Tolnai Népújság, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-01 / 26. szám

2005. február 1., kedd Ára 79 Ft Előfizetve 57 Ft.___________________________________________XVI. évfolyam, 26. szám Kapocs beteg és orvos között Bár az úgynevezett jelző­rendszeres házigondozás már több éve működik Gyönkön és a település­hez közeli tizenkét községben, ez az ellá­tási forma még mesz- sze nem fedi le a har­mincegy településsel rendelkező tamási kis­térséget. ► 2. OLDAL A dinnyések már készülődnek Ahhoz, hogy nyáron kiváló minőségű hazai dinnyét tudjunk vásárolni, már február elején tápkockába kell helyezni a magot. ► 4. OLDAL A NAP TÉMÁJA S GAZDASÁGI HÍREK 8 EGÉSZSÉG 8 BŰNÜGYEK 11 IDŐJÁRÁS AJÁNLÓ 18 Száraz de bo­rús, erősen szeles idő lesz, 0 és -3 fok kő­HOROSZKÓP 18 TV-MŰSOR 18 REJTVÉNY 18 zöttl délutáni hőmérséklettel. > 12. OLDAL ADÓ 1% 13 SMS-ÜZENETEK 13 Otthon tartották a serleget A Bonyhád Völgység LC idén immáron harmadik alkalommal írta ki a Völgység­kupa teremlabdarúgó-tornát ifjúsági és serdülő csapatok részére. ► is. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Ilyenkor van szükség igazán azokra a tartályokra, melyeket a megyeszékhely megannyi pontján helyeztek el. Azon műanyag edényekről van szó, melyek síkosságmentesítő anyagot tartalmaz­nak. Szerintem az sem baj, ha viszi, aki csak tudja: még ha szét is szóródik a salak fele, akkor is jól járunk. Azzal már kevésbé, ha valaki összekeveri eze­ket a tárolókat a kukákkal: előbbibe be kell helyezni, utóbbiból ki kell venni va­lamit. Ez persze nyilvánvaló, de azért néha még mindig láthatunk papírfec­niket a zúzalék tetején. szeri árpád 05026 7' 7 O 3 6 5 6 D 3 3 2? 3 Húsvét előtt a bárányok hallgatnak állattartás A gazda a legelőt járja és közben csak számol A juhtenyésztők is rendszert váltottak: egyik évről a másikra a piacgazdaságban találták magukat. Régi emlék a hallgatag juhász, aki reg­geltől estig a legelőket járja, miközben a botját faragja. Aki sikeresen akar vál­lakozni, az számol. Más lett a birkavilág is. A jó anya az, amelyik évente kétszer ellik, legalább ikreket, hármas ik­reket, és a bárányok húsvét előtt két hónappal érkeznek, így lesznek a legkelendőb­bek az uniós piacon. Gyurgyonovics Gyula bátai juhász mindezt hídja, és eh­hez igazította a napi munká­ját. Gazdaságában az elmúlt héten 156 kisbárány szüle­tett. Az ellés idején éjjel-nap­pal a juhok közelében kell lenni, hiszen előfordul, hogy a juhásznak segítenie kell az anyaállaton. A birkák télen is szívesen legelnek, de hideg, téli napokon erre nincs lehe­tőség. A gondos gazda abrak­kal és szénával igyekszik ja­vítani az állatok takarmányo­zását. ► 4. OLDAL A juhok száma két jellemző évben (KSH-adatok) 2004-ben 2000-ben 71153, ebből 52 400 anyajuh 55 500 ebből 40 000 anyajuh A legtöbb juhot számláló megyék Hajdú-Bihar Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg 211000 200 000 146 000 Az országban összesen: 1420 000, ebből 1 028 000 anyajuh Gyurgyonovics Gyula maga körmöli a birkáit. Szeretni és gondozni kell az állatot, hogy az a várt eredményt hozza Wekler: döntés népszavazás után Az atomerőművi kis-, köze­pes-, és nagyaktivitású hulla­dékok elhelyezéséről az Or­szággyűlésnek a kutatások be­fejezése után, a helyi népsza­vazások ered­ményének is­meretében cél­szerű döntenie - jelentette ki Wekler Ferenc