Tolnai Népújság, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-03 / 102. szám

Miért érdemes hirdetni a Tol ■Md II w Ji. j J M- az üzenet biztosan eljut a hirdető célcsoporthoz/ - korai kézbesítés/- 94% az előfizetők aránya* / - speciális elhelyezési lehetőségek/ j- teljes megyei lefedés / - rugalmas ügyfélkezelés /- háztartások fogyasztását befolyásolja/ 'foiTfls: Matesz gyorsjelentés 2003/2.negyedév A mienk Telefon: 74/511-534, 74/511-540 új és használt lakás vásárlási, építési, felújítási, bővítési elképzelései megvalósításához, már Műit m lakáséflttéj °*»»Ba ■"lényekkel Továbbra is várjak kirendettségeinkbea: Bonybád, Szekszárd, Dombóvár, MsoyitKét, Sásd, Mágoes, Szászvár, Tővel, Ungyel, Msárosdomto, MinduNtgodisa,Egybázaskozár, Kárász, Kapojyekesö,Péctviiid^ i2 ci0{A www.tolnainepujsag.hu 2004. május 3., hétfő Ára 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. vagyunk Hívja ingyenes munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Mai SZÁMUNKBÓL Rekorddöntés Közel nyolcezer gombóc a fazékban Szekszárdi német nap Együtt Európában __________ Öt ödször nyert a válogatott Tuba Gyula-emléktorna Gyünkön A hétvégén minden Európáról szólt Köszöntők, színes, kulturális programok a csatlakozás alkalmából í Több helyszínen, számos program várta a szekszárdi polgárokat péntek délelőttől az EU-csatlakozás előtti naptól szombat estig a megyeszékhelyen. Szekszárd Az ünnepségsorozat pénteken a Vármegye- házán tíz órakor ifjúsági fórummal kezdő­dött. Ezt követően délután a szekszárdi Eu- rópa-köszöntő ünnepi megnyitóját Kocsis Imre Antal polgármester tartotta a Béla ki­rály téren, a belvárosi katolikus templom előtt felállított színpadon. A közösségi érzés erősítése e nap feladata, mert csak erős kö­zösség tudja megállni a helyét az Európai Unióban. Sok civil szervezetre, sok kis kö­zösségre van szükség, mert ők teremtik meg az egységes Magyarországot, mondta Kocsis Imre Antal. A polgármesteri köszöntő után kulturális műsor következett helyi zenekarok, együt­tesek fellépésével. Ezt követően Frankné dr. Kovács Szilvia, a megyei közgyűlés elnöke mondott köszöntőt. Az elnök asszony „Ha­tárok nélkül Európában” címmel arról be­szélt, hogy az Unióhoz való csatlakozás az esély .mellett kihívást is jelent minden pol­gár számára. Ugyanakkor felhívta a figyel­met, hogy a csatlakozás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodni tu­dunk a változó körülményekhez, ami nem könnyű feladat, de ez az egyet­len olyan út, ami a biztató jövő felé vezet. Végül megköszönte a polgá­roknak azt a sok erőfeszítést, amit eddig tettek annak érdekében, hogy megfeleljünk az uniós elvárásoknak, hangsúlyozva, hogy hinnünk kell magyarságunkban. A Béla király téri programmal pár­huzamosan a Babits-emlékházban 24 órás Dante-felolvasás volt, a ZUG-ban fesztiválklub, az Illyés Gyula Könyv­tárban pedig német nap. A Prométhe­usz parkban este a Tolna megyei civil szervezetek - összesen 45-en - má­jusfát állítottak, éjfélkor pedig az Örömóda hangzott fel a Szekszárdi Madrigálkórus, a Liszt Ferenc Peda­gógus Kórus és a Gárdonyi Zoltán Re­formátus Együttes előadásában. A programok szombaton, május 1-jén a Prométheusz parkban Európa-majálissal folytatódtak. Itt elsőként Kocsis Imre Antal, illetve Makk Károly filmrendező köszöntöt­te azokat az ifjú filmeseket, akik vállalkoz­tak rá, hogy 24 óra leforgása alatt filmet ké­szítsenek Szekszárdról. Ezután Halmai Gáborné országgyűlési képviselő, alpolgár­Fejlődést remélnek Számítanak az uniós forrásokra is Dombóvár Itt van Európa! elnevezéssel kezdődött pénteken este a szombat éjfélig tartó ünnep­ség Dombóváron, uniós taggá válásunk alkalmából. Európa Kávéházzal indult a dom­bóvári ünnepi program a Német Közösségi Házban, majd kama­razenei koncerttel folytatódott. Ezután a város lakói, élükön Sza­bó Lóránd polgármesterrel a vá­rosháza főbejáratánál egy éve el­helyezett EU CsatlakozÓRÁ-nál 23 óra 45-kor közös visszaszám­lálásba kezdtek, hogy éjfélkor zászlófelvonással, tűzijátékkal köszöntsék EU-tagságunkat. Dombóvár felkészült az Euró­pai Unióhoz való csatlakozásra, évek óta már pályázatok segítsé­gével fejlesztik a várost, egy éve pedig elkezdték a visszaszámlá­lást az EU CsatlakozÖRA felállítá­sával, mondta a polgármester, hozzáfűzve, hogy május 1-től változni fog sok minden, ami re­mélhetően előrelépést és nem visszalépést fog hozni. Az EU tagság modernizációs folyamat­tal jár, aminek a dombóvári pol­gárok is részesei lesznek. Szabó Lóránd reméli, hogy a