Tolnai Népújság, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

/fj K 5o4A Nagyot fog nézn májusban i Tavaszi ajándékeső a Tolnai Népújsággal! Május 3-11 között naponta értékes porcelán- tárgyakat sorsolunk ki előfizetőink között, ráadásként május 13-án 3 db mobiltelefont is nyerhetnek mm Hívja a 74/511-503-as telefonszámot! Figyelem! www.tolnainepujsag.hu email: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. május 2., csütörtök Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 101. szám rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 MEGYEI TŰKOR Dévai gyermekek, barátokkal 5. oldal MEGYEI TŰKOR Hogyan köszönti édesanyját? 5. oldal SPORT A szekszárdi visszavágó dönt 11. oldal Vonalban vagyunk Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 DOMBÓVÁR. A művelődési házban péntek délután öt óra­kor kezdődik a Szív Klub követ­kező összejövetele, ahol dr. Var­ga Violetta mentőorvos tart „Se­gítségnyújtás, de hogyan?” cím­mel ismeretterjesztő előadást. >\URD. A kultúrotthonban szombat délután fél háromkor kezdődik a község képviselőtes­tületének ünnepi ülése, ahol Karlfried Mörschel, a falu né­metországi partnertelepülésé­nek, Nidderaunak a tűzoltópa­rancsnoka veszi át az önkor­mányzat által adományozott díszpolgári címet. GYULAJ. A képviselőtestület hétfő esti ülésén dr. Lőrincz Ka­talint nevezte ki határozatlan időre a község orvosává. A Bo- dajkról érkező belgyógyász jú­nius elsején lát munkához. DOMBÓVÁR. A Nyergesvölgyi Horgászegyesület tagjai számá­ra halfogó versenyt rendez szombat reggel nyolc órától a szőlőhegyi tavon. 770865 603043 MAJÁLISOK MEGYESZERTE. Szórakoztató programok várták az érdeklődőket május_elsején. A szek­szárdiak választhatták a Prometheus parkot, a sötétvölgyi Dreher-majálist, vagy éppen a váraljai civil ren­dezvényt. Ötödik alkalommal tartott négy civil szervezet majálist Szekszárdon a Szent István Házban (képünkön). Az összetartó erő a halfőzőverseny, a baráti beszélgetések, a zene és a tánc volt. (TUDÓSÍTÁSAINK A 6. OLDALON.) Lelki elsősegély telefonon Pénteken: zöld szám az elhagyottaknak Holnap, pénteken délután a szekszárdi SOS Telefonos Lelki- segély-szolgálat munkatársa ingyenes zöld számon, az ano­nimitást biztosítva várja a krízishelyzetben levők, elsősorban az elhagyottak hívásait lapunk szerkesztőségében. Tolna megye A magány és a reménytelenség érzése bármelyik embert elérheti. Hívószó: „Elhagytak’ A problémák megoldásának első lépését jelenti, hogy beszélni kell róluk, a gondokat meg kell oszta­ni valakivel. Ma, pénteken 13 és 16 óra között, a Tolnai Népújság szerkesz­tőségében, a 06-80-200-398-as ingyenes zöld számon várja a szolgálat szakembere a lelki segítségre szorulók hívásait. A név­telenség természetesen biztosított. A hívószó: „Elhagytak”. Az anonim telefonszolgálat azok számára jelent különösen fontos kapaszkodót, akik akut krízishely­zetben vannak és az öngyilkosság lehetőségét fontolgatják, akiknek szükségük van egy megértő hang­ra, egy elfogadó, támogató, élet­mentő kapcsolatra a vonal végén. Magyarországon 1970-ben alakult az első ilyen szervezet, Szekszár­don 1990 óta hívható a Szekszárdi Mentálhigiénés Egyesület (Mű­hely) keretében működő SOS Lelki- segély-szolgálat. Tavaly 1916-an kértek innen segítséget, elsősorban a magány, a párkapcsolati nehézsé- gek, családi problémák miatt. ■ Megjelenik minden pénteken! Keresse az újságárusoknál! csak 125 forint! tempó baranya, somogy, tolna | ha apró, akkor tempó ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig Hol hogyan szavaztak? Ma: a paksi választókerület adatai - településenként Olvasóink már az országgyű­lési választások másnapján megismerhették az előzetes eredményeket. Lapunkból ezen a héten az is kiderül, hogy Tolna megye 108 telepü­lésén miként szavaztak az emberek. A sorozatot ma a paksi körzet részletezésével folytatjuk. Ha az 5. oldalra lapoznak, megtudhat­ják, melyik településen győzött hetvenhat százalékos eredmény­nyel Tóth Ferenc, és hogy hol szerzett több szavazatot riválisa, Szabó József. Pénteken, a sorozat