Tolnai Népújság, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-02 / 280. szám

Q ._ 50 db 300Ú Ft értékű ajándékcsomagot és 1 db mobiltelefont, .r * « „ » * «S ''KN s 0 A » pedig 6 malacot és 60 üveg pezsgőt sorsolunk ki r 0 ♦ J^ és új előfizétőink^ptb ■* 53 / JP Ha még nem előfizetőnk, rendelje meg most a Tolnai Népújságot! Lapozzon a S. oldalra! MEGYEI TÜKÖR Hatvanéves üzem Dombóváron 6. oldal SPORT Kovács bukaresti bronza 11. oldal SZOLGÁLTATÁS Számlaadásról, áfáról, változásokról 12. oldal Vonalban vagyunk rovatunk a 12. oldalon Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 _________Hírek_________ NA GYSZOKOLY. Szombaton délután rendezték a községben a hagyományos idősek napját, amelyen az önkormányzat kö­zel százötven idős embert látott vendégül, a helyi általános isko­lások és a nagyszokolyi Népdal­kor adott műsort tiszteletükre. PAKS. A- Városi Művelődési Központ könyvtár-galériájának új kiállításán Fogasné Rácz Éva fazekas mutatkozik be. A meg­nyitót december 3-án kedden 17 órakor tartják. A kiállítás de­cemberben látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében. DOMBÓVÁR. A Német Klub következő összejövetelét kedd este hét órától tartja a művelő­dési házban. BONYHÁD. A Völgységi Múze­umban, a Mesterségek tüköré című sorozat keretében decem­ber 3-án 9-től 15 óráig Zsalakó Istvánná csuhéfigura készítő mutatja munkáit és azok készí- tésének fortélyait.___________■ 02 280 Alisca szépe: győzni 16 évesen Húszán mérkőztek meg szombaton, hatszáz érdeklődő előtt Húsz viruló szépség igézte meg szombat este a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház kö­zönségét, az immár kilencedik alkalommal rendezett Alisca szépe versenyen. A publikum - ahogyan az már hagyomány ezen a lapunk által is támogatott rendezvényen - a szemre- való lányok mellett előadóművészek produk­cióinak is tapsolhatott. Szekszárd A jövőre már jubüeumi évfordulóhoz érkező meg­mérettetés az évek folyamán alaposan kinőtte ön­magát: ezt az is bizonyltja, hogy Alisca - azaz Szek­szárd - szépének címéért már nemcsak helybeli, hanem bátai, decsi, madocsai, regölyi, tamási, sőt, a szomszéd megyékből, Babócsáról, Bajáról, Sábogárdról érkezett lányok is vetélkedtek. Megfi­gyelhető a mezőny fiatalodása is: a 15-16 évesek majdnem a csapat felét lefedték, miután összesen kilencen tartoztak ebbe a korosztályba. A húszon túliakat ugyanakkor mindössze ketten képviselték. - A tizenévesek szeretnének felnőttek lenni, s ez nem baj - fogalmazta meg a fiatalodás okát Kanfineer And­WMM mÉS* I rás, a rendező 1 Kafi Bt. ügyveze­,.ik ■ tője. - Ez a meg­őmkS h/S Ti I mérettetés önbi­■ zalmat ad a Iá­jyippp jg, f ■ nyoknak: aki ide, jf y / f J 1 a színpadra ki 11 mer jönni hat­1 száz ember elé, a ";V - ■ fi reflektorok ke­I reszttüzébe, az NW-A jpjS^i H az életben sem 1 ijed meg ennél $$ fi ’ Jjjy wf £ nehezebb hely­A második forduló, fürdőruhában zetekben sem. FOTÓ! BAKÓ JENŐ K 3 P f i I I g e I' András köszön­tője után a húsz versenyző először utcai ruhában vonult fel: a lányok nemcsak dekorativitásukat bi­zonyították, hanem azt is, hogy nem okoz gondot számukra a formációs mozgás sem. A különböző, Papp Yvett, Horváth Éva Anita és Pálmai Adrienn (balról jobbra) nagy tapssal jutalmazott betétszámok - a kaposvá­ri Flamingó, tánccsapat, a megragadó hangú Vágó Bernadett, a népszerű Fiesta együttes, a Szekszárd Junior Stars, Csepregi Péter, a Szekszárd Big Band szólistájának fellépése - után a mezőny tagjai egy- részes fürdőruhában, majd fehérneműben mutat­tak magukból még többet a hálás közönségnek. Vé­gezetül pedig azt bizonyították, hogy müyen reme­kül áll valamennyiükön a pompázatos estélyi ruha. Ezek után jogosnak bizonyult az amúgy elkop­tatott frázis, mely szerint a tizenhárom fős zsűri nem volt könnyű helyzetben. A végső összesítés­ben harmadik udvarhölgynek járó ajándékot, a mobiltelefont a váraljáról érkezett, 16 éves Papp Yvett vehette át. Második lett a szekszárdi, 15 éves Pálmai Adrienn, akinek jutalma egy hét vége Haj­dúszoboszlón - miként arról beszámoltunk, la­punk internetes szavazásán ő vitte el a pálmát. Az idei esztendő, azaz 2002. Alisca szépe Horváth Éva Anita lett: a 16 esztendős madocsai