Tolnai Népújság, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

Az ország legerősebb embere tartalmából: Agrárjövő: Újabb földosztás? Tol vaj bandák a kórházakban Interjú Tisza Kata grófnővel ★ * * AutóCity 7100 Szekszórd, Pásztor u. 4. Tel. / Fax.: (74) 529-500 www.autodtyszekszard.hu A költségvetés vesztesei A nehéz körülmények között élő nyugdíjasok és a gazdák a nyertesei a jövő évi költségvetés tervezetének. A vesztes az alapoktatás, az egészség­ügy, a kultúra és a lakásügy. ► 6. oldal GAZDASÁGI HÍREK 8 CSALÁD 9 BŰNÜGYEK 13 APRÓHIRDETÉSEK 11 SMS 12 HAJDAN 12 VÍZÁLLÁS 13 REJTVÉNY 12 HOROSZKÓP 12 TV-MŰSOROK 13-14 IDŐJÁRÁS Csapadék már nem várható, napközben a szél is mérsék­lődik. ► 12. OLDAL Ausztria vétója fenyeget Ausztria behúzza a kéziféket. A Török­országgal hétfőn kezdődő csatlakozási tárgyalásokon a teljes jogú tagság he­lyett „szoros partnerséget” javasol. ► 7. OLDAL Idősek, hátország nélkül világnap Kevés a járandóság és megszűnt a biztos támasz is. A nyugdíjasok többségének csak álom az anyagi biztonság Sok családban elkel a nagyi segítsége. A szekszárdi Kocsis Sándorné unokájával, Dorinával gesztenyebábukat készít Venter Marianna Halmozottan hátrányos hely­zetbe kerültek Tolna megye nyugdíjasai a piacgazdaság kialakulásával. Számos ki- sebb-nagyobb üzem zárta be örökre a kapuit, megszűntek az áfészek, a termelőszövet­kezetek. Az innen nyugdíjba vonult emberek járandósága többségében alacsony, mun­kahelyük megszűnésével pe­dig eltűnt az a hátország, aho­vá problémáikkal fordulhat­nának - mondta Fenyvesné Palkó Mária, a Nyugdíjasok Tolna Megyei Képviseletének elnöke. A megye lakpsságá- nak harmada nyugdíjas vagy járadékos. A halálozások szá­ma másfélszerese a születé­sek számának. A generációk egymásra vannak utalva, a nyugdíj szempontjából is. Ha tovább folytatódik a népes­ségfogyás, és nem sikerül csökkenteni a munkanélküli­séget, krízishelyzet alakulhat ki, mert nem lesz, aki megter­meli a nyugdíjakat. Az idős emberek a kemény munkával töltött évtizedekért nyugodt öregséget, szociális biztonsá­got érdemelnének. ► 3. OLDAL Kényelmes falu, óriási forgalom Kakasdon minden közmű ki­épült az elmúlt év végére. Ez ké­nyelmessé teszi a falut, de egyes pályázatoknál hátrányt jelent az önkormányzatnak. A nemzeti­ségében sokszínű település könnyen megközelíthető, a 60s főút szeli ketté. Ez egyrészt ál­dás, de a hatalmas forgalom sokszor megkeseríti a falubeli­ek életét A község fekvése miatt a csapadékvízzel gyakran gyű­lik meg a baja a polgármesteri hivatalnak. Megoldására terve­ket készíttetnek. A Tolnai Nép­újság mai számát minden ház­tartásba eljuttatjuk. ► 5. oldal Mától olcsóbban tankolhatunk A 95-ös oktánszámú benzin li­terenkénti áüagára 11,42, a gáz­olajé pedig 10,84 forinttal mér­séklődik, miután az üzem­anyag-forgalmazó vállalatok ér­vényesítik tarifáikban a jövő ja­nuárról előre hozott 5 százalék- pontos áfacsökkentést. Közben New Yorkban jelentősen gyen­gült a benzin tőzsdei ára. A gazdának is fel kell menni a netre A mezőgazdasági termelőknek