Tolnai Népújság, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-02 / 101. szám

lengyel Ártatlanokat depor­tálni, büntetni embertelenség - mondta dr. Józan-Jilling Mi­hály, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetségé­nek elnöke szombaton Lengye­len, ahol a Tolna megyei né­metség kitelepítésének hatva­nadik évfor- d u 1 ó j á n Ä.', 11 emlékez tek. Az al-1 kalomra ■ mint­egy kétszá­zan ér­keztek az Appo- n y i ­kastélyba, A Kitelepítés két tanúja: Szabó Boldizsárné és amely OhnmachtJózsefné fot&bakűienö 1945 áprilisában a kitelepítés­re váró németajkúak gyűjtőtá­bora volt A szövetség elnöke hangsúlyozta: a sok szenve­dést okozó háborút az akkori náci Németország indította, azonban részleteiben szeret­nék feldolgozni történelmü­ket. -Kérjük és elvárjuk, hogy a mi szenvedé­seinket is ve­gyék fi­gyelembe - mond­ta dr. Józan­hály. P. ^A^jj Négyszázmillió forint a tét Kulturális centrumot alakítana ki a tolnai önkormányzat az egykori lovar­da épületéből. A Pályázati Előkészítő Alap támogatását már elnyerték, most már csak az Európai Uniótól remélt négyszázmillió forint hiányzik. A tol­naiak bizakodnak, jó esetben jövő ta­vasszal elkezdődhet az átépítés. ► 3. OLDAL Öli az időt a bürokrácia A határidő lejárt, a munka mégsem kezdődött el, mert a bürokrácia min­dig újabb és újabb akadályt gördít a megvalósítás elé. Az uniós támogatást nyújtó program központja még egy év haladékot adott. Kérdés: elég-e ennyi idő a dunaföldvári vár teljes felújítá­sára? ► 6. OLDAL GAZDASÁGI HÍREK A SPORT 9 MŰSOROK 10 BŰNÜGYEK 18 SMS 1B PROGRAMOK 18 VÍZÁLLÁS 15 REJTVÉNY 16 HOROSZKÓP 15 OLVASTAM 16 IDŐJÁRÁS Napos, száraz, Igazi nyárias Idő vár ránk a hét elején, csa­padék nélküL ► 16. OLDAL Sírva búcsúztak a DC-től Ismét felforgatta a kisvárost a fiatalok huszonnégy órás vetélkedője tamási­ban. Az Ö.KÖ.R. nyolcadik győztese az Éretlenek csapata lett. A diákok és a zsűri tagjai sírva búcsúztatták a Diák­centrumot, amelynek helyén bevásár­lóközpont épül. ► 16. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Számol az ismerősöm, hogy mennyibe kerül fia ballagása. Kell új öltöny, cipő. Ilyenkor a virág ára is az egekbe emelke­dik. Huszonkét vendég hivatalos a fia­talember érettségét ellenőrizendő. Az ünnepi étkezést az egyik megyei hivatal ebédlőjében ejtik meg. Ennek legalább az az előnye megvan, hogy előtte nem kell három nap, három éjjel főzni, utá­na mosogatni és takarítani. A rokonság már hetek óta tanakodik, hogy mit ve­gyen ajándékba a deli ifjúnak. Kap órát, aranyláncot, drága tollat, pedig a tengerpartra szeretne menni a barátai­val. De arra az idén nem jut. Kell a pénz a ballagásra. IHÁROSI IBOLYA 770865 603012 05101 Több nagyvadat lőnek ki idén Tíz százalékkal több nagyvadat terveznek ki­lőni idén - áll a Tolna megyei vadász szervezet idei kilövési tervében. Steinbach Zsolt A szövetség a napokban tar­tott közgyűlésén fogadta el a tervet Kocsner Antal, a me­gyei vadászkamara és a va­dászszövetség elnöke a Tolnai Népújságnak elmondta, hogy az erdei és a mezőgazdasági vadkár csökkentése érdeké­ben van szükség elsősorban a vaddisznó- és a