Tolnai Népújság, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek BUSH amerikai elnök csütörtö­kön - a Fehér Ház által kiadott nyilatkozatában - azt javasolta, hogy az államok nyilvánítsák bűncselekménynek a biológiai fegyverekkel kapcsolatos tiltott tevékenységet, és hozzanak lét­re olyan ENSZ-mechanizmuso- kat, amelyek baktériumfegyver alkalmazásának gyanúja esetén alkalmasak a szükséges vizsgá­lat lefolytatására. A SZÉLSŐSÉGESEN naciona- lista Nagy-Románia Párt (PRM) sikertelen kísérlete után most az ellenzéki román Demokrata Párt (PD) kívánja törvénnyel tiltani Romániában a magyar státus­törvényt. A PD elnöke, Traian Basescu bukaresti főpolgármes­ter csütörtökön jelentette be, hogy pártja benyújtja a magyar jogszabályt tiltó törvény egyet­len cikkelyből álló tervezetét, amennyiben az év végéig a két kormány nem állapodik meg arról, hogy a státustörvényt nem alkalmazzák Romániában. A GRÚZ ELNÖK menesztette egész kormányát. Eduard Sevardnadze azután vált meg összes miniszterétől, hogy egy független televízió elleni akció kapcsán tüntetések robbantak ki. A grúz média függetlenségét sértő intézkedés miatt az állam­biztonsági miniszter benyújtot­ta lemondását, ám Eduard Sevarnadze az összes miniszte­rét menesztette. Az új grúz kor­mány megalakulásáig az első miniszterhelyettesek irányítják a tárcákat. AZ ELŐZETES közlések sze­rint katonai stratégiai kérdések álltak Colin Powell amerikai és Igor Ivanov orosz külügyminisz­ter csütörtökön Washingtonban folytatott tárgyalásainak hom­lokterében. Putyin orosz elnök e hónap közepén látogat az Egyesült Államokba, nem csupán Washingtonba, hanem a jó viszony személyes szintjé­nek hangsúlyozása jegyében George Bush amerikai elnök texasi, crawfordi birtokára is. ARIEL SÁRON izraeli kor­mányfő csütörtökön, Tony Blair brit miniszterelnökkel tartott megbeszélései után bejelentet­te: megalakította a palesztinok­kal való tűzszüneti tárgyaláso­kon részt vevő izraeli küldöttsé­get. Mint Sáron jeruzsálemi saj­tókonferenciáján elmondta, a küldöttséget Simon Peresz kül­ügyminiszterrel közösen veze­tik. Úgy vélekedett, hogy „ha teljes nyugalom lesz, és meg­szűnik a terror, az erőszak és az ezekre való uszítás”, Izrael és a palesztinok megkezdhetik a béketárgyalásokat. „Először egy tűzszüneti megállapodásra van szükség, és utána jöhet a politikai megegyezés”- mondta az izraeli kormányfő. GERHARD SCHRÖDER né met kancellár csütörtökön Pe- kingben megígérte, hogy orszá­ga nem ad el tengeralattjárókat Tajvannak, amelyet Peking Kína szakadár tartományának tekint. Az AP jelentése szerint Schröder a pekingi egyetem diákjaival tartott találkozón kérdésekre válaszolva azt is hangsúlyozta, hogy Német­ország következetes politikát folytat Kína vonatkozásában. A tengeralattjáró-eladástól való tartózkodás ígérete nagy tet­szést aratott a nemzeti érzelmű egyetemisták körében. NEM JAVULT Václav Havel egészségi állapota, ezért tovább­ra is kórházban marad. A cseh államfőt több mint egy hete hörghuruttal a prágai Közponü Katonai Kórházban ápolják. Esetleges hazaengedéséről a pénteki orvosi konzílium ülése után születik döntés - jelentette be csütörtökön Martin Krafl, az elnöki iroda szóvivője. ■ 2001. November 2., péntek Folytatódnak a légicsapások Japán 1945 óta először vesz részt külföldi katonai akcióban Az amerikai légierő csütörtök hajnalban foly­tatta a tálib vonalak bombázását az észak­kelet-afganisztáni fronton, a tádzsik határ kö­zelében. Ez a hullám már a harmadik volt a kabuli rendszer ellen küzdő Északi Szövet­ség főerejével szembeni tálib vonalakra vasár­nap és kedden mért csapások után. Ez a harmadik hullám még pusztítóbbnak tűnt, mint az előző kettő, a robbanások még a front­tól 25 kilométernyire lévő Hvadzsa Bahuddinban