Tolnai Népújság, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-16 / 292. szám

Ml december 16., kedd S Z 0 L G Á L T A T Á S 11. OLDAL _________Ma_________ Na pkelte 7.26 - Nyugta 15.54 Holdkelte 23.38 - Nyugta 12.12 ETELKA, ALETTA napja Etelka. Újmagyar név, Dugonics András piarista alkotása az Etele férfinévből. Védőszentje: a kirá­lyi családból származó Szent Adelheid kolostoralapító, a cluny-i reform lelkes támogató­ja. Virága: a begónia. Aletta. A német Adelheid olaszos, kicsi­nyítőképzős alakja. Egyéb névnapok: Adelaida, Aggeus, Albina, Beáta, Euzébia, Marcell, Otelló, Ottó, Ozor, Özséb, Tihamér. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Etelka, Szent Adelaida, Szent Albina napja. A református naptárban Etelka napja. Az evangélikus naptárban Etelka, Aletta napja. A zsidó naptárban Kiszlév hó­nap 21. napja. Napi igék. Katolikus: Szof 3,1- 2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32. Evan­gélikus: Mt 3,7-12. Ézs 45,18— 25. Református: Kolossá 4:1-6. 318. dicséret. #asztrolap NYILAS (XI. 23—XII. 21.1, 06-90-230-359. Utolsó negyedben a Hold. Nem célszerű ma Önre jelentős fel­adatokat bízni, hiszen kissé szét­szórt és figyelmetlen. Mintha érezné, hogy sokkal érdekesebb dolgok várnak Önre, mint a min­dennapos munka. BAK (XII. 22-1.20.1,06-90-230-360. Ne rágódjon a múlt tévedésein, in­kább keresse a jó megoldást. A stressz csak betegséget okozhat, ne vegyen szívére mindent. Az este szerelemmel telítődik. VÍZÖNTŐ (1.2Hl. 20.1,06-90-230-361. Erőfeszítései meghozzák gyü­mölcsüket, de még ne vegyen vissza a tempóból. Figyeljen a munkák lényegére, és a társaság­ban szellemileg felfrissülhet. Le­gyen nyitott és őszinte párkap­csolatában. HALAK III. 21-111. 20.1, 06-90-230-362. Fortuna most Önre mosolyog, kedvező időszak következik az év végén. Nyeremény is van ki­látásban, ha teremt rá esélyt. Szerelmi álmai valóra válnak. Horoszkóp KOS Ilii. 21-IV. 20.1,06-90-230-351, Meg­értésre, támogatásra van szüksé­ge, amit meg is kap a legköze­lebbi hozzátartozóitól. Párkap­csolata embert próbáló pillanato­kat él át. BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. Hó­dító ereje teljében van. Azonban problémáit magának kell megol­dania, mert maguktól nem fog­nak rendeződni. Tegyen paeg mindent, hiszen a saját boldog­ságáról van szó. IKREK (V. 21—VI. 21.1, 06-90-230-353. A csillagok megfontoltságra in­tik. Ha jól osztja be jövedelmét, akkor elkerülheti az anyagi gon­dokat, és az ebből fakadó vitá­kat. Önbizalmát növelheti, ha tu­dását gyarapítja, ha olvas, ha ta­nul. RÁK (VI. 22—VII. 22.1,06-90-230-354. Rendben mennek az ügyei, ren­dezettek családi körülményei, nincs tartozása, sőt némi kész­pénzt sikerült felhalmoznia az utóbbi időben. Ennek ellenére mindig talál kifogásolnivalót. www.astronet.hu OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23! 0590-230-355. A Nyilas időszakának végén fur­csa, kavargó események közepé­be kerül. Úgy látszik, a sors ki­számíthatatlan, meglepő és szo­katlan utakra vezetí. A gyógy­szer, a kávé nem megoldás. