Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-27 / 276. szám

2003. November 27., csütörtök MEGYEI TŰKOR 5. OLÖAL Mondom a magamét VENTER MARIANNA f) Üzleti” ügyek Sehogy sem tudnak egymással dűlőre jutni a vásárlók és a keres­kedők. Egy darabig még magyarázgattuk, hogy az előző rendszer csökevénye volt a mord és elutasító eladó és az üres üzlet. Aztán elérkeztünk az úgymond fogyasztói társadalomhoz, s mit látunk: kevés kivételtől eltekintve mordak és elutasítóak az eladók és fog­híjas az áruválaszték. Egy nagy forgalmú élelmiszer-áruházban például hosszú ideig nem volt kapható semmilyen bonbon, dél­után 4 után pedig nincs kenyér. A divatáru üzletekben mindenütt ugyanazt kínálják, ugyanabban a két méretben, ugyanolyan drá­gán. Valahogy nem nagyon tudott még ideérni az a bizonyos áru- és kínálatdömping, amire pedig úgy áhítoztunk. Nem is szólva az új szabályozásról, amelynek értelmében jobban tennénk, ha mű­szaki cikk vásárlása előtt tanácsot kérnénk egy parafenoméntól, mert különben lehet, hogy csak a bíróság dönt majd úgy - néhány év után hogy mégsem a mi hibánkból romlott el idő előtt a ke­nyérpirító. Emlékszem, úgy jó két évtizede egy amerikai filmet láttunk a barátaimmal. A filmben volt egy boltos jelenet, az árutól roskado­zó polcok előtt állva a vevő valamit kifogásolt, s az üzlet tulajdo­nosa nem győzött neki igazat adni, kedvében járni, helyeselni. Néztük, néztük, majd egyikünk megszólalt: na, nálunk ilyen so­ha nem lesz! Ma már tudom: látnok volt! Megkérdeztük olvasóinkat: Lesz-e adventi koszorúja? Baka Ferencné, Szekszárdi - Minden évben van adventi koszorúnk, nagyon szép szokásnak tartom. A koszorúkat legtöbbször magam készítem, a saját ötleteim szerint. Leggyakrabban a lila és fehér szín uralkodik a koszorúban, de készítettem már piros színvilágát is. András Zoltánná, Szekszárdi - Nem csak nekünk lesz adventi ko­szorúnk, hanem ajándékozok is. Magam készítem őket, a hungaro­cell alapra selyemszalaggal dolgozok egy speciális technikával, ami leginkább az origamira emlékeztet. Úgy gondolom, a kézzel készí­tett, egyedi dolgok sokkal többet jelentenek és adnak, mint az ezer­számra készült tucattermékek. Wolf János, Paks: - Természetesen, sőt a felségem többet is készít, az egész családot ő látja el koszorúkkal. A kisebbik lányom például Pécsett él, de mindig hazautazik az adventi koszorúért. Feil József, Paks: - Nagyon szép szokás az adventi koszorú, hiszen nem csak vallási hagyományai, de népi gyökerei is vannak, ezért per­sze, mint minden évben, az idén is lesz, nálunk is. Előző kérdésünk: Ön mit tip­pel, börtönbe kerül-e Michael Jackson a pedofília- vád miatt? Szavazóink 62%-a szerint börtönbe zárják a popsztárt. MAI KÉRDÉSÜNK; Nehéz év elé néz Magyarország? Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuJsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Leírt könyvek utóélete Csak a menthetetlen kötetek végzik a MÉH-telepen Az acélt megedzik, A távolban egy fehér vitor­la: íme, két példa azon kiadványokból, me­lyek a legrosszabbra számíthatnak egy-egy könyvtári selejtezés idején. Ám a feleslegessé váló kötetek sorsa általában mégsem az enyé­szet lesz, hiszen a gyűjtők olcsó áron megvá­sárolhatják azokat. Tolna megye A könyvtári állomány alakítása nemcsak a kötet­szám gyarapítását, hanem kötetek kivonását is jelenti. Ennek a kivonásnak több oka is lehet. Egyebek mellett az, hogy a könyv megrongálódik, hiányossá válik, fölös példányban