is megremegtették az ablakokat. Az Északi Szövetség védelmi miniszterhelyette­se, Barialaj tábornok kijelentette, hogy az ame­rikai légierő ezúttal B-52-es nehézbombázókat is alkalmaz. A légicsapások súlyos károkat okoztak az or­szág legnagyobb áramtermelő erőművében és a ■ legfőbb gátrendszerben - jelentette az országot uraló tálib rezsimhez közel állónak tekintett af­gán'iszlám sajtóügynökség csütörtökön. A Hilmend tartományban álló Kadzsakai erőmű­vet szerdán délután érték találatok, és leállása miatt az ország déli részében található Kandahárban, valamint Laskargáhban meg­szűnt az áramellátás. A szintén Kadzsakai nevű völgyzáró gát ugyancsak súlyosan megrongáló­dott. A víz még nem öntött ki, de egy újabb ta­lálat nyomán a gát teljesen összeomolhat, és emberek ezreinek élete kerülhet veszélybe - ál­lította a hírügynökségnek Amir Han Motaki tálib oktatási miniszter. A tálibok csütörtökön azt állították, hogy visszaverték az afgán fegyveres ellenzék egyik offenzíváját az északig országrészben. A tálibok szerint a tálibellenes Északi Szövetség erői szer­da éjfél után indítottak offenzívát a Mazari- Sariftól 70 kilométernyire délre lévő stratégiai jelentőségű Dera-Szúf völgyben. Egy tálib tiszt­ségviselő azt mondta, hogy á támadás megindí­tása előtt amerikai repülőgépek bombázták a frontvonalat. Japán rombolókat és ellátó hajókat szándé­kozik az Indiai-óceánra küldeni, hogy támogas­sák az afganisztáni tálibok ellen folytatott ame­rikai hadműveleteket. Tokió mintegy ezer kato­na, 3-4 romboló, köztük egy ultramodern Aegis romboló, valamint szállító hajók, köztük leg­alább egy tartályhajó kivezénylésére készül. A japán kormány olyan terrorellenes törvé­nyeket vitt sebtében keresztül a parlamenten, amelyek lehetővé teszik a hadseregnek, hogy A pakisztáni menekülttáborokban sok az éhező gyermek FOTÓ: EUROPRESS/EPA- a második világháború óta első ízben - külföl­di katonai akciókban vegyen részt. A japán ka­tonaság azonban nem vehet részt harci cselek­ményekben, hanem csak logisztikai támogatást nyújthat az amerikai és szövetséges csapatok­nak a hadszíntéren kívül. A szeptember 11-i amerikai terrorcselekmé­nyek kíméletlensége megnövelte a nukleáris terrorizmus valószínűségét a világban - jelen­tette ki csütörtökön Bécsben Mohamed el Barnáéi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynök­ség (NAÜ) főigazgatója. Kifejtette, hogy az or­vosi, ipari, kutatási és mezőgazdasági célokat szolgáló radioaktív forrásokat, valamint a Szovjetunió széthullása óta ott nem megfele­lően védett radioaktív anyagokat a terroristák „könnyen felhasználhatják”, s követelte a szovjet utódállamokban érvényben lévő biz­tonsági normák szigorítását. Végül a főigazgató hangsúlyozta: meggyő­ződése, hogy Pakisztánban nagyon jól őrzik a nukleáris fegyvereket, kódokkal védik és élet- leníteni is tudják, úgyhogy még akkor is nagy­on nehéz lenne felhasználni azokat, ha ter­roristák kezébe kerülnének. A turizmus az igazi vesztes Elemzők szerint a terrortámadások után kialakult helyzet legnagyobb gazdasági vesztese az idegenforgalom. A vissza­esés máris érezteti hatását hazánkban is, a szomszédban is. Budapest - BÉcs Szinte kizárólag a magasabb ka­tegóriájú fővárosi szállodákat érinti az Egyesült Államokban történt terrortámadás miatt bekö­vetkezett forgalomkiesés - hang­súlyozza Budai Zoltán, a Gazda­sági Minisztérium (GM) turiszti­káért felelős helyettes államtitká­ra. Az elmúlt néhány hétben két nagyobb konferenciát mondtak le: a szállodások nemzetközi marketingszervezetének európai ülését, valamint az izraeli utazási irodák 2002. évi konferenciáját.