Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

Míg mások csak beszélnek! fia MSZP dolgozik! politikai hirdetés /^iosi3-án > (uB* »SW> W • 50%-os béremelés a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális Wmunkásoknak, orvosoknak • Adómentes minimálbér • 53. és 54. jjBniyugdíj • 30%-os családi pótlék emelés • 3,2 millió lakástámogatás Ja háromgyermekeseknek • 220 milliárd Ft hitel a gazdák uniós Wfelkészülésére t 2006-ig 420 kilométer új autópálya • rA SIKERES EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT Mai számunkból Buli már volt Jól érezték magukat Hétszázan indultak Samsung-futás Bonyhádion Hagyomány Kitáncolták a májusfákat A diákjogokról is szó volt A demokráciát fiatalon kell tanulni Dombóvár A Gyermek- és Ifjúsági Önkor­mányzatok igyekeznek minél szélesebb körű ismereteket szerezni ahhoz, hogy rendez­vényeik szervezése mellett más érdemi feladataikat is magas színvonalon tudják el­látni. Vasárnap fejeződött be az a há­romnapos Regionális Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati talál­kozó, amelynek Dombóvár adott otthont, s amelyen a helybéli ifjú­sági szervezet - mint szervező ­képviselői mellett összesen fél- százan képviseltették magukat Tolnáról, Szekszárdról, Diósbe- rényből, Pécsváradről és Pécsről is. A Gyermek-, Ifjúsági és Sport­minisztérium felkérésére szerve­zett konferencián egyebek mel­lett a diákjogokról és kötelezett­ségekről hallhattak előadást, il­letve a gyermek- és ifjúsági ön- kormányzatok támogatási lehe­tőségeiről kaptak tájékoztatást a résztvevők, akik színes szabad­idős programokon is részt vehet­tek, illetve munkájuk, szerveze­tük sajátosságairól is beszámol­tak. - NAGY ­Folklór, nosztalgia, jókedv Közönségsikert aratott az idei pünkösdi fesztivál is A már megszokott módon, osztatlan kö­zönségsikerrel zárult a megyében élő né­metség országos hírű rendezvénye, az idén tizennegyedik alkalommal megren­dezett Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Szekszárd A sörsátor szerepét betöltő, klimatizált szek­szárdi sportcsarnokban a pünkösdi fesztivál zárónapja a humor és a nosztalgia jegyében Teltházas szombat este FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Ennyi volt Rövid, beszédes mérleg a fesztivál­ról, a számok tükrében: négy nap, több mint 30 fellépő - közöttük egy szlovák és egy roma hagyományőrző együttes - naponta közel kétezer látogató. Csapra vertek 100 hordó bajor sört, ami 10.000 korsót jelent és az elfogyasztott csülök, virsli és fehérkolbász mennyisége is mázsák­ban fejezhető ki. Attila képviselő és Cseh Gábor festőművész és viccprofesszor kommentálta a helyi köz­életi híreket, amelyeket Finta Viktor olvasott fel. Az újdonságnak számító humoros „valóság-show”-ban tilos volt kampányolni és bárkit rossz színben feltüntetni. Amelyik résztvevő mégis elkövetett ilyesmit, annak azonnal egy korsó sört kellett meginnia. (Hogy hány büntetés-sör fogyott, azt takarja diszkrét homály.) A közéleti műsort a Mind­halálig Beatles koncertje követte, majd a GHB zenekar közreműködésével nosztalgia­bál zárta az idei pünkösdi fesztivált. (A ren­dezvényen készült fotókat Képgalériánkban láthatják: www.tolnainepujsag.hu ) VENTER Maratoni horgászverseny Negyvenkét óra a parton Paks Hagyományos maratoni hor­gászversenyét a hét végén rendezte az atomerőmű hor­gászegyesülete. Húsz csapat­ban hatvan horgász vetélke­dett. Negyvenkét órás horgászversenyt rendezett a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület és a Viking Tours Utazási Iroda a Füzes tavon. Az egyesület tagjaiból alakult húsz, háromfős csapat ült a partra Gyermeknap, Dombóvár Kellően sok program várta a dombóvári gyerekeket a városi gyermeknapon. Gyermekzsivaj­tól volt hangos a művelődési ház előtere és színházterme, illetve az épület környéke és a Molnár György Általános Iskola sportud­vara. Reggeltől estig peregtek a pénteken este hatkor a vasárnap délig tartó versenyre, amelyen leg­alább egy csapattagnak mindig horgásznia kellett. A verseny szi­gorú szabályok szerint zajlott. Há­rom óránként mérlegeltek, a halak ezúttal megúszták, visszakerültek a vízbe. A győzelmet ifjabb Kern Ferenc, Strasszer Attila és Strasszer János szerezték meg 117 kilónyi fogással, második Konkoly Károly, Isgum István és Schuszter Ferenc 105 kilóval, harmadik lett Fauszt Gábor, Varga István és Ta- kács Miklós 88 kilós fogással, rg reggeltől estig programok. Különböző sport- és ügyességi vetélkedők, kézműves foglalkozások zajlottak, illetve az érdeklődők két szórakoztató színházi produkciót is láthattak, valamint megtekinthették a külö­nösen nagy érdeklődés mellett lezajlott pünkösdi néptáncbemu­tatókat is.