van jelen a pol­cokon, avagy csak egyszerűen elavul. Korábban ezek a kötetek jórészt a MÉH-telepen kötöttek ki - adott tájékoztatást Elekes Eduárdné, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója. Mostanában már a szekszárdi intézmény munkatársai átválogatják a kirostálásra ítélt állományt, melynek darabjai különböző sorsra jutnak. Egy részük ajándékként gyarapítja a határokon túli magyar partner könyvtárakat, így a romániai, kárpátaljai és délvidéki intézményeket. Másik részük a települési könyvtárakba, avagy az idősek otthonaiba kerül. A többi olcsó áron, ötven- száz forintért megvásárolható a megyei könyvtár előterében, s valóban csak a teljesen használhatat­lan kiadványok gyarapítják az újrafelhasználandó papírhulladék mennyiségét. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár a határokon túlra, illetve hazai kisiskoláknak, szo­ciális otthonoknak ajándékozza a leselejtezett könyvek és folyóiratok legjobbjait. Ami marad, még azokból is válogathatnak - mélyen leszállí­tott áron - az olvasók, bár Antal Mária igazgató megjegyzi: a kivont állomány jelentős része már Túl a határokon A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár rend­szeresen szállít külföldre, a határokon túli magyarság számára köteteket saját állomá­nyából. Évente összesen hatszáz-nyolcszáz kötet indul Erdélybe, a Kárpátaljára és Dél­vidékre. Ezeken a vidékeken mások az ol­vasási szokások, nagy közkedveltségnek örvendenek a klasszikusok és gyermek­írók. Leselejtezett könyvek ötven forintért az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban fotói bakó jenő kifejezetten rossz minőségű, joggal kerül a MÉH- telepre. A tamási Könnyű László Városi Könyvtár első körben ugyancsak igyekszik értékesíteni a feleslegessé váló köteteket. Az intézmény időről időre meghirdeti a vásárlás napját, ilyenkor mindig nagy érdeklődés mutatkozik a helybeliek részéről - tudtuk meg Miskolczi Zoltánná igaz­gatótól. Sokan egy-egy ilyen böngészéskor lelnek rá a kedvükre való szellemi csemegére. Ez lehet akár olyan szakkönyv is, amely az ötvenes-hat­vanas évekből származik, s mint ilyen, jó állapota ellenére is alaposan elavult. A már nem őrzendő folyóiratok ugyancsak kelendőek, már régóta ismert a könyvtárosok előtt az a kör, melynek tagjai azonnal jelentkeznek ilyen esetekben. Egy községi könyvtárt megkeresve ott is a városihoz hasonló gyakorlat tapasztalható: Nagydorogon ötven-száz forintos áron keltek el a fölös példányok, a többi dobozokban várja a MÉH-telepre szállítást - mondta Főfai Mirtill. A bevétel az iskola kasszáját gyarapítja. ______-szá­PAKS . Elkészült a Táncsics Mi­hály utcai új szakorvosi rende­lőintézet. Az új létesítményt november 28-án, kilenc órakor adja át a kivitelező Strabag Épí­tő Rt. a város önkormányzatá­nak, a szakrendelések a hét vé­gén költöznek az új épületbe. TOLNA. Az iskolaérettségről tart előadást Béndek Ferencné pszichológus a tolnai Pitypang óvoda (Bartók Béla utca) Szülők Klubja foglalkozása keretében csütörtökön 17 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. BONYHÁD. Kiállítást rendez a bonyhádi díszgalamb- és kisál­lattenyésztők klubja a művelő­dési központban. A kiállítás no­vember 28-án és 29-én, 9-től 18 óráig; november 3-án, 9-től 15 óráig tekinthető meg. A bemu­tató egyben a tenyésztők verse­nye is. Ennek eredményhirde­tését 30-án, 14 órakor tartják. TOLNA. Pénteken befejeződik a tolnai Egész-ség Hónap. Az utolsó programra