- Az amerikai eseményeket kö­vetően ugyanakkor két nemzet­közi rendezvény szervezője is úgy döntött, hogy Ukrajna, illetve Isztambul helyett Magyarorszá­got választja - fűzte hozzá a he­lyettes államtitkár. Kezdetben úgy látszott, idén rekordteljesítményt nyújthat a bécsi idegenforgalom. (Egyéb­ként mindig a turizmus ldfeje- zést használják, mondván, nem idegenek, hanem szívesen látott vendégek forognak...) Az első nyolc hónapban 5 millió 161 ezer vendégéjszakát töltöttek el keres­kedelmi szálláshelyeken, a bevé­tel 2 milliárd 642 millió schilling volt, 5,5 százalékkal több, mint az előző év hasonló szakában - jelenti a Compress. Szeptember az ismert események miatt az egy évvel korábbihoz viszonyítva 5,7 százalékos visszaesést ho­zott, az amerikai turisták száma 31, a japánoké 8 százalékkal esett vissza. Jelenleg a szeptemberi vissza­eséssel együtt még mindig jobb az éves mérleg mint tavaly, de a folytatás kérdéses. Különösen a kongresszusi turizmust illetően, hiszen Bécs e tekintetben a ne­gyedik a világon, s az összes be­vételek egytizede ebből szárma­zik. Mindenesetre jelentős mar- ketingoffenzívába kezdtek a régi szlogent idézve: „Nálunk mindig történik valami”. ■ ÁLLÁSPONT BÚKA RÓBERT Költségvetés tűzoltásnak? Ezek a fiúk hányszor is viszik vásárra a bőrüket évente? Egy­szer? Ötször? Tízszer? Csak az ő életük a tét vagy másoké is? Jó lenne kiszámítgatni, mielőtt - besorozva a kiöregedett bokszolók közé - végleg kiszámolnák őket. Igen, ha leülünk, ha osztunk és szorzunk - ennyi meg ennyi avartűz, villám- csapás, leégett istálló, kiégő épület, emberhalál -, nem is hat olyan soknak. Ennyi sürgölődő emberrel számolva. Meg a víz, meg a hab ára. A tűzoltókocsik, meg még a benzin is. A sisakokon a fekete festék. Hát persze, a láng lovagjairól van szó, akik november 8-án nagygyűlésre, négynapos demonstrációra készülnek a veszé­lyességi pótlékot megvonó rendelet miatt. Fura egy emberfajta. Röstellve állítaná kirakatba magát, akit hivatása arra nevelt, hogy a leghangosabb szónál is több a lé­lekjelenlét, a felelősök keresgélésénél, a mutogatásnál az azonnali cselekvés. Most mégis demonstrációra készül, és önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy a biztonságára kényes polgárnak - aki a létrán tornászó tűzoltót filmekből ismeri, ahol jól fésült szuperhősök veszik magukra a lángba borult világ terhét - milyen fogalmai lehetnek erről a szakmáról? A készenlét mindennapjairól, s arról, mennyit is keresnek fölkapaszkodva ajándékul kapott, kiszuperált járműveikre? Kiégett autókkal, bujdokló erdőtüzekkel, szénné égett em­bertársainkkal nem számolva, tényleg mi dolguk? Miután az önkormányzatok nyakába varrták a tűzoltóság fenntartásá­nak terheit, amely intézményeit sem tudja tisztességesen működtetni, még kormányrendelet is született a pótlék meg­vonásáról, amit mintha ez a mosolyogtató tudatlanság kreált volna. Vagy a füstölgő romoknál megjelenő politikusok más módon nem tudtak meggyőződni munkájukról, csak a ve­szély elmúltával? Mi más okát találni, hogy a költségvetésben a tűzoltóké az ismeretlen rubrikák közé tartozik? EGYETÉRTEK: 0&-90430-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90330-304 NYEMCSOK LÁSZLÓ Majdcsak lesz valahogy A majdcsak lesz valahogy „elképzeléssel” sokan léptek a so­rozóbizottság elé Békés megyében is. Már akik egyáltalán vették a fáradságot, és méltóztattak megjelenni az értesítés­re. Akik ott voltak, azok többségében sem buzgott túl a hon­fiúi lelkesedés. Mindezt manapság már nem is várják el tő­lük, az viszont elgondolkodtató, hogy alapvető jogaikkal és kötelezettségeikkel sincsenek tisztában a fiatalok. Azt sem tudják például, hogy milyen szolgálati formák közül választ­hatnak. Arra az alapkérdésre, hogy vállalják-e a fegyveres szolgálatot, visszakérdeztek: miért, van másmilyen is? Amikor a fiatalokat katonai nyilvántartásba