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23!, 06-90230356. Végre azt tapasztalja, hogy meg­nyugszanak Ön körül a kedé­lyek, s minden a helyére kerül. Az élet kiszámítható, s a megle­petések nem okoznak akkora traumát, mint korábban. mérleg (IX. 24—X. 23!, 06-90230-357. A Jupiter és a Hold hatására ma egymást érik az olyan bosszantó és kellemetlen meglepetések, amelyek kedvét szegik. Nem az Ön tehetségén és szorgalmán múlik a siker vagy a kudarc, ha­nem ki tudja, milyen apróságon. SKORPIÓ IX. 24-XI. 22.1, 0090230358. Mintha minden és mindenki összeesküdött volna Ön ellen. Idegesen kapkod, s így felfordu­lást okoz. Ne adja be túl könnyen a derekát mások követeléseinek. Ajánló: Pap Éva természetfotói „Minden út Berekalja pusztára vezet" - választotta természetfotó-kiállításá­nak mottójául Pap Éva. A Mecsek lan­kái között megbújó kicsiny település­nek - ahová a cikói Ótemplom mellett visz az egyik út - 1930-ban kilenc ma­gyar és nyolcvan német anyanyelvű lakosa volt, 1970-ben tizenhét fő élt itt, mára talán ketten maradtak. Egyi­kük Pap Éva, akinek szerelme Berek­alja puszta. Ismeri minden kövét, fá­ját, bokrát, virágát. Gyönyörűnek lát­ja és láttatja. Természetfotóin simoga- tásra vár a szúrós szamárkóró, sárgán virít a valahonnan útszélre szaladt tök, csipkét formál a tövises kökény, égig érnek az évszázados fák. A kiállítás vendégkönyvének egyik bejegyzése egy sóhajtás: „jó len­ne, ha valaki felkarolná, jó lenne, ha Berekalja nem tűnne el a tér­képről. ” Bizonyosan ezt szeretné Pap Éva is, s ezt a gondolatot szol­gálja kiállításával. A tárlat Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban látható december hónapban, az intézmény nyitva tar­tási idejében. Programok ma Mozi Szekszárd Panoráma nagyterem: S.W.A.T. - Különleges kommandó (felira­tos, amerikai akciófilm, fsz: Coliin Fanéi, Sámuel L Jackson), 15.30,17.30,20. Kisterem: Kill Bill: Volume I. (feliratos, amerikai akció-vígjáték), 17,19. Életmód Évfordulók E napon született 1928-ban Dobai Vilmos Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Magyar Rádió vezető rendezője, 1943-ban Koltai Róbert Jászai- díjas színész, érdemes művész, 1953-ban Szikora Róbert rock­zenész, énekes, dobos, zene­szerző. Esemény A magyar kórusok napja. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) és a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezik meg a magyar kórusok napját, arra emlékezve, hogy 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán. A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2003. december 16., kedd - Televízió-műsor www.tvrhethu Helyi rádió- és TELEVÍZIÓ-MŰSOROK Szekszárd 1. TV 19.00 Híradó. 19.25 Bemutatkozik a Bezerédj István Középiskola. 20.00 Híradó. 20.25 Az orvos válaszol. 21.00 Híradó. 21.25 Az elátkozott arany. 23.00 Híradó. Pécsi Rádió 5.30-9.00 Hajnaltól reggelig a Dél-Dunántú- lon. Szerkesztő: Gungl László. FM 101,7 MHz, AM 873 KHz, benne: 14.00-18.00 Dél-után... Szerkesztő: Kovács Miklós. FM 101,7 MHz, AM 873 KHz, benne: 17.30 Dél-dunántúli kró­nika. 18.00-19.00 Esti Krónika, Háttér. 