holnap, pénte­ken 17 órától kerül sor a helyi művelődési házban, ahol dr. Iván László egyetemi tanár Őszülő Föld - aranyló évek cím­mel tart előadást az időskorról. NAGYMÁNYOK. Mikulás-napi bátyus bált rendez a Nagymányoki Szociális Gondo­zási Központ december 5-én, 15 órától a sportcsarnokban. A műsorban fellép a Bonyhádi Mozgáskorlátozottak Egyesüle­tének Nefelejcs Kórusa, Meny­hárt Marika operettprimadon­na, a nagymányoki Glück Auf Táncegyesület és a Vox Humana vegyeskar. A táncmu­latság 18 óra 45 perckor kezdő­dik, melyen a Delfin együttes muzsikál. A rendezvény vendé­gei lesznek a bonyhádi és váral­jai gondozási központok lakói. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. ■ A vízbázisról is tárgyalnak BONYHAD Ülést tart Bonyhád város képvi- selő-testülete november 28-án, 16 órától a polgármesteri hiva­talban. A fórumon többek kö­zött beszámoló hangzik el a 2003. évi költségvetés MII. ne­gyedévi teljesítéséről, megtár­gyalják a 2004. év pénzügyi tervének koncepcióját, a köz­ponti orvosi ügyelet működte­tését. Sebestyén Lajos, a mű­szaki osztály vezetője tájékoz­tatást ad a regionális szennyvíz csatornamű építéséről és Bony­hád vízbázisának fejlesztésé­ről. Dr. Kovács Elemér a Kór­ház-Rendelőintézet igazgatójá­nak lemondása miatt új vezető megbízásáról döntenek a kép­viselők. Nyugdíjasok a gimnáziumban Bonyhád A bonyhádi nyugdíjas pedagógu­sok klubja közel húsz éve műkö­dik. Az oktatásügy volt dolgozói minden hónapban egyszer talál­koznak. Ezekre az alkalmakra ve­zetőjük, Faludi Béláné színes Nyugdíjas pedagógusok a gimnázium tanári szobájában programokat szervez. Legutóbb a bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli­kus Gimnáziumba látogattak, ahol Ónodi Szabolcs, az intéz­mény igazgatója köszön­tötte őket és tájékoztatást adott az iskola életéről. A volt tanárok nem tagad­ták meg önmagukat. Kér­deztek a gimnázium te­hetséggondozó Csillag és Arany János programjá­ról. Érdeklődéssel nézték végig a tanárit, a tanter­meket, a kollégiumot. A vendéglátók, hogy a ta­lálkozást emlékezetessé tegyék, uzsonnával és egy Bonyhádról készült falinaptárral ajándékoz­ták meg nyugdíjas kollé­gáikat. P. Á. Fémipari tevékenységet végző, kül- és belföldi piacra termelő, magyar tulajdonban lévő, dinamikusan fejlődő, 110 főt foglalkoztató cégünk szekszárdi gyáregységéhez keres munkatársat DIVÍZIÓ VEZETŐI POZÍCIÓBA. Elvárásaink:- (gépészmérnöki) végzettség (főiskola/egyetem)- tervezői, fejlesztői tapasztalat- önállóság, kreativitás, vállalkozói szellem- termelővállalatnál szerzett 3-10 éves szakmai tapasztalat- vezetői gyakorlat (minimum 2 év)- jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség- jó szervezőkészség- felhasználói szintű számítógépes ismeretek- gépjármű vezetői engedély- önálló munkavégzés, terhelhetőség- csapatjátékos Előny:- idegennyelv-tudás (német, angol)- szerszámtervezésben, készítésben szerzett gyakorlat- forgácsolási ismeretek- meglévő ipari kapcsolatrendszer- külföldön töltött szakmai gyakorlat Kínálunk:- versenyképes jövedelemcsomag- szakmai fejlődési lehetőség- cégautó + mobiltelefon- hosszú távú alkalmazás Amennyiben szeretne tagja lenni egy dinamikus, sikeres csapatnak, akkor küldje el 2003. december 10-ia az alábbi címre fényképes, magyar nyelvű, kísérőlevéllel ellátott önéletrajzát: Postán: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20. Személyesen: Császár Vince úrnak lehet átadni.

Next

/
Thumbnails
Contents