyében dolgozó angoltanároknak a British Council. A tréning során arra képezik ki a tanáro­kat, hogyan készítsék fel tanítványaikat a közép- és felsőfokú államilag akkre­ditált nyelvvizsgákra. Mint azt Vörös Judit angoltanár­tól, a British Council helyi tanári koordinátorától megtudtuk, a nyelvvizsga megszerzése még mindig pluszpontot jelent a közép- iskolás diákoknak. Harmadik alkalommal tarta­nak Borújévet a Szent Gaál Pin­cészetben. November ötödikén, szombaton, az immár hagyo­mányos Borújév-Badarka ün­nep kibővül a 4 Évszak Thropy elnevezésű meghívásos terep­járóversennyel, amelyen a pro­fik mellett üzletemberek, spor­tolók és közéleti személyiségek is részt vesznek. A Zomba mel­letti Szentgál-szőlőhegyi birto­kon reggel kilenc órakor Indul a verseny a profiknak, tizen­egykor pedig a meghívott ven­dégeknek. V. M. Ahány társaság, annyi eredmény A jövő évi választások köze­ledtével egyre nagyobb érdek­lődés kíséri a pártok esélyeit taglaló közvélemény-kutatást. Ugyanakkor ahány közvéle­mény-kutató, annyi eredmény. A Marketing Centrum szerint csökkent ugyan a Fidesz és a szocialisták között a kü­lönbség, de a Fidesz még min­dig stabilan vezet. 6. oldal Veszélyben a béremelések Ellentmondásos helyzetben vannak az önkormányzatok: jövőre választások lesznek, ezért fejleszteni is szeretné­nek, meg azzal is számolhat­nak, hogy csökken az állami támogatás. Várhatóan az isko­lákban lesz a legsúlyosabb a helyzet, állítják önkormány­zati szakmai berkekben. Ke­vesebb juthat a kollégiumok fenntartására. ► 8. OLDAL Citibank lekötött betét kiugróan magas kamattal! 7% kamat 100% lekötött betét Tisztán Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel.: (74) 528-430 H-P 8-16 www.citibank.hu EBKM: 7,00% citibank Á 3 hónapos futamidejű, automatikusan megújuló, legalább 200 000 forintot elére összegű betéfiek-Stés eseten, a <ús-ítos ksmalozés szerint a teljes betétösszegre érvényes kamatláb 7.00% ÍE8KM: 7,00%). feltéve, hagy az így lekötni szándékozott összeg a Etánkon kívüli forrásból származik. A beiét kamata csak az automatikusan megújuló lekötés első - 3 (három) hónapos • perióduséra érvényes. A betéti szerződés részletes leírásét a Citibank 8t. lakossági Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti feltételei, továbbá a mindenkor érvényes Kamat- és Dffeftételek tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges ajánlatnak, hanem olyan sztenderd ajánlat amellyel kapcsolatban a bank - a bet és külföldi pénzpiaci felíélelekici függően • a kondíciók egy­oldali) módosítási jogát fenntartja. A. Citibank Rt.-a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. SZÓVÁ TESSZÜK Kedvesen beszélt velem, nagyon rendes, türelmes, segítőkész volt az a hölgy. A nyugdíjbiztosítónál Először azt hittem, azért ilyen, mert tudja, hogy újságíró vagyok. Csakhogy akkor is így viselke­dett, amikor még nem tudta. Úgyhogy nem lehetett másra gondolnom, mint hogy ellenállhatatlan félfiúi vonzerőm vonatkozásában részesülhettem ilyen elbánásban. De a feleségem szerint ezt a dolgot is egész biztos kizárhatom a le hetőségek közül így aztán nem maradt más, mint újból elismerni: bizony, létez­nek ilyen született, gyárilag kedves em­berek, akik közül szerencsére jut a hi­vatalokba is. STEINBACH ZSOLT 05256 7 7 0 36 5 6 D 3 D 1 2 Ajándékot hoztak a rendőrök életmód Játszva tanultak az izményi gyerekek A bonyhádi Arany Já nos Álta lános Is kola izményi kihelye­zett alsó tagozata és a hely beli ó vo­ll á sok közös egészségvédelmi és baleset-megelőzési napon vettek részt. A bonyhádi vé­dőnői szolgálat és a rendőr- kapitányság kszakembe- vetélke­rei ve dőket, elő­A rendőrök fényvisszaverő mellényeket, a védőnők tejtermékeket hoztak adásokat, kerékpáros, futó- és sorversenyeket tartottak számukra. Napirenden volt az egészséges táplálkozás, a fogápolás, a közlekedési szabályok ismertetése. A rendőrök fényvisszaverő mellényekkel és prizmák­kal, a védőnők gyü­mölccsel, tejtermé­kekkel ajándé­kozták meg a résztvevőket. A program az izményi ön- kormányzat támogatásá­val valósult meg. P. Á. Csak: Lift üdítők 21 Csak: Extra akciós ajánlatunk Október 28 - november 17 -lg az akciós készletek erejéig! Vásároljon Jót-Jó áron Coop Coccolino öblítő 2x11 duopack Csak: 799.­Coop csemege paprika 3xl00gr 2+ldb ajándék 9

Next

/
Thumbnails
Contents