kormánymegbízott tegnap a Baranya megyei Bodán. Sze­rinte tarthatatlan, hogy az Or­szágos Atomenergia Hivatal fő­igazgatója egy személyben fel­ügyeli a kutatásokkal kapcso­latos előkészítést, a beruházást és az ellenőrzést. ► 7. oldal Élen áll a Fidesz és Gyurcsány Ha január negyedik hetében lettek volna a választások, ak­kor a megkérdezettek 26,3 százaléka a Fideszre, 23,8 százaléka az MSZP-re szava­zod volna. Más a helyzet, ha a vezetőket nézzük. Esetükben ugyanis gyurcsány Ferenc egy százalékkal megelőzi Or­bán Viktort. A budapesti Corvinus Egyetem marketing- kutató és fogyasztói magatar­tás tanszéke és az Axel Sprin­ger - Magyarország Kiadói Kft. együttműködésben végez közvéleménykutatást közéleti kérdésekről. Ennek legújabb eredményéről olvashatnak mai számunkban. ► 3. oldal A pénz kevés, a vita sok hiány Nincs egyetértés Tolnán Paks a gazdaság motorja atomerőmű Talán az idén kiemelik a kazettákat tolna A város költségveté­sének igen nagy hiánya is szóba került a tolnai képvise­lő-testület tegnapi maratoni ülésén. Nem volt egyetértés a képviselők között abban, hogy miért nincs elég pénze a településnek. Elhangzottak érvek, amelyek szerint első­sorban a rossz gazdálkodás okolható ezért, míg mások szerint a túl alacsony állami támogatás okozza a bajt. Utóbbi véleményt a kormány- párti képviselők közül töb­ben is a jelenlegi kormány bí­rálataként, mintegy kam­pányszövegnek minősítették. Egy ellenzéki városatya sze­rint viszont a szűkös állami finanszírozás az a terület, ahol a kutya el van ásva. (sk) szekszárd - Budapest A Paksi Atomerőműnek meghatározó szerepe van Tolna megyében a gazdaságban és a foglalkozta­tásban *- mondta Kovács Jó­zsef, a Paksi Atomerőmű Rt. vezérigazgatója. Hozzátette: az üzemidő meghosszabbítása ezért különösen fontos a régióban. Ha erre nem kerülne sor, akkor komoly gazdasági gondokkal kell számolni. Tegnap Szekszárdon az együtt­működésről, az atomerőmű jövőjéről és a lakosság bizton­ságáról is tanácskozott az rt. első embere és Frankné dr. Ko­vács Szilvia, a megyei védelmi bizottság elnöke. Budapesten dr. Rónaky Jó­zsef, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója tartott saj­tótájékoztatót. Elmondta, az atomerőmű esetében a sérült üzemanyag eltávolítása és biz­tonságba helyezése a legfonto­sabb. Arra számítanak, hogy a szakemberek még az idén hoz­záfoghatnak a sérült fűtőele­mek kiemeléséhez. VT Matáv Internet matav _______ matav m matáv .... Ak i eddig nem próbálta ki az internetet, most két hónapig ingyen barangolhat a Matáv Nyílt Internettel! Ha Ön még nem internetezett vezetékes telefonjáról,* akkor február 1. és március 31. között ingyen és korlátlanul olvashat, kereshet, szórakozhat a világhálón. Nem kell hozzá más, mint egy modemmel rendelkező számítógép és egy Matáv-telefonvonal. Csatlakozzon az ábrán latható módon, és azonnal internetezhet! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! További információn212 A telefonszámlája melletti januári Hírmondóban részletes leírást talál, hogyan csatlakozzon a világhálóhoz. 4 Nyílt Internet n Mr,táv szoigaitnus: területen vehntn igénybe ' Minimál díjcsomaggal rendelkezők kivételével. ^^jfutMuTiTmAm ’Az ajánlat azon lakossági ügytelekre vonatkozik. ■Akiknek 2004. augusztus t óta nem volt 0051 irányú hívása. Csatlakozás i í

Next

/
Thumbnails
Contents