19.00- 20.00 Új Estidőben! Szórakoztató műsor tele­fonos játékokkal FM 101,7 MHz. 22.30-tól: Kossuth Rádió - Éjjel. Horvát műsor 73 KHz 9.00-10.30,20.00-20.30. Német műsor 873 KHz 10.30-12.00,19.30-20.00. Szerb műsor 873 KHz 13.00-14.00,20.30-21.30. Alisca Rádió 91,1 MHz nonstop. Hírszolgálat. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lap­szemle, útinform, születésnaptár, évforduló naptár, bűnügyi krónika, helyi hírek, állás­ajánlatok, programajánló. 10.30 Élő kíván­ságműsor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, in­formációk, érdekességek. 15.00 A nap hi­re. Kamara percek: információk vállalko­zóknak és szolgáltatóknak. 19.00 Élő kí­vánságműsor. 21.00-06.00 Nonstop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00-24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00- 6.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 6.00-9.00 Élesztő. 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Fortuna hírek. 9.00- 17.00 Zene, programajánlók, helyi hírek, infor­mációk, játékok. 17.00-19.00 Kívánságműsor. 20.30-06.00 Nonstop zene. TV2 5.50 Faluvilág 6.05 Se­gíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos já­ték 9.30 Maria Del Car­men (72.) 10.40 Tele- shop 11.40 Kastélyszálló (42.) 12.40 Danielle Steel-Zoya(2/2.) 14.30 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Egyről a kettőre (106.) 15.30 A betolakodó (mexikói so­rozat - 8.) Fsz.: Gabriela Spanic, Arturo Peniche, Chantal Andere, Sergio Sendel, Claudio Báez 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő RTL KLUB 6.00 Dísney-rajzfilm: 1Q1 kiskutya 6.30 Reg­geli 8.38 Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Recept Klub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria (mexikói sorozat - 66.) 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fó­kuszportré 13.35 Játék­zóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm: 101 kis­kutya 15.10 Csak egy szavadba kerül Telefo­nos villámjáték 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok közt (magyar sorozat) 21.00 Vészhelyzet (amerikai sorozat) 22.00 Rémálom az Elm utcában 3. - Álomhar­cosok 23.45 Találkozá­sok - Este 23.55 Hír­adó 24.00 Sportklub mtv 5.35 Hajnali gondola­tok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 8.00 Híradó 9.00 Riporter kerestetik! Műsorveze­tő Baló György 10.05 Önök kérték! 11.00 Az Angyal (24.) 12.00 Hír­adó 13.05 A remény­ség folyója (18/12.) 14.00 Srpski Ekran 14.30 Unser Bildschirm 15.00 Érintő 15.25 Egy-Másért 15.40 Éles­ben 16.30 Karácsony az egyházi könyvki­adóknál 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz m2 8.00 Híradó 9,00 Köz­vetítés a parlament ülé­séről 16.00 NAP-NYUG­TA 17.30 Riporter ke­restetik! 18.30 Tele­sport 19.45 Esti mese 20.05 Híradó 20.40 ABLAK - Praktikus 21.05 Egy-Másért 21.10 Határátkelő 22.10 Little Voice 23.45 Záróra 0.45 Egy-Másért 0.50 Megveszem ezt a nőt (160/81-82.) 