is tudomást kell venniük az internetről, az elektronikus ügyintézésről - mondja Kovács Kálmán informatikai miniszter. Évi egymilliárd forint az e-Ma- gyarországpontok működteté­se, az információ nélkül nincs értelme gazdasági fejlődésről beszélni. ► 10. oldal SZÓVÁ TESSZÜK A megyeszékhely központjában a ká­tyúk miatt nappal sem veszélytelen át­haladni. Amióta épül a centrum, azóta érdekes módon mintha minden út ide és innen vezetne. Este viszont szükség van valamiféle hatodik érzékre is. Ugyanis nemcsak a járda tűnt el a lábunk alól, hanem a világítás is a fejünk fölül. Tud­juk, csak átmenetileg, és valóban, mos­tanában már mindennap új elemek jel­zik, hogy lassanként csak-csak összeáll a kép és új arculatot kap a két egymás­ba érő, feltúrt tér. De addig is, a sötétség­ben botorkáló helybeliek kétségbeesé­sükben és jobb híján gyakorta csak így kiálthatnak fel: legyen világosság! De még nem lön... SZERI ÁRPÁD 9 770865 603 067 0523 0 A Vak Bottyán hat évtizede jubileum Ünnepel az első középiskola Paks kiemelkedő középisko­lája hatvanéves történetével tiszteletet pa­rancsol. Az­zal, amit eddig tett és azzal, amit ez­után tenni fog. További sike­reket kívánok az egyre maga­biztosabb, önmaga értékei­ben bízó és hagyományait folytató iskolának - mondta köszöntőjében magyar Bá­lint oktatási miniszter a pak­si Vak Bottyán Gimnázium tegnap megtartott jubileumi díszünnepségén. A művelő­dési ház színháztermét meg­töltötték a fennállásának hat­vanadik évfordulóját ünnep­lő középiskola egykori diák­jai, tanárai és a meghívott vendégek. Az ünnepség em­lékérmek átadásával és a volt diákok műsorával foly­tatódott, majd jótékonysági bállal zárult. ► 3. oldal Halálos balesetért tizenhat hónap Súlyosította a Tolna Megyei Bíróság dr. Molnár István ve­zette büntetőtanácsa jogerős ítéletében annak a 17 éves fi­atalembernek a büntetését, aki tavaly májusban Szek- szárdon a zebrán halálra gá­zolt egy 42 éves férfit. Az első fokú bíróság ítéletét annyiban módosították, hogy az egy év négyhavi, fiatalkorúak foghá­zában letöltendő börtönbünte­tés mellett, három helyett öt évre tiltotta el a járművezetés­től, halálos közúti baleset gon­datlan okozásának vétsége miatt. A fiatalember pár hetes jogosítvánnyal a megengedett 50 helyett mintegy száz kilo- méter/órás sebességgel vezet­te édesanyja személyautóját. A gázolóra támadt az anya baleset Az autós sérült meg jobban Baleset történt csütörtö­kön reggel fél nyolc kö­rül a szekszárdi Szivár­vány iskola előtt. Iskolást ütött el egy autó. Forrainé Csebe Emília, az in­tézmény gyermekvédelmi re­ferense elmondta, a gyerme­ket azonnal orvoshoz vitték. Nem történt baja. Az autó ve­zetője bement az iskolába, ahonnan értesítették a rend­őrséget. Közben a fiú testvére telefonált a szüleinek, akik a helyszínre siettek. Az édes­anya a vezető hölgyet az autó­jából kirángatta, bántalmazta. A rendőrség nem intézkedett. ► (FOLYTATÁS A 13. OLDALON) Az ijedtséget leszámítva a bal­esetben a kisfiúnak nem lett komolyabb baja * A I*

Next

/
Thumbnails
Contents