zárásaként, a völgységi eredmé­nyeket részletezzük. Bemutatjuk, hogy a Potápi-Karl párharcban hogyan alakultak a bonyhádi és a bátaszéki voksok. Érdekes össze­hasonlításra ad alkalmat a pártlis­tákra és az egyéni jelöltekre le­adott szavazatok párhuzamba ál- lítása. Kellemes böngészést! ■ Szakképzés a gyakorlatban Multimédia fejlesztőket képeznek , Bonyhád A Jókai Napok keretében a bonyhádi Jókai Mór Szak­képző Iskola fórumot szerve­zett. A programra meghívást kaptak Tolna megye szakkép­zést folytató intézményei és az azt támogató gazdálkodó szervezetek. Geresdi Sándor, a bonyhádi Jókai Mór Szakképző Iskola igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy náluk 13 szakma elsajátítására van lehetőség. Az informatikus képzésben a multimédia fejlesz­tő szakma oktatását elsőként in­dították a megyében. Az iskola igazgatója rámutatott a szakkép­zés gyakorlatban megjelenő problémáira. Felvetette a 9-10. osztályokban folyó orientációs képzés gondjait. Elmondta, hogy ezekben az évfolyamokban konkrét szakmához köthető tu­dást nem kap a tanuló, általános ismeretekhez jut csupán, ame­lyek nem szolgálják hatékonyan a szakma iránti érdeklődősének felkeltését. További gondként említette, hogy az orientációs képzés finanszírozási gondokat is felvet. A 11. évfolyamon indítható szakmai alapozással kapcsolat­ban megjegyezte, hogy annak nincsenek meg a gyakorlóhelyei, s a munka megbecsülésének hiá­nya miatt a jól felkészült szakok­tatók is kevesen vannak. Pécsett korábban hajnalodik Változik a műsorrend Május első napjától változott a Magyar Rádió Pécsi Stúdió­jának műsorrendje. A Hajnaltól reggelig című műsor 25 perccel hamarabb kezdődik. Ugyanis a felmérések szerint már az évek óta megszokott kezdés­kor, 5 óra 55 perckor nagyon ma­gas a hallgatottság, s ebből arra lehet következtetni, korábban is érdeklődés mutatkozik a műsor iránt. Ezért szerda óta, hétfőtől szombatig, reggel 5 óra 30 perc­kor kezdi meg a regionális műso­rát a pécsi stúdió a 107, 1 mega- herzes CCIR, a 71,03 megaherzes OIRT URH frekvencián, valamint középhullámon a 873 kilo- herzen. Bejelentkezés után regionális hírblokkal kezdődik a műsor, ezt lapszemle követi. így a Tolnai Népújság olvasói is a korábbinál majd egy órával hamarabb hall­hatják, miről ír a reggel megjele­nő lap. A lapszemlét követően a Falurádió következik ezeken a hullámhosszakon is, amit hat óra előtt még műsorelőzetes és regio­nális sportműsor követ. Módosult a Magyar Rádió Pé­csi Stúdiójának délutáni prog­ramja is. A 13 órától 18 óráig su­gárzott Kirakat című műsorba 16 és 17 óra között bekerült egy kül­politikai blokk, valamint a Kos­suth program vidék rádiójaként jellemzett műsora, a Magyaror­szágról jövök. Ezt követi a koráb­bi rend szerint a délutáni maga­zin, 6 és 7 között a hírsáv, este 10-ig az Estidőben, s végül a Kos­suth Rádió programjából átvett Késő esti krónika zárja a pécsi stúdió adását. ■ Raiffeisen Lakáshitel Kiegészítő Kamattámogatással Új ingatlan vásárlására 2,75% kamat Válasszon otthont magának! Raiffeisen Univerz Plusz Lakáshitel Használt ingatlan vásárlására is 4%*‘ kamat •Plusz 1,5% éves kezelési költség, egyéves kamatperiódussal. *'Plusz 2% éves kezelési költség, ötéves kamatperiódussal. A további feltételekről és hitellehetőségekről érdeklődjön a következő telefonszámon: 06-40-48-48-48 hiteiek.Fatffeisen.hu VELÜNK KÖNNYEBB X Raiffeisen BANK Együtt a „család” Fácánkert A Fácánkerti Nyugdíjas Klub az elmúlt szombaton este rendezte hagyományos, va­csorával egybekötött április végi összejövetelét. Rendhagyó módon azonban a művelődési házban tartott ren­dezvényre ezúttal meghívást kaptak a falu másik, fiatalokat összefogó civil szervezetének, a Dinamo Allah nevet viselő helyi labdarúgó csapat tagjai is. Az igen jó hangulatú rendezvény bizonyította a település vezetése azon szándékának helyességét, mely szerint a községet olyan nagy családként szeretnék el­képzelni, ahol idősek és fiatalok összhangban, békességben tud­nak együtt élni, ha van rá lehe­tőség, még szórakozni is. i I

Next

/
Thumbnails
Contents