Tolnai Népújság, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-12 / 213. szám

MOST KERESI ÁLMAI HÁZÁT, LAKÁSÁT? b A 3 rnpó óriás ™ VELÜNK BIZTOSAN MEGTALÁLJA! MEGJEI LENT! Vonalban vagyunk ixu^ciüeklődésre kérdéseivel hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 Mai számunkból Oltás magasépületben Megújult környezetben Kemény és érzékeny Gyakorlatot tartottak a tűzoltók Tudják fejleszteni az iskolát Ilyen a kor férfiideálja Hírek DALMAND. A községháza dísztermében hétfő délután két órától ülésezik a képviselő-tes­tület, mely előbb az önkor­mányzat első félévi gazdálkodá­sáról, majd a Bursa Hungarica- ösztöndíjhoz való csatlakozás­ról, végül pedig szociális ügyek­ről tárgyalnak. BÁTAAPÁTI. A megyei távlo­vagló és távhajtó bajnokság IV. futamát Bátaapáüban szeptem­ber 14-én rendezi a Hotel Naspo­lya és a Westel Rt. A távlovaglók tömeges rajtja 9 órakor, az egyes és kettes fogatok rajtja 9 óra 30 perckor lesz a sportpályán. BONYHÁD. A Colonia Alapít­vány bonyhádi, felsőoktatási in­tézményekben tanulók számára ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet. Mindazok a hallgatók pá­lyázhatnak, akik az előző félév­ben legalább jó (4-es) tanulmá­nyi eredményt értek el, különös tekintettel a fő tantárgyakra és szigorlatokra. Pályázati csomag a polgármesteri hivatal, illetve a BONYCOM portáján vehető át. Részletes felvilágosítást a 74/500-273-as telefonon, vagy személyesen a városházán Mé­száros Andrásnál lehet kérni. ■ Korrepetálás, szakkör, különóra Az igényeknek csak a pénztárca szab határt Az oktatási intézmények igyekeznek térítésmente­sen biztosítani a korrepetálást a rászoruló tanulók­nak. A szekszárdi Garay János általános Iskolában alsó tagozaton igény szerint tartanak korrepetálást a tanítónők - tudtuk meg László Judit igazgató-he­lyettestől. A felső tagozatban felmérik, milyen tan­tárgyakból van szüksége a diákoknak a korrepetá­lásra és ennek alapján szervezik meg. Mind a kor­repetálás, mind a szakkörök térítésmentesek. Ha­sonló a helyzet a bátaszéki Kanizsai Dorottya Álta­lános és Zeneiskolában is. Kemény Lajos igazgató elmondta, hogy az iskolán kívüli elfoglaltságokra rendelkezésre álló óraszámot betervezik a tanrend­be, az önkormányzat pedig minden évben ezekre Mennyibe kerül? Néhány tanári- és tanfolyami díj (az adatokat szülőktől, illetve szakköröket szervező intéz­ményektől kaptuk):- különtanár: óránként 500-1500 forint- szakkörök (balett, aerobic, stb.) egy tan­évre: 3-12 ezer forint- nyelvtanfolyam (60 órás): 25 ezer forint is megadja a szükséges pénzügyi keretet. így mind a korrepetálást, mind a szakköröket ingyenesen biztosítják, a szakkörök indítását 15 fős létszámhoz kötik. A paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Nyolc- osztályos Gimnáziumban térítésmentes a korrepe­tálás és a szakkör is, ez utóbbiak már 8 fős létszám­tól indulhatnak. Az iskola egyházmegyei fenntartá­sú, mind a korrepetálásra, mind a szakkörökre megkapják a kért anyagi fedezetet - tudtuk meg Stallenbergné Madarász Veronika igazgatótól. Alsónánán csak alsó tagozat van. Mint azt Kotlámé Kuris Piroska tagozatvezető elmondta, az idei tan­évben nincs keretük a korrepetálásra. Mivel kislét- számú osztályokban tanulnak a diákok, a korrepe­tálás hiánya nem okoz gondot. A korrepetálások általában a gyengébb tanulóknak szólnak, nem an­nak a gyereknek, aki mondjuk négyes helyett ötös osztályzatot szeretne. A gyengébb tanulók között is vannak olyanok, akik jobban haladnak, ha egyé­nileg foglalkoznak velük. Az iskolai szakkörök vá­lasztéka pedig nem minden esetben elegendő. Ilyenkor nincs más, mint különtanárt, „fizetős” szakkört keresni. Előfordulhat tehát, hogy egy-egy gyerek iskolán kívüli elfoglaltsága, vagy egyéni ta­níttatása elérheti, vagy akár meghaladhatja a 10 ezer forintot is havonta, ha tanévre szóló átlagot számítunk. Az egyelőre megoldhatatlan problémát az okozza, hogy sok családban nem tudják vállalni ezeket a plusz költségeket főként ha két- vagy több iskoláskorú gyermeket nevelnek. _ venter Nem bántja a szemét? Jelmondatokkal, plakátokkal a szemetelők ellen Paks Szlogen és plakát tervekkel lehet részt venni a paksi Ön­zetlenül Környezetünkért Otthonunkért (ÖKO) Munka- csoport pályázatán. Az akció célja, hogy segítse az illegális szemét-lerakóhelyek felszá­molását. A világtakarítási nap alkalmából „Nem bántja a szemét a sok sze­mét?” címmel pályázatot hirdet a környezeti nevelést fő feladatá­nak tekintő ÖKO munkacsoport. A pályázat célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a helytelen szemetelési szokásokra, segítve ezzel az illegális hulladék-lerakó­helyek elszaporodásának meg­akadályozását. Nevezni lehet szlogenekkel! jelmondatokkal, embléma- és plakáttervekkel és a fentiek kombinációjával. A pálya­munkákat szeptember 22-ig az ÖKO munkacsoport székhelyére, a Hétszínvirág óvodába kell eljut­tatni. A legötletesebb munkák­ból táblákat készítenek, és ott he­lyezik el, ahol illegális szemétle­rakó helyek jöttek létre. A pályá­zat résztvevői értékes díjakra számíthatnak. vidat. Könyvmolyokat képeznek Foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak Bonyhád Több levelezőversenyt, igény szerint könyvtárbemutatót, iskolai tananyag-kiegészítő foglalkozásokat, bábelőadá­sokat, vetítéseket kínál ebben a tanévben is a bonyhádi vá­rosi könyvtár. