Tolnai Népújság, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

megjelent! keresse az újságárusoknál! Ha apró, akkor tempó tempo csak 95 forint! ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig 2001. december 1., szombat Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 280. szám MAGAZIN fi Jk Mikrofonnal *1 \ / \ -J Helsinkitől \f‘ * Zanzibárig 9. oldal MAGAZIN Nevelni csak szeretettel, dicsérettel 9. oldal FILMVILÁG Herry Potter: túl a csúcson 10. oldal Mai ajánlatunk: 1 ill a> .1*1 Hírek TOLNA. A tolnai Szent Mór Ka­tolikus Általános Iskola holnap, vasárnap délelőtt 10 órától ren­dezi hagyományos adventi ün­nepségét - ennek keretében az intézmény adventi kiállításának megnyitóját is - az iskola épüle­tében. Minden érdeklődőt sze­retettel várnak. BONYHÁD. Mikulás ünnepély­re várja tagjainak gyermekeit a Pannónia Rt. december 2-án 14 órától a művelődési központ­ban. A fehérszakállú ajándéka mellett filmvetítés várja az ap­róságokat. HŐGYÉSZ. Nosztalgia buli lesz ma este 10 órakor Hőgyészen a Pizzéria Étterem­ben, ahol a zenéről D. J. Döme gondoskodik. NAGYMÁNYOK. A Tolna Me gyei Bárka Művészeti Szalon tagjainak alkotásaiból kiállítást rendeznek. A tárlatot december 3-án 17 órakor Kovács Ferenc festőművész nyitja meg, vala­mint a mányoki zeneiskola nö­vendékei köszöntik az érdeklő­dőket. ■ 9 770865 603067 01280 Csökkent a csecsemőhalandóság Gyermekgyógyász szakfőorvosok országos konferenciája Szekszárdon Bár évről évre csökken a csecsemőhalandóság Magyarországon, azért még nem lehetünk elégedettek, hangzott el tegnap Szek­szárdon, a Megyei Gyermekgyógyász Szakfőorvosok és Gyer­mekgyógyász Szakmai Kollégium Országos Konferenciáján. Szekszárd Az ÁNTSZ székházában megrendezett kétnapos országos konferencia résztvevőit a szervezők nevé­ben dr. Schultz Károly, megyei gyermekgyógyász szakfőorvos, a megyei kórház gyermek osztályának vezetője üdvözölte, majd dr. Mulh Lajos, a szekszár­di megyei kórház főigazgatója mondott köszöntőt. Ezután prof. dr. Tulassay Tivadar, a szakmai kollé­gium elnöke megnyitotta a konferenciát. Az első előadást dr. Schultz Károly főorvos tartot­ta Tolna megye gyermek-egészségügyi ellátásáról. Tolnában az 1970-es évek óta felére csökkent az él­ve születések száma, ma a megyében élő 250 ezer lakos közül mintegy 50 ezer a 0-14 éves korú gyerek. A gyermekek egészségügyi ellátása megoldott, az itt lévő négy kórház közül kettőben, Szekszárdon és Dombóváron gyermekosztály működik, Bonyhádon újszülött részleg van, a házi-gyermekorvo­si praxisok száma 41. A megyei kórház gyermekosztályán a kor­szerű, felszereltségnek és kiváló szakorvosoknak köszönhetően magas szintű ellátásban tudják része­síteni a beteg gyerekeket, mondta a főorvos. Ezt követően a konferencián előadások hang­zottak el a védőnői és házi-gyermekorvosi ellátás helyzetéről, a gyermekgyógyászati rezidenskép­zésről, valamint a kis kórházak helyzetéről. A tu­dományos tanácskozás nyitó napjának egyik nagy figyelemre számot tartó előadását dr. Pintér Attila főorvos, az Országos Egészségfejlesztési Központ Gyermek-egészségügyi Osztályának ve­zetője tartotta „Csecsemőhalálozás, a 2000. évi demográfiai adatok értékelése” címmel. Szombaton, azaz ma, az Országos Egészségfej­lesztő Központ mutatkozik be és szó lesz a serdü­lők egészségügyi ellátásáról is. _________ ______ F. KOVÁTS El viselhetőek legyenek a terhek Rendelkeztek a vízbázis-fejlesztés önrészéről Mint arról írtunk, a testületi ülés lapzártánk után folytatódott. Több szolgáltatás jövő évi díjáról döntöttek a képviselők. Bonyhád A víz- és csatornaszolgáltatás dí­jának megállapításánál nem arra törekszik a.szolgáltató, hogy elvi­selhetetlen terheket rójon a lakos­ságra - mondta Hübner József, a Bonykom Kft. vezetője. Míg