lány 175 centi­méter magas, testsúlya 54 kilogramm, mellbősége 86 centiméter, derékbősége 69 centiméter, csípőbő­sége 91 centiméter. Hobbija a sport, olvasás és a ki­rándulás: ez utóbbi kedvtelésben, az első díjnak köszönhetően, két hetes, két személyre szóló gö­rögországi út által lesz része. (Az Alisca szépe ver­senyről lapunk internetes honlapján - www.tol- nainepujsag.hu - több mint száz felvétel tekinthető meg). __ -szÁ­Az ének és a zene ünnepe Közös dalolással és „örömmuzsikálással” zárult a jubileum Dombóvár Péntek este többszáz egykori és mai diák, valamint pedagógus gyűlt össze az oktatási intézmény aulájában, hogy résztvevője le­gyen a jubileumi hangverseny­nek. A Bódis Péterné és Főbusz Nóra által vezényelt kórusok, va­lamint a zenészek és az énekesek kitűnő műsorral szórakoztatták a közönséget. Hatalmas tapsot ka­pott az összes fellépő és Győrffy István, a Pécsi Művészeti Szakkö­A tiltakozások elcsitultak Jövő tavaszra megépül a benzinkút Tolna-Mözs Bár koratavasszal még több mint száz aláírás gyűlt össze a tervezett mözsi benzinkút építése ellen, a jelek szerint a tiltakozások már elcsende­sedtek. A létesítményt jövő májusban tervezik megnyit­ni. Idén januárban értesült róla a közvélemény, hogy Mözsön, a vasútállomás környékén, a főút mentén üzemanyagtöltő-állomás létesül. A tolnai képviselőtestület - a mözsi elöljáróság véleményé­re alapozva - ugyanis ekkor adta elvi támogatását a beruházás megvalósításához. Ezt követően azonban mözsi állampolgári kezdeményezésre 104 aláírás gyűlt össze a benzin­kút megépítése ellen. A tiltako­zás miatt márciusban falugyűlést hívtak össze Mözsön. A megle­hetősen kaotikus fórumon nem sikerült meggyőzniük egymást a beruházás ellenzőinek illetve tá­mogatóinak. Előbbiek elsősor­ban környezetvédelmi aggályai­kat hangsúlyozták, amelyek lé­nyegében az „épüljön benzinkút, csak ne az én házam közelében” érvrendszer mentén fogalmazód­tak meg. A novemberi mözsi lakossági fórumon a polgármester arról tá­jékoztatta a hallgatóságot, hogy megépül a mözsi benzinkút. A benzinkút megépítését érdeklő­désünkre megerősítette a beruhá­zó megbízottja is, aki elmondta, hogy az engedélyezési eljárás zajlik, kora tavasszal szeretnék kezdeni a munkát, májusban pe­dig megnyitnák a legszigorúbb előírásoknak megfelelő, autómo­sóval, shoppal rendelkező mo- dern létesítményt. __________-s­Öt ös nincs, hatos van A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 48. héten megtartott számsorsoláson a következő számokat húzták: Ötös lottó: 22, 26,43, 74, 81. A Jo­ker-szám: 096504. Hatos lottó: 1, 9, 12, 20, 29, 41. A pótszám: 26. Az ötös lottón telitalálatos szel­vény nem volt, 4 találatos szelvény 116 darab, nyereményük egyen­ként 983.307 forint, a 3 találatos szelvényekre 2.547 forintot, a 2 ta­lálatos szelvényekre 828 forintot üzemek. A hatos lottón 6 találatos szel­vény egy darab volt, nyereménye 513.196.768 forint, 5 plusz 1 talá­latos szelvény 3 darab, nyeremé­nyük egyenként 5.319.709 forint, az 5 találatosokra 212.788 forintot, a 4 találatosokra'3.757 forintot, a 3 találatosokra 770 forintot fizetnek. A Joker játékban telitalálat nem volt. ■ Meg akar válni megunt autójától? HIRDESSE MEG NÁLUNK! tempó Apróban óriás Megjelenik minden pénteken! I 4 ( r 1 lékkönyv hét készítőjét jutalmaz­ta, majd korábbi direktortársait köszöntötte. A meghitt hangulatú ünnepség késő éjszakáig tartó kö­zös dalolással és „örömmuzsiká­lással” ért véget. -cn­A hét végén nagy érdeklődéssel kísért koncerttel és remek hangulatú bállal zárult az a gazdag programot kínáló ünnep­ségsorozat, amit a Molnár György Általános Iskola nevelőtes­tülete rendezett az ének-zenei tagozat elindításának negy­venötödik és a Hunyadi téri épület felavatásának huszadik évfordulója alkalmából. zépiskola tanára is, aki erre az alkalomra Wolfgang Amadeus Mozart „Drága szempár” című művének fel- használásával egy új darabot komponált, melynek az „ős­bemutatója” remekül sike­rült. A koncert után a Molnár György Általános Iskola je­lenlegi igazgatója, Nagy Sán­dor előbb az oktatási intéz­mény elmúlt húsz évének történéseit megörökítő em­A Kicsinyek Kórusát Bódis Péterné vezényelte __

Next

/
Thumbnails
Contents