- NAGY ­Élményekkel is gazdagodtak Helytörténeti múzeum is lesz a Faluház Kapospula Egy falunap első sorban az önfeledt szórakozást, a tartal­mas kikapcsolódást szolgál­ja, de nem feltétlenül csak ar­ra lehet alkalmas, hogy ösz- szehozza a település lakóit, hanem esetenként arra is, hogy helytörténeti ünneppé nemesüljön. Vasárnap zenés ébresztővel, majd pünkösdi szentmisével kezdődött a kapospulai falunap, de utóbbi­val párhuzamosan már kispályás labdarúgótorna is folyt. Az egész napos program részeként a felújí­tott iskolaépület megszentelésére is sor került, amiben Deák Attila helyi festőművész, és egy tehetsé­ges, fiatal fotóművész, Mártonfai Dénes alkalmi közös tárlatát te­kinthették meg az érdeklődők. Az épület egyébként faluházként működik tovább, ahol nemcsak internetezésre lesz lehetőségük a helybélieknek, hanem ott a tervek szerint a már részben összeállított helytörténeti múzeumi anyag is látható lesz. A település lakói te­hát mindenképpen gazdagodtak ezen a napon, de nemcsak emiatt, hiszen késő estig számos látvá­nyos, szórakoztató program várta őket. A gyerekek kézműves foglal­kozásokon és rajzversenyen ve­hettek részt, az idősebbek pedig a naki asszonykórus, a kocsolai néptáncegyüttes, illetve a helyi Vízmente Néptánccsoport pro­dukcióinak is tapsolhattak a sztár­vendég V-Tech együttes fellépése és a Philips zenekar közreműkö­désével tartott utcabál előtt.- NAGY ­Felvidéki magyarok találkoztak Emlékezés, kaltarális műsor és baráti beszélgetés Bonyhád A Felvidékiek Egyesülete öt éve pünkösd hétfőjére szerve­zi meg a felvidékiek találko­zóját. Az idén több százan vet­tek részt a rendezvényen. A felvidékiek találkozóját ökume­nikus istentisztelet nyitotta a ka­tolikus templomban. A résztvevő­ket a Völgységi Múzeum falán el­helyezett emléktáblánál Kolo- zsiné Gergely Cecília köszöntötte. Külön üdvözölte a szlovákiai tele­pülésekről - Deáki, Tardoskedd, Udvard, Kismácsé, Alsószeli - ér­kezetteket. Mint megnyitójában mondta, a felvidéki magyarok 1946-48-as áttelepítési kálváriájá­ra emlékeznek ezen a napon. A köszöntő, a bonyhádi felvidéki és a szekszárdi református énekkar műsora valamint versek elhang­zása után a Tolna és Baranya me­gyéből érkezett civil szervezetek, a falvak és városok képviselői a márványtáblánál elhelyezték az emlékezés virágait. A program a művelődési házban folytatódott. Itt Potápi Árpád, Bonyhád polgár- mestere üdvözölte a megjelente­ket. Deáki polgármestere, Bukovszky János az otthon­maradottak jókívánságait tolmá­csolta. A jelenlévők néma felállás­sal emlékeztek dr. Bábel Ernőre, a Felvidékiek Egyesületének né­hány hete elhunyt elnökére. A rendezvény kulturális műsorában fellépett Kovács Gábor (megzené­sített versek), a nagysallói gyer­í i I i I zajlott. Fábián Péter és Kékesi Dóra éneke­sek, illetve a velük tartó Pleszkonics András „Öreg zöldek - mai hangok” címmel kortalan világslágereket adtak elő mintegy bemelegí­tésképpen, ezt követte a népszerű tévémű­sor helyi viszonyokra adaptált változata, a Pünkösdi hetes. A szekszárdi változatban közéleti szereplők - Halmai Gáborné ország- gyűlési képviselő, Horváth István frakcióve­zető, dr. Józan-Jilling Mihály, a szekszárdi német önkormányzat elnöke, dr. Tóth Csaba mektánccsoport, Török Péter (klarinét), Dózsa Melinda (vers), Ballér Tamás (tánc), a Bonyhád Városi Zeneiskola szaxofon kvar­tettje, a bátaszéki Felvidék Tánc­együttes és a Bonyhádi Felvidéki Énekkar. A találkozó a Katolikus Közösségi Házban tartott baráti aeszélgetéssel zárult. _______________________________________-pA­Civ il szervezetek és települések képviselői megkoszorúzták az emléktáblát

Next

/
Thumbnails
Contents