gímszarvasál­lomány csökkentésére. A va­dász szervezet vezetőségének idén lejár a mandátuma, ezért megválasztották a jelölőbizott­ságot. Egyebek mellett dön­töttek arról is: pályázatot írnak ki a megyei vadászakamara megüresedő titkári állására. Befutották a kisvasutat Gemenc A kirándulni vágyók gyalog, kerékpárral, vasúttal és kishajóval is indulhatnak a nemzeti park felfedezésére Kevés a pénz, de tiszta a falu KAJDACS Az önkormányzat forráshiánnyal küzdk, fő­ként a működésre nincs ele­gendő pénz. Mégis az utcák tiszták, a porták takarosak és még virágosításra is jut. Kajdacs mindig a mezőgaz­daságból élt, a rendszervál­tás után ebből a szektorból is sokan kerültek utcára. Keve­sek találtak máshol munkát, aki mégis, az ingázik. A gon­dok mellett azonban szép eredményeket is fel tudnak mutatni. Az önkormányzat jóvoltából lapunk mai szá­mát minden kajdacsi otthon­ban olvashatják. ► 4. OLDAL Gyerekek vették birtokba vasárnap reggel a gemencl kisvasutat. A nemzeti park túravezetőkkel Is segíti a kirándulni vágyókat Venter Marianna A hagyományokhoz híven május elsején reggel elin­dult az idei nyári szezon el­ső útjára a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. által üzemeltetett kisvasút. A vo­nat Bárányfok és a nyéki Holt-Duna útvonalon vitte az első kirándulókat, akik a nemzeti park növény- és ál­latvilágára voltak kíváncsi­ak. A túrázni vágyók nem csak a kisvasúttal, hanem gyalog, kerékpárral, sőt, ka­jakkal, kenuval, igény sze­rint kishajóval is elindul­hatnak a Gemenci erdő fel­fedezésére. ► 3. OLDAL központot avattak DUNAFÖLDVÁR Gondozási köz­pontot avattak vasárnap Dunafóldváron. A Duna utcai új központ a régi, kis területű napközis otthon szerepét ve­szi át. A beruházást a Dél-Du­nántúli Regionális Fejlesztési Tanács 40 millió forinttal tá­mogatta, a Paksi Atomerőmű Rt. hatmillió, az önkormány­zat 14 millió forinttal járult hozzá. A modern, jól felszerelt intézmény nappali ellátást nyújt a rászoruló idős embe­reknek. A létesítményt a váro­si egyesített szociális intéz­mény működteti és felügyeli majd szakmailag. V. M. A németek szenvedése is magyar történelem évforduló Ártatlanokat büntettek Harmadszor is elhódította a Magyar Kupát az Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapata, mi­után a szombati döntőben fe­lülmúlta az Albacomp együtte­sét Képünkön Zsoldos András edző, aki első kupagyőzelmét ünnepli. ► 9. oldal A LAKBERENDEZES FOVAROSA y —^1 V KÁPRÁZATOS AJANDEK AKCIÓVAL NYITUNK 2005. 05. 05 - EN! Május 5-en 10 órakor megnyitja kapuit Magyarorszag első lakberendezési bevásárlóközpontja! Nívós bútorok, kiegészítők, lakberendezési tárgyak szeles választéka egy helyen. 30.000 m'-en több mint 100 üzlet kínálata! A nyitás napjan minden üzletünk első vásárlóját 10 000 Ft értékű ajándék vásárlási utalvánnyal lepjük meg Valisa valóra lakberendezési álmait! Jöjjön el és legyen On az első! Szeretettel várjuk Önt és csaladjai a lakberendezés fővárosában! Nyitva tartás H-Szo: 10:00 20:00 óráig V: 10:00 19:00 óráig TÖRÖKBÁLINT ími autópálya mellett AJANg 10 MINDEN ÜZLETÜNK ELSŐ VASARLOJANAK! Új gondozási 4

Next

/
Thumbnails
Contents