város to­vábbi fejlesztéséhez uniós forrá­sokat is igénybe vehetnek ez­után. A rendezvénysorozat szomba­ton a dombóvári iskolások csa­patversenyével, illetve az Európa út felavatásával folytatódott. Ez­után a polgármester Pál Tibor belügyminisztériumi államtitkár­ral 12 önkormányzati bérlakást adott át. Délután pedig a sokak által oly nagyon várt gunarasi fürdőberuházás alapkőletétele, illetve a Hotel Európa ünnepélyes átadása történt meg. r. kováts Mai számunkban: Simontornya Ma Simontornya város mutatko­zik be Almanach 2004 összeállí­tásunkban. A 13. oldalon találha­tó írások, fotók azokról az érté­kekről, érdekességekről, idegen- forgalmi látványosságokról szól­_________Lottószámok, A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá­sa szerint a 18. héten megtartott ötös, hatos lottó és joker szám­sorsoláson a következő számo­kat húzták: Ötös lottó: 28, 33, 65, 86, 88. Joker-szám: 7 2 0 8 6 2 Hatos lottó: 1, 9,10, 27, 31, 34. Pótszám: 32. Az ötösön 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatosokra nak, amelyekért érdemes elláto­gatni a Sió menti településre. Az újság mai száma az önkormány­zat jóvoltából jut el a simon- tornyai olvasókhoz. NYEREMÉNYEK 1.359.743; a 3 találatosokra 15.718; a 2 találatosokra 1.018 forintot fi­zetnek. A hatoson 6 találatos szelvény nem volt; 5+1 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 10.551.144 forint; 5 ta­lálatos szelvény 45 darab, nyere­ményük egyenként 231.076 fo­rint; 4 találatos szelvény 2.446 darab, nyereményük egyenként 4.251 forint; a 3 találatos szelvé­nyek száma 44.917 darab, nyere- ményük egyenként 810 forint. ■ Mától indulnak a mobiljáratok Tizenkét megyénkben falut „mobilizál” a posta Tolna megye Ma kettő, az elkövetkező egy hónapban pedig további tíz Tolna megyei kistelepülésen indulnak mobilpostai jára­tok. A postai modernizáció részeként június 10-ig Tamási és Bonyhád környéki falvak­ban váltja fel a postahivata­lok működését mobilposta. Május 3-án Koppányszántón és Újiregen indul mobilposta, má­jus 10-től, június 1-től pedig Bonyhádvarasdon, Izményben, Kismányokon, Kisszékelyben, Kisvejkén, Mucsfán, Mucsiban, Nagyszékelyben, Nagyvejkén és Závodon vezeti be a Magyar Pos­ta a kézbesítés új formáját - kö­zölte Bóta Ildikó, a Magyar Posta pécsi igazgatóságának sajtórefe­rense. A tizenkét falu közül ket­tőben, Újiregen és Nagyvejkén eddig nem működött postahiva­tal. A változással egyidőben élet­be lép egy, a postai szolgáltatá­sok európai uniós normáknak megfelelő új szabálya is: május 1- től teljes körű a csomagok ház­hoz szállítása, ami azt jelenti, hogy a húsz kilogrammos súlyt el nem érő csomagokat a kézbe­sítők házhoz viszik. A dél-dunántúli régióban egyébként Tolna megyében a leg­kisebb azon falvaknak a száma, ahol mobiljáratok váltják a fix postahivatalokat. Baranyában hatvanhárom, Somogybán több, mint félszáz településen csenget majd a postakocsi. T. F. Madocsa is ünnepelt Madocsa Kitérve a dunaföldvári ünnepség elől - amelyen sok falubeli is részt vett - a csatlakozás előesté­jén köszöntötte Európát a köz­ség lakossága. A program a falu­ház előtt májusfa állítással in­dult, népviseletbe öltözött le­ánykák díszítették színes szala­gokkal, köztük uniós csillagok­kal ékesített kék pántlikákkal a fát. A dunaföldvári mazsorettek szabadtéri bemutatója után a művelődési házban folytatódott a műsor. A közösség országai­nak ételeiből az általános iskolá­sok készítettek kóstolót, majd Gelencsérné Tolnai Klára pol­gármester köszöntője után mű­sort adtak a színpadon, amely a néptánc együttes nagy tapsot aratott bemutatójával ért véget. RÁKOSI Miért választaná a hosszabb utat.. ...amikor létezik rövidebb is? Lakáshitelhez jutni gyorsan, zökkenőmentesen is lehet. Ha a Raiffeisen Bankot választja, a kedvező kamatozású hitel mellé korrekt, mindenre kiterjedő tájékoztatást is kap. így Ön a lehető leghamarabb eléri célját. Raiffeisen Lakáshitelek évi 3,95% kamattól* Plusz kezelési költség; deviza alapú hitel VELÜNK KÖNNYEBB Raiffeisen BANK Szekszárd, Széchenyi u. 37-39. ® 06-40-48*48-48 | hitelek.raiffeisen.hu A Bartina Néptánc Egyesület gyerekcsoportja fotós bakó j. mester nyitotta meg az Európa-majálist, jó szórakozást kívánva a résztvevőknek. A köszöntők után vetélkedők, színes mű­sorok kezdődtek. Pavilonokban mutatkoz­tak be a vidéki turizmus képviselői és a szekszárdi borosgazdák. A nap tűzijátékkal és EUtcabállal zárult. ______________,_________________________________F. KOVÁT«

Next

/
Thumbnails
Contents