1.35 AB­LAK - Praktikus 2.00 Panoráma 2.30 Úton 2.55 Érintős 3.25 Válo­gatás Zsoldos Imre és Sárosí Katalin felvételei­ből HBO 6.30 8 nő 8.20 Hollywoo­di sztárok - Cameon Diaz 8.45 Földre pottyant tün­dér 10,15 Moulin Rouge 12.25 Kergék karácso­nya 14.10 A bombasze­rep 15.50 Ki az úr a ház­ban? 17.25 8 nő 19.15 Hullámlovagok 21.00 Más világ 22.45 Moulin Rouge 0.55 Kötelék nél­kül 2.35 A Kék Iguána bár 4.40 A bombaszerep Magyar ATV 15.05 Kaschmir Gqld 15.20 Wordl Net 15.45 Stúdió Moderna 16.05 Interaktív játék 17.05 Kis- film 17.30 Interaktív játék 18.05 World Net 18.35 Hírvilág - világhír 18.50 Híradó-előzetes 19.00 ATV-híradó 20.00 Egye­nes beszéd DUNA TV 14.10 Gerje 14.40 Ami­kor a világ arabul beszélt (12/6.) 15.05 A dühön­gő föld (4/4.) 15.55 „Ha­lak, vizek...” Horgászma­gazin 16.25 Mi dolgunk a világon? 16.30 Régiók -Pozsony 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó. Sport 18.30 Kilá­tó 18.45 Bűvölet (83.) 19.40 Mese 19.55 Ro­mantikus komédia 21.35 Bekezdések 21.45 Híradó. Sport 22.10 Gong 22.50 Kötő­jel 23.45 Dialógusok Perjés Gézával (magyar riportfilm) 56' SPEKTRUM 17.05 Titokzatos létfor­mák (1.) 17.45 Pia-sztori (2.) 18.45 A tíz legna­gyobb ipari baleset 19.40 Az élet hálója (6.) 20.15 Majomparádé (6.) 20.45 Legény - Lakás (27.) 21.20 Gyógyító uta­zások A Las Ventanas al Paradiso üdülő, Mexikó 21.55 Éva Braun 22.55 Híres vonatok (6.) 24.00 A tíz legnagyobb fogás N. GEOGRAPHIC 18.00 A Gyűrűk ura-A történelem tükrében 19.00 Munkakutyák (47.) 19.30 Állati félel­meink (2.) 20.00 Tea­utazás a múltba 20.30 A szabadság földjén (1.) 21.00 A halottak tit­kai (4.) 22.00 Roncsva­dászok (11.) 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Megasztár 21.55 Moziverzum Drágán add a halálod! Közben: Kenósorsolás 23.55 Szeret, nem szeret 0.20 Jó estét, Magyaror­szág! 1.05 Propaganda 1.35 Noé bárkája Müller Péter beszélgetései Viasat3 14.30 Alfacsapat: Az életmentők (44.) 15.25 Charlie angyalai (47.) 16.25 A láthatatlan ember (ism.) 17.20 Z-akták (18.) 17.50 Star Trek: Deep Space 9 (120.) 18.45 Szere­tünk, Raymond! (39.) 19.15 Férjek gyöngye (54.) 19.45 Egy rém rendes család (163.) 20.15 Üdvözletek 22X10 X-akták (45.) 22.55 Jerry Springer­show 23.45 Telefonos játék Filmmúzeum 13.15 Csak egy éjszaka (svéd film, 1939) 14.45 Diafilmmúzeum 15.00 Holtomiglan, holtodiglan 17.00 Holly­woodi arcképcsarnok (35.) Kirk Douglas 17.30 Tilos a szerelem (ma­gyar film, 1965) 19.15 A buszon (7.) 19.45 Karácsonyi rajzfilmek 20.00 A tettes ismeretlen (magyar film, 1957) 21.45 Autómúzeum (2.) 22.00 Láthatatlan kísértet 18,35 Mézga család 19.00 Kérem a kővetkezőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó 20.05 „Nem csak a 20 éveseké a világ" 21.05 A Halhatatlanok Társulata Örökös tag: Halász Judit 22.00 Kedd este 22.35 Globál is, lo­kál is A kultúra hullámain EUROSPORT SPORT1 13.30 Bajnokok Ligája Tudósítások, elemzések 14.30 Bajnokok LF 12.30 Kézilabda, női vb. (ism.) 15.15 Labdarúgás, angol bajnoki gája-legendák 16.00 Bajnokok Ligája-klasszikusok 18.00 Sífutó VF öf (ism.) 16.15 Motorcsónak, öf.fism.) 16.45 Jégkorong, bajnoki | lágkupa 19.00 Bajnokok Ligája Tudósítások, elemzések 20.00 Best mérkőzés, FTC-Alba Volán (élő) 19.30 Mai helyzet 19.45 Labda-ä of Boxing 21.00 Nemzetközi profiboksz 23.00 Olimpiai magazin rúgás, német bajnokság (élő) 22.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa Dombóvár, művelődési ház: A Természetgyógyász Klub karácsonyi összejövetele 16. Az Ózon Asztma Egyesület karácsonyi összejövetele 17. Gyerekeknek Fácánkert, könyvtár: Száncsengő - zenés karácsony Fitt Szabolcs kato­likus hitoktatóval. 