veszik, megküldik nekik a Tudnivalók a sorkötelesek számára című kiadványt. Ez egy Kossuth-idézettel kezdődik: „Szeretett hazánk szent földjének, népünknek és javainak védelme minden hazafi­nak legfőbb kötelessége." Utána az olvasható, hogy „az Al­kotmány a Magyarországon élő 17-50 év közötti férfi állam­polgárok részére általános hadkötelezettséget ír elő. A had­kötelezettségből adódó feladatok közül a legnagyobb áldoza­tot az Ön számára a sorkatonai szolgálat teljesítése jelenti.” Gondolom arra senki nem számított a vezérkarnál, hogy a fia­talok a füzetecske bogarászásával töltik idejüket, még ha ezál­tal a jogaikkal is jobban képben lennének. A „probléma” csak ott kezdődik, hogy akiket a sorozáson alkalmasnak minősítet­tek, hamarosan a laktanyákban találhatják magukat akár fegy­verrel a kezükben, nagyjából hasonló felkészültséggel. Békésben a sorozásra behívottak több mint 40 százalékának egyelőre nem kell ilyen „rémálmokkal” küzdeni, mert ideig­lenesen vagy véglegesen alkalmatlanok a sorkatonai szolgá­latra. Hogy a sorozásokon korábban kiszűrtek, megvilágo­sodva, egyszer csak szerződéses katonának jelentkeznek? No, itt azért még némi gátja van a haderőreformnak. EGYETÉRTEK: 06-9(M3(M22 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-9&-33&423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Gyerekek börtönben Csak egy nap a világ a rács mögött Példátlanul súlyos döntés született Hollandiában, igaz, éppen a példátlanul súlyos bűnügyi helyzetre, s azon belül is az ifjú­kori, főként pedig az iskolai bűnözés viharos sebességű terje­désére hivatkozva: diákokat, akiket iskolai lopáson érnek, a jövőben letöltendő börtönbüntetésre ítélnek. Csak egyetlen nap a büntetés mindenki számára, de mégiscsak börtön... Amszterdam Ki is tört a vihar. Az újonnan életbe léptetett jogszabály helyes­lői között elsőként jelentkezett Hattinga Verschure, az egyik leg­nagyobb holland fegyház igazga­tója. „A szóban forgó rendelkezés eszményi megoldás az elretten­tésre! A diákok számára villám­gyorsan világossá válik, mit jelent rács mögé kerülni. A legfonto­sabb azonban az, hogy rádöb­bennek, mit lesz a következmé­nye annak, hogy ha további bűn­ügyekbe keverednek, s ez min­den bizonnyal csökkenti a vissza­esők számát” - állítja a fegyház- igazgató élet- és szakmai tapasz­talataira hivatkozva.- De mégiscsak gyerekekről van szó! - száll szembe felhábo­rodottan a döntéssel és az érve­léssel Amo Bock a holland gyer­mek- és anyavédők egyesületé­nek nevében. „A döntés semmifé­le eredménnyel sem jár! Sokkal jobb volna, ha rászorítanák a tol­vaj diákokat arra, hogy beszéljék meg magukkal az áldozatokkal, mit tettek, s hogyan tehetnék jóvá az okozott kárt. Hogy valóban be­lássák, mire vetemedtek társuk­kal szemben. Attól kell megjavul­niuk, hogy ráébrednek, rossz dol­got cselekedtek, nem pedig attól, hogy félnek a büntetéstől” - hangzik az ellenvélemény. Eközben persze - ahogy a jog­államokban általában - felmerült egy közbülső megoldás gondola­ta is: legyen ugyan börtön- büntetés, de a szülők számára! Elvégre jog és erkölcs szerint a szülők mindenképpen felelősek kiskorú gyermekeik tetteiért. Anyagi szempontból nem kevés­bé. Ha van tehát miért, bűnhődje­nek helyettük ők, legyen ez is ré­sze a szülői felelősségnek. No meg a gyerekeikkel nem törődő szülők nevelésének - akikből nem csak Hollandiában találha­tók egyre többen... KOCSIS TAMÁS NAGY DOBÁS. George W. Bush nyitotta meg az amerikai baseball- bajnokság harmadik fordulójának egyik mérkőzését a New York Yankee stadion 50 ezres közönsége előtt. Egybehangzó sajtóvélemé­nyek szerint a nagy baseballrajongó hírében álló Bush ezzel a fel- lépésével a félelem ellen demonstrált. ___________ fotó: epa

Next

/
Thumbnails
Contents