Tolnai Népújság, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-01 / 280. szám

SZERDA * * * Röplapok a szétválásról Még nem létezik, de már szórólapokon vonják kétségbe a tolnai önkormányzat véleményét a leendő mözsi költségve­tésről. A szétválásról szóló népszava­zást a tolnai véleménytől függetlenül is megrendezik. Időpontjáról december közepén dönt a tolnai képviselő-testü­let. ► 5. OLDAL Az egészségipar lehet a jövő Dombóvár, az egykori vasutasváros a dél-dunántúli régió rehabilitációs köz­pontjává alakulhat, húzóágazat lehet az egészségipar. Ma már gluténmentes tésztát, cukorbetegek állapotán javító cipőt, ásványvizet, gumialkatrészeket, ortopédiai segédeszközöket és kórházi ágyakat is gyártanak. ► 7. oldal APRÓHIRDETÉSEK 6 GAZDASÁGI HÍREK 8 AUTÓ-MOTOR 9 AUTÓPIAC 10 BŰNÜGYEK 12 HOROSZKÓP 13 TV-MŰSOR 13 REJTVÉNY 13 HAJDAN 14 SMS 14 IDŐJÁRÁS Borult ég, Ismétlődő eső, a délutáni hő­mérséklet 10 fok körül lesz. ► 14. OLDAL Kitti nem vonult börtönbe Simek Kittit, aki két éve fejbe lőtte ne­velőapját, hiába várták tegnap a bul­várlapok fotósai a kaposvári börtönnél. November 30-án kellett volna megkez­denie büntetésének letöltését, de ke­gyelmet kért a köztársasági elnöktől. A kérelem elbírálásáig haladékot kapott. ► 12. OLDAL Abszolút Kovács Anti A cselgáncs Európa-bajnok- ságok történetében az idén először kerül sor - a többi súly­csoporttól külön - az abszolút kate­gória kontinens­tornájára. A szom­baton Budapesten rendezendő via­dalon Ko­vács Antal is tatamira lép. I 15. OLDAL VEGYENEK! Vegyenek, vegyenek! Nagy pontosságú órát vegyenek! Egyet fizet, négyet vihet! Ha nem tetszik, visszavesszük, vagy nagy fontosságú órára cseréljük! Kvar­cot szeretne, netán digitálisát? Homok­órát, toronyórát utánzót, melyhez lánc is jár? Pirosat az ifiasszonynak, na­rancssárgát a leánykának! Ne azt ve­gye! A zöldet ne vigye! Az ugyanis rom­lott. Még hogy siet! Maga hova siet? Ne­tán randevúja van? Idegesíti a tüttyögő teherautó? Utálja szagolni a megrekedt bűzt? Hogy nem pontos? Na de kinek fontos? 04280 9 770865 603036 A Tolnai Népújság 5 *ÜT‘ 'L— ajándéka |P . _ m Tomai. minden kedves előfizetőjének! A kalendáriumot és a falinaptárat minden előfizető 2004. december 10-ig kézhez kapja. Tolnai Népújság A mienk 4,5 százalékos inflációt ígér Draskovics Az idei 6,5 százalék helyett 4,5 százalékos inflációt vár 2005- ben Draskovics Tibor. A pénz­ügyminiszter jövőre kiegyen­súlyozott gazdaságra és négy- százalékos növekedésre szá­mít. A jövő évi költségvetéshez ezerhétszáz módosító indítvány érkezett, ebből mintegy száz­harmincat támogat majd a kor­mány. Varga Mihály (Fidesz) szerint a módosítások csak szépségtapaszt jelentenek a fáj­dalmas vágásokra. ► 3. oldal Ma szerencse, hogy ki magyar Nincs és nem is lesz zöldhullám A magyar politika nagy szégye­ne, hogy az állampolgárság kér­dése a pártküzdelmek terepére keveredett - mondja Gémes György, az MDF alelnöke a vele készült interjúban. Szerencse, és nem elhatározás kérdése, hogy pillanatnyilag ki tekintheti magát magyar állampolgárnak - mondja a politikus, aki felvidé­ki és délvidéki szülők gyerme­ke. A Fidesz és az MDF kapcso­latáról úgy véli: még nem mér­gesedett el teljesen. ► 4. oldal Európa egyre vénebb Igen alacsony a termékenység Európában: a földrész lakossága 1995 és 2004 között 4,4 millió­val lett kevesebb. Mindez alap­vetően megkérdőjelezi a nyugdí­jak jelenlegi rendszerének fenn­tarthatóságát. Az ENSZ szerint a bevándorlás sem oldja meg a problémát. ► 2. oldal Jó belépő a kommandósok Kábelcsere a főutcán E.on Dél-dunántúli Áram- szolgáltató Rt. szekszárdi üzemvezetőségén közölték: novemberben öt alkalommal volt üzemzavar ezen a szaka­szon, ezért döntöttek a kábel­csere mellett. (U) Nappali csúcs Szekszárdon, a Széchenyi utcában. Szinte lehetetlen a városban a folyamatos haladás. Zöldhullám nincs Szekszárdon, és mint kiderült, nem is lesz. A lámpákat nem hangoltatja át az önkormányzat, és ha befejeződik a belváros rekonstrukciós prog­ramja, az autóforgalmat még in­kább korlátozni fogja. Budavári Kata SZEKSZÁRD A Csatári toroknál lévő