18. Dunakömlőd, faluház: Karácsonyi készülődés, ünnepi díszek készítése, vezeti Varga Viktória, játszóházvezető 14. Szabadidő _______________________________________________ Do mbóvár, művelődési ház: Az Őszidő Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele 14. Bonyhád, Művelődési központ: Városi nyugdíjas klub - karácsonyi receptek cseréje 15. Hangverseny Bonyhád, Művelődési központ: A Bonyhád Városi Zeneiskola kará­csonyi koncertje 17. Kiállítás_________________________________________________ Paks Péger Galéria: Péter Ütő Erzsébet máramarosszigeti festőművész kiállítása. Művelődési Ház: Verseghy Ferenc fazekas és Fodomé László Mária szövő népi iparművészek közös kiállítása. Könyvtárgaléria: Fogarasné Rácz Éva fazekas kiállítása. Bonyhád Völgység-Hegyhát Ta­karékszövetkezet: Tóth Attiláné Szalay Ágnes festményeinek kiállítása 8-16. Művelődési központ: Kovács Ferenc festőművész kiállítása 10-17. Városi könyvtár: Berekalja puszta - Pap Éva fotóiból rendezett kiállítás 10-18. Szekszárd, Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Varázslatos Ibéria. Ki­állítás Portugáliáról és Spanyolországról. Megnyitja Fodor Miklós, a szekszárdi közgyűlés turisztikai bizottságának elnöke. 16. Ady Endre Szakközépiskola folyosógaléria: Freund Antal plasztikái. Vállalkozók Háza R-Galéria: Török Levente marosvásárhelyi képzőművész grafika- és festménykiállítása. Balassa János Megyei Kórház: A mi világunk - a Mezőföld Természetfotó Klub kiállítása 8-tc 5 óráig. Decs Faluház: Holtság Károly üvegműves adventi kiállítása. Dombóvár, Művelődési Ház: A Tak-Art Galéria festménykiállítása 9-18. Munkaügyi Központ: Deák Attila festőművész kiállítása 8-16. Német Közösségi Ház: Helmut Retzlaff festménykiállítása 14-17. Tamási Vályi Péter Szakképző Iskola Kindl Kupolagaléria: Stekly Zsuzsa tűzzománc-kiállítása. Művelődési Központ: a pincehelyi képzőművészeti alkotótábor kiállítása a ház nyit­vatartási idejében. Iregszemcse Bartók Béla Művelődési Ház: Ódryné Horváth Krisztina kerámiái 8-18. Tolna, Várostörténeti Múzeum: Mözsi Szabó István festőművész állandó kiállítása; Tomecskó Frigyes fényké­pészmester hagyatéka; Tolnai amatőr festők kiállítása. 10-14. Rejtvény NYOMDAI LEVONAT SUTA KRÓNI­KUS BÉRLET AMELY SZEMÉLY TEREM HAJTAS NÉVELŐ l T GRÍZ ► ▼ ▼ GYÖK BÚTOR ANYAGA ► BABITS MIHÁLY VERSE HONNAN? FOGOLY L ▼ ÍME ► UTÁLAT FÉL ZSÁK! IGEN ► BÍR ► ▼ ÍRÓPOLC HOSSZÚ IDEIG KÁRT OKOZ ▼ BÁTYA ► ▼ A HÉT RÉSZE ► V HAZA ELŐKELŐ KÖLTŐI SÓHAJ ► T STANGU ► ▼ NI FÉL NYÖGI ELLEN­ŐRZÉS ► V V FIATAL NŐ L IROMÁNY ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét kedd­jén adják postára. A megoldásokat külön papíron vagy levelezőlapon - akár egy borítékban kérjük beküldeni a szerkesztőség címére. Min­den helyes megfejtés részt vesz a sorsoláson. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra ír­ják rá jeligeként: „Heti rejtvény”. A műsor és a kezdési Időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállal.

Next

/
Thumbnails
Contents