az országos átlag 440 forint köbmé­terenként, addig Bonyhádon a most megszavazott víz és csator­nadíj 268 forint. Megállapította a testület a szemétszállítási tarifát is. Döntöttek arról, hogy megala­pítják a Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ elneve­zésű intézményt, amely a Szé­chenyi iskolában kap helyet. Tár­gyaltak a Városi Zeneiskola peda­gógiai programjáról, a Cikóval és Mucsfával létrehozandó körjegy­zőségről, amely a bonyhádi pol­gármesteri hivatalban belső mun­kaköri átszervezést tesz szüksé­gessé. A védőnői szolgálat veze­tőjének tájékoztatója után gon­doskodtak annak elhelyezéséről. Elfogadták a javaslatot, amely a közel 550 millió forintos pályáza­ti támogatás mellé 134 millió fo­rintos önrészt biztosít az ivóvíz ellátás feltételeinek javítására, vízbázis fejlesztésre. Határoztak arról, hogy a takarékosság jegyé­ben a Fáy lakótelepi fűtőmű terü­letén gázmotor kerüljön telepítés­re befektetői alapon, amelyre meghívásos pályázatot írnak ki. ■ Gyújtsunk ádventi gyertyát December 2-a Advent első vasár­napja. Az Advent nem csak a ka­rácsonyt megelőző időszak, eb­ben az időben készülnek fel lelki­leg az egyház és a hívő kereszté­nyek Jézus eljövetelére. Ádventi koszorú van a templomban, a családoknál, és mindenhol, ahol az ünnepre készülnek. „Legye­nek égő gyertyák kezeitekben, magatok meg hasonlók olyan emberekhez, kik urukat várják, hogy mihelyt jön és zörget, azon­nal megnyissanak neki”. ■ Adunk ma egy Jó tanácsot! Szeretik, kedvelik, keresik Kedves Olvasóink az alkalmanként meg­jelenő mellékletünket, a Jó taná­csot. Ma ismét kézbe vehetik! Ol­vashatnak benne többek között arról, hogyan erősíthetjük meg szervezetünket, hogy ne legyünk náthásak. Megtudhatjuk, mire jó az ősi természetes gyógyszer, a fokhagyma. Ábel Anita elárulja, hogy miért nem eszik húst, és mi­ért szereti a csendet, a magányt Novák Péter. Aztán arra is választ találhatunk a Jó tanácsokban, hogy a hatalmas karácsonyi trak­ták időszakában hogyan őrizhet­jük meg egészségünket, mit te­gyünk, hogy az emésztésünk rendben legyen. Ne felejtse tehát megvenni mai lapunkat, mert sok­sok Jó tanácsot adunk Önnek, hogy igazán jó karban legyen! ■ Harry Potter nagy titka Egy elvált, egy gyermekes, mun­kanélküli és szegény angol taní­tónő tollat fogott, és megírta az évszázad egyik bestseller köny­vét, ami a felmérések szerint a Biblia után a legsikeresebb olvas­mány manapság. Nyomtatásban több kötetben jelent meg a re­gényfolyam, amely Harry Potternek, a Roxfort Boszor­kány- és Varázslóképző Szakis­kola tanulójának különös ka­landjairól szól. A regényből film is készült, amelyet bemutatnak a magyar mozikban is. S hogy mi lehet a hatalmas siker titka? A választ egyrészt megtudhatjuk, ha elolvassuk a könyvet és per­sze akkor is, ha a 10. oldalra la­pozunk, ahol néhány különös ti­tokról most fellebben a fátyol. BERTÁK BÚTORHÁZ. Karácsonyi akcióban cserélheti ki bútorát a Berták Bútorházban (Szekszárd, Ebes. Telefon: 74/414-695). Ünnepi nyitva tartás: hétfőtől szombatig 9-18-ig, vasárnap 9-12 óráig. Aki december 31-ig holland ülőgarnitúrát vagy szekrénysort vásárol, annak használt bútorát 30-50.000 Ft értékben beszámítják. Egyéb bútorokra 10-20% kedvezmény érvényes. *«658* A mindennapok eleganciája költözik be otthonába a Hollóházi Porcelán Márkabolt (Szekszárd, Kiskorzó tér 3., telefon: 74/416-988) és a Zsolnay Márkabolt (Szekszárd, Kölcsey ltp. 2., 160-as alatt, telefon: 74/319-126) termé­keinek megvásárlásával. A Hollóházi Márkabolt porcelánkészlet vásárlása esetén 10.000 Ft felett, 10% ked­vezményt biztosít. A két üzlet ezüst- és aranyvasárnap is gazdag árukínálattal, udvarias kiszolgálással várja a karácsonyi ünnepekre készülő vásárlóit. 'w t < t

Next

/
Thumbnails
Contents