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban Jonatán újra könyv­moly-képző levelezőversenyre hívja a diákokat. Nem kisebb fel­adat vár rájuk, mint hogy néhány olvasmány alapján havonta totót töltsenek ki, amit elsőtől nyolca­dikig angol és német nyelven is megtehetnek. Az okosoknak és szerencséseknek ajándék is du­kál: gyűrűs mappákat, bank-kár­tyát, matricákat nyerhetnek. Je­lentkezési határidő: szeptember 20. Más levelezőversenyek is vár­ják a vállalkozó szelleműeket a következő témakörökben: 3. osz­tályosoknak Mesebeli hétpróba, 4. osztályosoknak Tudorka, 5. osztályosoknak Mi micsoda?, 6. osztályosoknak Angol nyelv, 7-8 osztályosoknak EU-levelezőklub, középiskolásoknak Könyvtár- használat. A feladványainak megoldására 3 fős csapatok je­lentkezhetnek. A gyermek könyvtár iskolás és óvodás cso­portok részére ebben a tanévben is tart tananyag-kiegészítő foglal­kozásokat, bábelőadásokat, vetí­téseket. PÁL Bezárt a Máré-váí Pécs digi üzemeltetője, a Mecseki Erdé­szeti Rt. a tulajdonos Kincstárral Mintegy 30 négyzetméteren leom- kötendő szerződés hiányában a lőtt az egyetlen baranyai rablólo- továbbiakban nem fordít pénzt a vag-erődltmény, a Máré-vár külső műemlékre. A szakemberek ab- fala. A kedvelt turisztikai célpon- ban bíznak, hogy még idén sikerül tot idén már nem nyitották ki, ed- új üzemeltetőt találni. ________■ ID ŐJÁRÁS Borult ég, eső,zápor 10,17 °C Háromnapos előrejelzés Szombat Vasárnap Hétfő é 10,16°C 12,19*0 : 12,20 C 9 Irány a természet! _________Bonyhád A Völgység Turista Egyesület teljesítménytúrára várja a sportolókat, természetked­velőket. Az 50 és a 25 kilométeres táv gyalog és kerékpárral is megte­hető. A túra a Bonyhád Városi Sporttelepről indul szeptember 13-án, gyalogosoknak 6 és 8 óra között, bicikliseknek 8 óra 30 perc és 9 óra között. A szervezők javasolják, hogy a nevezőknél legyen Szekszárdi­dombság, Dél-Sárköz és a Ge- menci erdő 2002-ben kiadott tu­rista térképe, zseblámpa és tájo­ló. Részletes információ Körösi Lászlótól (74/456-458) és Chlebovich Miklóstól (74/455- 187) kérhető. Látványos fejlesztés a gyógyfürdőben Nagyszabású események zajlanak a hét végén Har­kányban: a vendégek megtekinthetik a szüreti feszti­vál különböző színes rendezvényeit, emellett a telje­sen felújított fürdő ünnepélyes átadását is holnap tartják meg. A gyógyulásra vágyók már korábban birtokba vehették a modern létesítményeket. Harkány Az ősz egyik legszínesebb hétvégé­jét tartják meg holnap és holnap­után Harkányban. A szüreti feszti­vállal egy időben a Harkányi Gyógyfürdő Rt. fejlesztésének be­fejezéseként az ünnepélyes avatót is megtartják szombaton kora este. Burgert Józsefné, a fürdő értékesí­tési csoportvezetője elmondta: a rékonstrukció gyakorlatilag a teljes épületegyüttest érintette, de kívül is jelentős munka zajlott. Egy új, fedett gyógymedence épült, az ed­dig használtakat pedig feszített víz­tükrűvé alakították át. A gyógyfür­dő épületének felső szintjén új szolgáltatás­ként természetgyógy­ászati hely nyílott, ahol szakszerű kivizsgálást, majd ha igénylik, azon­nali kezelést is kaphat­nak a páciensek. Egye­bek mellett igényelhető a közkedvelt vákuumos, illóolajos és mezes test- A rekonstrukció gyakorlatilag a teljes épületegyüttest érintette masszázs is. Újdonság­nak számít emellett a látványfürdő részlege, ahol két pezsgőmedence várja a vendégeket. További két szauna és két jacuzzi-kád szintén a kényelmet szolgálja, a szaunából kilépők úgynevezett jégkása-köpő segítségével hűthetik le magukat. A látványfürdőt úgy építették, hogy a teteje mozgatható, elhúzha­tó. Az átalakítás nemcsak a „vi­zes” szolgáltatásokat érintette: új díszburkolatokat helyeztek el, s az eddiginél is több virág fogadja a vendégeket. NY. SZ. > ( 1 i I Az általános iskola utolsó két esztendejében és a középisko­lában felértékelődnek az osztályzatok, hiszen a bizonyít­ványtól a felvételi sikere függhet. Az igazán jó eredmény el­éréséhez nem mindig elegendő a gyerek szorgalma.

Next

/
Thumbnails
Contents