kör­forgalomtól öt perc alatt lehet eljutni a városközpontba, és nagyjából három­szor kapunk ez idő alatt piros jelzést a forgalmat irányító lámpáktól. Ugyanin­nen indulva a pályaudvart körülbelül nyolc perc alatt érhetjük el csúcsforga­lomban, és megeshet, hogy négy piros lámpa lassítja az utunkat. Guld István a Tolna Megyei Közútkezelő Kht. forga­lomszabályozási osztályvezetője, a prog­ram tervezője elmondta: két probléma teszi majdnem lehetetlenné a folyama­tos haladást a városban. Az egyik techni­kai, eszerint az egyes csomópontok lám­páit nem köti össze kábel, így nem lehet őket összehangolni. Ráadásul nagy pon­tosságú órákkal dolgoznak, melyek időnként elállítódnak. Másrészt a jár­műfolyam sebessége nem egyenletesen oszlik el, az új forgalmi renddel, például az út szélén kialakított parkírozó helyek­nek köszönhetően, a forgalom ritmusa megváltozott. A lámpákat egyébként év eleje óta a közútkezelő kht. üzemelteti. Szeleczki lózsef, a városháza műszaki irodájának vezetője mindehhez hozzá­tette: a belváros rekonstrukciós prog­ramjának folytatása azt jelenti, hogy a Garay tér átépítése után a Széchenyi ut­ca, a piac tér, a Liszt Ferenc tér, a Bezerédj utca és a fasor is megszépül, ami együtt jár a forgalmi rend ismételt megváltoztatásával. Az autóforgalmat még inkább korlátozni fogják, így nem tervezik a csomópontokban található jel­zőlámpák kábeles összekötését. Még döcögünk, de már vonaton Ahogy ígérték, november végé­re elkészült a Tolna-Mözs- Szekszárd közötti vasúti pálya- szakasz cseréje, illetve a mözsi vasútállomás vágányhálózatá­nak átépítése is nagyjából megvalósult. Ma reggeltől visz- szaáll a korábbi rend, a vonat­pótló buszok helyett újra vona­tok közlekednek Szekszárd és Nagydorog, illetve Szekszárd és Sárbogárd között. A vágány­zár megszűnésével a régi me­netrend van érvényben, az új december 12-én lép életbe. A biztosítóberendezések elké­szültéig még a korábban meg­szokott lassú „döcögésre” kell felkészülni az új szakaszon, ké­sőbb azonban jelentősen gyor­sabban haladhatnak ott is a vo­natok - közölte MÁV. (sk> világversenyén paks-orlando Túl vannak az első megmérettetésen a pak­siak a kommandósok orlan- dói világversenyén. A feladat a túszmentés volt. A Neutron Bevetési Osz­tály tagjai hatvannyolc csa­pat közül a nyolcadik helyen végeztek az első számban. A házi válogatóverseny ered­ményeként Farsang János, Járai Antal, Kéri Zoltán, Felhősi László, Kolep János, Major Csaba utazott el a múlt csütörtökön Orlandóba. Pénteken kerül sor az aka­dályversenyre, ahol a paksi kommandósoktól mindenki jó szereplést vár, hiszen eb­ben a versenyszámban a ne- utronosok már kétszer világ­bajnokok voltak. A paksi csapat tagjai hóna­pokon keresztül készültek a világbajnokságra, ahol aka­dálypályán idén is győzni szeretnének, összetettben pedig a legjobb külföldi csa­patnak járó cím megszerzé­se a céljuk. A fiúkat elkísérte a Neut­ron parancsnoka, dr. Len­gyel Róbert is, aki egyben tartalék csapattag is. (vt> 200000 Ft 60 hónapra havi 5 900 Ft ! © 0% kezelési költség Citibank Személyi Kölcsön Citiba* Hitehíonai: 06-40-40-30-40 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. TeL- (74) 528*430 citibank Az akció 2004. november Hői 2004. december 31-ig tart Az akciós időtartam tekintetében a kölcsön igénylésének a Citibank informá­ciós rendszerében történő rögzítési időpontja irányadó. A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja. Az akció részletes feltételei hozzá­férhetőek a bankfiókokb3n. a Citibank Hiteívonaion és a www. citibank, hu internetes oldalon. A Citibank Rt. a feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. THM: 21,88%-51,59% TIR /SULU Bt. i Számítógépes vizsgafelkészítés . . Szemclygénkocsi- vezetői tanfolyam indul december 9-én! Szekszárd, Mátyás király u. 46. Tel./fax: 74/410-608, 20/9357-388 OKÉV: 03-0131-03 Akkreditáció: 0267 * V r szekszárd A héten befejező­dik a munka a Széchenyi ut­cában a posta és a volt Skála áruház közötti szakaszon, ahol egy kisfeszültségű ge­rinckábel mintegy 150 méte­res szakaszát cserélik ki. Az

Next

/
Thumbnails
Contents